Archifau ar gyfer

topografia

Topograffeg mapiau topograffig

Cyfuchliniau o polylines (Cam 1)

Cyn i ni weld sut i greu cyfuchlinellau yn seiliedig ar rwydwaith o bwyntiau a gymerwyd yn y maes. Nawr fe welwn sut i'w wneud, o gromlinau sydd eisoes yn bodoli mewn map wedi'i sganio. Fel y gwnaethom gyda dyluniad ffyrdd, rydyn ni'n mynd i'w rannu mewn camau, fel na fydd y swydd yn mynd yn hirach na chwith ...

Lawrlwytho cyfanswm data gorsaf

Cyn i ni weld canllaw ar gyfer defnyddio'r orsaf gyfanswm yn y stondin, yn y golwg hon mae casglu gwybodaeth. Nawr fe welwn sut i ddadlwytho'r data i'r cyfrifiadur, gan ddefnyddio un o'r canllawiau a wnaeth un o'm technegwyr. Gwaith gwych, yn ôl y ffordd. Rwy'n defnyddio ar gyfer hyn: Cyfanswm Gorsaf Sokkia Gosod 520 Cable ...

Cynhyrchu llinellau cyfuchlin gydag ArcGIS

Gwnewch arolwg gwastad gyda gorsaf gyfanswm, ar wahân i gael cywirdeb milimedr, gall hefyd fod yn ddefnyddiol at ddibenion eraill, o gofio bod drychiad pob pwynt yn cael ei gyfrif. Gadewch i ni weld yn yr achos hwn, sut i greu cromliniau lefel, a welwyd gennym eisoes gyda AutoDesk Civil 3D, gyda Bentley Geopak a Manifold GIS, hefyd ...

Cyrsiau lefel gyda GIS Manifold

Wrth brofi beth mae GIS Manifold yn ei wneud gyda modelau digidol, credaf fod y tegan yn fwy na'r hyn a welwyd hyd yn hyn ar gyfer rheoli gofodol syml. Rwy'n mynd i ddefnyddio'r model a grëwyd gennym yn ymarfer y stryd gyda Sifil 3D fel enghraifft. Mewnforio model digidol Yn y Manifold hwn mae asyn pwerus, ...

Cymhariaeth o feddalwedd GIS ar gyfer arolygu

Pwy na fyddai am gael tabl sy'n cymharu gwahanol fathau o feddalwedd GIS gyda nodweddion ar gyfer arolygu er mwyn gwneud penderfyniad ar y pryniant. Gan fod y fath beth yn bodoli ym Mhwynt Dechrau, gan gynnwys gweithgynhyrchwyr poblogaidd megis AutoDesk, ESRI, Mapinfo, Intergraph, yn ogystal â chynhyrchwyr offer megis Topcom, Leica a ...

Siart Cymhariaeth 60 Cyfanswm Gorsafoedd

Yn achos offer arolygu, mae'n gyffredin iawn i gymharu rhwng model un ac un arall, boed o'r un brand neu o'r gystadleuaeth. Mae pob cwmni'n cynnwys manylion ei gynhyrchion, ond mae gwneud tablau cymharol yn dasg gymhleth. Ar hyn, mae'r cylchgrawn Point of Beginning, yn arbenigo mewn ...

TopoCAD, yn fwy na Topo, yn fwy na CAD

Mae TopoCAD yn ateb sylfaenol ond annatod ar gyfer topograffi, darlun CAD a dylunio peirianneg; er ei fod yn gwneud mwy na hynny mewn esblygiad sydd wedi ei gymryd yn fwy na 15 o flynyddoedd ar ôl ei eni yn Sweden. Nawr mae'n cael ei dyfrio gan y byd, mewn ieithoedd 12 a gwledydd 70 er nad yw'n ymddangos ei fod wedi cyflawni ...

MobileMapper 6 vrs. SC Juno

Dywedais wrthynt fy mod yn profi'r MobileMapper 6, bydd yr wythnos hon cae prawf, ond yn darllen ar y Rhyngrwyd gwelais fod yn gynharach eleni yn seiliedig ar brawf cymhariaeth o ddau offeryn hyn Ysgrifennwyd yr erthygl, yma rwyf yn dangos i chi y peth mwyaf pwysig gall y gymhariaeth hon lawrlwytho'r llawn o hyn ...

MobileMapper 6, argraffiadau cyntaf

Ar ôl bod yn gweithio gyda'r MobileMapper Pro, y mae gennym rai boddhad (nid pob un), eleni byddwn yn gweithio gyda'r model esblygu (0 hailgynllunio) Enw'r Magellan MobileMapper 6. Gadewch i ni weld yr argraffiadau cyntaf: Beth sy'n ei gwneud yn wahanol i'r prif Pro, yw ei fod eisoes yn dod â Windows Mobile 6, sy'n ...

Rwy'n teithio

Ydw, fel y dywedais o'r blaen, rwy'n dal i deithio ac yn bell o gysylltiad derbyniol. Dyma'r llun mwyaf arwyddocaol o gyfanswm cwrs yr orsaf yr ydym yn ei ddysgu. Yn y blaendir, y myfyriwr gorau, a'r ymgeisydd i'w hurio am chwe mis yn arwain y tîm sy'n arwain y Sokkia, yn y cefndir mae hen ddyn nad yw'n ...

Sifil 3D, creu aliniad (gwers 3)

Yn y ddwy wers flaenorol gwelsom sut i fewnforio pwyntiau a'u haddasu. Nawr rydym am wneud aliniad o'r pwyntiau a farciwyd fel gorsafoedd. Creu'r polylin Am hynny, rydym yn defnyddio'r gorchymyn polyline ac rydym yn defnyddio'r gorchymyn snap i'r nodau. Rydym yn mynd o'r orsaf gychwynnol i'r rownd derfynol. Creu'r aliniad I ...

3D Sifil, dylunio ffyrdd, gwers 2

Yn y swydd flaenorol gwelsom sut i fewnforio pwyntiau, nawr fe welwn sut i'w hidlo i gael syniad gwell o'r hyn sydd gennym. Mae gan y pwyntiau sydd gennym y nodweddion canlynol: FENCE, RUNNER, GAP Nid oes gan y gweddill ddim, felly byddwn yn tybio mai'r tir naturiol ydyw ac mae yna bwyntiau'r echelin ganolog ...