MapInfo: Ddoe, heddiw ac efallai yfory

gis meddalwedd

Mae MapInfo yn feddalwedd sydd wedi'i boblogeiddio'n rheolaidd fel dewis arall cystadleuol yn lle parth ESRI. Mae llawer wedi'i ysgrifennu am yr offeryn hwn, rwyf am gysegru'r swydd hon i adolygu tueddiadau yn hytrach na galluoedd, sydd, yn ôl astudiaeth Daratech yn 2008, yn ymddangos yn y seithfed safle yn seiliedig ar werthiannau 2008 a'r chweched o ran GIS traddodiadol . Sut hoffwn wybod pa gyfranogiad sydd gan y llwyfannau ffynhonnell agored sydd bellach â lefel dda o aeddfedrwydd.

gis meddalwedd

Cyn eu bod nhw:
1 ESRI
2 Bentley
3 AutoDesk
4 Intergraph
5 GE Energy (SmallWorld)
6 Leica (Erdas a mwy)

gis meddalwedd

Ddoe: Dewis arall yn lle ESRI

Daeth MapInfo i'r amlwg yn yr 80au i gystadlu o gynghrair â Microsoft yn erbyn y ddau eithaf a olygai ArcView ac Arc / Gwybodaeth Gweithfan; y ddau yn dod o amgylchedd UNIX, un yn fwy syml na dirmygus a'r llall yn hynod astral gan y bydd bob amser yn cael ei ystyried. Felly yn y panorama hwn, mae MapInfo yn ymddangos fel datrysiad ychydig yn rhatach nag ArcView, gydag ymddangosiad mwy cyfeillgar oherwydd ei fod yn debyg i Windows ond gyda fersiynau ar gyfer Macintosh ac UNIX.

Yn y cyfamser, roedd y gweddill mewn tonnau eraill, roedd Bentley yn ddibwys cyn y geofumadas hynny golygu Intergraph, Autodesk roedd yn ymladd ei fyd CAD, nid oedd GE SmallWorld hyd yn oed yn bodoli mewn breuddwydion (ac oni bai am GE ni fyddai yn bodoli). Yr un a oedd yn bodoli oedd ERDAS, sydd bellach wedi'i gaffael gan Leica a'i ychwanegu at yr ategolion eraill, yn ymddangos yn y chweched safle.

Am yr amser hynny yn unig Fe ymddangosodd Windows 95 cawsom ein synnu gan bethau syml iawn a oedd yn wych yn MapInfo, fel y botwm esc i atal prosesau hongian, rhagolwg chwyddo, newidiadau mewn cyfeirlyfrau heb golli'r cyswllt, tryloywderau, rhwyddineb cysylltu un i lawer a llawer i lawer. Pethau na wnaeth ArcView 2.1, heb sôn am greu llinellau cyfuchlin, y gallai MapInfo, gydag integreiddiad y Mapper Fertigol, ei wneud, ac mai dim ond Arc / Info a driniodd ond rydym eisoes yn gwybod ar ba gost (rhwng $ 10,000 a $ 20,000).

Yna, roedd MapInfo ar yr adeg honno'n ddewis arall gwych i'r tyrannog a oedd yn ArcView 2x, yn dilyn y frwydr i 3x ac yna roedd bwlch meddwl sydd ychydig yn cofio beth oedd yn ei olygu.

Heddiw, offeryn cadarn

Mae defnyddwyr MapInfo yn ei amddiffyn yn ddant ac ewin, er eu bod yn gwybod ei wendidau (mewn fersiynau cyn 9) wrth drin delweddau, derbynnir ei bod yn hyfryd cynhyrchu cynhyrchion allbwn (mapiau i'w hargraffu). Yn ddeniadol iawn mae rhai swyddogaethau yn arddull AutoCAD, fel rheoli haenau a golygu fectorau, ymhlith y pethau sydd wedi fy synnu fwyaf, yn bersonol yw'r allforio i pdf gyda rheolaeth arno haenau, lle gall haenau gael eu diffodd neu ar y cyd â phanel ochr.

gis meddalwedd

Yr hyn sy'n digwydd yw bod MapInfo wedi dod yn gwmni cyhoeddus, ac mae dibynnu ar bwy sydd â mwy o gyfranddaliadau yn gymhleth o'i gymharu â chwmnïau preifat fel ESRI a Bentley, i roi dwy enghraifft. Felly, i weld MapInfo mae'n rhaid i chi ystyried y gwahanol gyfnodau hyn: cyn fersiwn 7, cyn fersiwn 8 a chyn fersiwn 9. Felly, y trylwyredd yn ei Cylch Bywyd o gynhyrchion.

gis meddalwedd Pe byddem yn mesur Mapinfo yn erbyn ArcView 9x (heb estyniadau), maen nhw'n mynd i'r ciciau cosb, ac mae'n ei guro o ran ymarferoldeb. Pe byddem yn ei fesur gyda Manifold, mae'n colli o ran geofumados a phris, ond mae'n ei guro wrth gynhyrchu cynhyrchion ymadael ac amgylchedd cyfeillgar. Felly mae MapInfo yn offeryn gwych, yn gadarn iawn yn safonau OGC, mae'n cael ei ategu gyda MapBasic, MapXtreme a Routing ar gyfer adeiladu cymwysiadau wedi'u teilwra nid yn unig ar gyfer bwrdd gwaith ond ar gyfer y we.

Ar lefel y cleient, mae Mapinfo yn cefnogi WMS, WFS, SFS a GML; tra fel gweinydd MapMarker, mae MapXtreme ac Envinsa yn gwneud eu styntiau. Mae MapXtreme yn gleient ac yn weinydd.

Mae ailgynllunio fersiwn 10 yn fwg gwych, yn seiliedig ar y fersiynau blaenorol ond rwy'n cael yr argraff iddo gael ei droi o gwmpas fel hosan gwerthwr hufen iâ. Gellir gweld, yn hytrach na diweddaru'r rhyngwyneb, mae ymdrech fawr i wireddu llawer o wendidau fersiynau blaenorol, gan gynnwys ei ryngweithio â Postgre a PostGIS yn arwyddocaol iawn.

Efallai Yfory

Anfantais i hyn oll yw bod yn gwmni cyhoeddus, ac yn cael y rhan fwyaf o gyfranddaliadau erbyn PitneyBowes, Mae MapInfo yn digwydd un offeryn mwy y cwmni mawr nad oes ganddo GIS fel blaenoriaeth. Mae'r hyn y mae PitneyBowes yn chwilio amdano yn offeryn y gall wneud addasiadau geo-ofodol i'w lwyfannau lleoliad, felly gallai'r pryniant fod yn fwy niweidiol na buddiol i'r offeryn.

gis meddalwedd Mae fy mantais yn negyddol, ond dyna beth nad yw'n digwydd i gwmni preifat, lle mae ei grewr nid yn unig yn gweld yr arian y gall ei gynhyrchu ond hefyd y balchder o'i weld wedi'i eni ac nid oni bai bod yr argyfwng economaidd yn annioddefol, nid hwn yw ei gyntaf allanfa gwerthu i'r cynigydd uchaf neu ymddatod oherwydd diffyg cynhyrchiant.

Gobeithio ddim, oherwydd bod eu cyfranogiad yn y farchnad yn sylweddol ac yn fwy na marchnad, maent yn gwsmeriaid sy'n disgwyl cynnal teyrngarwch i'r ddau gyfeiriad. Mae llawer o offer yr wyf wedi siarad amdanynt yma, fel CadcorpGIS manifold Hoffent gael y fraint honno.

4 Yn ymateb i "MapInfo: Ddoe, Heddiw ac Efallai Yfory"

  1. Pa fath o farn?
    Mae Mapinfo yn offeryn pwerus ar gyfer datblygu prosesau dal a dadansoddi data gofodol. Ond bydd yn dibynnu ar yr hyn rydych chi'n meddwl maen nhw'n gofyn i chi roi awgrym i chi.

    Cofion

  2. Rwy'n datblygu prosiect ar gyfer yr ysgol sy'n gofyn imi ddefnyddio mapinfo ar gyfer yr ardal o gynhyrchu coffi
    A allech chi roi eich safbwynt i mi

  3. Wel, yr wyf yn cytuno ar yr omen negyddol. Arhosais yn y fersiwn 6, a nawr fy mod yn edrych am wybodaeth Mapinfo, mae'r newid cyfeiriad yn gwbl amlwg. Fodd bynnag, nid yw'r dull newydd yn addas i mi o gwbl, rwyf wedi colli fy hun mewn môr o baragraffau synnwyr.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.