Pen-desg SuperGIS, rhai cymariaethau ...

Mae SuperGIS yn rhan o'r model Supergeo y siaradais â hi ychydig ddyddiau yn ôl, gyda llwyddiant da yng nghyfandir Asia. Ar ôl cael eich profi, dyma rai o'r argraffiadau yr wyf wedi'u cymryd.

Yn gyffredinol, mae'n gwneud bron yr hyn y mae unrhyw raglen arall o'r gystadleuaeth yn ei wneud. Dim ond ar Windows y gellir ei redeg, mae'n bosibl ei ddatblygu ar C ++, felly mae'n rhedeg ar gyflymder da iawn; er bod hyn yn dod ag anfantais i chi o beidio â bod yn aml-lwyfan ... problem nad oes llawer o eraill wedi ei datrys ar y ffordd.

supergis arcgis gvsig

O ran ymddangosiad, mae'n edrych yn llawer fel ArcGIS ESRI, gyda fframiau arnofiol a thocio, grwpio haenau, llusgo a gollwng. Ar ben hynny, mae rhesymeg y gwaith adeiladu a hyfywedd yn amlwg iawn er mwyn parhau i gystadlu â'r model hwn; yr hyn y gellir ei arsylwi yn ei brif estyniadau:

Dadansoddwr Gofodol, Rhwydwaith, Topoleg, Ystadegol Gofodol, 3D, Dadansoddwr Bioamrywiaeth.

Yn ogystal â hyn, caiff ei ategu gan y ceisiadau sydd wedi'u cynnwys yn y fersiwn bwrdd gwaith: Rheolwr Data SuperGIS, sy'n cyfateb i ArcCatalog a SuperGIS Converter, sy'n cyfateb i ArcToolbox.

Mae'r rhesymeg o adeiladu prosiect yw .sgd ffeiliau XML traddodiadol gydag estyniad wasanaethu fel .mxd / .apr mewn ArcGIS neu .gvp gvSIG. Nid oes estyniad i fewnforio prosiect o raglen GIS arall ac er bod rhesymeg hon yn ganolog ar sut i ddarllen y prosiectau IMS cyhoeddi, mae hefyd yn cefnogi data o fewn chronfa ddata ddaearyddol Personol (MDB), MS SQL Server, Oracle Gofodol a PostgreSQL Gweinydd.

Mae'r fformat .sgd wedi cael dau newid pwysig; mae'r un cyfredol o'r fersiwn 3.1a yn mewnforio'r un blaenorol o'r fersiwn 3.0.

Fformatau wedi'u cefnogi

Mewn fformat fector:

 • GEO (rhifyn)
 • SHP (argraffiad)
 • MIF / MID
 • DXF
 • GML
 • DWG, hyd at fersiynau 2013
 • DGN v7, v8

Mae popeth yn ymddangos yn gyffredin iawn i'r hyn y mae offer arall yn ei wneud, er y dyma'n amlwg bod y fformatau fector dwg, dgn, dxf yn adnabod fersiynau diweddar.

Nid wyf yn gwybod sut y byddant wedi gwneud hynny, ond mae'n un o wendidau Manifold GIS, gvSIG a meddalwedd ffynhonnell agored arall. Yn achos ffeil dgn / dwg, mae'n caniatáu i chi ei thematateiddio, ei diffodd, ei throi ymlaen, hyd yn oed os mai dim ond yn ôl haen (lefel), hyd yn oed os caiff ei llwytho fel cyfeirnod yn unig; i'w olygu mae'n rhaid i chi ei allforio i fformat .geo neu .shp. Mae'n ddiddorol egluro bod fformat .geo ond yn cefnogi polygon, polyline a phwynt; dim ond wrth greu haen newydd y cefnogir yr aml-bwynt.

Darllenwch ficrostation dgn yn fersiwn 8 a dwg o AutoCAD yn 2013 version ... mae'n haeddu teilyngdod. Er ei fod yn rhagori ar gvSIG, gall olygu dwg, dxf a kml, tra bod SuperGIS ond yn gallu golygu shp a'i fformat estyniad ei hun .geo. Fformat perchnogol arall ar gyfer fector yw .slr (Ffeil Haen Supergeo), y gallwch weithio arno ar dabledi gan ddefnyddio SuperSurv, a hefyd gan y cleient bwrdd gwaith.

O SuperGIS Data Converter gallwch drosi rhwng y ffurfiau uchod, hefyd yn cynnwys fformatau KML (Google Earth), e00 (ArcInfo), SEF (Standard Exchange Format).

Yn fformat raster:

 • SGR, sef fformat perchnogol SuperGIS
 • MrSID
 • GeoTIFF
 • BMP, PNG, GIF, JPG, JPG2000
 • ECW
 • LAN
 • GIS

Mae'r fformat .sgr yn berchen ar Supergeo; gyda hyn yn rhedeg ar gyflymder trawiadol y defnydd a'r driniaeth arbenigol gyda Delwedd Analyst.

offer gis

Mae o dan anfantais nad yw'n darllen ffeiliau ENVI, SPOT sy'n cael eu cefnogi gan raglenni fel Manifold GIS a gvSIG. Mae galluoedd georeferencing yn eithaf cyffredin i'r hyn y mae gvSIG / ArcGIS yn ei wneud.

O Converter Data SuperGIS gallwch wneud addasiadau rhwng y fformatau img, gis, lan (Erdas), tif, ecw, sid, jpg, bmp, a txt ASCII.

Yn safonau OGC

 • WMS (gwasanaeth map gwe)
 • WFS (gwasanaeth nodwedd gwe)
 • WCS (gwasanaeth darlledu gwe)
 • WMTS Dyma'r fformat ar gyfer rheoli data mosaig (Teils)

Mae hyn a nodweddion eraill yn dod gyda'r fersiwn llwytho i lawr, yn cael eu hychwanegu fel ychwanegu-ar: Cleient OGC, GPS, chronfa ddata ddaearyddol Cleient, Cleient SuperGIS Gweinyddwr Ben-desg a Gweinydd Delwedd Cleientiaid n Ben-desg.

Mae achos y fformat kmz ond yn ei gefnogi gyda'r estyniad 3D Analyst. Yn achos fformatau rhwydwaith, mae'r .geo yn eu cefnogi, gan allu mewnforio gan ddefnyddio DataConverter o ffeiliau siâp, yn ogystal â data tir digidol y gellir ei fewnforio o ffeiliau siâp a sgrîn.

Gallu golygu

Rwyf bob amser wedi cael fy nharo gan yr agwedd hon, sydd yn gyffredinol yn ein gorfodi i ddefnyddio rhaglen CAD i adeiladu data a GIS eisoes pan fydd y rhain yn cael eu gweithio. Mae'n gam pwysig ymlaen wedi cael gvSIG a Quantum GIS yn hyn o beth, gan gynnwys pecynnau ychwanegol fel yr achos Offer OpenCAD ac ni ddylem gwyno mwyach.

Yn achos SuperGIS, mae'n caniatáu argraffiad un neu fwy o haenau, yn yr arddull draddodiadol. Dangosir y rhai ag estyniad .geo a .shp, gallwch arbed ac atal golygu. Yn ogystal, yn yr un tab mae defnyddiau argraffiad cyffredin ymhlith y rhai sy'n cyfateb i'r palet gvSIG:

rhifyn supergis arcgis

Gadewch i ni weld cymhariaeth o'r offer CAD sydd gan AutoCAD, gvSIG ac SuperGIS, gan ystyried fy hen restr o orchmynion AutoCAD dewisol.

Rhif Gorchymyn AutoCAD GvSIG SuperGIS
1 Llinell gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
2 Polyline gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
3 Cylch gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
4 Autocomplete gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
5 uno gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig image
6 Matrics gorchmynion autocad gvsig image
7 Torrwch gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
8 Copi gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
9 Gynigydd gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig image
10 I gylchdroi gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
11 I ddringo gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig image
12 Espejo gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
13 Golygu fertigau gorchmynion autocad gvsig offer gis
14 manteisio gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
15 Pwynt gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
16 Arco gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
17 Polygon gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig
18 Ellipse gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig
19 Hollow gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
20 Rectangle gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
21 I ymestyn gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig image
22 Multipoint gorchmynion autocad gvsig
23 Cyfochrog gorchmynion autocad gvsig image
24 Extender gorchmynion autocad gvsig offer gis
Y cyntaf 14 (1 i 14) ar fy rhestr o 25 gorchmynion a ddefnyddir fwyafNid yw rhai ohonynt yn union yr un fath, fel: - ymuno / gwneud bloc
-autopoligono / border Yma, mae'n drawiadol bod SuperGIS mewn un gorchymyn yn grwpio mwy nag un, sy'n ymddangos mewn ffordd gyd-destunol, fel yn achos "Braslun" sy'n cynnwys llinell, polyline, pwynt a lluosi.

Mae'r gorchymyn i olygu grwpiau geometregau yn golygu ferticeg, ymestyn, graddfa gyfrannol.

Nid oes unrhyw orchmynion a ddefnyddiwyd gennym mewn CAD, fel Array, polygon rheolaidd, elips. Yn ymarferol, nid ydynt mor frys er bod gvSIG wedi'u hintegreiddio fel rhan o wneud yr hyn yr oedd CAD yn bwysig.

Excel Extend a Copy ochr yn ochr. Hefyd, y gorchymyn symud sy'n eich galluogi i fynd i mewn i gydlynu cyrchfan.

imageMae'r swyddogaeth yn ymddangos yn ymarferol, yn rhoi'r argraff bod SuperGIS wedi dod â hyn gyda llawer o waith ymarferol gyda defnyddwyr go iawn. Yn achos manwl gywirdeb, mae opsiynau snap ar gyfer canolbwynt, croestoriad a'r pwynt agosaf. Er y gellir ei ffurfweddu hefyd os caiff ei ddefnyddio ar ymylon neu fertigau gyda goddefgarwch penodol a fesul haen.

rhifyn supergis arcgis

offer gisGyda'r gorchmynion yn codi ffenestri symudol; Gellir ei greu o gyd-gyfesurynnau, pellter / cwrs, pellter / pellter ... er bod rhywfaint o wybodaeth yn rhyfedd ... roedd angen ymarfer fel offeryn newydd.

Yn ychwanegol, mae gorchmynion sy'n ofynnol ar gyfer prosesau GIS yn sefyll allan, nad oedd o ddiddordeb mawr mewn CAD, megis:

Segment (hollti), Segment yn fertigol, Cyffredinoli, Smoothen (llyfn), sy'n gyffredin iawn ar gyfer gwaith GIS. Yn ogystal â'r prosesau geo-brosesu cyffredin sydd bron yn Copi / gludo o'r hyn yr ydym eisoes yn ei wybod.

Ar lefel y cynlluniau ar gyfer argraffu, byddaf yn cysylltu â hi mewn erthygl ganlynol; gan fod gennyf fy amheuon ac y byddwn yn aros wedyn i gael y datblygiad aml-fframiau sy'n gweithio lle cynigiais y posibilrwydd o arbed gwladwriaethau sy'n eu defnyddio, er mwyn gallu llwytho yn yr un gwahanol ddatalenni. Rwyf wedi cael addewid o gael hyn ar gyfer fersiwn SuperNIS Desktop 3.1b yn y trydydd chwarter 2013; yn debyg i'r hyn mae CadCorp neu Manifold GIS yn ei wneud.


I gloi, mae'n ymddangos bod offeryn braidd yn gadarn yn y lefel GIS penbwrdd.

I'r rhai sydd am roi cynnig arni,

Yma gallwch chi lawrlwytho Desktop SuperGIS

Un Ateb i "SuperGIS Desktop, rhai cymariaethau ..."

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.