Archifau ar gyfer

Android

Camau i olrhain ffôn cell

Gan ystyried pwysigrwydd cafell phones heddiw yn ein bywyd bob dydd, rydym yn tueddu i ofalu amdanynt fel plentyn, o brynu gorchuddion, gwydr wedi'i dymheru ar gyfer diogelu sgrin, modrwyau ar y cefn ar gyfer gafael a hyd yn oed amddiffynwyr ar gyfer y dŵr rhag ofn na fydd yn brawf o ...

Bentley: Ceisiadau ar gyfer symudol a defnyddwyr - yn DGN-

Bentley symudol
Mae cynaladwyedd y safle sydd wedi bod yn gyflenwyr offer ar gyfer Geo-peirianneg yn eu harloesedd ac yn addasu i arloesi technolegol. Mae'r lleoliad yn amlwg iawn, yn y modd y mae ei gyfathrebu corfforaethol yn gwerthu ei arbenigedd, er gwaethaf y ffaith bod y bwlch rhwng disgyblaethau bob dydd yn dod yn fwy anodd bob dydd ...