uDig, argraff gyntaf

Rydym eisoes wedi edrych ar offer eraill ffynhonnell agored yn ardal GIS, yn eu plith qgis a gvSIG, ar wahân i  uDig rhaglenni di-dâl sydd rydym wedi profi o'r blaen. Yn yr achos hwn byddwn yn ei wneud gyda GIS Rhyngrwyd Pen-desg sy'n Gyfeillgar i'r Defnyddiwr (UDig), un o'r rhai sy'n dod i mewn PortableGIS.

O ble mae'n dod

uDig yw adeiladu'r cwmni Adfer Ymchwil, sydd wedi ennill gwobr bwysig a noddir gan GeoConnections, fe wnaethant fuddsoddi yn hyn a datblygiadau eraill. Mae UDig wedi'i drwyddedu o dan GNU LGPL, mae'n ddyledus i ddatblygu'r un cwmni hwn PostGIS a chyfraniadau sylweddol i Geoserver.

uDig

nodweddion

Mae'n ddatblygiad godidog, gan dorri llawer o gonfensiynau o offer traddodiadol, gydag wyneb yn debyg i qgisudig jgrass Ymhlith ei nodweddion gellir crybwyll:

 • Wedi'i adeiladu yn Java, o dan yr amgylchedd Eclipse (Fel gvSIG)
 • Mae'r rhyddid i ffurfweddu'r rhyngwyneb yn rhyfeddol, gan allu llusgo ffenestri bron yn unrhyw le, eu gweithredu yn y cefndir, llusgo allanol a mewnol, eu lleihau i fotymau a'u haddasu yn rhydd ymylon o fframiau.
 • uDigMae cyflymder gweithredu yn dda iawn (er ei fod yn ymwneud â Java, rwyf wedi ei roi ar waith gan Acer Aspire Un, gyda Windows XP); Mae'n rhedeg ar Linux a Mac, yn amlwg gyda gwell perfformiad.
 • O ran darllen fformatau fector, mae'n gyfyngedig â ffeiliau ar wahân (nid yw'n darllen dgn, kml, dxf, neu dwg) ond mae'r rhai mwg (gml, xml) yn. Yr unig un traddodiadol sy'n darllen yw'r ffeil siâp.
 • Gyda delweddau raster mae ganddo hefyd ei gyfyngiadau, ond gallwch chi gadw at wasanaethau wms a gwasanaethau ar-lein eraill.
 • O ran cronfeydd data mae'n gadarn, ArcSDE, DB2, MySQL, Oracle Gofodol, PostgreSQL/ PostGIS a WFS, felly trwy gyfrwng rhai o'r rhain, gallwch chi integreiddio data'r fector nad yw'n cael mynediad mewn ffordd confensiynol.
 • uDigMae'r grid, y bar graddfa, a'r chwedl wedi'u hintegreiddio fel pe baent yn haenau. Mae hyn yn ddiddorol oherwydd nid swyddogaethau'r rhyngwyneb lleoli ydyn nhw ond y data. Er bod ei ffurfweddiad braidd yn gymhleth (ar yr argraff gyntaf)
 • Mae ganddi nodweddion sy'n ei gwneud yn ymarferol, fel:
  -copi / past de Nodweddion (fel GIS manifold
  -mynnwch fel xml en notepad
  -
  symboleg thematig ymarferol iawn, gyda rhybuddion am uDig osgoi problemau gyda dalltiau lliw, monitorau CRT, taflunyddion, monitorau LCD, argraffu lliw a llungopïo.
 • Yn ddiddorol, mae'r offeryn fel arfer yn dod ag enghraifft strwythuredig, sy'n cynnwys cymuned o Ganada a sylfaen fyd-eang o ddinasoedd, gwledydd, parthau amser, a delweddau lloeren. Mae'r strategaeth hon yn dda iawn i ddeall ei gallu ar hyn o bryd o'i gweld am y tro cyntaf, rhywbeth y dylai rhaglenni eraill sy'n lawrlwytho, gosod a chynhyrchu'r cwestiwn mawr ei ystyried:A nawr beth ydw i'n ei wneud gyda'r botymau hyn??
 • Mae gwirio am ddiweddariadau ar-lein yn nodwedd ddefnyddiol arall y dylai prosiectau eraill ei hystyried. Yn hyn, ychydig yn debyg i gvSIG, mae rhwystr yn yr argraff gyntaf, a hynny yw nad oes gan y cyfoeth sydd yn yr estyniadau ddigon o farchnata neu nad oes ganddo edau gyffredin sy'n hyrwyddo ei ddefnyddioldeb (ac yn yr achos hwnnw statws swyddogol). O leiaf, gyda'r diweddariad ar-lein hwn (nad oes ganddo gvSIG), ar ôl ychydig funudau o lawrlwytho, gallaf weld llawer o alluoedd y mae'n eu derbyn yn yr estyniadau Glaswellt, JGrass, SEXTANTE, Peiriant Horton ac Axios mewn cymwysiadau hydrolegol, modelau 3D, rhyngweithio GPS, raser a fector.

udig jgrass

Anfanteision

uDig Mae uDig yn gwneud pethau diddorol, yn union fel qGIS yn cael ei ategu â JGrass, ond fel ateb GIS nid dyma'r offeryn ffynhonnell agored gorau, o ran gweithredoedd adeiladu fectorol a rheoli topoleg, maent yn rhagori qgis (gyda'r estyniadau y mae'n dod â hwy) a GvSIG (heb estyniadau). Er ei fod yn aeddfed, a bod ganddo'r hyn y gallai defnyddiwr cyffredin ei ofyn, mae ei botensial i'r defnyddiwr sydd â galluoedd datblygu Java; eich ffocws GIS Rhyngrwyd Mae'n gwneud synnwyr i gysylltu â data a chwilio am ddiweddariadau ond cyn belled ag y mae gan gyhoeddi fawr ddim i'w gynnig (mae Geoserver yn ei wneud). 

Darllenwch ychydig fformatau CAD / GIS, wedi llwyddo i integreiddio'r gymuned yn Aberystwyth y gvSIG hwnnw, ac, yn hyn o beth, mae galw defnyddwyr a chynghreiriau strategol yn fodur pwysig i gyflymu'r datblygiad, yr agwedd honno nid yw'n ymddangos Bod yn ysgogi gvSIG (ie ar lefel Canada, ond nid yn fyd-eang).

Y ffaith o cynlluniau torri Mae'n eich gwneud yn colli ychydig o bwyntiau, gan fod llawer o ddefnyddwyr yn dod allan o reolaeth ar y dechrau (wrth reoli prosiectau, catalogau a safbwyntiau).  udig jgrass Adfer y pwyntiau hyn am symlrwydd bod gennych chi unwaith y byddwch chi'n gwybod sut i weithredu, er bod yn rhaid i chi ofalu am y cydbwysedd yn yr athroniaeth scalability Java fel nad yw'r fersiwn sylfaenol yn ogystal ag estyniadau (sy'n gwneud synnwyr) yn edrych fel coeden Nadolig (yn ei ddatblygiad yn rhad ac am ddim) sydd yn hongian cymaint o ffigurau un diwrnod y byddwn yn eu colli, neu gytgord, neu gymesuredd, neu linell amser.

Heb fod mor adnabyddus yn anfantais fawr (sy'n digwydd i lawer o bobl eraill), nid yw bod yn ateb i grŵp dethol yn warant hirdymor, nid mewn ceisiadau ffynhonnell agored; o ganlyniad, ychydig systematization o brofiadau a dogfennaeth, er bod ei brotocol ar gyfer gwneud penderfyniadau newydd yn rhagorol. Ar gyfer bwrdeistref, gallai uDig fod yn ddatrysiad swyddogaethol iawn, ond gall cael cefnogaeth a hyfforddiant fod problem cymhleth (i ffwrdd oddi wrth British Columbia); mae'n edrych yn llawer mwy ymarferol ar gyfer prosiectau bydd hynny'n cynnwys personoli a bydd ganddynt gyllideb i'w gefnogi (ee, amgylchedd, bregusrwydd). 

Ar wahān i brosiect tatws Periw a pha adroddiadau Axios, ni chlywsom ychydig am uDig yn yr amgylchedd Sbaenaidd; mae parhad atebion o'r math hwn ar lefel y wlad yn dibynnu ar gymhwyso polisïau o ymfudiad tuag at feddalwedd am ddim, pwnc sy'n araf iawn yn America Ladin.

Yr anfantais fwyaf yr wyf yn gweld uDig yw cynaliadwyedd hirdymor, mae'r ffaith bod yn arf a gefnogir gan gwmni preifat yn creu amheuon mewn cwestiynau megis:

  • Ac os yw Refractions Research yn dweud un diwrnod bod costau cefnogaeth a datblygiad parhaus yn ansefydlog, pwy fydd?
  • A all y gymuned greu cwrdd â deinamig o dwf byd-eang, rhag ofn y bydd galw mawr amdano?
  • A oes unrhyw brosiectau Java / Eclipse eraill sy'n gwneud yr un fath, sef Ffynhonnell Agored, sy'n ymddangos yn dyblygu ymdrechion?
  • Nid yw'n ymddangos mai'r offer rhad ac am ddim yw strategaethau cwmnďau sy'n gadael y cymorth yn gaeth i ben?

Surely the mara agored Mae ganddo atebion clir i'r uchod, ond mae'n werth meddwl am gynaliadwyedd, sydd ynddo'i hun yn gymhleth mewn prosiectau am ddim, oherwydd os ydym yn gwahanu'r agweddau technegol a thechnolegol sy'n ymddangos yn amlwg, mae'r agwedd ariannol mae'n amheus Yn y hir dymor. Heddiw rydyn ni'n byw ar adegau pan mae corwynt yn cwympo system economaidd y byd, a zapatazo mewn cynhadledd fe all ysgogi rhyfel sy'n dod i ben mewn un diwrnod gyda hepensau da, cwymp y farchnad stoc islaw'r achosion derbyniol y mae cwmnïau mawr yn eu gadael fuck mewn llai na awr.

Y pethau hyn, yn ein gwneud yn meddwl bod cyn cymaint o amrywiaeth (a ie mae hynny'n gymaint) o atebion sy'n rhoi rhyddid llwyr i ddyn, mae gwasgariad ymdrechion ac arian mewn perygl (oherwydd mae hynny'n costio yn y pen draw). Gall y rhyddid ddod yn gymaint, fel y gellir ei ddefnyddio un diwrnod i gefnu ar brosiectau trwy benderfyniadau eraill nad oeddent yn sylfaenwyr y syniad gwreiddiol. Yn hyn o beth, siawns nad yw llawer eisoes wedi ysgrifennu, ond rhaid inni barhau i feddwl amdano’n ofalus, gan gofio y bydd buddsoddiadau un diwrnod yn cael eu mesur yn ôl yr effaith ac nid gan y geofumada.

Casgliad

 • Fel datblygiad: cadarn iawn ac ymarferol, dylai prosiectau eraill efelychu syniadau yma.
 • Fel ateb: mae ganddo gyfyngiadau gwych o'i gymharu ag eraill o'i lefel, (mewn argraff gyntaf)
 • Fel prosiect: mae'n cerdded yn araf iawn ac nid yw'n ymddangos ar frys.
 • Wrth i chi geisio'r estyniadau, gallwn roi'r pwyntiau y byddwch yn eu rhoi ar ôl yr argraff gyntaf.

12 Ymatebion i “uDig, argraff gyntaf”

 1. JRE6.
  Ond rwyf eisoes wedi ei ddatrys trwy gopïo'r sqljdbc.jar i'r ffwyth lib \ ext o JRE.
  Diolch ichi.

  Da iawn eich blog. Llongyfarchiadau

 2. Fi jyst wedi gosod uDig ac roeddwn i'n ei hoffi.

  Yr unig beth sy'n fy ngharcharu yw nad wyf yn gwybod sut i gael mynediad at gronfa ddata sqlServer 2008. Pan fyddaf yn ei wneud:
  ychwanegu haen -> DataStores–> Gweinyddwr MS SQL
  Rwy'n cael rhybudd sy'n dweud: "Nid yw'r ffatri hon ar gael, fel arfer yn nodi nad yw JDBC ar goll, neu imageIO-EXT yn cael ei osod yn eich JRE".

  Ac maent yn cael eu gosod a'u rhedeg gyda GEOSERVER. A yw'n gwestiwn o lwybr i osod uDig? Yn GeoServer mae'n rhaid i chi symud rhai llyfrgelloedd i ffolder penodol. Ac yn uDig?

  Os oes gan unrhyw un unrhyw gliwiau, rwy'n diolch iddynt os ydynt yn fy helpu.
  Cofion

 3. Mae'ch cyfraniad yn dda iawn, o gyfle pur na fyddwch chi'n gwybod pa ieithoedd rhaglennu y mae'n eu cefnogi i ymestyn ei alluoedd? Ai fy mod yn gwneud astudiaeth geomarketing ac mae gen i ddiddordeb mewn rhaglennu o fewn GIS

 4. Mae Diva yn rhedeg ar uDIG! Ychydig iawn o estyniadau ar gyfer modelu hinsawdd a bioclimig fel hyn. Mae'n brosiect y mae sefydliadau eraill yn ymuno â hwy, sydd mewn ffordd benodol yn gwarantu dyfodol y sefydliad.

 5. Oes, rydych chi'n iawn, mae yna estyniadau diddorol, fel y Peiriant Horton, sy'n cynnwys modelau digidol a chymwysiadau hydrolegol diddorol iawn; a, gyda rhai SEXTANTE, mae Glaswellt a JGrass yn dod â llawer o swyddogaethau raster a fector.

  Rwyf wedi gwneud rhai addasiadau byr i'r swydd, ond fe welwn ni mewn swyddi eraill pan fyddwn yn defnyddio estyniadau.

 6. Prin ydych chi wedi cyfyngu eich hun i roi sylwadau ar udig. gydag estyniadau yn ennill llawer

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.