Rwy'n bama

Bu digon o wybodaeth ar fater Obama yn y cyfryngau, nid yw'r mater geosodol wedi cael ei adael.

Ymhlith y rhai mwyaf perthnasol oedd rhyddhau delwedd cydraniad uchel Geo-eye cwpl o oriau yn ddiweddarach, sy'n gwneud inni fyfyrio ar sut beth fydd bywyd mewn bydoedd rhithwir mewn 6 blynedd. Hefyd Google Earth hoffodd gan ddangos y gorau y gall ei wneud, yr oedd y rhai a beirniadodd a yw Obama yn wirioneddol ddu cymharwch hi â Zaplana.

yobma Un o'r cymwysiadau yr oeddwn i'n eu hoffi oedd Obamicom sy'n eich galluogi i greu eich delwedd eich hun yn arddull un o bosteri enwocaf yr ymgyrch dan arweiniad Obama. Rwy'n gadael y sampl gyda chi ac wrth i mi fynd ar daith eto, rwy'n caniatáu fy hun i fyfyrio ychydig ar rai canfyddiadau o'r ochr hon i'r monitor.

Y gwir yw bod y ffordd y daeth Obama i lywyddiaeth yr Unol Daleithiau yn ein gadael â blas dymunol oherwydd ei fod yn ein hatgoffa ei bod yn bosibl cyflawni newidiadau yn yr hyn a alwn yn ddemocratiaeth, ond ei fod yn cael ei lygru gan yr arfer gwael hwnnw o grwpiau economaidd wrth benderfynu pwy all bod yn gymwys. Mae'r wers yn un dda iawn ac mae llawer i'w ddysgu oddi yno, cyhyd â bod yr arlywydd "heb fod yn wyn" yn cynnig darlith dda a oedd nid yn unig yn urddasol ei urddo ond bod ganddo fwy o wersi i ddysgu'r byd.

Mae Americanwyr Lladin yn ymwybodol nad yw dyn yn gallu datrys problemau dynoliaeth, yn llawer gwaeth o dan yr amodau presennol.

Ond rydyn ni'n gobeithio y bydd llywodraeth newydd yr Unol Daleithiau o leiaf yn anghofio am ei wallgofrwydd rhyfel am olew, sydd yn sicr yn un o achosion yr argyfwng economaidd y mae'r genedl hon yn ei brofi ... o ganlyniad mae ôl-effeithiau ar lefel ranbarthol a hyd yn oed fyd-eang yn yr hyn sy'n digwydd. Yn bersonol, mae gen i anghysur gyda’r rhyfel oherwydd bod ffrind plentyndod wedi dioddef yn y sefyllfa hon, am amddiffyn gwlad lle na chafodd ei eni a baner nad oedd ond ei fam yn gwybod pan wnaethant ei throsglwyddo i roi’r newyddion drwg iddo. Felly byddai'n dda i'r Unol Daleithiau ddychwelyd i safonau goddefgarwch ar gyfer gwahanol ffyrdd o feddwl, a rhoi'r gorau i weithredu ar ran y Cenhedloedd Unedig; Byddai hyn yn awgrymu newid y ffordd o weld Ciwba a rhoi sylw i'r penderfyniadau a wnaed eisoes ynghylch y gwarchae economaidd.

Nid oes llawer o deuluoedd Sbaenaidd nad oes ganddynt berthynas sy'n gweithio'n gyfreithiol neu bron yn sicr yn anghyfreithlon yn y wlad honno. Mae'n wir bod gan y gwledydd America Ladin sy'n dioddef fwyaf o'r broblem hon lawer i'w wneud ar eu pennau eu hunain i ddatrys problemau diweithdra, llygredd ac anllythrennedd. Ond rydym hefyd yn gobeithio yr ystyrir ffenomenau mudol fel y buont yn hanesyddol; ymddygiad dynol ar gyfer gwell cyrchfannau ac nid trosedd; felly mae disgwyl y bydd polisïau mewnfudo yn cael eu gweithredu mewn ffordd fwy trugarog gan y wlad a sefydlwyd gan fewnfudwyr ... er bod Ricardo Arjona yn dweud ei bod yn well.

Rwy'n mynd ar daith ... eto, rwy'n gadael chi yng nghwmni Awdur Byw y bydd rhywbeth yn eu dangos yng ngweddill y penwythnos.

 

Rwy'n bama

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.