Edrychwch ar y Mapiwr Symudol 100

Yn ddiweddar, lansiodd Ashtech ei fodel tîm newydd, a ddangoswyd yng Nghynhadledd Ryngwladol ESRI yn ddiweddar, o'r enw SymudolMapiwr symudol 100 Mapper 100, sy'n esblygiad gyda nodweddion y Mapiwr Symudol 6 ond gyda phenderfyniadau yn uwch na rhai ProMark3.

Yn ei hanfod, mae hyn yn y tîm rwyf o'r farn y bydd Magellan yn cynnal dros y blynyddoedd nesaf, mae'n o'r diwedd yn torri cynllun caeedig hwn PM3 sydd yn sicr yn asyn i'r gwaith ond yn gyfyngedig yn yr hyn yr ydym i gyd wedi holi.

Anfantais y Promark3 yw nad yw'n caniatáu rhedeg ceisiadau trydydd parti, ar gyfer achos ArcPad. Er bod y gêm syml o sgriniau gyda niferoedd maint llygaid y taid yn ymarferol iawn.

Hefyd, roedd gan yr Addewid gyfyngiadau i lwytho raster confensiynol, oni bai eu bod yn ddeuaidd. Fel arall, tîm gwych, os yw'r cebl yn cael ei drin â gofal, a oedd eisoes wedi rhoi un diwrnod i ni.

Yna y MobileMapper 6 roedd yn gyfyngedig i fod yn ddyfais nad oedd yn cefnogi amlder dwbl, er ei fod yn cefnogi prosesu ar ôl y broses, gan gyflawni cywirdeb is-fesurydd yn gyfyngedig. Ni all y naill na'r llall fod yn sylfaen ac yna maint y niferoedd oedd i ddioddef, ymddengys i etifeddu'r 100.

Beth yw'r gorau o MM100

 • PRECISION. Yn sicr, dyma'r mwyaf gwerthfawr, er bod y tîm bron i $ 5,000. Mae bron 2,000 yn fwy nag Addewid a phedair gwaith yr hyn y MM6. Er eu bod yn sicrhau optimeiddiad ar gyfer cipio data mewn gynnau ac mae dan orchuddion yn cynnal manwl gywirdeb:

Mân o centimedrau 50 mewn SBAS amser real, yn llai na centimetrau 30 mewn DGPS amser real a llai nag un centimedr gyda phrosesu neu mewn RTK.

 • Nodweddion GNSS. Yr opsiynau ar gyfer cywiro gwahaniaethol yw'r arloesi mwyaf os ydym yn ei gymharu â'r MM6 a hyd yn oed gyda'r PM3:

45 sianelau cyfochrog all-in-view
-GPS
-GLONASS
-L1 C / A
-SBAS: WAAS / EGNOS / MSAS
Technoleg BLADE
DGPS, RTK a postprocess gyda MobileMapper Office
Gallwch chi gipio data amrwd fel sylfaen, a gall hefyd fod yn Rover.
Allbwn negeseuon NMEA 183
RTCM2.3, RTCM3.1, CMR a CMR +, DBEN,
ATOM (Mae hwn yn don Ashtech o'r enw Negeseuon Optimized)
Yn cefnogi cronfeydd data trydydd parti RTK: VRS, FKP, MAC

 • ffenestri. Mewn ieithoedd 11 yn eu plith Sbaeneg, gyda chi gallwch redeg ArcPad unrhyw gais cipio neu lywio arall sy'n rhedeg ar Windows Mobile 6.5.
 • Meddalwedd ychwanegol. Mae'n dod â Mapio Symudol sy'n gais o Ashtech, GNSS Toolbox ar gyfer rheoli GNS, Maes Mapio Symudol a Microsoft Office Mobile. Ar wahân i Internet Explorer, ActiveSync a Transcriber ar gyfer cydnabyddiaeth llawysgrifen.
 • O ran cysylltedd, mae'n dod â'r MM6 Bluetooth fel ei gilydd, ond mae eisoes yn cefnogi 802.11 Di-wifr. Mae hefyd yn cefnogi gorsaf docio.
 • Wrth i'r MM6 ddod â camera, synhwyrydd cwmpawd, meicroffon i achub a siaradwr.
 • Mae'n dod â cherdyn 256 MB ac mae'r batri eisoes yn Lithiwm a godir mewn tair awr. Yn ogystal, nid yw'r addasydd yn beth rhyfedd mwyach ond mae charger AC cyffredinol.

Yn fyr, offer submetrig amser real. Hyd nes y bydd yn newydd, bydd yn rhaid inni aros am y gêm enw, gan ei fod yn cynnwys Promark 100 a Promark 200, yr wyf yn ei ddeall yr un peth, ond gydag antena a meddalwedd geodesi. Yr un sy'n amrywio yw'r Mobile Mapper 10, a ddiwygir yn fwy helaeth yn y ddolen hon.

mm100 Nid yw'n edrych yn wael, ond bydd yn rhaid i brofi hynny. Felly mae hynny'n dod yn Ashtech Magellan, yna dychwelyd i Magellan yn ymddangos i ddechrau sefydlogi, er ei fod yn pasio un cynrychiolydd arall o un o'r ddau brandiau. Ond oddi wrth y profiadau gwael o weithiau MMPRO, yr ydym wedi gweld yn well allu dwyn gan Ashtech, ac rydym yn disgwyl y naid Promark3 timau hyn yn golygu gwneud yn gwbl darfod i'r graddau y ddigwyddodd i'r Pro.

Da'r Pro, ond yn anhrefnus yn trin eu camgymeriadau.

Ymatebion 31 i "Edrych ar y Mapiwr Symudol 100"

 1. Mae gennyf ragdybiaeth sbectrwm ac yn y blwch offeryn gnss, ni allaf weld cydlynydd cyffredin, a ydych chi'n gwybod sut i'w ffurfweddu?

 2. Rwy'n o Peru. Rydw i wedi caffael GPS SPECTRA L1 DIFFERENTIAL, ond dim ond yn gweithio gyda chyfansoddiad GPS yr wyf am wybod sut mae cyflwr GLONASS yn cael ei weithredu.
  Diolch yn fawr iawn am yr ymateb.
  Cofion

 3. RWY'N DIDDORDEB MEWN PRYNU 100 HYRWYDDO, OND NID YW UNRHYW SUT LLAWER KM ALLWCH WAITH GYDA'R BROSES ÔL. RWYF AM DDWEUD PWYNTIAU RHEOLI PUTTIO, YN UNIG RHEOLI PWYNTIAU AR GYFER Q SY'N SEILIEDIG AM EU DIWEDDARU GYDA GORSAF CYFANSWM DIOLCH EICH CYFRIFON DIOLCH YN FAWR

  PERU

 4. yn dda bod y fath oherwydd, wrth lwytho 2 gps mobilemaper 100 yn ymddangos mewn un golau melyn ac ni ddylai golau coch arall ar ei ochr ymddangos yr un lliw golau ...

 5. helo Mae angen tiwtorial arnoch mewn fideo ar gyfer rheoli'r rhaglen ar gyfer prosesau pos yn Sbaeneg yw'r ateb gsnn

 6. helo Mae angen tiwtorialau fideo arnoch ar gyfer rheoli'r ffug 100 ffilm yn Sbaeneg
  a allant roi rhywfaint o gyfeiriad i mi

 7. Mae'r sylw yn ymwneud â chwestiwn yr arolwg rydych chi am ei ofyn gyda promarck 100 ac offer GPS arall, bydd yn rhaid i chi drosi ffeiliau'r offer arall nad yw'n promarck i ffeil RINEX ac yna ôl-brosesu gyda'r rhaglen GGSS o ddatrysiad ASterch. pob lwc

 8. Hi, beth am ... Nid oeddwn wedi bod yma ers tro ... ond dydw i ddim yn gwybod a ydyw'n dal i fod yn ddefnyddiol ... os oes gennych y drwydded mewn gwirionedd ar gyfer y prosesu ar ôl ... mae'n gwerthu ar wahân ...

 9. Bore da, hoffwn wybod sut y cynhelir y broses ôl-brosesu mewn mobilemapper 100 neu gynghrair i weld y gweithdrefnau a'r cyfarchion

 10. MR. MARIO ROBERTO ARGEÑAL

  Mae angen i mi amcangyfrif y gall fy helpu

  Mae gen i 6 mapper molibe ac nid wyf wedi gallu i wneud y broses o ôl-brosesu, yn ddiweddar, wedi dysgu bod y rhaglen neu feddalwedd wedi'i drwyddedu i wneud y broses ôl yn un arall, fel blwch activola cuendo log gros data crai ar gyfer addysg ôl-brosesu, i mi gael nid yw'r drwydded yn ddilys.

  helpwch

 11. DIWRNOD RHEOLI DA

  Mae angen i mi amcangyfrif y gall fy helpu

  Mae gen i 6 mapper molibe ac nid wyf wedi gallu i wneud y broses o ôl-brosesu, yn ddiweddar, wedi dysgu bod y rhaglen neu feddalwedd wedi'i drwyddedu i wneud y broses ôl yn un arall, fel blwch activola cuendo log gros data crai ar gyfer addysg ôl-brosesu, i mi gael nid yw'r drwydded yn ddilys oherwydd ei fod yn cyflenwi meddalwedd.

  Gall fy mynnwch chi fy helpu i helpu gyda hyn

  Rwy'n gobeithio rhoi sylw diolch

 12. Helo, rydw i'n dod o Colombia, y mae'r tîm is-gymesur yn argymell i mi ei ddefnyddio fel crwydro, gyda sylfaen pro ar gyfer proses bost ardderchog fel sylfaen leol, rwy'n ei grybwyll oherwydd ei fod ar gyfer mesuriadau topograffig o dir gwag ar gyfer prosesau teitlo er enghraifft (rwy'n ei ddefnyddio mewn plât geodesig ac ynddo rwy'n gosod y pro fel sylfaen tra byddaf yn gwneud y perimedr gyda MM100 ar ôl gyda ffeil y crwydro a'r sylfaen rwy'n eu defnyddio yn yr achos hwn rwy'n gwneud y brosesu ôl-brosesu ...) ar gyfer y math hwn o enghraifft sy'n crwydro rydych chi'n argymell eich bod chi'n rhoi canlyniadau i mi gyda mwy o gywirdeb wrth brosesu ôl-brosesu.
  neu os oes gennych syniad gwell o sut i wneud yr arolwg a grybwyllais yn gynharach
  gellir defnyddio cwestiwn arall os ydw i'n ei wneud o dan y dull hwn i glymu cyfesurynnau

  neu a fyddech chi'n argymell prynu dau MM100 i ddefnyddio un fel canolfan ac un arall fel troellwr, diolch am y sylw a ddarperir

 13. Ie, fe allai, ond nid yw'r cywirdeb yn ddigonol. Mae Staking yn gofyn am gywirdeb centimetr neu filimedr, yn enwedig os yw'n lleiniau.

 14. Gadewch i ni weld a wyf yn deall mewn rhannau:

  -A Mae Mapiau Symudol GPS 100 yn gofyn am drwydded ôl-brosesu, fel y gellir addasu'r data y maent yn ei gymryd trwy ddefnyddio'r dull hwn.
  - Bydd bob amser yn fwy cywir i ôlbrosesu yn erbyn data a wneir gydag offer arall neu gronfa ddata leol nag yn erbyn data Rinex.
  - Yn y wefan hon mae yna nifer o erthyglau sy'n nodi sut mae prosesu ôl-broses yn cael ei wneud gan ddefnyddio'r Swyddfa Mapio Symudol, gan ddefnyddio'r Mapio Symudol a'r Swyddfa Mapio Symudol.

 15. diwrnod da y gallech chi fy helpu, gyda rhai cwestiynau:

  Mae gen i MobileMapper 100 gyda ArcPad ... ond dwi ddim postprocessing chi'n argymell i mi drwyddedu postprocessing i wneud addasiadau dilynol ar fy PC neu a allaf lwytho i lawr y data RINEX i gyd-fynd yn nes ymlaen heb orfod i gaffael y postprocessing drwydded ... neu fi yn fwy ddoeth i brynu neu cod postprocessing yn dod allan yr un fath naill ai gyda neu heb cod gweithredol ... .Os y cod yn activated heb cod activation a allwch ddweud wrthyf sut i wneud y postprocessing o'r dator RINEX gostwng, trawsnewid data RINEX i Ashtech fyny mae'r data yn tynnu oddi wrth y GPS ac yn rhoi data RINEX ... neu yw'r broses yn Swyddfa MobileMapper.

  o flaen llaw mil diolch a chyfarchion o fecsico

 16. Y bore da, fy nghwestiwn yw, os gyda'r MM100, gallaf berfformio cyfranogiad sylfaenol, er enghraifft, rhannu lleiniau, wrth gwrs, gan ei fwydo â phwyntiau go iawn.

 17. Helo Rochin
  Mae'n dibynnu ar y cais rydych chi ei eisiau. Fel arfer ar gyfer planimetreg mae'n ddigonol (mesur plot), os yw'r data'n cael ei brosesu, ond os oedd yn waith altimetreg, fel cynhyrchu arolwg tir ar gyfer dyluniad dyfrhau neu syllu ar gyfer gradd ffordd, cywirdeb y drychiad Nid yw'n ddigon, oherwydd mae deg centimetr yn cyfrif wrth ddylunio sianel neu farcio toriad.

  Ar gyfer topograffeg, y delfrydol yw cyfanswm orsaf, theodolit confensiynol neu lefel o fanwldeb.

 18. Hi G. Mae gen i dîm MM6 gyda phrosprocess, a ydych chi'n meddwl y gallai'r tîm MM100 hwn gyrraedd y rhagofalon hyn mewn gwirionedd, fel y gallai weithio fel tîm dibynadwy ar gyfer arolygon topograffig ... Diolch

 19. Rydw i'n botanegydd, nid oes raid i mi fod yn fanwl i syrfëwr ac rwyf wedi meddwl am Magellan Triton. Beth ydych chi'n ei feddwl?

 20. Yn hollol wir. Mae'r cebl yn ymddangos yn wan iawn yn y rhan sy'n cysylltu â'r antena, mae angen llawer o ofal.

  Fel cebl USB cyfanswm yr orsaf, os mai ef yw'r un gwallgof, mae'n sicr nad yw'n gweithio mwyach. Maent yn ddrud i'w prynu gan unigolyn, ar wahân maent yn eu cymryd i gyrraedd os nad oes bodolaeth.

 21. Roedd hi'n bryd iddynt gymryd yr holl ystyriaethau hynny. Diffyg y cyfarpar hyn yw'r ceblau.
  Helo pawb

 22. Ein Cyfeillion,

  Mae gen i MM6 ac rwy'n gweithio mewn amodau gwaith perffaith, ac mae amser y dyfeisiau hyn yn wych ac yn ddefnyddiol iawn, yn enwedig i'r henoed, llongyfarchiadau am y creadigaethau newydd, dal ati.

  Duw Bendigedig All-

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.