Beth sy'n Newydd yn AutoCAD 2012, Rhan Un

Yn olaf, ac fel y cyhoeddwyd ar gyfer y dyddiad hwn, mae AutoDesk wedi darparu'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig â'r newyddion am AutoCAD 2012. Yn yr un modd, yr hyn y mae'n ei awgrymu ar gyfer y disgyblaethau eraill, ac eithrio AutoCAD ar gyfer Mac, sy'n cael ei gynnal o hyd yn yr hyn a welsom y llynedd yn y fersiwn 2011.

O'r cychwyn cyntaf, rydym yn falch o wybod na fu angen fformat ffeil dwg newydd, bod fformat 2010 yn cael ei gynnal; I'w ddefnyddio gyda fersiynau hŷn i AutoCAD 2010 bydd angen ei drosi gyda TrueView. Er bod AutoDesk yn mynnu dweud bod eich dwg yn don o ddisgynfa estron, yn ôl y neges sy'n ymddangos pan fyddwch yn agor ffeil, buoch yn gweithio gyda gvSIG, Microstation, Bricscad neu unrhyw feddalwedd arall a all gynhyrchu dwg erbyn hyn. Mae'n fy atgoffa o'r hen achos cyfreithiol a oedd yn berchennog y fformat ac er bod ganddo ei hawl, ymddengys nad oes angen imi fel petai'n feirws.

Hefyd, mae'n ddiddorol gwybod bod y fersiwn newydd hon yn cefnogi prosesau cyfochrog, felly os oes gennych gerdyn fideo neu gyfrifiadur gyda chi prosesydd mulGall Tiple deimlo'r gwahaniaeth wrth wneud arferion fel rendro a phanio mewn golygfeydd 3D.

Ac agwedd arall, yr ydym hefyd yn ei hoffi yw gwybod y gellir lawrlwytho'r fersiwn hon yn gyfreithlon at ddibenion profi, er bod y fersiwn yn gwbl weithredol ar gyfer diwrnodau 30.

Oddi yma gallwch chi lawrlwythwch AutoCAD 2012, am ddim.

Rhai materion yr wyf am roi sylw manwl iddynt, yn enwedig gan fod llawer o newidiadau yn eithaf tebyg i'r hyn y mae Bentley wedi'i wneud ym Microstation V8i, fodd bynnag mae llawer o'r AutoCAD 2012 newydd yn fwy na hynny. Yn y dull cyntaf hwn, rwyf am gyffwrdd ag adeiladu data a defnyddio cynnyrch.

Agweddau Adeiladigol

Nid oes llawer o newydd-deb yn yr agwedd hon, yn ddealladwy oherwydd y peth gorau y gallai AutoDesk ei wneud yw gwella arferion presennol. Am y rheswm hwn, mae offer gwell yn sefyll allan, gan wneud y gwrthrychau yn fwy deinamig a manteisio mwy ar y cymhorthion graffig; er eich bod yn sylwi ar ddefnydd mawr o welliannau'r fersiwn 2011:

Gwella'r Spline. Rydym yn cofio bod y spline yn fath o strôc llawrydd rhydd sydd wedi'i gymryd yn fertigau yn yr awyr; Roedd yn broblem na ellid ei drin fel polylin mewn agweddau megis cyfrifo neu dorri'r ardal.

... damn y dydd y gwnes i wneud hyn i wneud llinellau cyfuchlin ...

Wel nawr gellir ei drin bron fel a llinell smart o Corel Tynnwch, ychwanegwch ac adleolwch fertigau a throsi strôc yn arau. Mae hyd yn oed opsiwn yn cael ei alw cymysgedd yn ein galluogi i greu'r spline gyda help lle rydym am iddo gerdded.

Yn yr un ffordd rydym yn gweld beth sy'n digwydd gyda'r deor, mae rheoli patrymau wedi bod yn gwella ers amser maith, er mwyn bod yn ddeinamig. Ond nawr afael mae ganddynt fwy o gyfleustodau ac mae'r un peth yn berthnasol i lenwi graddiant.

autocad 2012 newyddion

Mae hyn yn fanteisiol i brosesau fel mellt, arcs, elipsau, fertigau polylines, wynebau, mleaders, er bod yr olaf yn cynnwys llawer mwy na hynny oherwydd bod mwy o reolaeth ar y nodau ac agosrwydd at y testun. Ar gyfer sampl rwy'n gadael i chi y fideo o sut mae'n gweithio.

autocad 2012 arrat Ymhlith y mwyaf buddiol o'r camau dynamig hwn a roddwyd i wrthrychau yw'r Cyfres drefnu, sydd bellach yn dod yn elfen ddeinamig ac nid yn aliniad syml o ffigurau rhydd. Ar ôl gwneud y trefniant, mae'r gwrthrychau yn cynnal perthynas, boed yn linellol, o gymesuredd neu o amgylchedd 3D, yn dibynnu ar y math o drefniant. Da iawn, oherwydd nawr gallwch chi drin y dyluniad yn fwy ystwyth gan ei fod yn wir am fariau o Joist, gallu addasu patrwm, graddfa, pellter neu ongl linellol heb orfod ail-lunio hyd yn oed os byddwn yn newid y camber.

grŵp 2012 autocad Ar wahân, gellir copïo hyd yn oed yr Array, hyd yn oed os nad yw'n edrych fel hyn. Gallwch ddweud, rwyf am gopïo'r math hwn o drefniant, fel sy'n wir gyda bariau Joist ei hun, o'r pwynt hwn, i'r eithaf hwn. Byddai hynny'n gwneud patrymau fel seddau mawr, cadeiriau wedi'u halinio, lampau mewn ystafell, coed, ac ati. gellir ei gopïo yn y ffordd y gwnaethom ddefnyddio gorchymyn y Mesur â blociau, gyda'r amrywiad bod y rhain yn cynnal y cysylltiad a'r cysylltiad â'r gwrthrych aliniad.

autocad 2012 Glanhau dyblyg. Nid yw hyn yn rhyfedd i'r rhai ohonom sydd wedi defnyddio offer GIS, lle mae glanhau topolegol yn cynnwys dileu budr. Nawr mae AutoCAD 2012 yn gweithredu botwm ar gyfer elfennau dyblyg.

... byddai wedi bod yn ddefnyddiol iawn pan oedd gen i gynorthwyydd eithaf a oedd wedi dyblu'r haenau yn yr un llun ...

Mwy gyda'r darlun paramedriedig. Mae hwn yn un o'r nodweddion gorau y mae AutoCAD wedi'i gyflawni, yn y fersiwn 2012 hwn yw'r peth arloesol yw y gellir ei wneud ar y hedfan diolch i'r cymhorthion gweledol sy'n cael eu dangos ym mhob nod o'r gwrthrychau. Yn y fideo hwn Gallwch ei gweld yn gweithio, yn ddiddorol, y swyddogaeth y mae hyn yn ei olygu i'r hyn yr oeddem yn arfer ei wneud fel gwrthrychau syml gyda'i gilydd.

... fel enghraifft y llun o fanylion dur arfog ... yr hyn sy'n wallgof! pe bai'r gyfran yn cael ei newid ac roedd y rheolwr eisiau cadw'r cromlinau ar y pennau'n sydyn.

autocad 2012

Newyddion yn y Ribbon. autocad 2012 newyddion Ychwanegwyd mynediad diddorol o'r enw Content Explorer, sy'n fy atgoffa o'r llwybrau ArcCatalog, er mwyn peidio â ffwlio o chwilio am ffeiliau ar draws y Ffenestri.

Mae fel hyn, yr oedd yn ychwanegu mynediad i Exchange AutoCAD, weld o'r blaen, ond nid oddi wrth y bwrdd gwaith, ond bydd y materion yn cyffwrdd Rhuban mewn swydd arall oherwydd bod gwelliannau mewn personoli haeddu sbel.

Rheolau llinell, marw ond yn byw. llinell orchymyn autocad 2012Cwestiynwyd hyn, oherwydd etifeddiaeth y deinosoriaid. Ond mae mynediad cyflym at orchmynion yn parhau i fod yn drefn gyffredin yn y cartwnwyr; mwy gallwn weld pan ddaeth y Rhuban i'n drysu ni yn AutoCAD 2009.

Nawr rydym wedi ychwanegu swyddogaeth awtoclaf, yn debyg i'r hyn a wnawn yn Google, dim ond gair a ysgrifennwn. Mae'n rhaid i chi weld a yw'n taro, oherwydd gellid colli llawer tra bod gorchymyn tebyg, efallai y byddai'n dda pe bai'r chwiliad yn dod yn ddeallus ac fe ddychwelon ni y gorchmynion yr ydym wedi eu defnyddio fwyaf yn y rhestr neu ein hatgoffa o'r allwedd boeth i'n gwneud i aros .

Helpwch i wella'r allbwn. Mae rhywfaint o newyddion wedi ei ohirio, ond os byddant yn cyrraedd mae croeso iddynt. Yn hyn o beth, credaf fod AutoDesk a Bentley yn cael eu rhybuddio i beidio â chysgodi ar hyn o bryd, cawsom welliannau wrth drin lliwiau ond am resymau rhyfedd mae'r darluniau a gynhyrchir o CAD (o'i gymharu â'r GIS) yn well mewn monocrom na lliwiau.

Gwell tryloywderau. Nid yw hwn yn newydd-deb o'r fersiwn hwn, fe ddaeth o'r fersiwn 2011 mewn gwirionedd ond yn hyn o beth mae AutoDesk wedi rhoi mwy o bwyslais arno ac wrth i ni weld rhai pethau ychwanegol yn cael eu cynnwys. Fe wnaeth microstation ei weithredu o XM, ond mae'r hyn y mae AutoDesk wedi'i wneud yn mynd ymhellach, fel y gallwn weld y fideo hwn.

autocad 2012

Mae'r swyddogaeth dryloywder yn y panel eiddo ar gyfer pob gwrthrych, yn ogystal ag yn y rheolwr haen i gymhwyso i haen gyfan. Yn ogystal, gellir ei gymhwyso i gynllun ar gyfer argraffu ac mae'n ymddangos mewn ffordd gyd-destunol ar sawl ochr; Rwy'n credu y bydd hyn yn cael effaith ar y cyflwyniad gweledol, yn ogystal â phan gyrhaeddodd y graddiant.

... hyd heddiw (blwyddyn cyn y proffwydoliaeth Maya), gallwn argraffu glasluniau gyda'r orthophoto yn y cefndir ...

Gwelliannau eraill yn y Cynllun. Ychwanegwyd opsiwn graddfa ar gyfer anodiadau, mae hyn yn helpu i osgoi gorfod trin arddulliau mewn testunau sydd ond yn gweini barn. Yn ogystal, mae'r triniwr dail yn eithaf tebyg i'r hyn y mae Microstation yn ei wneud gyda'r Modelau, ond gyda rhywbeth mwy blas a rhyngweithio mewn ffenestr fertigol a fydd yn sicr o helpu i wella'r rheolaeth allbwn.

gwahaniaethau autocad 2011 2012

Dogfen uwch. Dyma'r gorau, er na allaf ei dreulio eto. Mae'r ddelwedd wedi troi at y byd, ond ychydig ohonom sydd wedi dychmygu'r broses yr ydym ni yn sifiliaid.

autocad 2012 lt

Ond yn sicr bydd defnyddwyr Autodesk Inventor yn elwa, oherwydd erbyn hyn mae'n mewnforio modelau fel SolidWorks, Pro / ENGINEER, CATIA, Rhino a NX.

Yn olaf, nid wyf am anwybyddu'r hyn yr wyf wedi'i weld wrth gynhyrchu ffeiliau pdf. Mater arall nad oedd erioed wedi dod i berchnogaeth lawn, nid fel nawr.

Generize ffeiliau pdf. Nid yw hwn yn newydd-deb, ond yn welliant i swyddogaeth sy'n dod o'r fersiwn 2010. Nid yn unig anfon a phwyntio, ond gellir ei ddiffinio os yw'n anfon y ffeil gyfan, os yw'n anfon dim ond un haen, un gosodiad neu os yw'n mynd yn sawl tudalen. autocad 2012 [12] [3]

Yna, gallwch ddewis datrys y delweddau ac os ydych chi am i'r ffontiau gael eu hymgorffori. Mae hyn yn cymryd llawer o fantais o'r ffeil pdf a gynhyrchir, oherwydd gallwch droi i ffwrdd neu droi haenau, mae'n fy atgoffa o lawer o raglenni fel Corel Draw ac Adobe Illustrator sy'n gwneud llawer ... a llawer o raglenni eraill sydd eisoes yn gwneud hyn.

Yn achos Microstation, os na chynhyrchir y pdf gyda'r opsiwn 3D nid yw'n mynd gydag haenau ar wahân; ac nid oes cymaint o opsiynau i ffurfweddu amodau'r allanfa er ei fod yn cael ei allforio i pdf ar gyfer 10 o flynyddoedd yn ôl.

Yma gallwch chi gwyliwch y fideo o sut mae'r pdf yn gweithio yn AutoCAD 2012.

PDF Tanysgrifio. Y gwir yw nad yw cynhyrchu ffeiliau pdf yn newydd, ond y tu hwnt i hynny roeddwn i'n hoffi'r hyn mae AutoCAD 2012 yn ei wneud gyda ffonio ffeil pdf fel cyfeiriad a rhyngweithio ag ef. Er bod hyn yma am ddwy flynedd (AutoCAD 2010), nawr mae AutoDesk yn gwneud mwy o sŵn yn manteisio ar welliannau bach ond defnyddiol.

Ddim yn wael, y gorau yr wyf wedi'i weld mewn rhyngweithio â ffeiliau pdf sy'n cynnwys haenau fector oherwydd ymhlith pethau eraill y gallwch chi:

 • Georeferencing y pdf
 • Gwnewch glip i guddio rhannau o'r awyren
 • tynnwch ar hyn gan ddefnyddio snap ar fectorau pdf
 • Trowch i ffwrdd neu ar haenau PDF

Beth bynnag, byddai dim ond un dewis i'w wneud uno o copi ffens a dod ag ef i'r dwg a byddem yn ei wneud. Yn achos Microstation, gall y pdf fod yn georeferenced ond mae'n ymddwyn fel pe bai'n ddelwedd, ni ellir ei wneud snap neu ryngweithio â hi haenau ac rwy'n teimlo nad oes gan y ddau gefnogaeth ar unwaith i gydnabod gefndir y pdf.

________________________________________

Wel, i beidio â gwneud post sy'n cyrraedd pwll cefnforol, rwy'n aros yma gyda'r adolygiad cyntaf hwn o'r newyddion am AutoCAD 2012. Rydym yn parhau yn y nesaf.

Mae'r erthygl hon yn crynhoi'r Beth sy'n Newydd yn AutoCAD 2013

Ymatebion 29 i "Newyddion o AutoCAD 2012, rhan gyntaf"

 1. Porfa ymholiad brys !:

  Mae angen imi roi testun crwm ac ni allaf ddod o hyd i'r offeryn mynegi yn Autocad 2012 ar gyfer MAC, os yw rhywun yn gwybod sut i wneud hynny, byddwn yn gwerthfawrogi hynny!

  cyfarchion o Chile

 2. Ceisiwch ei wneud gyda dwy linell newydd, wedi'i wneud yn ffres.
  Gwnewch yn siŵr nad ydych am wneud ffiled gyda gwrthrychau sydd mewn 3D ac nad ydynt yn cael eu torri, nad ydych chi'n ceisio gwrthrychau ffeil gyfeirio allanol, nad ydynt yn multiline, nac yn blocio.

 3. Mae gen i broblemau gyda'r gorchymyn Ffiled, rwy'n cael y gwall canlynol wrth geisio rhannu ffigur «Mae ffiled yn gofyn am 2 linell, arcs, neu gylch (nid blocio cyfeiriadau).» Yn autocad 2010 rwy'n ei rannu heb broblemau ond yn 2012 rwy'n cael y gwall hwn, Rwy'n aros am eich ymateb diolch.

 4. Dywedasant wrthyf fod gan y fersiwn 2012 orchymyn neu swyddogaeth sydd wedi'i chymathu mewn agwedd â fersiynau blaenorol. Fe'i gosodais yn Saesneg ac ni allaf ddod o hyd i hyn. A all rhywun fy helpu? Diolch ymlaen llaw! Cyfarchion i bawb.

 5. Mae'r syrfewyr, i ailfeddwl, yn ailystyried pwyntiau yn y gromlin.
  Os ydych chi'n meddiannu mwy, rydych chi'n cyfrifo a rhoi mwy, ond rydych bob amser yn gweithio gyda phwyntiau.

 6. Peidiwch â dringo cromlin, ond mae polygonal sy'n mynd drwy'r holl orsafoedd yr ydych am eu hanfon at y GPS, yn debyg i'r hyn rydych chi'n ei wneud gydag aliniad syth.

 7. Mae gen i ddiddordeb mewn dringo'r aliniad, yn grwm â gorsafoedd bob metr 5 (enghraifft), y cwestiwn cyntaf yw, os yw'r aliniad crwm yn cael ei lanlwytho i GPS, yn union fel aliniad syth?
  Rwy'n edrych ar eich ymateb DYMCHWCH

 8. Beth sydd gennych ddiddordeb mewn llwytho i fyny?
  Gorsafoedd yr echelin ganolog?

  Eu hallforio i fformat gpx, ni fydd y gromlin yn cael ei harddangos, ond y polygon. Po agosaf y byddwch chi'n cynhyrchu gorsafoedd, y mwyaf o wybodaeth sydd gennych chi ar y gromlin.

 9. Helo, hoffwn wybod a all rhywun fy helpu ar sut i fewnforio aliniad crwm i GPS (r6 trimble)

 10. Etimados pan fo dau wrthrych gyda'i gilydd yw dweud: crectangulo ynghyd â petryal arall, yn ddiweddarach maent yn sownd ac mae un endid yn cael ei ffurfio, sut y gallaf gywiro hyn? help os gwelwch yn dda

 11. Hi, mae gen i broblem ...
  wrth greu pdf's gyda'r autocad 2012, mae'r tynnu craidd x5 ddim yn eu cydnabod. Gyda fersiynau eraill o autocad ni ddigwyddodd. Roeddwn i eisiau gwybod sut i'w datrys.
  Diolch yn fawr.

 12. Mae'n dal yn siomedig o ran y rhaglen ar gyfer y platfform ffenestri, mae diffyg gorchmynion, y rheswm pam nad wyf yn ei esbonio i mi fy hun

 13. Hi, hoffwn wybod beth ddigwyddodd gyda'r gorchymyn 3d, yr wyf wedi gweld hynny yn yr 2012 nad yw bellach ar gael, y gallaf ei ddisodli.

 14. Y MWYAFRIF EI NEWYDD AutoCAD ennyn 2012 oedd eu 3D MAX !!, yn awr eu bod yn berchen ar y rhaglen yn cael eu copïo eich gorchmynion !! FOD MIS, A FYDD CHOLAU YN EI!

 15. Y diwrnod da, hoffwn weld a allai rhywun fy helpu i lunio llinell gyda phellter ac asimuth o fewn y rhaglen Quantum Gis

 16. Mae clicio ar "Mem Patch" yn cynhyrchu'r gwall canlynol: "mae angen i chi gymhwyso patsh pan fydd sgrin y drwydded yn ymddangos" ac nid yw'n caniatáu imi fwrw ymlaen â'r gosodiad oherwydd ei fod yn rhoi cod actifadu anghyflawn i mi; Sut alla i ddatrys y broblem hon?

 17. Cyfarchiad cordial
  uchafbwyntiau eraill AutoCAD yw'r 2012 cyfeirio delwedd mewnforio fformatau eraill yn flaenorol angen AutocadMAP fertigol ac i fewnosod fel delwedd raster.
  Nesaf, mae'r fformatau delwedd yn cefnogi AutoCAD 2012 a hefyd y fersiwn LT 2012 (Bob blwyddyn mae'r AutoCAD LT yn cynnwys mwy o offer o'r fersiwn lawn)
  Ffeiliau Raster a gefnogir:
  .bmp, .cals-1, .dds, .doq, .ecw, .flic, .geospot, .hdr, .ig4, .jpeg, jpeg2000, .jifif, .MrSID, .NITF, .OpenEXR, .pcx ,. pic, .png, .psd, .rlc, .targa, .tiff ac mae hefyd yn cefnogi delweddau â drychiad.
  Rwy'n gobeithio y bydd y cyfraniad yn eu helpu.
  Tan y tro nesaf

  Jorge Eliecer Garces Bolivar
  Drafft Pensaernïaeth a Pheirianneg

 18. felly tryloywderau ddau haenau fel gwrthrychau a chynhyrchu PDF chael yn eisoes yn y 2011 AutoCAD ... felly lei yn dod o hyd unrhyw wahaniaeth ar y ddau fater rhwng 2011 2012 AutoCAD a AutoCAD, oni bai eu bod wedi ychwanegu rhywfaint o fanylion bach yn ei drin nad yw wedi ei ganfod.
  cyfarchiad.

 19. Mae'ch gwybodaeth yn ddefnyddiol iawn a fy ngwaith fel athro prifysgol.
  Rwy'n eu gwerthfawrogi o'r UDO.ANZ.ve
  diolch

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.