TwinGeo - Ailddiffinio Cysyniad Geo-Beirianneg -Y1E1

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi lansiad argraffiad cyntaf cylchgrawn TwinGeo, sy'n dwyn y term Geo-beirianneg fel y stori glawr. Bydd y cylchgrawn yn gyfnodol bob chwarter, gyda chyfrwng digidol yn cael ei gyfoethogi â chynnwys amlgyfrwng, ei lwytho i lawr mewn pdf a fersiwn argraffedig yn y prif ddigwyddiadau y mae ei brif gymerwyr yn eu cynnwys.

Ym mhrif stori y rhifyn hwn, mae'r term Geo-peirianneg yn cael ei ail-ddehongli, fel y sbectrwm hwnnw sy'n cynnwys y gadwyn werth o gipio'r data i gychwyn y model busnes cysyniadol i ddechrau.

Yn ei dudalen ganolog daw infograffeg sy'n adlewyrchu esblygiad y termau GIS, CAD, BIM sydd, yn eu cyfraniad hanesyddol, wedi bod yn aeddfedu nid yn unig tueddiadau safoni wrth reoli gwybodaeth ond wedi cynrychioli llinyn cyffredin sy'n arwain at y ailgynllunio prosesau «gwyddorau daear”, fel y'u gelwir, yn fwyfwy unigryw. Mae'r sbectrwm yn y ffeithlun yn ymestyn i'r uniad hwnnw o BIM + PLM yn fframwaith y pedwerydd chwyldro diwydiannol sydd bellach wedi'i nodi ag acronymau fel Digital Twins, SmartCities gyda gorwel y bydd yn hytrach na chwilio pell yn sicr yn ymlid heb i ni sylwi ar Mae wedi digwydd yn niwydiannau Uber-Airbnb.

Mae un arall o'r prif erthyglau yn casglu'r tueddiadau yn y Gweinyddiaeth Tir, ymhlith y rhai a gynigiwyd gan y 2014 Cadastre, yn siarad am gyflawniadau a heriau nad ydynt wedi'u cynnwys eto yn y maes hwn y dylid cyfuno eu modelau realiti naturiol â'r modelau trawsnewid a achosir gan y bod yn ddynol Yn ogystal, cyflwynir y tueddiadau y mae'r Cadlywydd 2034 yn anelu atynt yn ei ymagwedd at y defnyddiwr terfynol sydd â rôl fwy gweithredol wrth ddiweddaru a seilwaith data gofodol yn eu cysylltiad â hawliau, cyfrifoldebau a chyfyngiadau trefn gyhoeddus. ac nid perthnasoedd gofodol yn unig.

O ganlyniad, gyda'r pum prif erthygl hon, cynhwysir pum achos defnydd; roedd tri yn canolbwyntio ar fodelu'r data cynradd a dau ar ganlyniad mabwysiadu BIM i wella prosesau y diwydiant.

  • Plex.Earth lle mae Lambros yn dweud wrthym am atebion cymysg CAD-GIS o angen Peirianwyr Sifil,
  • Mae e-Cassini, ei sylfaenydd, yn dangos i ni sut mae ystorfa o wybodaeth o'r topograffi yn ymarferol fel Canolbwynt un pwynt gwirioneddol.
  • Mae llywydd Chasmtech yn esbonio sut mae modelau tir digidol sy'n deillio o ddelweddau lloeren yn caffael cywirdeb eithaf agos i'r rhai a gafwyd yn uniongyrchol.

cylchgrawn twingeoO fewn fframwaith y thema hon, mae'r cylchgrawn yn cynnwys newyddion gan gwmnïau blaenllaw yn y diwydiant; AutoDesk, Bentley Systems, Esri, Topcon, Trimble, Hexagon a Microsoft.

Rydym yn eich gwahodd i fwynhau'r tudalennau darllen 60 hyn, tra bod y rhifyn nesaf yn ystumio. Ar hyn o bryd, cynigir y cylchgrawn ar ffurf ddigidol, trwy wasanaeth argraffu a llongau ar gais neu mewn fformat ffisegol mewn digwyddiadau lle mae ei brif gymerwyr yn cymryd rhan.