Archifau ar gyfer

Android

Geomoments - Emosiynau a Lleoliad mewn un ap

Beth yw geomoments? Mae'r pedwerydd chwyldro diwydiannol wedi ein llenwi â datblygiadau technolegol gwych ac integreiddio offer ac atebion i sicrhau gofod mwy deinamig a greddfol i'r preswylydd. Rydym yn gwybod bod pob dyfais symudol (ffonau symudol, tabledi, neu smartwatch) yn gallu storio llawer iawn o wybodaeth, fel manylion banc, ...

Camau i olrhain ffôn cell

Gan ystyried pwysigrwydd ffonau symudol yn ein bywydau beunyddiol heddiw, rydym yn tueddu i ofalu amdanynt fel plentyn, rhag prynu gorchuddion iddynt, gwydr tymer ar gyfer amddiffyn y sgrin, modrwyau ar y cefn i gael gafael a hyd yn oed amddiffynwyr ar gyfer y dŵr os nad yn brawf o ...

Dewisiadau amgen i ddefnyddio QGIS ar ffonau symudol Android & iOS

Mae QGIS wedi gosod ei hun fel yr offeryn ffynhonnell agored sy'n tyfu gyflymaf a'r strategaeth gynaliadwyedd ar gyfer defnydd geo-ofodol. Rydym yn falch o wybod bod fersiynau QGIS ar gyfer dyfeisiau symudol eisoes yn bodoli. Mae defnydd esbonyddol o gymwysiadau symudol yn gwneud i offer bwrdd gwaith ddewis datblygu fersiynau i'w defnyddio ar ffonau neu dabledi. Mae'r…

Bentley: Ceisiadau ar gyfer symudol a defnyddwyr - yn DGN-

Bentley symudol
Mae cynaliadwyedd y safle y mae'r cwmnïau sy'n darparu offer ar gyfer Geo-beirianneg wedi'i gael yn eu harloesedd a'u gallu i addasu i arloesiadau technolegol. Mae'r lleoliad yn amlwg iawn, yn y ffordd y maent yn gwerthu eu harbenigedd yn eu cyfathrebu corfforaethol, er bod y bwlch rhwng disgyblaethau bob dydd yn dod yn anoddach ...

Cylchgrawn MundoGEO nawr ar dabledi

Mae MundoGEO, y cwmni mwyaf cynrychioliadol yn y maes geo-ofodol yn ardal gyfathrebu America Ladin, wedi lansio dau gais fel y gellir gweld cylchgrawn MundoGEO o ddyfeisiau symudol, gyda iOS ac Android Apple. Dim ond eleni, unodd y cylchgrawn hwn gynnwys cylchgronau InfoGEO ac InfoGNSS, yn ogystal roedd yn cynnwys ...

Creu ein cymhwysiad symudol ein hunain

Mae'n bosibl mai cwndid yw un o'r atebion gorau ar gael ar gyfer adeiladu cymwysiadau symudol. Mae'r hyblygrwydd sydd ganddo, wedi'i ychwanegu at nifer y llwyfannau â chymorth yn adlewyrchu gwaith anhygoel ei grewyr y gallwch chi fynd â blog, porthiant rss neu gynnwys cyfryngau cymdeithasol i gymwysiadau sy'n barod i'w dosbarthu mewn siopau o ...