Archifau ar gyfer

topografia

Topograffeg mapiau topograffig

Cyfuchliniau o polylines (Cam 1)

Yn gynharach gwelsom sut i greu llinellau cyfuchlin gan ddechrau o rwydwaith o bwyntiau a gymerwyd yn y maes. Nawr byddwn yn gweld sut i wneud hynny, o'r cromliniau presennol mewn map wedi'i sganio. Fel y gwnaethom gyda dyluniad y ffordd, rydyn ni'n mynd i'w rannu'n risiau, fel nad yw'r postyn yn dod allan yn hirach na fart ...

Google Maps o'r Mobile Mapper 6

Ac i feddwl bod fy nhechnegwyr wedi cerdded y teganau hyn am bron i flwyddyn, i ddweud wrthyf nad oeddent yn ei ddeall a'u bod yn well ganddynt aros gyda'r Pro. Wel, gadewch inni ddod o hyd i ffordd i ddefnyddio pâr o GPS Mobile Mapper 6, yr wyf yn gobeithio ei ddefnyddio. gweithio gyda sylfaen Promark 3 ac ôl-brosesu ...

Lawrlwytho cyfanswm data gorsaf

Cyn i ni weld canllaw ar gyfer defnyddio cyfanswm yr orsaf yn y cadastre, yn hyn mae'r casglu gwybodaeth yn ymddangos. Nawr byddwn yn gweld sut i lawrlwytho'r data i'r cyfrifiadur, gan ddefnyddio un o'r canllawiau a wnaed gan un o fy nhechnegwyr. Swydd wych gyda llaw. Rwy'n defnyddio ar gyfer hyn: Sokkia Set 520 Cable Total Station ...

Cynhyrchu llinellau cyfuchlin gydag ArcGIS

Gall cynnal arolwg stentaidd gyda chyfanswm gorsaf, ar wahân i fod â manwl gywirdeb milimetr, hefyd fod yn ddefnyddiol at ddibenion eraill, gan fod gennym ddrychiad pob pwynt. Dewch i ni weld yn yr achos hwn, sut i gynhyrchu llinellau cyfuchlin, a welsom eisoes gydag AutoDesk Civil 3D, gyda Bentley Geopak a Manifold GIS, fel hyn ...

Cyrsiau lefel gyda GIS Manifold

Gan brofi'r hyn y mae Manifold GIS yn ei wneud gyda modelau digidol, gwelaf fod y tegan yn gwneud mwy na'r hyn a welsom hyd yn hyn ar gyfer rheoli gofodol syml. Rydw i'n mynd i ddefnyddio fel enghraifft y model y gwnaethon ni ei greu yn yr ymarfer stryd gyda Civil 3D. Mewnforio model digidol Yn y Maniffold hwn mae asyn pwerus, ...

Mwy na 60 Arferion Autolisp ar gyfer AutoCAD

Lisp ar gyfer trawsnewidiadau a gweithrediadau 1. Trosi traed i fetrau ac i'r gwrthwyneb Mae'r drefn hon a gynhyrchir gydag Autolisp, yn caniatáu inni drosi'r gwerth a gofnodwyd o draed i fetrau ac i'r gwrthwyneb, mae'r canlyniad yn cael ei arddangos ar y llinell orchymyn. Yma rydym hefyd yn defnyddio'r swyddogaeth CVunit, mae'r swyddogaeth lisp hon yn cael y gwerthoedd trosi o'r ffeil acad.unt ...

Cymhariaeth o feddalwedd GIS ar gyfer arolygu

Pwy na fyddai eisiau cael tabl sy'n cymharu gwahanol fathau o feddalwedd GIS â swyddogaethau ar gyfer arolygu er mwyn gwneud penderfyniad ar y pryniant. Wel, mae'r fath beth yn bodoli yn Point of Beginning, gan gynnwys gweithgynhyrchwyr o ddefnydd poblogaidd fel AutoDesk, ESRI, Mapinfo, Intergraph, yn ogystal â gweithgynhyrchwyr offer fel Topcom, Leica a ...

Siart Cymhariaeth 60 Cyfanswm Gorsafoedd

Yn achos offer arolygu, mae'r angen i gymharu rhwng un model a'r llall yn aml iawn, boed hynny o'r un brand neu o'r gystadleuaeth. Mae pob cwmni'n cynnwys manylion am ei gynhyrchion, ond mae gwneud tablau cymharu yn dasg gymhleth. Ynglŷn â hyn, cylchgrawn Point of Beginning, sy'n arbenigo mewn ...

TopoCAD, yn fwy na Topo, yn fwy na CAD

Mae TopoCAD yn ddatrysiad sylfaenol ond cynhwysfawr ar gyfer arolygu, lluniadu CAD, a dylunio peirianneg; er ei fod yn gwneud mwy na hynny mewn esblygiad sydd wedi mynd ag ef fwy na 15 mlynedd ar ôl ei eni yn Sweden. Nawr mae wedi'i wasgaru ledled y byd, mewn 12 iaith a 70 o wledydd, er nad yw'n ymddangos ei fod wedi cyflawni ...

MobileMapper 6 vrs. SC Juno

Dywedais wrthych fy mod yn profi MobileMapper 6, yr wythnos hon byddwn yn cynnal profion maes, ond wrth ddarllen ar y Rhyngrwyd darganfyddais fod erthygl wedi'i hysgrifennu ar ddechrau'r flwyddyn hon yn seiliedig ar brawf cymhariaeth o'r ddau offeryn hyn, yma byddaf yn dangos y pwysicaf o y gymhariaeth hon y gallwch ei lawrlwytho'n llawn o hyn ...

MobileMapper 6, argraffiadau cyntaf

Ar ôl gweithio gyda'r MobileMapper Pro, y mae gennym rai boddhad ohono (nid pob un), eleni byddwn yn gweithio gyda'r model esblygol (0 wedi'i ailgynllunio) o Magellan o'r enw MobileMapper 6. Dewch i ni weld yr argraffiadau cyntaf: Beth sy'n ei gwneud yn wahanol i'r Pro Lo Y prif beth yw ei fod eisoes yn dod gyda Windows Mobile 6, sydd ...

Rwy'n teithio

Ydw, fel y dywedais o'r blaen, rwy'n dal i deithio ac ymhell o gysylltiad derbyniol. Dyma'r llun mwyaf arwyddocaol o gyfanswm y cwrs gorsaf rydyn ni'n ei ddysgu. Yn y blaendir, y myfyriwr gorau, a'r ymgeisydd i gael ei gyflogi am chwe mis yn arwain y tîm sy'n arwain y Sokkia, yn y cefndir hen ddyn nad yw'n ...

Sifil 3D, creu aliniad (gwers 3)

Yn y ddwy wers flaenorol gwelsom sut i fewnforio pwyntiau a'u haddasu. Nawr rydym am wneud aliniad o'r pwyntiau sydd wedi'u marcio fel gorsafoedd. Creu'r polyline Ar gyfer hynny, rydyn ni'n defnyddio'r gorchymyn polyline ac rydyn ni'n defnyddio'r gorchymyn snap i'r nodau. Rydyn ni'n mynd o'r orsaf gychwynnol i'r un olaf. Creu’r aliniad I ...

3D Sifil, dylunio ffyrdd, gwers 2

Yn y post blaenorol gwelsom sut i fewnforio pwyntiau, nawr byddwn yn gweld sut i'w hidlo i gael gwell syniad o'r hyn sydd gennym. Mae gan y pwyntiau sydd gennym y priodoleddau canlynol: FENCE, CORRIDOR, GAP Yna nid oes gan y gweddill ddim, felly byddwn yn tybio mai hi yw'r tir naturiol ac mae yna bwyntiau'r echel ganolog hefyd ...