Archifau ar gyfer

Acer Aspire

Zagg, y cyflenwad gorau i'r Ipad

Un o'r prif broblemau gydag addasu i iPad yw'r bysellfwrdd. Bydd yna rai sy'n dod i arfer ag ef, ond ar ôl mis deuaf i'r casgliad bod y rhesymau hyn yn fy atal rhag gwneud hynny: Ar y naill law, mae fy mysedd yn rhy dew, ac mae'n anodd i mi weithredu'r bysellfwrdd. 25 mlynedd yn ddiweddarach rwy'n gwerthfawrogi fy nghwrs teipio ...

Materion uchaf yr Aser Aspire One

Ar ôl blwyddyn a hanner o weithio o Acer Aspire One, gwneud CAD / GIS ar y lefel hyfforddi, postio, rhywfaint o ddylunio graffig a phori, dyma fi'n crynhoi'r pwysicaf. Roeddwn i wedi trafod pedair problem yn fanwl, ond nawr rwy'n crynhoi tua phedair arall ac yn dadansoddi a yw'n gwneud synnwyr ai peidio i barhau ...

Gwyliwr TatukGIS ... gwyliwr gwych

Hyd yn hyn mae'n un o'r gwylwyr data CAD / GIS gorau (os nad y gorau) a welais, yn rhad ac am ddim ac yn ymarferol. Mae Tatuk yn llinell o gynhyrchion a anwyd yng Ngwlad Pwyl, ychydig ddyddiau yn ôl cyhoeddwyd fersiwn 2 o tatukGIS Viewer. Y gwylwyr eraill Os ydym yn gwerthfawrogi rhaglenni rhad ac am ddim brandiau eraill, ...

Geofumed: 48 llinell ddu a gwyn

Yn cau eleni, sydd wedi bod o lawer o flasau rhyfedd, ni allaf ond dymuno 2011 hapus ichi y bydd gennym lawer i'w wneud ynddo. I'r rhai sy'n darllen y blog hwn ar gyfer mwy na 299 o gofnodion, mae'r swydd hon yn ddiangen, i'r rhai nad ydynt, mae bron i 50 llinell yn diffinio'r grefft o geosmoking gyda phleser. Technolegau GIS / CAD (8):…

Problem 3, Acer Aspire One: Un allwedd

Ar ôl gweithio, mae'n ymddangos bod un o'r allweddi yn sownd, rwy'n ei wasgu'n ysgafn ac nid yw'n ysgrifennu, mae angen pwysau cryfach arno. Ewch pa mor annifyr yw cael allwedd fel hyn, mewn bysellfyrddau confensiynol roedd yn haws prynu bysellfwrdd newydd nag atgyweirio allwedd, ond yn achos gliniadur nid yw hyn yn ...

Fi, Cadastre a Google Earth

Rwyf newydd ddychwelyd o fy nhaith, rhwng prydau bwyd Creole, pwysau'r rowndiau rhagbrofol ar gyfer Cwpan y Byd a boddhad gwaith, dyma adael darn o rai ymadroddion bythgofiadwy o'r grefft. Yr ymgynghorwyr: -Hurry up! -dialog glanhau! Y cartwnwyr: -Ufff !!! Pryd maen nhw'n talu? Yr arfarnwyr: -Nid ydyn nhw'n fy atgoffa ... Y bos: -Print sgrin! Rhai o ...

Problem 2: Acer Aspire One: nid yw Skype yn cysylltu

Cyn i ni weld sut i ddatrys problem sain yr Acer Aspire One, nawr bu’n rhaid i mi gael trafferth oherwydd yn sydyn nid oedd yn bosibl cysylltu â Skype, yn sydyn. Pam ydw i'n defnyddio Skype? Dechreuais i fel hobïwr i ddechrau ond yna mae'n rhaid fy mod i'n teithio llawer ac yn rhoi sylw i waith cartref fy mhlant gyda'r nos,…

gvSIG 1.9 RC1, yn barod i'w llwytho i lawr

Mae GvSIG 1.9 RC1 bellach yn barod i'w lawrlwytho, y dosbarthiad ymgeisydd rhyddhau cyntaf (Ymgeisydd Rhyddhau) o Build 1243 o Awst 313. Cymerodd y dadlwythiad ychydig o amser, oherwydd i ddechrau roedd gvsig.org allan o wasanaeth, o ble mae'r adeiladau'n cael eu lawrlwytho, yna roedd y fersiwn a oedd ar gael wrth ei dadsipio a'i gweithredu yn ymddangos fel ffeil lygredig. ...

Uchafswm PC, cylchgrawn gwych

Mae rhifyn Awst o Maximum PC wedi bod yn wych, mae ychydig yn ddrytach na’r lleill ar ei lefel ($ 9 yn UDA a $ 12 mewn gwledydd eraill), er nad yw tanysgrifio ond yn werth $ 25 y flwyddyn, gyda 12 rhifyn. Ar ôl i PC Magazine ddileu ei argraffiad printiedig yn Saesneg, dechreuais yfed y cylchgrawn hwn, yn gyffredinol ...

Gorau Micro Center

Ddoe roeddwn yn siarad am ffoliglau MicroCenter, nawr rwyf am wneud rhestr o'r hyn yr wyf yn fwyaf adenilladwy. Yn gyffredinol, nid yw'r prisiau'n sylweddol isel o gymharu â'r rhai a geir mewn gwlad Sbaenaidd, ond mae'r amrywiaeth a'r newydd-deb. Nid yw llawer o'r pethau hyn yn cyrraedd, nac yn ...

Mae manylion pellach am Houston

  Gwahaniaeth y daith hon yw, ar wahân i'r hyfforddiant rydw i wedi'i gymryd sawl diwrnod yn gyfnewid am fy ngwyliau, mae hynny'n rhoi amser i mi ymweld â fy ffrind o Google Earth, sy'n byw ger pencadlys yr hyn oedd Compaq, sydd bellach yn HP. Dyma fi'n gadael rhywfaint o'r hyn oedd y gwynt i chi ...