Archifau ar gyfer

topografia

Topograffeg mapiau topograffig

Data topograffig gyda 3D Sifil

Bydd hyn Mercher, Ebrill 15 2009 cymryd Civil3D gwe-ddarllediad newydd ar reoli data topograffig ymhlith sy'n cynnwys y download arwynebau cynhyrchwyd y data a chroes adrannau. Ar gyfer hyn mae'n rhaid i chi gofrestru, mae gennych gysylltiad parchus a gwasanaeth rhwng 12 a 13. Mewnforio, dylunio ac allforio ...

Model tirwedd ddigidol yn Google Earth

Valery Hronusov yw creadur y cais kml2kml, mae'n ddiddorol ei fod heddiw wedi cyhoeddi nodyn lle mae Google yn ei argymell, yn rhyfedd ond heb wybod beth mae ei gais yn ei wneud yn pwyso a mesur 1MB. O ychydig yn ôl, soniais am sut i wneud rhywbeth fel hyn gyda AutoCAD, a hefyd gyda ContouringGE. Gadewch i ni weld sut ...

Hysbysebu rhai gwych Geo

O'r fersiwn Geoinformatics o fis Mawrth, dyma adolygiad byr o ddelwedd gorfforaethol y prif gwmnïau sy'n rhan o'r cylchgrawn. Mae'r rhan fwyaf o hysbysebion yn gweithio'n dda iawn. Leica Rwy'n credu mewn arloesedd Trimble Connect i fyd o bosibiliadau Sokkia Precision yn gwneud gwahaniaeth Magellan ProMark 500 ...

Llawlyfr i'w ddefnyddio o orsaf gyfanswm yng Nghastastre

Rwy'n llwytho i fyny at ddefnydd y cyhoedd y Pecyn Cymorth ar gyfer Stentaidd Trefol Tirfesur Cyfanswm Gorsaf ddefnyddio ei weithredwr fersiwn 1.0, er mwyn rhoi yn ôl i'r wybodaeth gymunedol gwybodaeth gyfunol o'r rhai a gymerodd ran yn yr hyfforddiant hwn. Mae'r fersiwn hon mor gymhleth â'r rhai a oedd yn yr hyfforddiant a ddarparwyd yn ystod ...

Gofalu am orsaf gyfanswm

Yr ydym bron yn barod i ddechrau'r cyfnod codi, yr ydym eisoes wedi rhoi'r hyfforddiant cyntaf i'r gweithredwyr am nawr, rydym yn sicrhau bod gan y tîm fywyd iach. Ar ddiwedd y broses, bydd y tîm yn cael ei roi i endid y byddwn yn ei greu, a fydd yn darparu gwasanaethau i nifer o fwrdeistrefi ar y cyd, felly nid yw'r ymarferiad ...

Mentrau hyrwyddo: DielmoOpenLiDAR

Ychydig ddyddiau yn ôl soniais am yr ymdrechion sy'n cael eu gwneud o ran rheoli data LIDAR, felly heddiw cyfleu datganiad ffurfiol a gyhoeddwyd DIELMO 3D SL DielmoOpenLiDAR: meddalwedd am ddim newydd ar gyfer LIDAR rheoli data ar gyfer dros y blynyddoedd 5 yn ôl DIELMO 3D SL wedi bod yn gweithio ar y ...

Topograffi, Delweddau sengl

Dyma'r enw y mae gan grŵp ar Facebook lle mae ei aelodau wedi ymrwymo i anfon nifer dda o ffotograffau a phosteri lle mae technegwyr offer neu topograffeg yn ymddangos. Gofynnwyd am awdurdodiad i ddefnyddio'r llun lle mae'r merched yn dod allan yn ceisio gosod y tripod; Dyna sut rwy'n ...

Creu blwch dwyn gyda AutoCAD Sifil 3D

Rwy'n cofio ychydig yn ôl yr oeddwn yn sôn am sut i wneud hyn gyda Softdesk, fe wnaethon ni hefyd weld rhywfaint o ddryslyd i wneud y gwrthdro o fwrdd a adeiladwyd yn Excel. Yn yr achos hwn, byddaf yn ei wneud gyda AutoCAD Civil 3D, sef undeb AutoCAD Map a AutoCAD Civil 3D. Gyda llaw, mae'r amgylchedd yn iawn ...