Archifau ar gyfer

GIS manifold

CAD, GIS, neu'r ddau?

… Mae gwerthu galluoedd yr hyn y mae meddalwedd am ddim yn ei wneud yn anoddach nag argyhoeddi swyddog i gyflawni trosedd (môr-ladrad), felly nid yw'n gwneud meddalwedd ddrud. Yn ddiweddar mae Bentley wedi lansio ymgyrch i hyrwyddo Map Bentley, gan ddefnyddio fel dadl nad oes angen meddwl ar wahân os yw'r ddau ...

Geofumed: 48 llinell ddu a gwyn

Yn cau eleni, sydd wedi bod o lawer o flasau rhyfedd, ni allaf ond dymuno 2011 hapus ichi y bydd gennym lawer i'w wneud ynddo. I'r rhai sy'n darllen y blog hwn ar gyfer mwy na 299 o gofnodion, mae'r swydd hon yn ddiangen, i'r rhai nad ydynt, mae bron i 50 llinell yn diffinio'r grefft o geosmoking gyda phleser. Technolegau GIS / CAD (8):…

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ychydig ddyddiau yn ôl, yng ngwres caffi de palo y mae fy mam-yng-nghyfraith yn ei wneud, roeddem yn gwneud rhai rhithwelediadau ynghylch y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn ardal y Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geo-ofodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb ddweud yn ddiflas), mae llawer yn hyn eisoes wedi'i ddweud yn y tymor canolig ...

Dyma fy swydd olaf

Ar ôl bron i dair blynedd o fodolaeth Blog Geofumadas, 813 o gofnodion a 2,504 o sylwadau, ar ôl mis cymhleth o sefyllfaoedd llawn straen, mae'n ymddangos bod popeth yn setlo yn y diwedd. Mae'r bywyd hwn fel yna, mae pob nwyd fel arfer yn un dros dro, ac mae'n ymddangos bod yr un hon wedi dod i ben. Ymhlith y materion sydd wedi fy nghadw'n brysur ar fy ôl ...

Cyrsiau lefel gyda GIS Manifold

Gan brofi'r hyn y mae Manifold GIS yn ei wneud gyda modelau digidol, gwelaf fod y tegan yn gwneud mwy na'r hyn a welsom hyd yn hyn ar gyfer rheoli gofodol syml. Rydw i'n mynd i ddefnyddio fel enghraifft y model y gwnaethon ni ei greu yn yr ymarfer stryd gyda Civil 3D. Mewnforio model digidol Yn y Maniffold hwn mae asyn pwerus, ...

Cymhariaeth o feddalwedd GIS ar gyfer arolygu

Pwy na fyddai eisiau cael tabl sy'n cymharu gwahanol fathau o feddalwedd GIS â swyddogaethau ar gyfer arolygu er mwyn gwneud penderfyniad ar y pryniant. Wel, mae'r fath beth yn bodoli yn Point of Beginning, gan gynnwys gweithgynhyrchwyr o ddefnydd poblogaidd fel AutoDesk, ESRI, Mapinfo, Intergraph, yn ogystal â gweithgynhyrchwyr offer fel Topcom, Leica a ...

Trosi delweddau i fector

Beth amser yn ôl, tablau digideiddio oedd yr allbwn i fectoreiddio mapiau printiedig, yna cyrhaeddodd y sganiwr, er bod y dasg nid yn unig yn berthnasol i fapiau wedi'u sganio ond eraill a droswyd yn ddelwedd neu pdf ac nad oes gennym fformat y fector. Y weithdrefn rydw i'n mynd i'w dangos yw defnyddio Microstation Descartes, ond ...

Rhestr o feddalwedd rwyf wedi ei adolygu

Roeddwn yn siarad yn ddiweddar am yr hyn y mae'n ei olygu mewn ystadegau i siarad am feddalwedd, yn benodol 11 rhaglen sy'n cynrychioli 50% o'r ymweliadau yn ôl allweddair. Mae'n anodd rhoi argymhellion pa feddalwedd sy'n well, oherwydd mae'n dibynnu ar wahanol amodau cyd-destun (ac arian), y mwyaf y gallaf obeithio amdano yw ysgrifennu a rhoi fy argraffiadau;

Faint o feddalwedd sydd werth yn y blog hwn?

Rwyf wedi bod yn ysgrifennu am bynciau technoleg gwallgof ers dros ddwy flynedd, fel arfer meddalwedd a'i chymwysiadau. Heddiw, rwyf am achub ar y cyfle i wneud dadansoddiad o'r hyn y mae'n ei olygu i siarad am feddalwedd, gyda'r gobaith o ffurfio barn, tynnu sylw at rinweddau a sut maen nhw'n ymateb i eiriau incwm economaidd a chynhyrchu traffig yn ...

Glanhau topolegol

Dyma'r enw a roddir ar weithredoedd offer GIS i ddileu anghysondebau fector i'r normau a dderbynnir yn gyffredin mewn topoleg ofodol. Mae pob offeryn wedi eu gweithredu yn ei ffordd ei hun, gadewch inni edrych ar achos Map Bentley a Manifold GIS. Daearyddiaeth Microstation Mae microstation yn cynnwys dau offeryn ar gyfer yr un peth, un wedi'i actifadu gan ...