Archifau ar gyfer

mapserver

Datblygu meddalwedd am ddim fel peiriant o newid

Mae bron popeth yn barod ar gyfer 7fed gvSIG America Ladin a Chynhadledd y Caribî, a gynhelir ym Mecsico. Rydym yn ei chael yn werthfawr ychwanegiad graddol sefydliadau cyhoeddus, sydd ers blwyddyn wedi cael ei reoli gan feddalwedd perchnogol, proses a ddechreuwyd yn y rhan fwyaf o sefyllfaoedd o weithredu prosiectau cyllido rhyngwladol sydd ...

Fersiwn GIS 3 cludadwy, bron popeth o USB

Cyhoeddwyd y drydedd fersiwn o GIS Cludadwy, offeryn a adolygwyd gennym dair blynedd yn ôl, pan lansiwyd fersiwn 2 ym mis Gorffennaf 2009. Gyda llaw, rwy’n cofio fy mod wedi troi ato yn y dyddiau y bu’r argyfwng democrataidd yn Honduras ein gorfodi i weithio o'n cartrefi, a bron i ...

O i3Geo a 57 o offer Meddalwedd Cyhoeddus Brasil

Heddiw mae'r newyddion wedi dod am integreiddio ymdrechion rhwng i3Geo a gvSIG, mater sy'n ymddangos i mi yn benderfyniad pwysig gan Sefydliad gvSIG, er fy mod yn ymwybodol mai prin ei fod yn ganlyniad gweladwy o'r holl waith sy'n cymryd misoedd o gynllunio yn y strategaeth ryngwladoli. Bydd gwefannau eraill yn siarad amdano a byddwn yn gwybod llawer ...

Pills GIS Geographica

Mae ffrindiau Geographica wedi dweud wrthym am rai o'r datblygiadau arloesol y maent yn eu cynnwys yn eu prosesau hyfforddi, felly manteisiwn ar y cyfle i hyrwyddo eu mentrau. Mae Geographica yn gwmni sy'n ymroddedig i amrywiol ganghennau o'r sbectrwm geomatig, sydd wedi datblygu gwaith gyda chleientiaid strategol a fydd yn sicr o warantu'r canlyniadau. Ar wahân i'r llythyr G ...

Sut mae Mapiwr yn Gweithio

Y tro diwethaf i ni siarad am rai meini prawf pam mae MapServer a hanfodion y gosodiad. Nawr, gadewch i ni weld peth o'i weithrediad mewn ymarfer gyda mapiau curadau Chiapas. Ble i mowntio Unwaith y bydd Apache wedi'i osod, y cyfeiriadur cyhoeddi diofyn ar gyfer MapServer yw'r ffolder OSGeo4W yn union uwchben C: / Y tu mewn, mae ...

Penderfynu gan MapServer

Gan fanteisio ar sgwrs ddiweddar â sefydliad Cadastre a oedd yn chwilio am ffordd i gyhoeddi ei fapiau, dyma grynodeb o'r pethau pwysicaf i ddychwelyd achub y pwnc i'r gymuned. Efallai ar y pryd y bydd yn helpu rhywun sydd eisiau gwneud penderfyniad neu ofyn am help geofumado. Pam MapServer Y senario oedd rhywun, a oedd wedi ...

… Pa fis ...

... mae stabl gvSIG 1.9 wedi cyrraedd ... rydyn ni ar fin cychwyn cynulliad y DRhA ar mapserver ... coup, adferiad, coup arall, etholiadau, does neb yn gwybod mwyach ... mae fy mrawd a'r beiciwr seren yn priodi ... mae fersiwn 3.0 o geofumadas bron yma. com ... ymadrodd gwreiddiol y mis: Os ydych chi'n ceisio gwneud prosiect lleiaf difrifol, rwy'n eich argymell * yn gryf * ...

... ble wyt ti'n ffrind ...

Dim llawer o atebion: Ar drip. Rydyn ni'n dewis yr hyn rydyn ni'n ei wneud, bron popeth, er fy mod i'n credu nad yw llawer o bethau'n fwy cymhleth oherwydd diffyg amser. Mae'n foddhaol gweld canlyniadau diddorol mewn bwrdeistrefi y gallant, gyda'u hewinedd ac ychydig o wthio, eu cyflawni o ran rheoli tir. Peidiwn â dweud gweld pa mor ifanc ...

Strwythurau Data Gofodol i Guatemala

Mae'r Prototeip o Seilwaith Data Gofodol ar gyfer Guatemala sy'n cael ei baratoi gan Ysgrifennydd Cyffredinol Cynllunio a Rhaglennu Llywyddiaeth SEGEPLAN yn ddiddorol. Roeddem wedi gweld yn y cyflwyniad fideo o Moisés Poyatos a Walter Girón o SITIMI yn y 4ydd. cynadleddau gvSIG; ar ddiwedd y cyflwyniad soniasant fod y DRhA ...

Geofumadas ar y hedfan, Ionawr 2009

Foneddigion, mae'r dyddiau hyn ar gyfer rhedeg; rhwng gorffen y cynllun gweithredol ar gyfer eleni, setlo balansau'r hyn a ddigwyddodd a chymdeithasu â meiri cwmpas yr hyn y mae'r cytundeb o werthoedd stentaidd yn ei awgrymu mewn blwyddyn wleidyddol ... uf! Paratoi i efelychu cwrs Cyfanswm yr Orsaf; gyda llaw, pan welaf luniau yn yr adroddiad ...