Archifau ar gyfer

Rwy'n-fodel

Gwasanaethau cwmwl iTwin newydd ar gyfer Peirianneg Seilwaith Gefeilliaid Digidol

Mae efeilliaid digidol yn dod i mewn i'r brif ffrwd: cwmnïau peirianneg a pherchen-weithredwyr. Rhoi Dyheadau Gefeilliaid Digidol ar Waith SINGAPORE - Y Flwyddyn mewn Seilwaith 2019 - Hydref 24, 2019 - Cyflwynodd Bentley Systems, Corfforedig, darparwr byd-eang meddalwedd cynhwysfawr a gwasanaethau cwmwl efeilliaid digidol, wasanaethau cwmwl newydd ...

JavaScript - Twymyn newydd ar gyfer ffynhonnell agored - tueddiadau yn achos Bentley Systems

Nid ydym yn gwerthu meddalwedd mewn gwirionedd, rydym yn gwerthu canlyniad y feddalwedd. Nid yw pobl yn ein talu am feddalwedd, maent yn ein talu am yr hyn y mae'n ei wneud Mae twf Bentley wedi dod i raddau helaeth trwy gaffaeliadau. Roedd dau o'r flwyddyn hon yn Brydeinwyr. Synchro; cynllunio meddalwedd, a'r Lleng; y rhaglen mapio torf ...

Cyrhaeddodd rownd derfynol y wobr “Blwyddyn mewn Seilwaith”

Mae Bentley Systems wedi cyhoeddi’r prosiectau sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol ar gyfer dyfarnu’r arloesiadau gorau wrth ddefnyddio datrysiadau meddalwedd wrth reoli seilwaith. Mae 57 yn y rownd derfynol, yn dod o 420 o enwebiadau ledled y byd ar gyfer y digwyddiad hwn yn 2018. Mae'r niferoedd yn oer ond maen nhw'n adlewyrchu pam roedd y flwyddyn flaenorol yn Singapore, pencadlys ...

Bentley: Ceisiadau ar gyfer symudol a defnyddwyr - yn DGN-

Bentley symudol
Mae cynaliadwyedd y safle y mae'r cwmnïau sy'n darparu offer ar gyfer Geo-beirianneg wedi'i gael yn eu harloesedd a'u gallu i addasu i arloesiadau technolegol. Mae'r lleoliad yn amlwg iawn, yn y ffordd y maent yn gwerthu eu harbenigedd yn eu cyfathrebu corfforaethol, er bod y bwlch rhwng disgyblaethau bob dydd yn dod yn anoddach ...

Bentley ProjectWise, y peth cyntaf sydd angen i chi ei wybod

Cynnyrch mwyaf adnabyddus Bentley yw Microstation, a'i fersiynau fertigol ar gyfer gwahanol ganghennau geo-beirianneg gyda phwyslais ar ddylunio ar gyfer peirianneg sifil, diwydiannol, pensaernïaeth a chludiant. ProjectWise yw'r ail gynnyrch Bentley sy'n integreiddio rheoli gwybodaeth ac integreiddio tîm gwaith; ac wedi cael ei ryddhau yn ddiweddar ...