Archifau ar gyfer

Peirianneg

CAD Peirianneg. Meddalwedd ar gyfer peirianneg sifil

CD Unigol Peirianneg Premiwm 2010

Ar achlysur cyflawni 5 o flynyddoedd, mae'r porth Soloingenieria.net wedi paratoi rhai strategaethau twf, cynaliadwyedd a lledaenu sydd wedi dal ein sylw y bore yma. Y cyntaf yw trefniant y CD a elwir yn Premiwm Peirianneg Solo 2010, sy'n cynnwys casgliad o'r gwaith gorau sydd yn ystod blynyddoedd 5 wedi cyfrannu at ...

GaliciaCAD, llawer o adnoddau am ddim

Mae GaliciaCAD yn safle sy'n casglu cryn dipyn o ddeunydd defnyddiol ar gyfer peirianneg, topograffi a phensaernïaeth. Mae'r rhan fwyaf o'r adnoddau presennol yn cael eu defnyddio am ddim neu am ddim, er bod rhai yn gofyn am aelodaeth, gyda aelodaeth blynyddol o 20 Euros sy'n cynnwys CD gyda blociau 8,000. Os yw ar gyfer partneriaid, bob amser ...

Arivte, llawer i Beirianwyr Sifil

Mae Arivte.com yn gymuned, gyda llawer o draffig o Periw ond ei chynnwys diddordeb cyffredinol mewn gwahanol feysydd Peirianneg Sifil. Ychydig yn gymhleth i'r fynedfa i'r pynciau, oherwydd bod y fformat o fforwm gydag is-fforymau, yr hyn sy'n effeithio ar wasgaru cynnwys ond ar ôl cofrestru ac y byddwch yn dod o hyd i'r edau, ...

TopoCAD, yn fwy na Topo, yn fwy na CAD

Mae TopoCAD yn ateb sylfaenol ond annatod ar gyfer topograffi, darlun CAD a dylunio peirianneg; er ei fod yn gwneud mwy na hynny mewn esblygiad sydd wedi ei gymryd yn fwy na 15 o flynyddoedd ar ôl ei eni yn Sweden. Nawr mae'n cael ei dyfrio gan y byd, mewn ieithoedd 12 a gwledydd 70 er nad yw'n ymddangos ei fod wedi cyflawni ...

Ingeosolum yn lansio cylchlythyr

Fis neu fis yn ôl, lansiodd y cwmni Ingeosolum fwletin electronig lle maent yn cyfathrebu rhywbeth o'r hyn sy'n digwydd ym maes Peirianneg, ac yn enwedig o geotechnoleg. Dyma gwmni gyrru Geo5, FINE Software, a gwnaethpwyd adolygiad o'r amser arall. Yn yr ail rifyn hon maen nhw'n ei wneud ...

PhotoModeler, mesur a modelu'r byd go iawn

Mae PhotoModeler yn gais System EOS, a grëwyd gyda'r LeadTools SDK, y gorau yr wyf wedi'i weld, yn eich galluogi i greu gwrthrychau a sefyllfaoedd 3D o ffotograffau yn y dechneg o'r enw modelu lluniau. Cyn i mi siarad â mdl sy'n gweithio gyda Microstation, ond yn yr achos hwn rydym yn sôn am ...

Adeiladu gyda phren, yr arddull gringo

Mae'r ail ddiwrnod wedi bod yr un mor ddiddorol, yr ydym wedi bod yn gweld o leiaf bedair model o adeiladu: y tŷ parod, dyluniad clasurol arall ond arfog ar y safle, yna un gyda dyluniad arbennig ac yn olaf un o waliau concrid a atgyfnerthwyd. Yn yr achos hwn, rwyf am ganolbwyntio ar adeiladu coed, sy'n ymddangos ...

Sifil 3D, creu aliniad (gwers 3)

Yn y ddwy wers flaenorol gwelsom sut i fewnforio pwyntiau a'u haddasu. Nawr rydym am wneud aliniad o'r pwyntiau a farciwyd fel gorsafoedd. Creu'r polylin Am hynny, rydym yn defnyddio'r gorchymyn polyline ac rydym yn defnyddio'r gorchymyn snap i'r nodau. Rydym yn mynd o'r orsaf gychwynnol i'r rownd derfynol. Creu'r aliniad I ...

3D Sifil, dylunio ffyrdd, gwers 2

Yn y swydd flaenorol gwelsom sut i fewnforio pwyntiau, nawr fe welwn sut i'w hidlo i gael syniad gwell o'r hyn sydd gennym. Mae gan y pwyntiau sydd gennym y nodweddion canlynol: FENCE, RUNNER, GAP Nid oes gan y gweddill ddim, felly byddwn yn tybio mai'r tir naturiol ydyw ac mae yna bwyntiau'r echelin ganolog ...