Pen-desg SuperGIS, rhai cymariaethau ...

Mae SuperGIS yn rhan o'r model Supergeo y siaradais i ychydig ddyddiau yn ôl, gyda llwyddiant da ar gyfandir Asia. Ar ôl ei brofi, dyma rai o'r argraffiadau rydw i wedi'u cymryd.

Ar y cyfan, mae'n ymwneud yn union â'r hyn y mae unrhyw raglen gystadleuol arall yn ei wneud. Dim ond ar Windows y gellir ei redeg, o bosibl mae'n cael ei ddatblygu ar C ++, felly mae'n rhedeg ar gyflymder da iawn; er bod hyn yn dod â'r anfantais o beidio â bod yn aml-blatfform ... problem nad oes llawer o bobl eraill wedi'i datrys gyda llaw.

supergis arcgis gvsig

O ran ymddangosiad, mae'n eithaf tebyg i ArcGIS ESRI, gyda fframiau arnofio a dociadwy, grwpio haenau, llusgo a gollwng. Yn fwy na hynny, mae rhesymeg adeiladu a scalability yn amlwg iawn i barhau i gystadlu â'r model hwn; yr hyn sydd i'w weld yn ei brif estyniadau:

Dadansoddwr Gofodol, Rhwydwaith, Topoleg, Ystadegol Gofodol, 3D, Dadansoddwr Bioamrywiaeth.

Yn ogystal, mae'n cael ei ategu gan y cymwysiadau sydd wedi'u cynnwys yn y fersiwn bwrdd gwaith: Rheolwr Data SuperGIS, sy'n cyfateb i ArcCatalog a SuperGIS Converter, sy'n cyfateb i ArcToolbox.

Mae'r rhesymeg o adeiladu prosiect yw .sgd ffeiliau XML traddodiadol gydag estyniad wasanaethu fel .mxd / .apr mewn ArcGIS neu .gvp gvSIG. Nid oes estyniad i fewnforio prosiect o raglen GIS arall ac er bod rhesymeg hon yn ganolog ar sut i ddarllen y prosiectau IMS cyhoeddi, mae hefyd yn cefnogi data o fewn chronfa ddata ddaearyddol Personol (MDB), MS SQL Server, Oracle Gofodol a PostgreSQL Gweinydd.

Mae'r fformat .sgd wedi cael dau newid pwysig; mae'r un cyfredol o'r fersiwn 3.1a yn mewnforio'r un blaenorol o'r fersiwn 3.0.

Fformatau wedi'u cefnogi

Mewn fformat fector:

 • GEO (rhifyn)
 • SHP (argraffiad)
 • MIF / MID
 • DXF
 • GML
 • DWG, hyd at fersiynau 2013
 • DGN v7, v8

Mae popeth yn ymddangos yn gyffredin iawn i'r hyn y mae offer arall yn ei wneud, er y dyma'n amlwg bod y fformatau fector dwg, dgn, dxf yn adnabod fersiynau diweddar.

Nid wyf yn gwybod sut y byddant wedi ei gyflawni, ond mae'n un o wendidau Manifold GIS, gvSIG a meddalwedd ffynhonnell agored arall. Yn achos ffeil dgn / dwg, mae'n caniatáu ei themateiddio, ei ddiffodd, ei droi ymlaen, er mai dim ond fesul haen (lefel) y mae, er mai dim ond fel cyfeirnod y caiff ei lwytho; i'w olygu, mae'n rhaid i chi ei allforio i fformat .geo neu .shp. Mae'n ddiddorol egluro bod y fformat .geo yn cefnogi polygon, polyline a phwynt yn unig; dim ond wrth greu haen newydd y cefnogir multipoint gan .shp.

Darllenwch Microstation dgn yn fersiwn 8 ac AutoCAD dwg yn fersiwn 2013 ... mae'n haeddu credyd. Er bod gan gvSIG fantais y gall olygu dwg, dxf a kml, tra gall SuperGIS olygu shp a'i fformat estyniad .geo ei hun yn unig. Fformat fector perchnogol arall yw .slr (Ffeil Haen Supergeo), y gellir gweithio gydag ef ar dabledi gan ddefnyddio SuperSurv, a hefyd gan y cleient bwrdd gwaith.

O SuperGIS Data Converter gallwch drosi rhwng y ffurfiau uchod, hefyd yn cynnwys fformatau KML (Google Earth), e00 (ArcInfo), SEF (Standard Exchange Format).

Yn fformat raster:

 • SGR, sef fformat perchnogol SuperGIS
 • MrSID
 • GeoTIFF
 • BMP, PNG, GIF, JPG, JPG2000
 • ECW
 • LAN
 • GIS

Mae'r fformat .sgr yn berchen ar Supergeo; gyda hyn yn rhedeg ar gyflymder trawiadol y defnydd a'r driniaeth arbenigol gyda Delwedd Analyst.

offer gis

Mae ganddo anfantais nad yw'n darllen ENVI, ffeiliau SPOT sy'n cael eu cefnogi gan raglenni fel Manifold GIS a gvSIG. Mae galluoedd georeference delwedd yn eithaf cyffredin i'r hyn y mae gvSIG / ArcGIS yn ei wneud.

O SuperGIS Data Converter gallwch drosi rhwng y fformatau img, gis, lan (Erdas), tif, ecw, sid, jpg, bmp, ac ASCII txt.

Yn safonau OGC

 • WMS (gwasanaeth map gwe)
 • WFS (gwasanaeth nodwedd gwe)
 • WCS (gwasanaeth darlledu gwe)
 • WMTS Dyma'r fformat ar gyfer rheoli data mosaig (Teils)

Mae hyn a nodweddion eraill yn dod gyda'r fersiwn llwytho i lawr, yn cael eu hychwanegu fel ychwanegu-ar: Cleient OGC, GPS, chronfa ddata ddaearyddol Cleient, Cleient SuperGIS Gweinyddwr Ben-desg a Gweinydd Delwedd Cleientiaid n Ben-desg.

Dim ond gyda'r estyniad Dadansoddwr 3D y mae achos y fformat kmz yn cael ei gefnogi. Yn achos fformatau rhwydwaith, fe'u cefnogir gan .geo, gan allu mewnforio gan ddefnyddio DataConverter o ffeiliau siâp, yn ogystal â data tir digidol y gellir ei fewnforio o ffeiliau siâp a sgr.

Gallu golygu

Mae'r agwedd hon bob amser wedi dal fy sylw, sydd yn gyffredinol yn ein gorfodi i ddefnyddio rhaglen CAD i adeiladu data a rhaglen GIS pan fyddant eisoes yn gweithio. Mae'n ddatblygiad pwysig bod wedi cael gvSIG a Quantum GIS yn hyn o beth, gan gynnwys pecynnau ychwanegol fel yr achos Offer OpenCAD ac ni ddylem gwyno mwyach.

Yn achos SuperGIS, mae'n caniatáu golygu un neu fwy o haenau, yn yr arddull draddodiadol. Dangosir y rhai sydd ag estyniadau .geo a .shp, gallwch arbed a stopio golygu. Yn ogystal, yn yr un tab, gwelir defnyddiau golygu cyffredin, ac ymhlith y rhain mae'n cyd-fynd â'r palet gvSIG:

rhifyn supergis arcgis

Gadewch i ni weld cymhariaeth o'r offer CAD sydd gan AutoCAD, gvSIG ac SuperGIS, gan ystyried fy hen restr o orchmynion AutoCAD dewisol.

 

Rhif Gorchymyn AutoCAD GvSIG SuperGIS
1 Llinell gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
2 Polyline gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
3 Cylch gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
4 Autocomplete gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
5 uno gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig image
6 Matrics gorchmynion autocad gvsig image
7 Torrwch gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
8 Copi gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
9 Gynigydd gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig image
10 I gylchdroi gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
11 I ddringo gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig image
12 Espejo gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
13 Golygu fertigau gorchmynion autocad gvsig offer gis
14 manteisio gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
15 Pwynt gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
16 Arco gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
17 Polygon gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig
18 Ellipse gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig
19 Hollow gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
20 Rectangle gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig offer gis
21 I ymestyn gorchmynion autocad gvsig gorchmynion autocad gvsig image
22 Multipoint gorchmynion autocad gvsig
23 Cyfochrog gorchmynion autocad gvsig image
24 Extender gorchmynion autocad gvsig offer gis
Y cyntaf 14 (1 i 14) ar fy rhestr o 25 gorchmynion a ddefnyddir fwyafNid yw rhai ohonynt yn union yr un fath, fel: - ymuno / gwneud bloc
-autopoligono / border Yma, mae'n drawiadol bod SuperGIS mewn un gorchymyn yn grwpio mwy nag un, sy'n ymddangos mewn ffordd gyd-destunol, fel yn achos "Braslun" sy'n cynnwys llinell, polyline, pwynt a lluosi.

Mae'r gorchymyn i olygu grwpiau geometregau yn golygu ferticeg, ymestyn, graddfa gyfrannol.

Nid oes unrhyw orchmynion a ddefnyddiwyd gennym yn CAD, megis Array, polygon rheolaidd, elips. Yn ymarferol nid ydyn nhw mor frys, er i gvSIG eu hintegreiddio fel rhan o wneud yr hyn oedd yn bwysig yn CAD.

Copi Ymestyn a Chyfochrog yn sefyll allan. Hefyd y gorchymyn symud sy'n caniatáu mynd i mewn i gyfesuryn cyrchfan.

 

 

 

imageMae'r swyddogaeth yn ymddangos yn ymarferol, mae'n ymddangos bod SuperGIS wedi dod i hyn gyda llawer o waith ymarferol gyda defnyddwyr go iawn. Yn achos manwl gywirdeb, mae yna opsiynau snap ar gyfer pwynt canol, croestoriad, a'r pwynt agosaf. Er y gellir ei ffurfweddu hefyd os yw'n cael ei roi ar yr ymylon neu'r fertigau gyda goddefgarwch penodol ac fesul haen.

 

rhifyn supergis arcgis

offer gisGyda'r gorchmynion codir ffenestri arnofiol; gellir ei greu o gyfesurynnau, pellter / cwrs, pellter / pellter ... er bod rhywfaint o ymarferoldeb yn rhyfedd mewn rhai ... mae angen ymarfer fel offeryn newydd.

Yn ychwanegol, mae gorchmynion sy'n ofynnol ar gyfer prosesau GIS yn sefyll allan, nad oedd o ddiddordeb mawr mewn CAD, megis:

Segment (rhaniad), Segment ar fertig, Generalize, Smooth (llyfn), yn gyffredin iawn ar gyfer gwaith GIS. Yn ychwanegol at y prosesau geoprocessing cyffredin sydd bron yn Gopi / past o'r hyn rydyn ni'n ei wybod eisoes.

Ar lefel y cynlluniau i'w hargraffu, byddaf yn rhoi sylw iddo mewn erthygl ganlynol; gan fod gennyf fy amheuon a byddwn yn aros erbyn hynny i gael y datblygiad aml-ffrâm y maent yn gweithio arno, lle cynigiais y posibilrwydd o arbed taleithiau theming, er mwyn gallu llwytho gwahanol setiau data yn yr un cynllun. Rwyf wedi addo cael hwn ar gyfer SuperGIS Desktop 3.1b yn Ch2013 XNUMX; yn debyg i'r hyn y mae CadCorp neu Manifold GIS yn ei wneud.


I gloi, mae'n ymddangos bod offeryn braidd yn gadarn yn y lefel GIS penbwrdd.

I'r rhai sydd am roi cynnig arni,

Yma gallwch chi lawrlwytho Desktop SuperGIS

Un Ymateb i "SuperGIS Desktop, rhai cymariaethau ..."

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.