Archifau ar gyfer

Meistr

MSc ar-lein mewn Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol

Meistr sig ar-lein
Yn bendant, dyma un o'r dewisiadau amgen meistr ar-lein gorau sy'n berthnasol i'r ardal geo-ofodol, ac wedi'i wasanaethu'n arbennig yn Sbaeneg. Mae'r Rhaglen Ôl-raddedig MSc (GIS) - Meistr Gwyddoniaeth (Gwyddor a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol), a gynigir ac sy'n dwyn y teitl Universität Salzburg, Awstria, trwy ei Adran Geoinformatics - Z_GIS, yn…

Meistr mewn Cynllunio Tiriogaethol yr UNAH

Mae'r Radd Meistr mewn Rheoli Tir a Chynllunio a gynigir gan Brifysgol Ymreolaethol Genedlaethol Honduras (UNAH), yn rhaglen academaidd sydd, ers ei chreu yn 2005, wedi'i datblygu ar y cyd ag Adran Daearyddiaeth Prifysgol Alcalá (Sbaen). . Oherwydd ymholiad a ddaeth atom ychydig ddyddiau yn ôl, manteisiwyd ar y cyfle i ...