Ail ddiwrnod, chwilio ac ysbrydoliaeth

Roedd hi'n ddydd Llun gwych heddiw, mae'r bore wedi ein synnu gyda llawer o adar yn canu. Fe wnaethom adael yn gynnar i lenwi'r tanwydd a dechrau tuag at y trefi coffi bach i ddod o hyd i deulu'r bachgen a noddwyd gan fy ffrind, gan ei gwneud yn dditectif, yn yr achosion hyn, mae'n bosibl mai chwilio am y canolfannau ysgol sylfaenol fyddai hi, gan wybod ym mha flwyddyn rydym yn chwilio Er bod plant ar wyliau, mae penaethiaid ysgol neu athrawon yn aml yn byw mewn cymunedau ac mae ganddynt restrau myfyrwyr bob blwyddyn.

john

Fel arfer, gallai nawdd i blentyn mewn gwlad Sbaenaidd fod yn $ 60 y mis, nid yw'n llawer, ond pan fyddwch chi ar y mynydd ac yn gweld yr adobe, bahareque a phren, rydych chi'n sylweddoli y gall hyn fod yn llawer. Mae gwneud chwiliad yn gofyn am fwy na Google Earth, gall data cerdyn, lluniau a manylion pwysig fod yn ddefnyddiol. Efallai na fydd gan noddwr lawer o angerdd dros symud i wlad dlawd i weld teulu bachgen, ond ar wahân i ba mor emosiynol y gall Google Earth fod, efallai y bydd gwybod bod ei dad wedi marw cyn hir yn bwysig. Fel unrhyw Eingl-Americanaidd nad oedd erioed mewn gwlad Ladin, gallwch feddwl:

Dwi'n mynd i'r maes awyr, rydw i'n rhentu car, rydw i'n mynd ar hyd y ffordd i'r dref ac rwy'n cwrdd â theulu'r bachgen

Na, y ffaith o beidio â chael y gymuned lle mae'r bachgen yn byw yn gallu bod yn anhawster mawr, oherwydd os mai dim ond y fwrdeistref rydych chi'n ei adnabod, gall bentrefi 25 a phentrefi 85 gael eu dosbarthu yn y mynyddoedd. Yn ogystal, ar ôl gweld sut mae fy ngwladwyr yn gyrru, diolchodd i'r nefoedd fy mod i peilot, nid oes llawer o ddiogelwch ar y ffyrdd yn yr ardaloedd hyn.

Mae fy ffrind wedi mwynhau ei daith, mae wedi caru'r mynyddoedd, y bwyd, y bobl, mae wedi dioddef y gwres ofnadwy dros y Pasg, ond yn fwy na dim, mae wedi synnu bod gyda U $ 22 frecwast 6 ym mwyty'r gwesty. Ym mynyddoedd Colorado, lle nad yw pobl eich gwyliau yn y ddinas, mae $ 22 yn ddigon ar gyfer brecwast un person.

Mae'r llun uchod, fy ffrind gyda phopeth a'i fol yn mynd â llun i'r hen, gyda'r llygad yn sownd i'r ffenestr wylio. O dan yr olygfa o'r uchder hwnnw o'r gymuned yr ydym wedi dechrau arni ... mae hynny'n uchel iawn.

mochitoYn y gymuned gyntaf fe welsom fachgen o 14 o flynyddoedd, y caniataodd ei dad i fynd gyda ni ar y daith, mae hyn yn anarferol mewn gwledydd eraill ond yma mae'n bosibl. Meddai fy mam gyda ni i greu mwy o hyder ac yna gofynnwyd i'r tad a oedd yn ymddiried ynom i fynd ag ef, meddai:

Ewch, ewch ag ef, rwy'n gwybod eich bod eisiau helpu.

Mae'r bachgen a ddaeth gyda ni wedi cymryd nifer o enillion ar ddiwedd y daith:

  • Mae ei dad yn byw yn yr Unol Daleithiau, ac nid oes ganddo swydd.Mae fy ffrind yn byw ger ei ddinas ac mae wedi rhoi nifer ei gwmni iddo i'w helpu os yw'n bosibl.
  • Rydym wedi dangos i chi Google Earth hanner ffordd i'n harwain lle roedd y cymunedau y soniwyd amdanynt gan gyfarwyddwyr yr ysgol. Nid oedd y bachgen erioed wedi defnyddio'r Rhyngrwyd, ond roedd yn dda iawn mewn Astudiaethau Cymdeithasol yn ei ddeall yn dda iawn trwy gymhwyso ei ddosbarth Daearyddiaeth; Wrth i ni agosáu a gweld lefel manylder y ddelwedd cydraniad uchel, arhosodd gyda'i cheg ar agor, fel y dywedodd yr hen ddisg Poison hon Ahhh. Fel unrhyw un sy'n edrych ar Atebion Yahoo, gofynnodd a oedd yn bosibl gweld mewn amser real ... ac rwy'n credu ei fod yn deall yn well na miloedd sy'n dal i gredu fel arall.
  • Enillodd hefyd $ 25 ar ddiwedd y daith y mae'n siŵr y bydd yn prynu ffôn symudol ac yn ei wisgo o flaen ei ffrindiau nad oedd eisiau ymuno â ni.

ç

Gwelwch y llwybr godidog hwn, mae certiau bustach yn mynd heibio, dim ond angerdd dyn sydd â chalon dda i ddod o hyd i blentyn tlawd, a'm clywadwyedd i gredu bod fy nhryc yn mynd heibio yn ddigon.

Rydym yn dechrau am 9 am, rydym yn gorffen yn 3 pm. Gyda phopeth a'r tirweddau da, y bobl garedig, fy nhryc sy'n asyn; Roedd y siom ar ddiwedd y dydd yn y tair canolfan sylfaenol yn wych.

... nid yw'r bachgen yno.

Mae gennym rai cliwiau eraill ar ôl yn y cymunedau, byddwn yn gweld beth sy'n digwydd yfory.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.