Archifau ar gyfer

Addysgu CAD / GIS

Tricks, cyrsiau neu lawlyfrau ar gyfer ceisiadau CAD / GIS

Gêm Tetris, dysgu daearyddiaeth

Unwaith eto, y dynion gwallgof o Msgmap, dewch â rhai mapiau ar ffurf yr hen gêm o tetris. Am y tro, mae mapiau yn ôl gwledydd ar gael: Brasil, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, Japan, yr Iseldiroedd, De Carolina DU, UDA A hefyd fapiau o gyfandiroedd: Ewrop, Affrica Er eu bod bron wedi bod yn uwchlwytho map newydd bob mis, efallai ei fod yn un da ...

Tiwtorial i greu gwasanaeth map mosaig

Mae Portablemaps yn cyflwyno un o'r sesiynau tiwtorial gorau a welais, wedi'i wneud gyda javascript pur a html; Y peth mwyaf diddorol yw ei fod yn cyflwyno'r cynnyrch terfynol, ond yn dangos sut mae'n cael ei wneud gam wrth gam ... i gyd o un clic a heb fod yn diwtorial manwl, yn hytrach i bobl sy'n dysgu'n hawdd trwy wylio ...

Cyrsiau 7 am ddim yn yr ardal Gadastre / GIS

Gwerthfawr a defnyddiol iawn y saith cwrs hyn a fydd yn cychwyn yn fuan iawn, am ddim ac yn enwedig ar-lein. Cymhwyso'r Cadastre Amlbwrpas yn y cwrs Diffinio Polisïau Tir Trefol Ar-lein (am ddim), rhyngweithiol a dwys sy'n anelu at hyrwyddo archwiliad beirniadol o'r systemau stentiau sydd mewn grym yng ngwahanol awdurdodaethau America Ladin ...

Fforymau Trafod Bentley

Daeth rhywun yn ddiweddar yn gofyn ble mae defnyddwyr Microstation, neu'r gwahanol gymwysiadau Bentley yn dod o hyd i help. Dyma restr o'r gwahanol fforymau trafod, lle gofynnir cwestiynau a defnyddwyr eraill yn ymateb: Defnyddwyr mewn ieithoedd neu wledydd eraill bentley.espanol (Sbaeneg) bentley.mx (Mecsico) bentley.general (Saesneg) bentley.general.de (Almaeneg) bentley.general.fr (Ffrangeg) bentley.general.jp (Japaneaidd)…

Sut i ddysgu Microstatio (ac addysgu) mewn ffordd hawdd

Yn flaenorol, siaradais am sut i ddysgu AutoCAD mewn ffordd ymarferol, yr un cwrs a ddysgais i ddefnyddwyr Microstation ac roedd yn rhaid imi addasu'r dull ar gyfer defnyddwyr Bentley ... bob amser o dan y cysyniad hwnnw, os bydd rhywun yn dysgu 40 gorchymyn rhaglen gyfrifiadurol, gallant ystyried ei fod yn dominyddu. Rhaid i bobl ddysgu Microstation gan wybod dim ond 29 ...

Ffordd hawdd i ddysgu (ac i ddysgu) AutoCAD

Yn flaenorol, ymroddais i ddysgu dosbarthiadau, gan gynnwys AutoCAD; Dros amser yn dysgu yn y fformat academaidd a phersonol, deuthum at y diffiniad o ddull y mae'n rhaid i bobl ddysgu AutoCAD gan wybod dim ond 25 gorchymyn, y mae tua 90% o'r gwaith mewn Peirianneg Sifil yn cael ei wneud gydag ef. Mae'r 25 gorchymyn hyn, ...

Llawlyfr Manifold yn Sbaeneg

Yn flaenorol roeddwn wedi cyflwyno llawlyfr ar gyfer ArcGis ac AutoCAD. Y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi bod yn defnyddio'r System Manifold lawer ar gyfer gwaith bwrdd gwaith a datblygu cymwysiadau; rheswm sydd wedi fy niddanu yn y blog ar y pwnc. Dywedais wrthych mai un o'r anfanteision sydd ganddo yw nad yw'n defnyddio cynrychiolwyr ...

Cwrs ArcMap cyflawn yn Sbaeneg

Mae hwn yn gwrs ArcMap eithaf cynhwysfawr, gydag enghreifftiau a fideos wedi'u cynnwys. Mae'r deunydd yn gynnyrch Rodrigo Nórbega a Luis Hernán Retamal Muñoz a gychwynnodd ar y fenter hon, i ddechrau roedd ym Mhortiwgaleg ac er bod yr ymarferion yn fersiwn 8, nid yw eu rhesymeg gweithredu wedi newid llawer. Yn y cyntaf…