Archifau ar gyfer

SHP

Ffeiliau siâp gweithio gyda AutoCAD

Bydd ffeiliau siâp, a elwir yn ffeiliau .shp, yn fformatau cwaternaidd o ran technoleg ond ni allwn osgoi eu bod wedi cael eu poblogeiddio gymaint ag yr oedd ArcView 3x. Dyma'r rheswm pam eu bod yn dal i gael eu defnyddio'n helaeth, i'r graddau bod y mwyafrif o lwyfannau geo-ofodol wedi datblygu arferion i weithredu gyda nhw. ...

GvSIG 2, argraffiadau cyntaf

Yn y cwrs rydym wedi penderfynu profi'r fersiwn newydd o GvSIG, er nad yw wedi'i ddatgan yn sefydlog eto, mae'n bosibl lawrlwytho gwahanol adeiladau i weld beth sy'n digwydd. Rwyf wedi lawrlwytho 1214, ac er fy mod yn gobeithio profi'r swyddogaethau symboleg pwynt a llinell fel yr oedd xurxo wedi dweud wrthyf, mae'n debyg y bydd yn rhaid i mi brofi'r ...

Mewnforio o fapiau shp i Microstation

Dewch i ni weld yr achos: mae gen i haen ArcView sy'n cynnwys awdurdodaethau pentrefi ardal mewn fformat siâp, ac rydw i am ei fewnforio i Ddaearyddiaeth Microstation. Dewch i ni weld sut i wneud hynny: Mewnforio'r fectorau Ar gyfer hyn, mae angen agor prosiect mewn Daearyddiaeth Microstation, yn yr achos hwn mae gen i un wedi'i gysylltu â chronfa ddata Mynediad trwy ODBC.…

Cymhariaeth o drafodwyr data gofodol

Mae Boston GIS wedi cyhoeddi cymhariaeth rhwng yr offer hyn ar gyfer trin data gofodol: SQL Server 2008 Spatial, PostgreSQL / PostGIS 1.3-1.4, MySQL 5-6 Mae'n ddiddorol bod Manifold yn cael ei grybwyll fel dewis arall hyfyw ... mae hynny'n dda ar ôl Fwy na blwyddyn yn ôl fe wnaethon ni daflu blodau ato, gan obeithio y byddai ei boblogrwydd yn tyfu. Er nad yw Manifold yn mynd ...

Dewis cais GIS

Dyma graffig o'r seminar ddiwethaf a roddais (am ddim) i grŵp o bobl â bwriadau da ond dim arian i'w fuddsoddi. Ymhlith y pynciau y buom yn eu trafod ac a oedd yn cyfoethogi, faint fyddai cost ei wneud gyda gwahanol lwyfannau. Rydym hefyd yn siarad am fanteision ac anfanteision y cymwysiadau hyn a rhai ...

Am ba hyd y bydd y ffeil siâp yn goroesi?

Am eiliad, roeddwn i'n meddwl mai'r fformat axf oedd disodli'r ffeil siâp ESRI; ond yn hytrach mae'n ymddwyn fel geo-gronfa ddata ar gyfer ArcPad, sy'n awgrymu y bydd ESRI yn mynnu gwneud inni ddioddef gyda'r fformat shp. Y broblem Gwendidau'r fformat shp yw ei hoedran, wrth storio ei ddata tablau yn ...

Lawrlwythwch grid UTM o daflenni 1: 50,000 o'ch gwlad

Mae'r taflenni 1: 50,000 yn adnabyddus yng nghartograffeg llawer o wledydd, i ddechrau fe'u hadeiladwyd gyda Datum NAD27 ar gyfer America. Yn yr achos hwn, rwyf wedi eu cynhyrchu yn WGS84; Mae'n anghywir credu y gellir eu newid amcanestyniad dim ond trwy symud fector fel yr arferai rhai pobl ar gyfer rhanbarthau bach. Os cofiwch, roeddwn wedi mynd i fyny o'r blaen ...

Global Mapper ... nid yw'n edrych yn wael

Ymhlith cymaint o atebion sy'n dod allan bob dydd ar gyfer rheoli GIS, mae Global Mapper yn tynnu sylw gyda rhai nodweddion sy'n ei gwneud yn ddeniadol ar wahân i hynny ei fod wedi'i boblogeiddio trwy gael ei ddosbarthu gan yr USGS fel dlgv32 Pro. Gadewch i ni edrych: 1. Mapper Byd-eang - Cysylltiad â gwasanaethau data Mae hyn yn ymddangos yn fwyaf deniadol, wel ...