Archifau ar gyfer

MicroStation-Bentley

Offer ar gyfer Peirianneg a GIS o Bentley

Microstatio: Argraffu Mapiau Cynllun

Yn AutoCAD un o'r swyddogaethau mwyaf ymarferol yw rheoli cynlluniau, sy'n cynrychioli gofodau papur gyda ffenestri o'r llun ar raddfa wahanol. Mae gan ficrostio ers fersiynau 8.5 er nad yw'r rhesymeg gweithredu yn union yr un peth, gadewch i ni weld sut i greu map 1: 1,000 i atgyfnerthu'r hyn a gawsom o'r Cwrs ...

Cwrs AutoCAD ar gyfer Defnyddwyr Microstatio

Mae'r wythnos hon wedi bod yn ddiwrnod boddhaol iawn, rwyf wedi bod yn dysgu cwrs AutoCAD ar gyfer defnyddwyr Microstation, fel parhad o'r cwrs topograffi yr oeddem wedi'i roi ychydig ddyddiau yn ôl gan ddefnyddio CivilCAD i gynhyrchu'r model digidol a llinellau cyfuchlin. Y prif reswm pam rydyn ni wedi'i wneud yw oherwydd er ...

Mae'r don Geo ym Mrasil

Mae digwyddiadau diweddar yn y maes geo-ofodol wedi ein diddanu gyda chymuned Brasil, fel pe bai am eiliad yn ganolbwynt i America Ladin. Ddim am lai, mae damcaniaethau fel damcaniaeth Grŵp Goldman Sachs yn ei ragweld fel un o'r pedwar uwch-bŵer sy'n dod i'r amlwg, gyda goruchafiaeth fyd-eang erbyn y flwyddyn 2050; ynghyd â Rwsia, ...

Cylchgronau 3, themâu 3

Cyrhaeddodd PC Magazine, rhifyn digidol o Orffennaf 2011, heddiw yn unig. Cymeraf y cyfle hwn i hyrwyddo pwnc sydd wedi fy niddanu yma yn yr esblygiad bron yn anghildroadwy hwn o ddychwelyd i wneud bron popeth gyda'n hewinedd. Rwyf hefyd yn hyrwyddo ar y diwedd awgrymiadau o ddiddordeb mewn dau gylchgrawn arall yn yr amgylchedd geo-ofodol y mae ...

Microstation: Problemau gyda llythyren ñ ac acenion

Mae'r broblem hon yn gyffredin, p'un a wnaethant roi ffeil inni, ei mewnforio o AutoCAD neu a ydym yn gweithio yn unig. Mae'n digwydd, wrth ddefnyddio cymeriadau arbennig, fel y llythyren ñ, na welir testunau ag acenion neu symbolau fel #, @,% sy'n aml yn y cynlluniau, fe'u dangosir yn dda yn y blwch deialog ond ...

O Ddinasoedd 3D a Tueddiadau 2011 GIS

Mae'r trydydd rhifyn o'r cylchgrawn Geoinformatics wedi cyrraedd, gyda rhai pynciau eithaf diddorol. Mae Eric Van Rees yn ein synnu mewn golygyddol mynediad byr, ar ôl ei argraffiadau yn y Globalgeo yn Barcelona, ​​lle mae'n honni iddo gael ei ysgogi i ysgrifennu erthygl arbennig - y byddwn yn sicr yn ei gweld yn fuan - ynglŷn â lleoli Meddalwedd agored ...

Trosi ffeil yn AutoCAD swmp / MicroStation

Mae'n gyffredin dod o hyd i'r angen i drawsnewid nifer fawr o ffeiliau mewn ffordd enfawr: Rydym yn derbyn prosiect 45 ffeil dwg ar ffurf AutoCAD 20112. Rydym yn gwybod y gellir darllen y ffeiliau hyn yn AutoCAD 2010 a 2011 ond os yw'r offer lle maent yn mynd i gael eu gweld yn unig wedi AutoCAD 2008 mae angen i ni eu trosi. Maen nhw'n pasio ni ...