Archifau ar gyfer

Peirianneg

CAD Peirianneg. Meddalwedd ar gyfer peirianneg sifil

Cyfrifiad strwythurol ar-lein, gan gynnwys lluniadau

Mae Area de Cálculo yn safle a ddatblygwyd gan Area de Cálculo, Diseño y Construcción S. de RL wedi'i leoli ym Madrid. Fel y mae ei enw'n awgrymu, mae'n ofod i wneud cyfrifiadau ar ddylunio strwythurol ar-lein. Dewch i ni weld enghraifft: rydw i eisiau dylunio sylfaen wedi'i inswleiddio; Rwy'n mynd i'r adran "Rhaglenni cyfrifo ...

Diwrnod hapus hapus

Trwy AutoDesk Labs, rydw i wedi dysgu mai heddiw yw'r diwrnod ers 1988 sy'n cael ei ddathlu er anrhydedd i'r llythyr PI, cynrychiolaeth o'r nifer hwnnw rydyn ni'n ei gasáu pan rydyn ni'n astudio. Cyfeiriwn at y rhif (3.14159 ...), a fyddai mewn dyddiadau yn Fawrth 14 am 1:59, 7 eiliad, 254 milfed eiliad ...

Cymhariaeth Cynnyrch AutoDesk Vs. Bentley

Dyma restr o gynhyrchion AutoDesk a Bentley Systems, sy'n ceisio dod o hyd i debygrwydd rhyngddynt, er ei bod wedi bod yn anodd oherwydd bod gan rai cymwysiadau yr un cyfeiriadedd, ond nid yw eu dull gweithredu yr un peth bob amser. Cyn i ni weld peth o esblygiad AutoCAD a Microstation. I grynhoi, gallwn ddod i'r casgliadau canlynol: Llwyfannau ...

Ceisiadau Google Earth ar gyfer Epanet

Mae Epanet yn gymhwysiad defnyddiol iawn ar gyfer dadansoddi hydrolig, lle gallwch chi ffurfweddu rhwydwaith pibellau a dysgu dadansoddiad rhwydwaith sy'n gofyn am lawer o gyfrifiadau â llaw, yn ogystal â gwneud efelychiadau a dadansoddiad o ansawdd dŵr yn seiliedig ar bellteroedd gollwng (ac o unrhyw rai hylif). Y peth gorau am y system hon yw bod ...

AutoCAD a'i flynyddoedd 25

Trodd AutoCAD yn 25, fel y byddai merch aeddfed neu ddyn yn dod allan o'i radd meistr. O'r Blog Peirianneg rydym yn cymryd y chwe gwers a ddysgwyd o hanes AutoCAD: AutoCAD 1.0 Peidiwch â gweithio gyda'r rhai da, yn well gyda'r rhai mwyaf poblogaidd, mae AutoCAD yn penderfynu esblygu ar gyfradd DOS AutoCAD R9 Os bydd rhywun yn cystadlu ac yn ...

Adeiladu Traverse gyda AutoCAD ac Excel

Ar gais cyn-fyfyriwr a fethodd ddosbarth, atebais gwestiwn ynghylch adeiladu traversals yn AutoCAD. Yn yr achos hwn mae gennym dabl, yn y golofn gyntaf mae gennym y gorsafoedd, yn yr ail mae'r pellteroedd mewn metrau ac mae'r drydedd golofn yn cynnwys y berynnau. Wel, byddwn yn bwrw ymlaen i adeiladu'r polygonal, ...

Cortes mewn proffil, mewn Google Maps

Hei Beth yw gwasanaeth sy'n seiliedig ar api Googlemaps, sy'n eich galluogi i farcio pwyntiau ar fap a gweld proffil y llwybr. Yn eithaf ymarferol ar gyfer amrywiaeth o arolygon, llwybro, gosod antena, a dibenion eraill. Diddorol, oherwydd gallwch chi hefyd actifadu'r llinellau cyfuchlin a rhyfedd ...

Blog Ingenieria.com

Mae'n bleser mawr gennym groesawu Blog Ingenieria.com, a lansiwyd heddiw gan rwydwaith Blogstica, gobeithiwn y daw i ategu'r thema na fanteisiwyd fawr arni yn y blogsphere Sbaenaidd. O fewn y llinellau y mae'r blog hwn yn bwriadu ymdrin â nhw mae: Cymwysiadau gwe peirianneg Pensaernïaeth Meddalwedd CAD / CAM Peirianneg Sifil ...