Archifau ar gyfer

SHP

TatukGIS Gwyliwr ... Viewer mawr

Hyd yma, mae'n un o wylwyr data CAD / GIS orau (os nad y gorau) rwyf wedi gweld, yn rhad ac am ddim ac yn ymarferol. Llinell gynnyrch yw Tatuk a anwyd yng Ngwlad Pwyl, ychydig ddyddiau yn ôl cyhoeddwyd y fersiwn 2 o tatukGIS Viewer. Y gwylwyr eraill Os ydym yn gwerthfawrogi'r rhaglenni am ddim o frandiau eraill, ...

Euroatlas: hen fapiau ar ffurf shp

Mae'n digwydd i'r bysiau mapiau, yn yr archfarchnad, rydym yn prynu cylchgrawn yn unig am ddod â map plygu mawr neu atlas sy'n ychwanegu at gasgliad yr hyn sydd gennym eisoes. Mae'r gwyddoniaduron wedi gwneud eu gorau i ddangos mapiau rhyngweithiol mewn Flash neu ddatblygiadau sy'n efelychu'r llawdriniaeth ...

ArcMap: Mewnforio data o Ddaearyddiaeth Microstation

Ar ryw adeg, buom yn siarad o Geographics y gallwch allforio / mewnforio data gyda ESRI, gan greu ffeiliau shp. Ond os oes gennych ArcGIS wedi'i osod, mae gan yr estyniad rhyngweithredu nodweddion da iawn, gadewch i ni edrych: 1. Gweithredwch yr estyniad. Gwneir hyn gydag offer> estyniadau ac yma mae'r ymgyrch Rhyngweithredu Data yn cael ei weithredu. Mae'r offeryn yn ...

TopoCAD, yn fwy na Topo, yn fwy na CAD

Mae TopoCAD yn ateb sylfaenol ond annatod ar gyfer topograffi, darlun CAD a dylunio peirianneg; er ei fod yn gwneud mwy na hynny mewn esblygiad sydd wedi ei gymryd yn fwy na 15 o flynyddoedd ar ôl ei eni yn Sweden. Nawr mae'n cael ei dyfrio gan y byd, mewn ieithoedd 12 a gwledydd 70 er nad yw'n ymddangos ei fod wedi cyflawni ...

Strwythurau Data Gofodol i Guatemala

Mae'r Prototeip o Seilwaith Data Gofodol i Guatemala, sy'n cael ei baratoi gan yr Ysgrifennydd Cyffredinol Cynllunio a Rhaglennu Llywyddiaeth SEGEPLAN, yn ddiddorol. Roeddem wedi gweld yn y fideo cyflwyniad o Moisés Poyatos a Walter Girón o SITIMI yn y 4tas. diwrnodau gvSIG; ar ddiwedd y cyflwyniad maen nhw wedi sôn mai IDEs oedd ...

gnSIG sefydlog 1.9 a 2.0 ym mis Gorffennaf a mis Medi

Yn ffurfiol, cyhoeddwyd agweddau diffiniol o'r cwmpas a'r dyddiadau a sefydlwyd ar gyfer rhyddhau fersiynau sefydlog o gvSIG. Mae'r ateb i ddau gwestiwn sylfaenol yn werthfawr iawn: 1. Pryd fydd gvSIG 1.9 yn cael ei ryddhau? 27 o Orffennaf 2009 2. A phan fydd gvSIG 2.0 yn dod allan? 15 o Fedi 2009 Rydym yn gobeithio y bydd yr ymdrech yn ...

Mudo nodweddion o Ddaearyddiaeth i Bentley Map

Rydyn ni'n ôl yr ydym wedi bod yn sôn am yr hyn y mae'n ei olygu i wneud y leap o Microstation Geographics i Bentley Map, rydym wedi sôn am sut mae'r ddau gynllun yn gweithio a rhai manteision pwysig Map Bentley. Eisoes mewn swydd, soniais sut y mae'n bosibl mudo strwythur y prosiect, yn yr achos hwn, rwyf eisiau cuddio sut i fudo mapiau â nodweddion ...