Rwyf am roi blog cartograffi, pwy ydych chi'n ysgrifennu amdano?

Pan fyddwch chi'n dechrau blog, mae yna lawer o gwestiynau ar y bwrdd gwaith, yn enwedig peidio â methu; Un ohonynt yw i bwy ysgrifennu.

Mae yna swyddi gwahanol, mae rhai ohonynt:

1 Ysgrifennwch am y cydnabyddwyr.

image Mae hyn yn ddilys i'r rhai sydd am roi blog personol, ble i ddweud wrth y penodau o'i fywyd, astudiaethau neu deithiau. Yr anfantais fwyaf yw na fydd yr ymweliadau ychydig yn unig oni bai eich bod yn cyrraedd enwogrwydd penodol (naill ai oherwydd bod eich blog yn cyrraedd nifer o flynyddoedd, byddwch chi'n dod yn actor ffilm neu os ydych chi'n taflu'ch hun i mewn i wleidyddiaeth :))

2 Ysgrifennwch am beiriannau chwilio

image Mae hwn yn dechneg sy'n cael ei defnyddio'n helaeth gan y rheiny sy'n ceisio rhoi arian ar eu blogiau yn unig, ond mae eu cynnwys yn tueddu i droi at y pynciau yn unig ar hyn o bryd. Nid ydynt yn creu eu cynnwys eu hunain, yn hytrach maent yn llên-ladrad adrannau o flogiau eraill neu yn cysylltu â hanner y byd heb gael unrhyw beth eu hunain. Yr anfantais fwyaf, nid ydynt yn ennill darllenwyr ffyddlon ac yn hwyrach neu'n hwyrach byddant yn dod i mewn i arferion y mae Google yn eu cosbi.

3 Ysgrifennwch am segment thematig.

imageMae hon yn strategaeth sydd wedi'i seilio ar chwilio am arbenigol sydd wedi'i fanteisio ar fawr ddim ond gyda photensial, neu hyd yn oed os yw'n cael ei ddefnyddio, mae digon o thematig rhydd yno. Er mwyn cyflawni hyn, yn gyffredinol, mae angen i ni wybod ystadegau ar ddefnyddwyr Rhyngrwyd, defnyddwyr offer TG ar y pwnc hwnnw, ceisiadau gwe sy'n canolbwyntio ar y sector hwnnw ac agweddau sy'n rhoi syniad inni o ba mor bell y gallwn dyfu os gallwn ni ddarganfod darllenwyr.

Agweddau i'w hystyried wrth ddewis segment thematig:

Iaith. Er mai'r iaith Saesneg yw'r dewis gorau i ysgrifennu, oherwydd y nifer o ddefnyddwyr y gellir eu cyrraedd ledled y byd, mae'r gystadleuaeth yn anodd ac yn glir ... mae'n rhaid i'r dominiad fod yn Saesneg. Y Sbaeneg, nid yw'n peidio â bod yn ddewis arall hyfyw, fe'i hystyrir fel yr ail iaith fwyaf ymgynghorol yn Google.

Defnyddwyr o'r thema honno. Ychydig iawn o bobl fyddai'n awyddus i greu blog lle maen nhw am siarad am raglen i'w datrys

Blogiau cystadleuol. Os yw pwnc wedi'i orlawn â blogiau, gyda'r hynafiaeth bydd angen meddwl am gynnig rhywbeth gwahanol neu na fydd yn bosibl tyfu.

Y gallu i feistroli'r pwnc. Nid yw'n bosibl cael blog am bwnc nad oes gennych reolaeth lwyr, yn hwyrach neu'n hwyrach bydd y darllenwyr yn eich dal. Felly, os yw'r pwnc yn eang, mae'n well bod yn arbenigwr yn AutoCAD nag i fynd i mewn i fodelau gofodol na allwch feistroli'n iawn.

Y gallu i ateb y galw. Os yw'r blog yn darganfod lle, bydd gennych ddarllenwyr a fydd yn gwneud sylwadau bob dydd a byddant yn gweld eich atebion. Beth i'w ddweud am ba mor aml yr ydych yn disgwyl gweld y diweddariadau, fel bod cymaint o ddarllenwyr am gael yn gyfrannol yn uniongyrchol i faint o amser rydych chi'n buddsoddi mewn ysgrifennu a byw gyda'r rhai sy'n ymweld â chi.

2 Ymatebion i "Rydw i eisiau rhoi blog cartograffi, i bwy i ysgrifennu?"

  1. Iawn Gorffennaf. Cyn i flogiau fod yn flogiau personol syml, ychydig ar ôl tro maent wedi dod i ffurfio cymunedau dysgu gyda mwy o gyfraniad.

  2. Cyn belled â bod y blog er defnyddioldeb llawer, bydd yn flog llwyddiannus ond os yw'n flog dim ond i ddweud wrth fywyd preifat x o bobl bydd yn ddiflas a bydd y gynulleidfa'n brin, dylai blogiau fod yn ddefnyddiol, fy marn i yn unigol iawn .

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.