Beth sy'n Newydd yn AutoCAD 2012 | tueddiadau

Rydym yn ychydig ddyddiau i weld y rhybudd cyntaf o beth yn dod yn ôl AutoCAD 2012, prosiect wedi'i gipio fel Iron-man. Cyn i hynny ddigwydd, rwyf wedi bod yn adolygu fy mhendybiaethau ar ddechrau'r flwyddyn ac yn cymharu gollyngiadau y mae'r dosbarthwyr lleol wedi'u rhyddhau.

AUTOCAD-2012 Mae'r canlynol yn fwrdd cymharol o'r newyddion yr ydym wedi'u gweld yn y pedwar fersiwn olaf o AutoCAD. Er bod llawer o orchmynion presennol eraill a oedd yn gwella, dyma'r newyddion sy'n sefyll allan ym mhob blwyddyn.

 • Gellir nodi bod yr effaith fwyaf o 2008 ar y gallu i ryngweithio (mewnforio) gyda fformatau DGN a rhywbeth ag Excel.
 • Yna yn 2009 y newid mawr yw rhuban I ddechrau, roedd yn ymddangos yn radical i ni, ond mae hynny rhwng 2010 a 2011 wedi bod yn bosibl gweld mynnu bod y gweithle a'r personoli'n llai aflonyddgar. Hefyd ar lefel y llywio roedd y ViewCube yn anhygoel wych.
 • 2010 rhagori yn gyfyngiadau AutoCAD i ddod fectorau ychydig yn fwy craff hefyd gwelliannau i ymdrin â rhwyllau 3D, trin ffeiliau PDF a chefnogaeth ar gyfer argraffwyr 3D.
 • Yn nofeliadau AutoCAD 2011 ymddengys, mae'n anodd deall pam maen nhw'n cymryd cymaint o amser, tryloywder a rheolaeth gydag amcanion tebyg. Mae cefnogaeth ddefnyddiol iawn ar gyfer cwmwl pwyntiau, a pharhau â gwelliannau o reoli wyneb 2010, 3D yn cael ei wella.
AutoCAD 2008 AutoCAD 2009 AutoCAD 2010 AutoCAD 2011
Llenwi Anodi
Amlwyr Gwell
Data sy'n cysylltu ag Excel
DGN 8 Mewnforio, Allforio ac Underlay
rhuban Gwell Gwell
Bar Offer Mynediad Cyflym
SteeringWheels Gwell
ViewCube Gwell
Argraffiad Autodesk Gwell
Chwilio am Autodesk Gwell
Cofnodydd Gweithredu Gwell Gwell
Geometreg Offer Mesur
Cyfyngiadau Geometrig Gwell
Cyfyngiadau Dimensiynol Gwell
Primitives Rhwyll
Trosi Rhwyll
Lliniaru Rhwyll
Golygu Golygfa Gwell
Tanysgrifio PDF
Argraffu 3D
Gosodiad Cychwynnol Arlunio
Fformat Ffeil CUIx
Trosglwyddo Trwydded Ar-lein
Cyfyngiadau wedi'u Gohirio
Tryloywder Gwrthrych / Haen
Cuddio / Gwahanu Gwrthrychau
Dewiswch Amcanion tebyg
Creu Gwrthrychau tebyg
Sgrîn Croeso
Cymhlethdod Arwyneb
Dadansoddiad Surface
Cefnogaeth Pwyntiau Cwmwl
Newyddion 4

Newyddion 7

Gwelliannau 0 i newyddion o flynyddoedd blaenorol

Newyddion 12

Gwelliannau 5 i newyddion o flynyddoedd blaenorol

Newyddion 9

Gwelliannau 7 i newyddion o flynyddoedd blaenorol

Felly, gan edrych ar yr hyn sydd wedi digwydd yn ystod y pedair blynedd diwethaf, gallwn gymryd yn ganiataol y tueddiadau canlynol:

1 Mwy o arloesedd yn AutoCAD 2012.

Fel y gwelir yn y stori, mae'r fersiynau hyd yn oed o AutoCAD bob amser yn fwy arloesol, tra bod fersiynau rhyfedd yn canolbwyntio ar barhad y gwelliannau blaenorol. Dyna pam yr ydym yn cofio llawer fel R12, 1998, 2000, 2002, 2006; a gallwch weld y duedd hon yn y fersiwn 2010 o'i gymharu â 2011.

Yna, gall fersiwn AutoCAD 2012 ddisgwyl mwy o newyddion o natur gyffredinol, yn hytrach na chanolbwyntio ar faterion penodol.

AutoCAD 2012

2 Chwiliwch i wella perfformiad y tîm.

Ymhlith y nofeliadau, credir y gall AutoCAD 2012 ddod â pherfformiad gwell wrth drin golygfeydd. Pan fyddwn yn cyfeirio at safbwyntiau, rydym yn siarad o osodiadau o wahanol feysydd o'r llun, mewn gwahanol safbwyntiau, gyda gwahanol haenau cudd, ac sy'n gweithio'n ddeinamig. Felly nid yw newid o un golwg i un arall yn awgrymu adfywio'r llun, tra byddai'n fwy proffidiol i weithio gyda sawl monitor ar yr un pryd.

Byddai'r rhaglenni cystadleuol hyn yn galw Dynamic Views, ac fe'u hadeiladir yn dda, yn gwella perfformiad yr offer, gan fod rhywsut yn gweithredu fel mynegai gofodol yn seiliedig ar ddefnyddio nad yw yn yr un defnydd o gof nac yn gofyn am broses ychwanegol.

Mae gennyf fy amheuon os gallant barhau i fersiwn bron gyfochrog rhwng y fersiwn Windows a AutoCAD ar gyfer Mac. Oherwydd bod y MANZANITA gwyn yn gweithredu Nid yw newidiadau o'r fath yn angen llawer o weddi i saint, ond gyda'r ffordd proseswyr yn gweithredu PC a rheoli adnoddau Ffenestri pethau yn wahanol. Mae'n debygol iawn y gall Mac weld amser real rendro a rheoli cwmwl pwyntiau mwy effeithlon, ond mae PC yn ôl pob tebyg Autodesk dechrau meddwl am anfon prosesau lluosog gan ddefnyddio'r lefel hon offer cefnogi cardiau graffeg a felly yn mynd heibio i'r PC sydd wedi dyddio GPU

Am y tro, yn gweithio 3D AutoCAD 2011 4 yn gofyn Intel Pentium neu AMD Athlon, 3 GHz; Mewn achos arall, mae AMD Intel neu ddeuol-craidd gyda 2 GHz. RAM 2 GB. Fel y gwelwn, nid yw ar ben y gadwyn fwyd o'r gorau y mae cyfrifiaduron wedi ei wneud, ond pan fydd AutoDesk yn dweud "neu fwy" mae'n golygu bod y broses yn rhedeg yn yr adnodd hwnnw, ond gyda rhywfaint o hiwmor gwael ar y rhan y defnyddiwr.

3 Gwelliannau i newyddion blaenorol, nid llawer.

Wrth weld y duedd, gallwn ni gael gwelliannau newydd i reolaeth y Ribbon, efallai y posibilrwydd o'i ryddhau'n fertigol fel y gellir defnyddio'r lle gwaith yn fwy ar y monitorau sy'n ehangach bob dydd neu wrth weithio ar lawer o fonitro. Er fy mod wedi fy amheuon am hyn, gallai fod yn y gall dim mwy bersonoli, a dod o hyd yn gyflymach yr hyn rydym yn ei ddefnyddio yn aml ond bob amser i fyny yno.

Hefyd yn y duedd rydym wedi gweld gwella'r galluoedd 3D, a ddechreuodd gyda thrin meshes, yna arwynebau, disgwyliwn welliannau yn y broses rendro, gan arwain at arddulliau a arbedwyd sy'n cael eu cymhwyso os nad ydynt ar y hedfan, yn fwy effeithlon yn y golygfeydd deinamig. Efallai bod rheoli deunyddiau a'u cais yn fwy ymarferol nag sydd bellach.

autocad 2012 newyddion 4 Gwell rheoli gwrthrychau

Yma, disgwylir y gellir grwpio gwrthrychau, nid o reidrwydd trwy eu troi'n flociau. Dileu, gosod gwrthrychau newydd, ymestyn, graddfa, mae'r grŵp o wrthrychau tra'n cynnal nodweddion megis maint testun, arddull dimensioning, graddfa arddull llinell oherwydd nad ydynt bellach yn floc garcharor. Rwyf eisoes yn dychmygu'r cyfleustodau hwn i reoli gwrthrychau â phriodoleddau yn lle gwneud blociau neu symud i lefel benodol.

Hefyd yn yr ystyr hwn, disgwylir y gellir gwella'r gyfres gorchymyn (gosod) i wneud cais ar lwybr, yn debyg i'r hyn a wnawn gyda'r gorchymyn mesur gyda blociau. Ond gyda chwmpas 3D, ac efallai gydag anffurfiad o un ffigwr i'r llall, a fyddai'n rhoi potensial diddorol i ddelio â dyluniadau rhyfedd yn 3D.

Fe welwn ni mewn ychydig ddyddiau beth sy'n digwydd mewn ychydig ddyddiau.

Mae 2 yn Ymateb i "Beth sy'n Newydd yn AutoCAD 2012" Tueddiadau "

 1. Rwy'n credu na wnaethoch chi ddarllen yn araf. Mae'n dweud «Mae'n debyg iawn ar Mac y gallwn ei weld Rendro amser real neu reoli cwmwl pwynt yn fwy effeithlon ... »

  Gan gyfeirio at fersiwn sydd i ddod o AutoCAD ar gyfer Mac, ac hyd yn hyn dim ond y fersiwn 2011 sydd ar gael, ac fel tebygolrwydd.

  P'un a fyddwn yn ei weld ai peidio, mae'n fater o amser. Rhoddaf y rheswm ichi fod hyn ar goll, er gwaethaf yr ymdrechion a welsom ar lwyfannau bod manteisio ar dechnoleg CUDA eisoes wedi gwneud rendro yn effeithlon, fel y gwelsom yn GeoTec 2008. Rydym yn cymryd yn ganiataol y bydd technoleg rendro Luxology hefyd yn cael datblygiadau y tu hwnt i'r hyn a welwn eisoes, pan fydd yn dechrau manteisio ar aml-brosesu.

 2. Mae'n fy ngwneud yn wallgof i dybio y gall unrhyw Mac rendro mewn amser real. Y gwir amdani yw mai prin yw pallia mewn rendr GPU, nid oes gan Nvidia (darparwr cardiau graffeg masnachol a phroffesiynol PC ac Apple) fawr ddim gyda thechnoleg CUDA, pelydr-V ac mae'r arweinwyr rendro eraill mewn fersiynau rendr gwael iawn mewn amser real

  Credaf fod yr erthygl yn anghywir ac wedi'i gynllunio'n wael, heb wybodaeth benodol a ffynonellau annibynadwy

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.