Archifau ar gyfer

Peirianneg

CAD Peirianneg. Meddalwedd ar gyfer peirianneg sifil

Beth sy'n newydd yn fersiwn 5 GEO15

Ychydig flynyddoedd yn ôl fe wnes i adolygiad o'r feddalwedd hon, a chredaf mai'r gorau ar gyfer mecaneg pridd. Yr wythnos hon roedd gennym gryn ddiddordeb yn lansiad y fersiwn newydd o GEO5, y credwn y bydd defnyddwyr yr offeryn hwn yn ei dderbyn, sydd gyda llaw yn sefyll allan yn y ...

BiblioCAD, lawrlwythwch flociau a chynlluniau AutoCAD

  Mae BiblioCAD yn wefan sy'n cynnwys nifer amhrisiadwy o ffeiliau sy'n barod i'w lawrlwytho. Gallwch chi ddatrys yn hawdd pan rydych chi'n gwneud prosiect neu roi syniadau newydd i ni ar sut i'w ddatblygu. Gadewch i ni edrych ar rai achosion: Rydym yn defnyddio manylyn o sylfaen strapiog ynysig, gyda golygfa isometrig, adran a chynllun. Mae angen blociau o bobl, coed neu ...

gvSIG Fonsagua, SIG ar gyfer dyluniadau dwr

Mae'n offeryn gwerthfawr ar gyfer prosiectau sy'n canolbwyntio ar y sector dŵr a glanweithdra o fewn fframwaith sefydliadau cydweithredu. Mewn ffordd generig, mae Epanet wedi bod yn gweithio gyda chanlyniadau da, ond gyda chyfyngiadau yn ei broses addasu i newidiadau. Ar ôl chwilio am resymau pam y daeth gvSIG a Chydweithrediad yn anweledig o'r ...

Premiwm Peirianneg Unawd CD 2010

Ar achlysur troi’n 5, mae porth Soloingenieria.net wedi nodi rhai strategaethau twf, cynaliadwyedd a lledaenu sydd wedi dal ein sylw y bore yma. Y cyntaf yw trefniant y CD o'r enw Solo Ingeniería Premium 2010, sy'n cynnwys crynhoad o'r gweithiau gorau sydd wedi cael eu cyfrannu at ...

GaliciaCAD, llawer o adnoddau am ddim

Mae GaliciaCAD yn safle sy'n casglu swm da o ddeunydd defnyddiol ar gyfer peirianneg, topograffi a phensaernïaeth. Mae'r rhan fwyaf o'r adnoddau presennol yn rhad ac am ddim neu'n rhad ac am ddim i'w defnyddio, er bod angen aelodaeth ar rai, gydag aelodaeth flynyddol o 20 Ewro sy'n cynnwys CD gydag 8,000 o flociau. Mewn achos o fod ar gyfer partneriaid, bob amser ...

Mwy na 60 Arferion Autolisp ar gyfer AutoCAD

Lisp ar gyfer trawsnewidiadau a gweithrediadau 1. Trosi traed i fetrau ac i'r gwrthwyneb Mae'r drefn hon a gynhyrchir gydag Autolisp, yn caniatáu inni drosi'r gwerth a gofnodwyd o draed i fetrau ac i'r gwrthwyneb, mae'r canlyniad yn cael ei arddangos ar y llinell orchymyn. Yma rydym hefyd yn defnyddio'r swyddogaeth CVunit, mae'r swyddogaeth lisp hon yn cael y gwerthoedd trosi o'r ffeil acad.unt ...

Arivte, llawer i Beirianwyr Sifil

Mae Arivte.com yn gymuned, gyda llawer o draffig o Peru ond mae ei chynnwys o ddiddordeb cyffredinol mewn gwahanol feysydd Peirianneg Sifil. Ychydig yn gymhleth i gael mynediad at y pynciau, oherwydd mae'r fformat yn fforwm gydag is-fforymau, sy'n effeithio ar wasgariad cynnwys ond ar ôl cofrestru ac rydych chi'n dod o hyd i'r edau, ...

TopoCAD, yn fwy na Topo, yn fwy na CAD

Mae TopoCAD yn ddatrysiad sylfaenol ond cynhwysfawr ar gyfer arolygu, lluniadu CAD, a dylunio peirianneg; er ei fod yn gwneud mwy na hynny mewn esblygiad sydd wedi mynd ag ef fwy na 15 mlynedd ar ôl ei eni yn Sweden. Nawr mae wedi'i wasgaru ledled y byd, mewn 12 iaith a 70 o wledydd, er nad yw'n ymddangos ei fod wedi cyflawni ...

Ingeosolum yn lansio cylchlythyr

Ychydig fisoedd yn ôl, lansiodd cwmni Ingeosolum fwletin electronig lle maen nhw'n cyfleu rhywbeth am yr hyn sy'n digwydd yn yr ardal Beirianneg, ac yn enwedig geotechneg. Dyma'r cwmni gyrru y tu ôl i'r Geo5, o FINE Software, a adolygais y tro arall. Yn yr ail argraffiad hwn maen nhw'n gwneud ...