Archifau ar gyfer

mapserver

Fersiwn GIS Gludadwy 3, bron popeth o USB

Cyhoeddwyd trydedd fersiwn GIS Symudol, offeryn a adolygwyd dair blynedd yn ôl, dim ond pan ryddhawyd y fersiwn 2 ym mis Gorffennaf gan 2009. Gyda llaw, rwy'n cofio ei ddefnyddio yn y dyddiau pan wnaeth yr argyfwng democrataidd yn Honduras ein gorfodi i weithio o'n cartrefi, a bron ...

O i3Geo a 57 offer meddalwedd Cyhoeddus Brasil

Mae heddiw wedi dod y newyddion am integreiddio ymdrechion rhwng i3Geo a gvSIG, pwnc sy'n ymddangos i mi benderfyniad pwysig o'r gvSIG Sylfaen er ymwybodol ei bod yn ganlyniad gweladwy prin am unrhyw waith sy'n cymryd misoedd o strategaeth ryngwladoli cynllunio. A bydd mannau eraill yn siarad amdano a byddwn yn gwybod llawer ...

Pills Geographica GIS

Mae ffrindiau Geographica wedi dweud wrthym rywbeth am y datblygiadau arloesol sydd wedi'u cynnwys yn eu prosesau hyfforddi, felly rydyn ni'n manteisio ar y cyfle i hyrwyddo eu mentrau. Mae Geographica yn gwmni sy'n ymroddedig i sawl cangen o'r sbectrwm geomatig, sydd wedi datblygu gwaith gyda chleientiaid strategol a fydd yn sicr yn gwarantu'r canlyniadau. Ar wahân i'r llythyr G ...

Sut mae Mapiwr yn Gweithio

Yr amser blaenorol, buom yn sôn am rai meini prawf pam fod MapServer a hanfodion y gosodiad. Nawr gadewch i ni weld rhywfaint o'i weithrediad mewn ymarfer gyda mapiau'r Chiapanecans. Ble mae wedi'i osod Siwrnai gorseddedig Apache, cyhoeddi cyfeiriadur am ball MapServer yw'r OSGeo4W uniongyrchol ar C: / Y tu mewn, mae yna ...

Penderfynu gan MapServer

Gan fanteisio ar sgwrs ddiweddar gyda sefydliad Cadastral a oedd yn edrych am beth i'w gyhoeddi, dyma'r crynodeb o'r peth pwysicaf i ddychwelyd achubion y pwnc i'r gymuned. Efallai ar y pryd bydd yn helpu rhywun sydd am wneud penderfyniad neu ofyn am gymorth geofumed. Pam MapServer Roedd y senario yn rhywun, a oedd wedi ...

Pa fis

... Wedi cyrraedd sefydlog gvSIG 1.9 ... rydym yn dechrau cydosod y DRhA ar mapserver ... coup, adferiad, orchest arall, etholiadau, does neb yn gwybod anymore ... fy mrawd yn priodi ac yn seren marchog ... Mae bron 3.0 o fersiwn egeomates. com ... y ddedfryd wreiddiol o mis: Os ydych yn ceisio gwneud prosiect cyn lleied â phosibl o ddifrif, yr wyf yn argymell yn gryf * * ...

... ble wyt ti'n ffrind ...

Nid oes llawer o atebion: Teithio. Rydyn ni'n dewis yr hyn a wnawn, bron popeth, er fy mod yn credu nad yw llawer o bethau'n fwy cymhleth oherwydd diffyg amser. Mae'n foddhaol gweld canlyniadau diddorol mewn bwrdeistrefi y gall eu hoelion a'u hwb bach eu cyflawni o ran rheoli tiriogaethol. Dydyn ni ddim yn dweud bod ifanc ...

Strwythurau Data Gofodol i Guatemala

Mae'r Prototeip o Seilwaith Data Gofodol i Guatemala, sy'n cael ei baratoi gan yr Ysgrifennydd Cyffredinol Cynllunio a Rhaglennu Llywyddiaeth SEGEPLAN, yn ddiddorol. Roeddem wedi gweld yn y fideo cyflwyniad o Moisés Poyatos a Walter Girón o SITIMI yn y 4tas. diwrnodau gvSIG; ar ddiwedd y cyflwyniad maen nhw wedi sôn mai IDEs oedd ...

Geofumadas ar y hedfan, Ionawr 2009

Mae dynion, y dyddiau hyn yn ymwneud â rhedeg; rhwng gorffen y cynllun gweithredu ar gyfer eleni, gan ddileu balansau o'r hyn a ddigwyddodd a chymdeithasu â chynghorwyr cwmpas yr hyn sy'n awgrymu cytundeb gwerthoedd cadastol mewn blwyddyn wleidyddol ... uf! Yn ein rhestru i ddyblygu cwrs yr Orsaf Gyfan; Gyda llaw, pan welaf luniau yn yr adroddiad ...