Archifau ar gyfer

GIS manifold

10 Geofumadas ac argymhelliad

Yr wythnos hon byddaf ar y ffordd eto. Gadawaf 10 darlleniad ichi tra dychwelaf ... o, ac argymhelliad. Ynglŷn â thechnolegau mae Hugo Chavez yn ofni'r llygoden Centromujer, Mae blog gwych i ferched yn cael ei eni. A dyna ddyluniad! LULA, meddalwedd am ddim i brifysgolion Sbaenaidd Ynglŷn â Meddalwedd Geo-ofodol GeoViewer 3.0, gwyliwr rhad ac am ddim Lizardtech The…

Strwythurau Data Gofodol i Guatemala

Mae'r Prototeip o Seilwaith Data Gofodol ar gyfer Guatemala sy'n cael ei baratoi gan Ysgrifennydd Cyffredinol Cynllunio a Rhaglennu Llywyddiaeth SEGEPLAN yn ddiddorol. Roeddem wedi gweld yn y cyflwyniad fideo o Moisés Poyatos a Walter Girón o SITIMI yn y 4ydd. cynadleddau gvSIG; ar ddiwedd y cyflwyniad soniasant fod y DRhA ...

Yr atebion sylfaenol, busnes da

Mae rhywbeth bob amser nad yw offer cwmnïau mawr yn ei wneud yn dda iawn, ar hyn maent yn manteisio ar rai bach i ddatblygu atebion sy'n diwallu anghenion cwsmeriaid, yn gyffredinol yr oeddent. Os yw'n fusnes da ai peidio, mae'r model yn ddiddorol, maen nhw fel arfer yn mynd i'r cynadleddau blynyddol i hyrwyddo eu cynhyrchion neu wasanaethau; cof…

Pwy sy'n symud fy ngws?

  Rwy'n hoff iawn o Geoinformatics, ar wahân i fod yn gylchgrawn gyda chwaeth fawr o ran ei gynllun, mae'r cynnwys yn dda iawn mewn materion geo-ofodol. Heddiw, cyhoeddwyd fersiwn mis Ebrill, ac rwyf wedi cymryd rhai testunau a amlygwyd mewn coch ohonynt i'ch cymell i'r darlleniad suddlon. Mewn fersiynau blaenorol fe wnes i adolygiad, heddiw rydw i…

Cysylltu Microstation V8i gyda gwasanaethau WMS

Beth amser yn ôl gwnaethom ddangos ffordd hynafol sut roedd yn bosibl cysylltu â gwasanaethau OGC gan ddefnyddio Microstation, rwy'n cofio i Keith ddweud wrthyf y byddai'r galluoedd hyn yn y fersiwn nesaf. Cysylltu I gael mynediad, mae bob amser yn cael ei wneud trwy'r rheolwr raster bod yr opsiwn map gwe nawr, yn ogystal ag ychwanegu ffeil raster a gwasanaeth delwedd, yn ymddangos ...

Llawlyfr GIS Manifold ar gyfer defnydd trefol

Beth amser yn ôl roeddwn wedi sôn fy mod yn gweithio ar lawlyfr ar gyfer gweithredu Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol gan ddefnyddio Manifold GIS. Ar ôl ei hysbysu, roedd sawl un wedi nodi bod ganddyn nhw ddiddordeb mewn gwybod y ddogfen, felly o ystyried y ffaith bod yn rhaid datgelu’r math hwn o fenter er mwyn i eraill ei defnyddio, ei gwella a darparu adborth, yma ...

Manifold GIS 9 ... yn gyflymach

Heddiw, Mawrth 16, mae Manifold wedi gwneud datganiad i’r wasg, lle mae’n sôn am y flaenoriaeth y mae fersiwn 9 o’i gynnyrch yn ei chymryd. Yn ôl yr hyn maen nhw wedi'i ddweud, byddai Manifold GIS 9 yn mynd i'r farchnad yn hanner cyntaf 2009, ac mae Chris eisoes wedi siarad amdano ...

Prosiect arall yw gvSIG

Heddiw cefais gyfarfod â sylfaen o bwysigrwydd mawr yn rhanbarth Canol America, ac roeddwn yn falch iawn o wybod eu bod wedi cofrestru i hyrwyddo gvSIG at ddefnydd trefol. Rwy'n cyfeirio at Sefydliad sydd wedi'i anelu at Ddatblygu Dinesig, sefydliad sy'n bodoli er 1993 ac sydd wedi bod yn datblygu ...

Profi Netbook yn CAD / GIS

  Ychydig ddyddiau yn ôl roeddwn wedi ystyried profi bod Llyfr Net o'r fath yn gweithio yn yr amgylchedd daearegol, yn yr achos hwn rwyf wedi bod yn profi'r Acer Un y gofynnodd rhai technegwyr gwledig imi ei brynu ar ymweliad â'r ddinas. Fe wnaeth y prawf fy helpu i benderfynu a ydw i'n buddsoddi mewn HP arall uchel yn fy nghaffaeliad nesaf ...