Archifau ar gyfer

SHP

Gwyliwr TatukGIS ... gwyliwr gwych

Hyd yn hyn mae'n un o'r gwylwyr data CAD / GIS gorau (os nad y gorau) a welais, yn rhad ac am ddim ac yn ymarferol. Mae Tatuk yn llinell o gynhyrchion a anwyd yng Ngwlad Pwyl, ychydig ddyddiau yn ôl cyhoeddwyd fersiwn 2 o tatukGIS Viewer. Y gwylwyr eraill Os ydym yn gwerthfawrogi rhaglenni rhad ac am ddim brandiau eraill, ...

Euroatlas: hen fapiau ar ffurf shp

Mae'n digwydd i ni gefnogwyr mapiau, sydd yn yr archfarchnad yn prynu cylchgrawn dim ond i ddod â map plygu mawr neu atlas sy'n ychwanegu at y casgliad o'r hyn sydd gennym eisoes. Mae gwyddoniaduron wedi gwneud eu gorau i ddangos mapiau rhyngweithiol yn Flash neu ddatblygiadau sy'n efelychu'r llawdriniaeth ...

ArcMap: Mewnforio data o Ddaearyddiaeth Microstation

Ar ryw adeg buom yn siarad y gellir allforio / mewnforio data o Ddaearyddiaeth gydag ESRI, gan greu ffeiliau shp. Ond os ydych chi wedi gosod ArcGIS, mae gan yr estyniad rhyngweithredu swyddogaethau da iawn, gadewch i ni edrych arno: 1. Ysgogi'r estyniad. Gwneir hyn gydag offer> estyniadau ac yma mae'r estyniad Rhyngweithredu Data yn cael ei actifadu. Yr offeryn yw ...

gvSIG 1.9 sefydlog gyrraedd. Hooray !!!

Yr wythnos hon mae'r fersiwn sefydlog o gvSIG 1.9 wedi'i chyfleu, y cawsom yr RC1 ohoni ym mis Awst a'r Alpha ym mis Rhagfyr 2008. Efallai y bydd y fersiwn hon yn creu hanes, oherwydd mae'r aeddfedrwydd yn ddigon i'w hyrwyddo at ddefnydd trefol, heb gael ei danamcangyfrif ni waeth cyn lleied y gwnaeth ArcView 3x a gvSIG ...

TopoCAD, yn fwy na Topo, yn fwy na CAD

Mae TopoCAD yn ddatrysiad sylfaenol ond cynhwysfawr ar gyfer arolygu, lluniadu CAD, a dylunio peirianneg; er ei fod yn gwneud mwy na hynny mewn esblygiad sydd wedi mynd ag ef fwy na 15 mlynedd ar ôl ei eni yn Sweden. Nawr mae wedi'i wasgaru ledled y byd, mewn 12 iaith a 70 o wledydd, er nad yw'n ymddangos ei fod wedi cyflawni ...

Ble i ddod o hyd i fapiau mewn fformat fector

Gallai dod o hyd i fapiau ar ffurf fector gwlad benodol fod yn frys i lawer. Darllen fforwm Gabriel Ortiz Gwelais fod y ddolen hon yn ddiddorol oherwydd ei bod nid yn unig yn cynnig mapiau mewn fformatau .shp, ond hefyd kml, grid a mdb. Mae'n gData, gwasanaeth a hyrwyddir gan y Sefydliad Ymchwil Rice Rhyngwladol, ...

Strwythurau Data Gofodol i Guatemala

Mae'r Prototeip o Seilwaith Data Gofodol ar gyfer Guatemala sy'n cael ei baratoi gan Ysgrifennydd Cyffredinol Cynllunio a Rhaglennu Llywyddiaeth SEGEPLAN yn ddiddorol. Roeddem wedi gweld yn y cyflwyniad fideo o Moisés Poyatos a Walter Girón o SITIMI yn y 4ydd. cynadleddau gvSIG; ar ddiwedd y cyflwyniad soniasant fod y DRhA ...

gnSIG sefydlog 1.9 a 2.0 ym mis Gorffennaf a mis Medi

Mae agweddau diffiniol ar y cwmpas a'r dyddiadau a sefydlwyd ar gyfer rhyddhau fersiynau sefydlog o gvSIG wedi'u cyhoeddi'n ffurfiol. Mae'r ateb i ddau gwestiwn sylfaenol yn werthfawr iawn: 1. Pryd fydd gvSIG 1.9 yn cael ei ryddhau? Gorffennaf 27, 2009 2. A phryd y bydd gvSIG 2.0 yn cael ei ryddhau? Medi 15, 2009 Gobeithio y bydd yr ymdrech yn ...

Mudo nodweddion o Ddaearyddiaeth i Bentley Map

Beth amser yn ôl rydym wedi bod yn siarad am yr hyn y mae'n ei olygu i wneud y naid o Ddaearyddiaeth Microstation i Bentley Map, rydym wedi siarad am sut mae'r ddau gynllun yn gweithio a rhai o fanteision pwysig Map Bentley. Mewn swydd siaradais eisoes am sut mae'n bosibl mudo strwythur y prosiect, yn yr achos hwn rwyf am gnoi ar sut i fudo mapiau â phriodoleddau ...

Cysylltu â data, Map AutoCAD - Bentley Map

Yn y swydd hon rwyf am wneud cymhariaeth o'r ffyrdd y gellir cyrchu cronfeydd data â llwyfannau geo-ofodol AutoDesk a Bentley. Rwyf wedi defnyddio ar gyfer hyn: AutoDesk Civil 3D 2008 (Sy'n cynnwys Map AutoCAD) Map Bentley V8i AutoCAD Civil 3D 2008 Bentley Map V8i Cysylltu: Ffeil, cysylltu â Data… Cysylltu: Gosodiadau, cronfa ddata, cysylltu…