Archifau ar gyfer

topografia

Topograffeg mapiau topograffig

Model tirwedd ddigidol yn Google Earth

Valery Hronusov yw crëwr y cais kml2kml, mae'n ddiddorol heddiw iddo gyhoeddi nodyn y mae Google yn ei argymell, yn rhyfedd ond heb wybod beth mae ei gais yn ei wneud, sydd prin yn pwyso 1MB. Ychydig amser yn ôl siaradais am sut i wneud rhywbeth fel hyn gydag AutoCAD, a hefyd gyda ContouringGE. Gawn ni weld sut ...

Hysbysebu rhai gwych Geo

O'r fersiwn o Geoinformatics ar gyfer mis Mawrth, dyma adolygiad byr o ddelwedd gorfforaethol y cwmnïau mawr sy'n ymddangos yn y cylchgrawn. Gweithiodd y rhan fwyaf o'r hysbysebion yn dda iawn. Leica Rwy'n credu mewn arloesi Trimble Cysylltu â byd o bosibiliadau Mae Sokkia Precision yn gwneud y gwahaniaeth Magellan ProMark 500…

O Excel i AutoCAD, yn haws byth

Roeddem eisoes wedi siarad am y pwnc hwn o'r blaen, mewn gwirionedd, roeddem wedi gwneud crynodeb o'r gorau, ond ni allwn osgoi'r demtasiwn i siarad am fersiwn hynod syml y gwnaeth defnyddiwr ei lanlwytho i fforwm Cartesia yn union heddiw. Mae'n ddalen Excel syml gyda cholofnau i fewnbynnu'r data, ...

Llawlyfr i'w ddefnyddio o orsaf gyfanswm yng Nghastastre

Rwyf wedi uwchlwytho at ddefnydd y cyhoedd y Canllaw Ymarferol ar gyfer Arolwg Cadastral Trefol gan ddefnyddio Total Station yn ei fersiwn 1.0 ar gyfer gweithredwr, gyda'r nod o roi gwybodaeth gyfunol y rhai a gymerodd ran yn yr hyfforddiant hwn yn ôl i'r gymuned. Mae'r fersiwn hon fel y'i paratowyd gan y rhai a oedd yn yr hyfforddiant a ddarparwyd yn ystod ...

Gofalu am orsaf gyfanswm

Rydyn ni bron yn barod i ddechrau'r cam codi, rydyn ni eisoes wedi rhoi'r hyfforddiant cyntaf i'r gweithredwyr am nawr rydyn ni'n sicrhau bod yr offer yn cael bywyd iach. Ar ddiwedd y broses, bydd yr offer yn cael ei roi i endid y byddwn yn ei greu, a fydd yn darparu gwasanaethau i sawl cyd-fwrdeistref, am y rheswm hwn ni fydd yr ymarfer ...

Mentrau hyrwyddo: DielmoOpenLiDAR

Ychydig ddyddiau yn ôl siaradais am yr ymdrechion sy'n cael eu gwneud o ran rheoli data LIDAR, felly heddiw rwy'n trosglwyddo datganiad ffurfiol bod DIELMO 3D SL wedi cyhoeddi DielmoOpenLiDAR: Meddalwedd newydd am ddim ar gyfer rheoli data LIDAR Am fwy na 5 mlynedd DIELMO Mae 3D SL wedi bod yn gweithio ar y…

Topograffi, Delweddau yn unig

Dyma enw grŵp ar Facebook lle mae ei aelodau wedi ymrwymo i anfon nifer dda o ffotograffau a phosteri yn dangos timau neu dechnegwyr arolygu. Maent wedi gofyn imi am ganiatâd i ddefnyddio'r llun lle mae'r merched yn ymddangos yn ceisio gosod y trybedd; Dyma sut rydw i'n ...

Creu blwch dwyn gyda AutoCAD Sifil 3D

Rwy'n cofio fy mod ychydig yn ôl yn siarad am sut i wneud hyn gyda Softdesk, gwelsom hefyd ychydig o jyglo i wneud y gwrthdro o fwrdd a adeiladwyd yn Excel. Yn yr achos hwn, byddaf yn ei wneud gydag AutoCAD Civil 3D, sef undeb AutoCAD Map ac AutoCAD Civil 3D. Gyda llaw, mae'r amgylchedd yn ...

Dysgu AutoCAD Civil 3D, adnoddau gwerthfawr

Mae gan fod yn aelod o AUGI MexCCA lawer o fanteision, un ohonynt yw mynediad at offer neu diwtorialau i'w dysgu. Yn yr achos hwn, rwy'n cyflwyno crynodeb o'r gorau o'r tiwtorialau wrth ddefnyddio Sifil 3D ar gyfer ffyrdd, topograffi a geo-ofodol. Mae rhai yn fideos, mae rhai yn ffeiliau pdf. Mae angen i chi fod wedi cofrestru i ...

Geoinformatics, 7 edition ... GIS a llawer i Hispanics

Mae'r wythfed rhifyn o'r cylchgrawn Geoinformatics bellach ar gael, sy'n sefyll allan yn y dull GIS ar lefel geofumed syml "ysblennydd", er ei bod yn drawiadol bod mwy nag un erthygl y tro hwn gyda dull sy'n seiliedig ar brofiadau o wledydd Sbaeneg eu hiaith. 1. GvSIG. Un o'r erthyglau hyn gyda ffocws Sbaenaidd ...