SEXTANTE, + 220 ar gyfer gvSIG

gorsedd sextant Yn yr un modd ag y mae GRASS yn ategu Quantum GIS, mae SEXTANTE yn ei wneud gyda gvSIG, gan gynnal yr arbenigedd. Maent ymhlith y gorau o'r ymdrechion cydweithredol rhwng dewisiadau amgen ffynhonnell agored yn yr amgylchedd geo-ofodol, gan geisio osgoi dyblygu.

Yr ymdrech gan gvSIG i aros mewn rheoli fector gyda llawer CAD galluoedd yn cael ei ategu gan bopeth sydd wedi cael ei hadeiladu ar SEXTANTE ar ôl iddi adael ei ymagwedd raster yn unig gyda SAGA a daeth yn llyfrgell i lawer o raglenni GIS eraill i weithredu ac ymestyn i'r dull fector. Yma, rwy'n dangos y rhestr o algorithmau 240 sy'n bodoli arnoch chi gvSIG 1.9:

 • Dadansoddiad Patrwm
  - Amrywiaeth
  -Yn Dominyddiaeth
  -Fragmentation
  -Nifer y dosbarthiadau
  yn wahanol
 • Dadansoddiad hydrolegol sylfaenol
  -Cydymffurfio llif
  -Fatures
  -Consystio yn ôl maint
  - Llethr gwyn i ardal
  - Dyfrllyd mewn pwynt penodol
  -Defnyddio iselder
  Rhwydwaith draenio
  -Ar amser gadael
 • Costau, pellteroedd a llwybrau
  - Cronedig (anisotropig)
  - Cronedig (anisotropig) (B)
  - Cronnus (cyfunol)
  - Wedi'i gronni (isotropig)
  -Costio ar lwybrau rhagnodedig
  -Cost trwy lwybrau rhagnodedig (anisotropig)
  -Cost trwy lwybrau rhagnodedig (anisotropig) (B)
  -Gyfeirio ffyrdd eraill
  -Polar i hirsgwar
  -Rost o leiafswm cost
  -Si costau i bob pwynt
 • Ystadegau cell ar gyfer haenau raster lluosog
  -Asymetreg
  -Map o werth
  - Cwmpas gwerth uchafswm
  -Count sy'n gyfartal â
  -More na
  -Kurtosis
  -Moswm
  -Mayoría
  -Media
  -Mediana
  -Minimum
  -Miraeth
  -Rango
  -Wleddgarwch
 • Geostatistics
  -Radio o amrywiant
  -Switches (raster)
 • Geomorffometreg a dadansoddiad rhyddhad
  -Area go iawn
  -Desbarthu ffurflenni tir
  - Cyfernod amrywio anisotropig
  -Curfatures
  -Hypsometreg
  - Mynediad mynegai - rhyddhad
  -Mynegai rhagnodi
  -Daith
  -Bendydd
 • Offer dadansoddi ar gyfer haenau raster
  -Change Vector Analysis
  Dosbarthiad di-ddosbarth (clwstwr)
  Dosbarthiad dan oruchwyliaeth
  Dosbarthiad Goruchwylio (B)
  -Curva ROC
  Hierarchaethau Dadansoddol (AHP)
  - Modelau rhagfynegol
  - Cludo Pwyso Priodas (OWA)
 • Offer Sylfaenol ar gyfer Haenau Raster
  -Add
  - Estyniad addasu gyda data dilys
  - Cyfrifo cyfrolau
  - newid math o ddata
  Grid cyflawn
  -Cysylltiad rhwng haenau
  - Torri haen raster gyda haen polygon
  - Ystadegau sylfaenol
  -3 x 3 hidlydd a ddiffiniwyd gan ddefnyddiwr
  -Sistory
  - Mwgwd i mewn
  - Llinellau graddiant
  -Location o werthoedd mwyaf
  -Normaleiddio
  I archebu
  -Refethol / Gwrthdroi
  -Llenwi celloedd heb ddata
  -Llenwi celloedd heb ddata (yn ôl cymdogaeth)
  - Haenau parhaol
  - Cyfansymiau rhwng dwy haen
 • Offer cyfrifo ar gyfer haenau raster
  -Gyfrifydd
 • Offer Haen Llinell
  - Gwrthod llinellau dwbl cyfansawdd
  -Drwystro'r llinellau yn segmentau syml
  -Gystyrru polylinau i mewn i polygonau
  Llinellau wedi'u torri gyda haen o bwyntiau
  -Gyrryd ymdeimlad o linellau
  -Cyfryngau Dirprwyol
  -Dechrau llinell gemau yn dod i ben
  - Priodweddau geometrig llinellau
  - Dewiswch polylinellau mewn nodau
  -Llinellau symleiddio
 • Offer ar gyfer Haenau Polygon
  -Addaswch N pwyntiau mewn polygon
  -Centroids
  - Pwyntiau cyfrif mewn polygonau
  -Gystyrru polygonau mewn polylinau
  Diffiniad cymesur
  -Rhychwant tyllau
  - Ystadegau grid ar polygonau
  -Ddarlleniad
  - Priodweddau geometrig polygonau
  -Union
 • Offer ar gyfer haenau haen
  - Adia haen o ddotiau i haen arall
  -Analysis o'r cymydog agosaf
  Dadansoddiad Amddifadedd
  -Add cydlynu pwyntiau
  - Gofodol anaddasogol
  -Dalen o bwyntiau o'r tabl
  -Medi canolfan
  - Y ganolfan gyfartalog a'r pellter nodweddiadol
  Dosbarthu yn ofalus (clwstwr)
  Amlen Amlaf
  -K o Ripley
  haen pwynt crwn
  -Matrix o bellteroedd
  - Haenau sampl rhosgl
  - Haen haenffurfiol
  -Trafiad Delaunay
 • Offer haen raster categol
  Croeswir (Mynegai Kappa)
  Gridiau combine
  -Delete Agregau yn ôl Maint
  - Ystadegau dosbarth
  -Fragstats (metrig
  o ardal / dwysedd / ffin)
  -Fragstats (metrigau amrywiaeth)
  -Gridiau o'r tabl a'r grid wedi'u dosbarthu
  - Mynegai cydgrynhoi
  -Lagunarity
 • Offer ar gyfer tablau
  -Cysylltiad rhwng caeau
  - Ystadegau sylfaenol
 • Lleoliad gorau posibl elfennau
  -Delwedd orau
 • Logic Fuzzy
  - Paratowch ar gyfer rhesymeg ffug
 • Offer haenau generig
  -Blwch Bensio
  Cyfrifiannell Ffwyth
  - Haen fector gyda geometregau ar hap
  -Categori (clwstwr)
  - Trosi geometregau i mewn i bwyntiau
  -Cysylltiad rhwng caeau
  I dorri
  -Cut gan betryal
  Creu grid
  -Difyniad
  I ddiddymu
  - Ystadegau sylfaenol
  Haen fector -Export
  -Sistory
  I ymuno
  -Detholwch endidau
  -Ddewiswch aml-endidau
  -Test o arferoldeb
  -Trosffurfio
 • Offer i greu haenau rasiwr newydd
  Grid Ar hap Adnewyddol Bernoulli
  -Gyfeirio ar hap ar hap
  Grid Hap Gwisg Gyfunol
  -Creu MDT artiffisial
  -Grid o swyddogaeth mathemateg
  -Grid o werth cyson
 • Goleuo a gwelededd
  -Dangosiad
  -Horizontal weladwy
  -Llinell linell
  - Llinell y golwg (radiofrequency)
  -Radiation solar
  -Delwch lliwgar
  -Dresoldeb
 • Mynegeion llystyfiant
  -CTVI
  -NDVI
  -NRVI
  -PVI (Perry a Lautenschlager)
  -PVI (Qi et al)
  -PVI (Walther a Shabaani)
  -TTVI
  -TVI
 • Proffiliau
  - Proffil hydredol
  -Product yn unol â llinell llif
  - Croes adrannau
 • Mynegeion a pharamedrau hydrolegol eraill
  - Cydbwysedd net cydbwysedd
  -Samamu ymyl
  -Create histogram synthetig
  -Daeth i rwydwaith draenio
  -Slwythiad ar y rhwydwaith draenio
  -Ffactor C o NDVI
  - Histogram geomorffolegol arloesol ar y pryd
  Mynegeion topograffig
  -Leng y llethr
  -Drefn Redhler
  - Model hydrolegol
  DEFNYDDIWYD
  - Gwerthwch y gwerth uchaf i fyny'r afon
  - Cyfartaledd y pris i fyny'r afon
 • Dulliau Ystadegol
  -Analysis o gydrannau mawr
  Dosbarthiad tebygolrwydd difrifoldeb
  -Dibynoldeb Dosbarthiad chi sgwâr
  -Dosbarthiad tebygolrwydd atebol
  -Dosbarthu tebygolrwydd arferol
  -Swyddiad o debygolrwydd y Myfyriwr
  -Master of covariances
  -Gresgyniad
  -Gresgyniad lluosog
 • Rasterization ac interpolation
  -Dyfarniad ar-lein
  -Dwysedd
  -Dwysedd (cnewyllyn)
  -Mellter wrth gefn
  Kriging
  -King Universal
  -Rasterize haen fector
 • Ail-ddosbarthu haenau reaster
  -Dividu i mewn i ddosbarthiadau o ehangder cyfartal
  -Dividu i mewn i ddosbarthiadau o ardal gyfartal
  -Reglwch
  -Reglwch mewn dosbarthiadau olynol
  -Rhewch mewn dosbarthiadau gwahanol
 • Prosesu a dadansoddi delweddau
  Tanhau
  - Cymharwch ddelwedd
  -Cosbwyso delwedd (trwy atchweliad)
  -Deisio a gwirio coed unigol
  -Detholiad
  -Drosiad / Dileu
  -Cyfyngu cyferbyniad
  -HIS -> RGB
  -RGB -> HIS
 • Vectorization
  -Talen haenen i haen pwyntiau
  Cromliniau lefel
  -Dewiswch haen raster (llinellau)
  -Dewiswch haen raster (polygonau)
 • Meysydd dylanwad (bwfferau)
  - Maes dylanwad (raster)
  Parth dylanwad pellter sefydlog
  - Parth gludo o bellter amrywiol
  -Cylchfa estynedig trwy'r trothwy

Oddi yma gallwch chi lawrlwytho SEXTANTE, y fersiwn sy'n gydnaws â gvSIG 1.9 (sefydlog). Dim ond pan ofynnwch amdano y mae ei osod yn gofyn eich bod yn nodi lle mae gvSIG wedi'i osod.

Un Ymateb i "SEXTANTE, +220 arferion ar gyfer gvSIG"

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.