Beth sy'n Newydd yn AutoCAD 2012 | tueddiadau

Rydym yn ychydig ddyddiau i weld y rhybudd cyntaf o beth yn dod yn ôl AutoCAD 2012, prosiect wedi'i fathu fel Iron-man. Cyn i hynny ddigwydd, rwyf wedi bod yn adolygu fy rhagdybiaethau o ddechrau'r flwyddyn ac yn cymharu â'r gollyngiadau y mae delwyr lleol wedi'u rhyddhau.

AUTOCAD-2012 Mae'r canlynol yn siart gymharol o'r newyddion a welsom yn y pedair fersiwn ddiwethaf o AutoCAD. Er bod llawer o orchmynion eraill yn bodoli a wellodd, dim ond y newydd-deb sy'n sefyll allan bob blwyddyn. 

 • Gellir nodi bod yr effaith fwyaf o 2008 ar y gallu i ryngweithio (mewnforio) gyda fformatau DGN a rhywbeth ag Excel.
 • Yna yn 2009 y newid mawr yw rhuban Roedd hynny'n ymddangos yn radical i ni i ddechrau, ond ei bod wedi bod yn bosibl rhwng 2010 a 2011 gweld mynnu osgoi llai o ymyrraeth â'r gweithle a phersonoli. Hefyd ar y lefel llywio, roedd y ViewCube yn newydd-deb gwych.
 • 2010 rhagori yn gyfyngiadau AutoCAD i ddod fectorau ychydig yn fwy craff hefyd gwelliannau i ymdrin â rhwyllau 3D, trin ffeiliau PDF a chefnogaeth ar gyfer argraffwyr 3D.
 • Yn newyddbethau AutoCAD 2011 yn ymddangos, mae'n anodd deall pam y cymerodd y tryloywderau a'r rheolaeth gyda gwrthrychau tebyg cyhyd. Mae'r gefnogaeth cwmwl pwynt yn ddefnyddiol iawn, ac yn parhau gyda gwelliannau o 2010, mae'r gwaith o drin arwynebau 3D yn cael ei wella.
AutoCAD 2008 AutoCAD 2009 AutoCAD 2010 AutoCAD 2011
Llenwi Anodi      
Amlwyr   Gwell  
Data sy'n cysylltu ag Excel      
DGN 8 Mewnforio, Allforio ac Underlay      
  rhuban Gwell Gwell
  Bar Offer Mynediad Cyflym    
  SteeringWheels   Gwell
  ViewCube   Gwell
  Argraffiad Autodesk Gwell
  Chwilio am Autodesk Gwell
  Cofnodydd Gweithredu Gwell Gwell
    Geometreg Offer Mesur  
    Cyfyngiadau Geometrig Gwell
    Cyfyngiadau Dimensiynol Gwell
    Primitives Rhwyll  
    Trosi Rhwyll  
    Lliniaru Rhwyll  
    Golygu Golygfa Gwell
    Tanysgrifio PDF  
    Argraffu 3D  
    Gosodiad Cychwynnol Arlunio  
    Fformat Ffeil CUIx  
    Trosglwyddo Trwydded Ar-lein  
      Cyfyngiadau wedi'u Gohirio
      Tryloywder Gwrthrych / Haen
      Cuddio / Gwahanu Gwrthrychau
      Dewiswch Amcanion tebyg
      Creu Gwrthrychau tebyg
      Sgrîn Croeso
      Cymhlethdod Arwyneb
      Dadansoddiad Surface
      Cefnogaeth Pwyntiau Cwmwl
Newyddion 4

Newyddion 7

Gwelliannau 0 i newyddion o flynyddoedd blaenorol

Newyddion 12

Gwelliannau 5 i newyddion o flynyddoedd blaenorol

Newyddion 9

Gwelliannau 7 i newyddion o flynyddoedd blaenorol

Felly, gan edrych ar yr hyn sydd wedi digwydd yn ystod y pedair blynedd diwethaf, gallwn gymryd yn ganiataol y tueddiadau canlynol:

1. Mwy o arloesi yn AutoCAD 2012.

Fel y gwelwyd mewn hanes, mae fersiynau cyfartal AutoCAD bob amser yn fwy arloesol, tra bod y rhai od yn canolbwyntio ar barhad gwelliannau blaenorol. Dyna pam rydyn ni'n cofio llawer fel fersiynau R12, 1998, 2000, 2002, 2006; a gallwch weld y duedd hon yn fersiwn 2010 o'i chymharu â 2011.

Yna, gall fersiwn AutoCAD 2012 ddisgwyl mwy o newyddion o natur gyffredinol, yn hytrach na chanolbwyntio ar faterion penodol.

AutoCAD 2012

2. Chwilio am wella perfformiad tîm.

Ymhlith y newyddbethau, credir y gallai AutoCAD 2012 ddod â pherfformiad gwell wrth reoli barn. Pan gyfeiriwn at olygfeydd, rydym yn siarad am arddangosfeydd o wahanol rannau o'r llun, mewn persbectif gwahanol, gyda gwahanol haenau cudd, ac sy'n gweithio'n ddeinamig. Felly nid yw newid o un safbwynt i'r llall yn awgrymu adfywio'r llun, tra byddai'n fwy proffidiol gweithio gyda sawl monitor ar yr un pryd.

Byddai'r rhaglenni cystadleuol hyn yn galw Dynamic Views, ac fe'u hadeiladir yn dda, yn gwella perfformiad yr offer, gan fod rhywsut yn gweithredu fel mynegai gofodol yn seiliedig ar ddefnyddio nad yw yn yr un defnydd o gof nac yn gofyn am broses ychwanegol.

Mae gennyf fy amheuon os gallant barhau i fersiwn bron gyfochrog rhwng y fersiwn Windows a AutoCAD ar gyfer Mac. Oherwydd gyda'r White Manzanita, nid yw gweithredu'r math hwn o newid yn gofyn am lawer o weddi i'r seintiau, ond gyda'r ffordd y mae proseswyr PC yn gweithredu a rheoli adnoddau Windows, mae pethau'n wahanol. Mae'n debygol iawn y gallwn weld rendro amser real mwy effeithlon neu reoli cwmwl pwynt ar Mac, ond ar PC, mae'n debyg y bydd AutoDesk yn dechrau meddwl am anfon prosesau lluosog trwy offer sy'n cefnogi cardiau graffeg o'r lefel hon ac felly'n mynd o'r PC darfodedig i GPU.

Am y tro, ar gyfer gwaith 3D mae AutoCAD 2011 yn gofyn am brosesydd Intel Pentium 4 neu AMD Athlon, 3 GHz; fel arall craidd deuol Intel neu AMD gyda 2 GHz. RAM 2 GB. Fel y gwelwn, nid yw ei fod ar frig y gadwyn fwyd o'r gorau y mae cyfrifiaduron personol wedi'i wneud, ond pan fydd AutoDesk yn dweud "neu fwy" mae'n golygu bod y broses yn rhedeg yn yr adnodd hwnnw, ond gydag iota o hiwmor drwg ar y rhan o'r defnyddiwr.

3. Gwelliannau i newyddion blaenorol, dim llawer.

O weld y duedd, gallwn gael gwelliannau newydd i reolaeth y Rhuban, efallai'r posibilrwydd o'i ryddhau'n fertigol fel y gellir gwneud mwy o ddefnydd o'r gweithle ar y monitorau sy'n dod yn ehangach bob dydd neu wrth weithio ar monitorau lluosog. Er bod gennyf hyn yn fy amheuon, gallai fod y gallwn ei addasu mwy, a dod o hyd yn gyflymach i'r hyn a ddefnyddiwn yn aml, ond bob amser i fyny yno.

Hefyd yn y duedd rydym wedi gweld gwella'r galluoedd 3D, a ddechreuodd gyda thrin meshes, yna arwynebau, disgwyliwn welliannau yn y broses rendro, gan arwain at arddulliau a arbedwyd sy'n cael eu cymhwyso os nad ydynt ar y hedfan, yn fwy effeithlon yn y golygfeydd deinamig. Efallai bod rheoli deunyddiau a'u cais yn fwy ymarferol nag sydd bellach.

autocad 2012 newyddion 4. Gwell rheoli gwrthrychau

Yma, y ​​gobaith yw y gellir grwpio gwrthrychau gyda'i gilydd, nid o reidrwydd yn cael eu gwneud yn flociau. Tynnwch, rhowch wrthrychau newydd, ymestyn, graddfa, y grŵp o wrthrychau sy'n cynnal nodweddion megis maint testun, arddull dimensiwn, graddfa arddull llinell gan nad ydyn nhw bellach yn floc carcharorion. Gallaf ddychmygu'r cyfleustodau hwn eisoes i reoli gwrthrychau â phriodoleddau yn lle gwneud blociau neu eu symud i lefel benodol.

Hefyd yn yr ystyr hwn, y gobaith yw y gellir gwella'r gorchymyn arae i'w gymhwyso i lwybr, yn debyg i'r hyn a wnawn gyda'r gorchymyn mesur gyda blociau. Ond gyda chwmpas 3D, ac efallai gydag anffurfiad o un ffigur i'r llall, a fyddai'n rhoi potensial diddorol iddo drin dyluniadau 3D rhyfedd.

 

Fe welwn ni mewn ychydig ddyddiau beth sy'n digwydd mewn ychydig ddyddiau.

2 Yn ymateb i “Beth sy'n Newydd yn AutoCAD 2012 | Tueddiadau "

 1. Rwy'n credu na wnaethoch chi ddarllen yn araf. Mae'n dweud «Mae'n debyg iawn ar Mac y gallwn ei weld rendro amser real mwy effeithlon neu reoli cwmwl pwynt ... »

  Gan gyfeirio at fersiwn sydd i ddod o AutoCAD ar gyfer Mac, ac hyd yn hyn dim ond y fersiwn 2011 sydd ar gael, ac fel tebygolrwydd.

  P'un a fyddwn yn ei weld ai peidio, mae'n fater o amser. Rhoddaf y rheswm ichi fod hyn ar goll, er gwaethaf yr ymdrechion a welsom ar lwyfannau bod manteisio ar dechnoleg CUDA eisoes wedi gwneud rendro yn effeithlon, fel y gwelsom yn GeoTec 2008. Rydym yn cymryd yn ganiataol y bydd technoleg rendro Luxology hefyd yn cael datblygiadau y tu hwnt i'r hyn a welwn eisoes, pan fydd yn dechrau manteisio ar aml-brosesu.

 2. Mae'n fy ngwneud yn wallgof i dybio y gall unrhyw Mac rendro mewn amser real. Y gwir amdani yw mai prin yw pallia mewn rendr GPU, nid oes gan Nvidia (darparwr cardiau graffeg masnachol a phroffesiynol PC ac Apple) fawr ddim gyda thechnoleg CUDA, pelydr-V ac mae'r arweinwyr rendro eraill mewn fersiynau rendr gwael iawn mewn amser real

  Credaf fod yr erthygl yn anghywir ac wedi'i gynllunio'n wael, heb wybodaeth benodol a ffynonellau annibynadwy

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.