Archifau ar gyfer

Peirianneg

CAD Peirianneg. Meddalwedd ar gyfer peirianneg sifil

Ceisiadau Google Earth ar gyfer Epanet

Mae Epanet yn gais defnyddiol iawn ar gyfer dadansoddiad hydrolig, lle gallwch chi ffurfweddu rhwydwaith o bibellau a dadansoddi gwybodaeth am rwydweithiau sy'n gofyn am lawer o gyfrifiadau, yn ogystal â gwneud efelychiadau a dadansoddi ansawdd dŵr yn seiliedig ar bellteroedd rhyddhau (ac unrhyw hylif). Y peth gorau am y system hon yw ...

AutoCAD a'i flynyddoedd 25

Trodd AutoCAD 25 mlynedd, fel y byddai merch aeddfed neu ddyn allan o'i feistrolaeth. Cymerodd Blog Peirianneg chwe gwersi a ddysgwyd o hanes AutoCAD: AutoCAD 1.0 ddim yn gweithio gyda da, well gyda'r AutoCAD mwyaf poblogaidd yn penderfynu i gadw i fyny gyda AutoCAD DOS R9 Os bydd unrhyw un yn cystadlu ac yn ...

Adeiladu Traverse gyda AutoCAD ac Excel

Ar gais alumni a fethodd y dosbarth, atebaf gwestiwn ynglŷn ag adeiladu llinellau pell-droed yn AutoCAD. Yn yr achos hwn mae gennym dabl, yn y golofn gyntaf mae gennym y gorsafoedd, yn yr ail mae'r pellteroedd mewn metrau ac mae'r drydedd golofn yn cynnwys y cyrsiau. Wel, byddwn yn bwrw ymlaen i adeiladu'r polygonal, ...

Cortes mewn proffil, mewn Google Maps

Hey Beth yw hynny yw gwasanaeth sy'n seiliedig ar API Googlemaps, sy'n caniatáu nodi pwyntiau ar fap a gweledol proffil y llwybr. Yn ymarferol iawn ar gyfer gwahanol ddibenion topograffi, dylunio llwybrau, lleoliad antenau a dibenion eraill. Yn ddiddorol, oherwydd gallwch chi hefyd weithredu'r llinellau trawlin a rhyfedd ...

Blog Ingenieria.com

Rydym yn falch o groesawu'r Blog Ingenieria.com, a lansiwyd heddiw gan rwydwaith Blogstica, gobeithio y bydd yn ategu'r thema sydd wedi cael ei fanteisio ar ychydig yn y blogosffer Sbaeneg. O fewn y llinellau y nodir y blog hwn i'w cynnwys yw: Peirianneg Sifil Peirianneg Pensaernïaeth CAD / CAM Peirianneg Sifil ...