Archifau ar gyfer

SHP

Ble i ddod o hyd i fapiau o Honduras

Yn aml mae pobl yn chwilio am gartograffeg eu gwlad, fel rheol mae gan y sefydliadau sy'n gysylltiedig â'r weinyddiaeth diriogaethol, boed yn hysbysebu, yn storfa neu'n adeiladol, fannau lle maen nhw'n rhannu eu data. Yn yr achos hwn, byddaf yn siarad am Honduras, oherwydd dywed Google Analytics fod Hondurans yn pori'r wefan hon am resymau fel hyn, ac oherwydd eu bod yn cysylltu ...

Sut i roi hysbysebion ar fapiau

Mae wedi bod yn amser hir ers i hysbysebu ar-lein allu lleoli ei hun, yn bennaf trwy werthu dolenni neu drwy hysbysebion cyd-destunol y mae Google Adsense yn arwain arnynt. I'r graddau nad yw llawer o bobl bellach yn troseddu trwy weld hysbysebion ar y tudalennau maen nhw'n eu mynych, yn enwedig os ydyn nhw'n ychwanegu gwerth defnyddiol ...

Trosi o GoogleEarth i AutoCAD, ArcView a fformatau eraill

Er y gellir gwneud yr holl bethau hyn gyda chymwysiadau fel Manifold, neu ArcGis dim ond trwy agor y kml a'i allforio i'r fformat a chwiliwyd, mae chwiliad Google am kml i dxf yn gynyddrannol. Dewch i ni weld rhai nodweddion y mae myfyriwr ym Mhrifysgol Arizona yn eu cynnig am ddim i drosi data Google Earth yn fformatau ...

Atebion byr ynghylch Microstation

Gan fod Google Analytics yn dweud bod defnyddwyr AutoCAD yn gofyn am hyn, dyma rai atebion cyflym. Gwneir yr holl weithrediadau hyn o Microstation, er bod ffyrdd i'w wneud gyda botymau neu orchmynion llinell (allwedd i mewn) byddwn yn defnyddio'r datrysiadau dewislen. 1. Sut i drosglwyddo ffeiliau o Microstation (dgn) i AutoCAD (dxf neu dwg)? Ffeil / cadw ...