Edrychwch ar y Mapiwr Symudol 100

Yn ddiweddar, lansiodd Ashtech ei fodel tîm newydd, a ddangoswyd yng Nghynhadledd Ryngwladol ESRI yn ddiweddar, o'r enw SymudolMapiwr symudol 100 Mapper 100, sy'n esblygiad gyda nodweddion y Mapper Symudol 6 ond gyda manylder uwch na'r ProMark3.

Yn ei hanfod, mae hyn yn y tîm rwyf o'r farn y bydd Magellan yn cynnal dros y blynyddoedd nesaf, mae'n o'r diwedd yn torri cynllun caeedig hwn PM3 sydd yn sicr yn asyn i'r gwaith ond yn gyfyngedig yn yr hyn yr ydym i gyd wedi holi.

Anfantais Promark3 yw nad yw'n caniatáu i geisiadau trydydd parti redeg, yn achos ArcPad. Er bod y gêm syml o sgriniau gyda rhifau maint llygaid taid yn ymarferol iawn.

Hefyd roedd gan y Promark gyfyngiadau i lwytho rasters confensiynol, oni bai eu bod yn ddeuaidd. Fel arall tîm gwych, os yw'r cebl yn cael ei drin yn ofalus, a oedd eisoes wedi rhoi llusgo inni un diwrnod.

Yna y MobileMapper 6 Arhosodd yn gyfyngedig gan ei fod yn ddyfais nad oedd yn cefnogi amledd dwbl, er ei fod yn cefnogi ôl-brosesu, roedd cyflawni manwl gywirdeb is-fetr yn gyfyngedig. Ni allai ychwaith fod yn sylfaen ac yna maint y niferoedd a oedd i ddioddef, mae'n ymddangos y bydd yn etifeddu 100.

Beth yw'r gorau o MM100

 • PRECISION. Heb os, hwn yw'r mwyaf gwerthfawr, er bod y tîm yn mynd am bron i $ 5,000. Bron i 2,000 yn fwy na Promark a phedair gwaith yr MM6. Er eu bod yn sicrhau optimeiddio ar gyfer cipio data mewn canyons ac o dan orchuddion wrth gynnal manwl gywirdeb uchel:

Mân o centimedrau 50 mewn SBAS amser real, yn llai na centimetrau 30 mewn DGPS amser real a llai nag un centimedr gyda phrosesu neu mewn RTK.

 • Nodweddion GNSS. Yr opsiynau ar gyfer cywiro gwahaniaethol yw'r arloesi mwyaf os ydym yn ei gymharu â'r MM6 a hyd yn oed gyda'r PM3:

45 sianelau cyfochrog all-in-view
-GPS
-GLONASS
-L1 C / A
-SBAS: WAAS / EGNOS / MSAS
Technoleg BLADE
DGPS, RTK a postprocess gyda MobileMapper Office
Gallwch chi gipio data amrwd fel sylfaen, a gall hefyd fod yn Rover.
Allbwn negeseuon NMEA 183
RTCM2.3, RTCM3.1, CMR a CMR +, DBEN,
ATOM (Mae hwn yn don Ashtech o'r enw Negeseuon Optimized)
Yn cefnogi cronfeydd data trydydd parti RTK: VRS, FKP, MAC

 • ffenestri. Mewn 11 iaith, gan gynnwys Sbaeneg, y gall ArcPad redeg unrhyw raglen ddal neu lywio arall sy'n rhedeg ar Windows Mobile 6.5.
 • Meddalwedd ychwanegol. Mae'n dod gyda Mapio Symudol sy'n gymhwysiad Ashtech, Blwch Offer GNSS ar gyfer rheoli GNS, Maes Mapio Symudol a Microsoft Office Mobile. Ar wahân i Internet Explorer, ActiveSync a Transcriber ar gyfer cydnabyddiaeth llawysgrifen.
 • Fel ar gyfer cysylltedd, mae'n dod â'r Bluetooth MM6, ond mae eisoes yn cefnogi Di-wifr 802.11. Mae hefyd yn cefnogi gorsaf docio.
 • Wrth i'r MM6 ddod â camera, synhwyrydd cwmpawd, meicroffon i achub a siaradwr.
 • Mae'n dod gyda cherdyn 256 MB ac mae'r batri eisoes yn Lithiwm sy'n codi tâl mewn tair awr. Hefyd, nid yw'r addasydd bellach yn beth rhyfedd ond gwefrydd AC cyffredinol.

Yn fyr, offer is-fesurydd mewn amser real. Hyd nes newydd-deb, bydd yn rhaid aros am y gêm enw, gan fod Promark 100 a Promark 200 wedi'u cynnwys, yr wyf yn deall sydd yr un peth ond gydag antena a meddalwedd geodesi. Yr un sy'n amrywio yw'r Mapiwr Symudol 10, y cynhelir adolygiad ohono yn fwy helaeth yn y ddolen hon.

mm100 Nid yw'n edrych yn ddrwg, er y bydd yn rhaid rhoi cynnig arni. Mae'r Magellan hwnnw'n dod yn Ashtech, yna'n dod yn Magellan eto fel petai'n dechrau sefydlogi, er bod un neu gynrychiolydd arall o'r ddau frand wedi'i gymryd ymlaen. Ond ers profiadau gwael y dyddiau MMPro, rydym wedi gweld gwell galluoedd cefnogi gan Ashtech, ac rydym yn gobeithio nad yw'r naid o Promark3 i'r timau hyn yn golygu eu gwneud yn hollol ddarfodedig i'r radd a ddigwyddodd gyda'r Pro.

Da'r Pro, ond yn anhrefnus yn trin eu camgymeriadau.

32 Yn ymateb i “Golwg ar y Mapper Symudol 100”

 1. Bore da, mae gen i bwysau sbectra gps, mae'r map llinyn yn dangos gwall i mi fel rydw i'n ei wneud i'w actifadu neu mae'n rhaid i mi brynu'r feddalwedd neu gofrestru yn rhywle, a pha antena i'w brynu ar gyfer y gps spectra 10

 2. Mae gennyf ragdybiaeth sbectrwm ac yn y blwch offeryn gnss, ni allaf weld cydlynydd cyffredin, a ydych chi'n gwybod sut i'w ffurfweddu?

 3. Rwy'n o Peru. Rydw i wedi caffael GPS SPECTRA L1 DIFFERENTIAL, ond dim ond yn gweithio gyda chyfansoddiad GPS yr wyf am wybod sut mae cyflwr GLONASS yn cael ei weithredu.
  Diolch yn fawr iawn am yr ymateb.
  Cofion

 4. RWY'N DIDDORDEB MEWN PRYNU 100 HYRWYDDO, OND NID YW UNRHYW SUT LLAWER KM ALLWCH WAITH GYDA'R BROSES ÔL. RWYF AM DDWEUD PWYNTIAU RHEOLI PUTTIO, YN UNIG RHEOLI PWYNTIAU AR GYFER Q SY'N SEILIEDIG AM EU DIWEDDARU GYDA GORSAF CYFANSWM DIOLCH EICH CYFRIFON DIOLCH YN FAWR

  PERU

 5. Da beth am oherwydd pan fyddwch chi'n llwytho'r 2 gps o bapur symudol 100, mae'r golau melyn yn ymddangos mewn un ac ni ddylai'r golau coch wrth ei ymyl ymddangos yr un lliw o olau ...

 6. helo Mae angen tiwtorial arnoch mewn fideo ar gyfer rheoli'r rhaglen ar gyfer prosesau pos yn Sbaeneg yw'r ateb gsnn

 7. helo Mae angen tiwtorialau fideo arnoch ar gyfer rheoli'r ffug 100 ffilm yn Sbaeneg
  a allant roi rhywfaint o gyfeiriad i mi

 8. Mae'r sylw yn ymwneud â chwestiwn yr arolwg rydych chi am ei ofyn gyda promarck 100 ac offer GPS arall, bydd yn rhaid i chi drosi ffeiliau'r offer arall nad yw'n promarck i ffeil RINEX ac yna ôl-brosesu gyda'r rhaglen GGSS o ddatrysiad ASterch. pob lwc

 9. Helo, sut ydych chi ... Cefais ychydig o amser na wnes i fynd i mewn i pro yma ... ond nid wyf yn gwybod a yw'n gweithio i chi eto ... os oes gwir angen y drwydded arnoch ar gyfer y broses bostio ... mae'n cael ei werthu ar wahân ...

 10. Bore da, hoffwn wybod sut y cynhelir y broses ôl-brosesu mewn mobilemapper 100 neu gynghrair i weld y gweithdrefnau a'r cyfarchion

 11. MR. MARIO ROBERTO ARGEÑAL

  Mae angen i mi amcangyfrif y gall fy helpu

  Mae gen i 6 mapper molibe ac nid wyf wedi gallu i wneud y broses o ôl-brosesu, yn ddiweddar, wedi dysgu bod y rhaglen neu feddalwedd wedi'i drwyddedu i wneud y broses ôl yn un arall, fel blwch activola cuendo log gros data crai ar gyfer addysg ôl-brosesu, i mi gael nid yw'r drwydded yn ddilys.

  helpwch

 12. DIWRNOD RHEOLI DA

  Mae angen i mi amcangyfrif y gall fy helpu

  Mae gen i 6 mapper molibe ac nid wyf wedi gallu i wneud y broses o ôl-brosesu, yn ddiweddar, wedi dysgu bod y rhaglen neu feddalwedd wedi'i drwyddedu i wneud y broses ôl yn un arall, fel blwch activola cuendo log gros data crai ar gyfer addysg ôl-brosesu, i mi gael nid yw'r drwydded yn ddilys oherwydd ei fod yn cyflenwi meddalwedd.

  Gall fy mynnwch chi fy helpu i helpu gyda hyn

  Rwy'n gobeithio rhoi sylw diolch

 13. Helo, dwi'n dod o Colombia, pa offer ismetrig ydych chi'n argymell ei ddefnyddio fel crwydro, gyda sylfaen leol fel pro ar gyfer ôl-broses ragorol? pro fel sylfaen tra byddaf yn gwneud y perimedr gyda MM100 yna gyda ffeil y crwydro a'r sylfaen yr wyf yn eu defnyddio yn yr achos hwn rwy'n gwneud yr ôl-brosesu ...) ar gyfer y math hwn o enghraifft sy'n crwydro yr ydych yn argymell fy mod yn rhoi canlyniadau i mi gyda mwy o gywirdeb wrth ôl-brosesu.
  neu os oes gennych syniad gwell o sut i wneud yr arolwg a grybwyllais yn gynharach
  gellir defnyddio cwestiwn arall os ydw i'n ei wneud o dan y dull hwn i glymu cyfesurynnau

  neu a fyddech chi'n argymell prynu dau MM100 i ddefnyddio un fel canolfan ac un arall fel troellwr, diolch am y sylw a ddarperir

 14. Ie, fe allai, ond nid yw'r cywirdeb yn ddigonol. Mae Staking yn gofyn am gywirdeb centimetr neu filimedr, yn enwedig os yw'n lleiniau.

 15. Gadewch i ni weld a wyf yn deall mewn rhannau:

  -A Mae Mapiau Symudol GPS 100 yn gofyn am drwydded ôl-brosesu, fel y gellir addasu'r data y maent yn ei gymryd trwy ddefnyddio'r dull hwn.
  - Bydd bob amser yn fwy cywir i ôlbrosesu yn erbyn data a wneir gydag offer arall neu gronfa ddata leol nag yn erbyn data Rinex.
  - Yn y wefan hon mae yna nifer o erthyglau sy'n nodi sut mae prosesu ôl-broses yn cael ei wneud gan ddefnyddio'r Swyddfa Mapio Symudol, gan ddefnyddio'r Mapio Symudol a'r Swyddfa Mapio Symudol.

 16. diwrnod da y gallech chi fy helpu, gyda rhai cwestiynau:

  Mae gen i beiriant symudol 100 gydag arcpad ... ond rydw i eisiau gwneud ôl-brosesu, felly rydych chi'n argymell fy mod i'n caffael y drwydded ôl-brosesu i wneud yr addasiadau dilynol ar fy pc neu gallaf lawrlwytho'r data rinex i'w glymu yn nes ymlaen heb orfod caffael y drwydded ôl-brosesu ... neu mae'n fwy Mae'n gyfleus caffael y cod postprocess neu mae'n dod allan yr un peth â'r cod wedi'i actifadu neu heb god wedi'i actifadu .... Os yw heb y cod actifadu, a allech chi ddweud wrthyf sut i berfformio'r broses bost o lawrlwytho dator rinex, trawsnewid data rinex i ashtech tan clymu data o'r gps a'r data o rinex ... neu sut mae'r broses yn y swyddfa gwneuthurwr symudol.

  o flaen llaw mil diolch a chyfarchion o fecsico

 17. Y bore da, fy nghwestiwn yw, os gyda'r MM100, gallaf berfformio cyfranogiad sylfaenol, er enghraifft, rhannu lleiniau, wrth gwrs, gan ei fwydo â phwyntiau go iawn.

 18. Helo Rochin
  Mae'n dibynnu ar y cais rydych chi ei eisiau. Fel arfer ar gyfer planimetreg mae'n ddigonol (mesur plot), os yw'r data'n cael ei brosesu, ond os oedd yn waith altimetreg, fel cynhyrchu arolwg tir ar gyfer dyluniad dyfrhau neu syllu ar gyfer gradd ffordd, cywirdeb y drychiad Nid yw'n ddigon, oherwydd mae deg centimetr yn cyfrif wrth ddylunio sianel neu farcio toriad.

  Ar gyfer topograffeg, y delfrydol yw cyfanswm orsaf, theodolit confensiynol neu lefel o fanwldeb.

 19. Helo G. Mae gen i dîm MM6 gyda phrosesydd, a ydych chi'n credu y gallai'r tîm MM100 hwn gyflawni'r rhagofalon hyn mewn gwirionedd, fel y gallai weithredu fel tîm dibynadwy ar gyfer arolygon topograffig ... Diolch

 20. Rydw i'n botanegydd, nid oes raid i mi fod yn fanwl i syrfëwr ac rwyf wedi meddwl am Magellan Triton. Beth ydych chi'n ei feddwl?

 21. Yn hollol wir. Mae'r cebl yn ymddangos yn wan iawn yn y rhan sy'n cysylltu â'r antena, mae angen llawer o ofal.

  Fel cebl USB cyfanswm yr orsaf, os mai ef yw'r un gwallgof, mae'n sicr nad yw'n gweithio mwyach. Maent yn ddrud i'w prynu gan unigolyn, ar wahân maent yn eu cymryd i gyrraedd os nad oes bodolaeth.

 22. Roedd hi'n bryd iddynt gymryd yr holl ystyriaethau hynny. Diffyg y cyfarpar hyn yw'r ceblau.
  Helo pawb

 23. Ein Cyfeillion,

  Mae gen i MM6 ac rwy'n gweithio mewn amodau gwaith perffaith, ac mae amser y dyfeisiau hyn yn wych ac yn ddefnyddiol iawn, yn enwedig i'r henoed, llongyfarchiadau am y creadigaethau newydd, dal ati.

  Duw Bendigedig All-

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.