Archifau ar gyfer

SHP

GvSIG 2, argraffiadau cyntaf

Yn y cwrs, penderfynasom roi cynnig ar y fersiwn newydd o GvSIG, er nad yw wedi'i ddatgan eto yn sefydlog, mae'n bosib llwytho i lawr wahanol adeiladau i weld pa don. Llwythwyd y 1214 i lawr, ac er fy mod yn disgwyl profi swyddogaeth symbolau pwyntiau a llinellau wrth i xurxo ddweud wrthyf, mae'n debyg y bydd rhaid i mi geisio ...

Mewnforio o fapiau shp i Microstation

Gadewch i ni weld yr achos: mae gen i haen ArcView sy'n cynnwys awdurdodaeth y pentrefi mewn fformat ar ffurf ardal, ac yr wyf am ei fewnforio i Ddaearyddiaeth Microstatig. Gadewch i ni weld sut: fectorau Mewnforio hyn yn angenrheidiol i agor prosiect yn MicroStation Geographics, yn yr achos hwn mae gen i un cysylltu â chronfa ddata Access drwy ODBC ....

Dewis Cais GIS

Dyma graff o'r seminar diwethaf i mi eu dysgu (am ddim) i grŵp o bobl sydd â bwriadau da, ond dim arian i fuddsoddi. Ymhlith y pynciau a drafodwyd gennym ac a oedd yn gyfoethogi, pa faint fyddai hi'n ei gostio i'w wneud gyda gwahanol lwyfannau. Rydym hefyd yn siarad am fanteision ac anfanteision y ceisiadau hyn a rhai ...

Am ba hyd y bydd y ffeil siâp yn goroesi?

Am eiliad roeddwn i'n meddwl mai'r fformat axf oedd yn cymryd lle ffeil siâp yr ESRI; ond yn hytrach mae'n ymddwyn fel geataatabase ar gyfer ArcPad, sy'n awgrymu y bydd y Sefydliad Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol yn mynnu ein bod yn dioddef gyda'r fformat shp. Y broblem Y gwendidau yn y fformat shp yw ei hynafiaeth, pan mae'n storio ei ddata tablau yn ...

Lawrlwythwch grid UTM o daflenni 1: 50,000 o'ch gwlad

Mae'r taflenni 1: 50,000 yn adnabyddus yn y cartograffeg o lawer o wledydd, ar y dechrau cawsant eu hadeiladu gyda Datum NAD27 ar gyfer America. Yn yr achos hwn, rwyf wedi eu cynhyrchu yn WGS84; Mae'n anghywir credu eich bod chi'n gallu newid rhagamcaniad trwy symud fector fel y mae rhai pobl yn ei wneud ar gyfer rhanbarthau bach. Os ydych chi'n cofio, cyn iddo fynd i fyny ...

Global Mapper ... nid yw'n edrych yn wael

Ymhlith y nifer o atebion sy'n rhedeg bob dydd ar gyfer rheoli GIS, Global Mapper yn tynnu sylw gyda rhai nodweddion sy'n ei gwneud yn ddeniadol ar wahân sydd wedi cael ei boblogeiddio gan gael ei dosbarthu gan y USGS fel dlgv32 Pro Echésmosle golwg. 1. Mapmer Byd-eang - Cysylltiad â gwasanaethau data Mae hyn yn ymddangos yn fwyaf deniadol, yna ...