TwinGeo - Ailddiffinio'r Cysyniad Geo-Beirianneg -Y1E1

Mae'n foddhad mawr ein bod yn cyhoeddi lansiad rhifyn cyntaf cylchgrawn TwinGeo, sy'n cynnwys y term Geo-beirianneg fel ei stori glawr. Bydd gan y cylchgrawn gyfnodoldeb chwarterol, gyda rhifyn digidol cyfoethog o gynnwys amlgyfrwng, lawrlwytho pdf a fersiwn argraffedig yn y prif ddigwyddiadau sy'n cael sylw gan ei brif gymeriadau.

Ym mhrif stori y rhifyn hwn, mae'r term Geo-peirianneg yn cael ei ail-ddehongli, fel y sbectrwm hwnnw sy'n cynnwys y gadwyn werth o gipio'r data i gychwyn y model busnes cysyniadol i ddechrau.

Ar ei dudalen ganolog mae ffeithlun sy'n adlewyrchu esblygiad y termau GIS, CAD, BIM sydd, yn eu cyfraniad hanesyddol, wedi bod yn aeddfedu nid yn unig y tueddiadau safoni mewn rheoli gwybodaeth ond eu bod wedi cynrychioli edefyn cyffredin sy'n arwain at ail-ddylunio prosesau’r “gwyddorau daear” fel y’u gelwir, yn llai ac yn llai unigryw. Mae'r sbectrwm yn yr infograffig yn ymestyn i'r ymasiad hwnnw o BIM + PLM yn fframwaith y pedwerydd chwyldro diwydiannol am nawr wedi'i hyrwyddo gan acronymau fel Digital Twins, SmartCities gyda gorwel a fydd yn lle ymddangos yn bell i ffwrdd yn sicr o ddod heb inni ei sylweddoli yn ogystal â Mae wedi digwydd mewn diwydiannau yn arddull Uber-Airbnb.

Mae un arall o'r prif erthyglau yn casglu'r tueddiadau yn y Weinyddiaeth Tir, y cynigiodd Cadastre 2014 yn eu plith, gan siarad am gyflawniadau a heriau nad ydyn nhw wedi'u cynnwys yn y maes hwn eto, y dylai eu modelau realiti naturiol uno â modelau'r trawsnewid a achosir gan y bod dynol. Mae hefyd yn cyflwyno'r tueddiadau y mae Cadastre 2034 yn anelu atynt yn ei agwedd at y defnyddiwr terfynol gyda rôl fwy gweithredol wrth ddiweddaru a seilweithiau data gofodol yn eu cysylltiad â hawliau, cyfrifoldebau a chyfyngiadau trefn gyhoeddus o dan ddull technegau cofrestrfa. ac nid perthnasoedd gofodol yn unig.

O ganlyniad, gyda'r pum prif erthygl hon, cynhwysir pum achos defnydd; roedd tri yn canolbwyntio ar fodelu'r data cynradd a dau ar ganlyniad mabwysiadu BIM i wella prosesau y diwydiant.

  • Plex.Earth lle mae Lambros yn dweud wrthym am atebion cymysg CAD-GIS o angen Peirianwyr Sifil,
  • Mae e-Cassini, ei sylfaenydd, yn dangos i ni sut mae ystorfa o wybodaeth o'r topograffi yn ymarferol fel Canolbwynt un pwynt gwirioneddol.
  • Mae llywydd Chasmtech yn esbonio sut mae modelau tir digidol sy'n deillio o ddelweddau lloeren yn caffael cywirdeb eithaf agos i'r rhai a gafwyd yn uniongyrchol.

cylchgrawn twingeoO fewn fframwaith y thema hon, mae'r cylchgrawn yn cynnwys newyddion gan gwmnïau blaenllaw yn y diwydiant; AutoDesk, Bentley Systems, Esri, Topcon, Trimble, Hexagon a Microsoft.

Rydym yn eich gwahodd i fwynhau'r 60 tudalen hyn o ddarllen, tra bod y rhifyn nesaf yn bragu. Am y tro, cynigir y cylchgrawn ar ffurf ddigidol, trwy'r argraffu a llongau ar gais  neu mewn fformat ffisegol mewn digwyddiadau lle mae ei brif gymerwyr yn cymryd rhan.