Archifau ar gyfer

GIS manifold

Maniffold GIS, rhywbeth mwy gyda chynlluniau

Beth amser yn ôl, siaradais mewn erthygl am sut i greu cyflwyniadau i'w hargraffu gan ddefnyddio Manifold GIS. Bryd hynny gwnaethom gynllun eithaf sylfaenol, yn yr achos hwn rwyf am ddangos un mwy cymhleth. Dyma'r enghraifft o fap cynhyrchiant amaethyddol; gan mai'r prif fap yw'r defnydd cyfredol o ddelwedd ...

Sut mae Mapiwr yn Gweithio

Y tro diwethaf i ni siarad am rai meini prawf pam mae MapServer a hanfodion y gosodiad. Nawr, gadewch i ni weld peth o'i weithrediad mewn ymarfer gyda mapiau curadau Chiapas. Ble i mowntio Unwaith y bydd Apache wedi'i osod, y cyfeiriadur cyhoeddi diofyn ar gyfer MapServer yw'r ffolder OSGeo4W yn union uwchben C: / Y tu mewn, mae ...

Penderfynu gan MapServer

Gan fanteisio ar sgwrs ddiweddar â sefydliad Cadastre a oedd yn chwilio am ffordd i gyhoeddi ei fapiau, dyma grynodeb o'r pethau pwysicaf i ddychwelyd achub y pwnc i'r gymuned. Efallai ar y pryd y bydd yn helpu rhywun sydd eisiau gwneud penderfyniad neu ofyn am help geofumado. Pam MapServer Y senario oedd rhywun, a oedd wedi ...

G! Offer, gan hwyluso'r defnydd o Bentley Map

Ychydig ddyddiau yn ôl, dechreuais ddatblygiad ar .NET Visual Basic for Microstation, yr wyf yn gobeithio datrys y cyfyngiad sydd gan Bentley Map, gyda'i Weinyddwr Geo-ofodol. I wneud hyn, rydw i wedi cipio hen ddisgybl y gwnaethon ni ddechrau geofuming xfm yno pan oedd yn dod allan o'r comal, gyda cappuccino ac amaretto da sydd gyda ni ...

Enillion o'm cwrs ArcGIS

Cyn imi ddweud wrthynt fy mod yn mynd i ddatblygu hyfforddiant ar ddefnyddio ArcGIS 9.3, gyda chymedroldeb canolig enfawr oherwydd y pellter, fy amser bach a galwedigaethau'r myfyrwyr. Nawr rwy'n gadael rhai casgliadau ichi: Ar y fethodoleg: hoffwn pe bai popeth mor syml. Pe bai'n rhoi hyfforddiant, dysgwch gydag enghraifft a ddygwyd ...

Ble mae defnyddwyr GIS Manifold?

Ychydig amser yn ôl, arferai guru technoleg o’r Iseldiroedd ddweud hyn wrthyf: “Yn onest, rwy’n synnu at yr hyn y mae tudalen Manifold yn ei ddweud. Yr hyn sy'n digwydd yw nad wyf erioed wedi ei weld ar waith ar beiriant ”Yr wythnos hon, mae Patrick Webber - o Wybodaeth Ofodol - wedi gwneud datganiad di-hid sydd yn sicr wedi gwneud inni grynu ...

Cymhariaeth gychwyn CAD / GIS

Ymarfer yw hwn o dan yr un amodau, i fesur yr amser y mae'n ei gymryd i gychwyn rhaglen o glicio ar yr eicon i'r eiliad y mae'n rhedeg. At ddibenion cymharu, rwyf wedi defnyddio'r un sy'n cychwyn yn yr amser byrraf, ac yna arwydd (crwn) o'r amseroedd mewn perthynas ag ef. Dydw i ddim yn gwybod…

Cynhyrchu llinellau cyfuchlin gydag ArcGIS

Gall cynnal arolwg stentaidd gyda chyfanswm gorsaf, ar wahân i fod â manwl gywirdeb milimetr, hefyd fod yn ddefnyddiol at ddibenion eraill, gan fod gennym ddrychiad pob pwynt. Dewch i ni weld yn yr achos hwn, sut i gynhyrchu llinellau cyfuchlin, a welsom eisoes gydag AutoDesk Civil 3D, gyda Bentley Geopak a Manifold GIS, fel hyn ...

Rhaid i lwyfannau CAD / GIS fynd i'r GPU

Y rhai ohonom sy'n defnyddio cymwysiadau graffigol, rydym bob amser yn disgwyl bod gan y cyfrifiaduron ddigon o gof gweithio. Yn hyn, mae rhaglenni CAD / GIS bob amser wedi cael eu cwestiynu neu eu mesur yn seiliedig ar yr amser y mae'n ei gymryd i berfformio gweithgareddau beunyddiol fel: Dadansoddiad gofodol Cywiro a chofrestru delweddau Defnyddio data torfol Rheoli ...

Gwyliwr TatukGIS ... gwyliwr gwych

Hyd yn hyn mae'n un o'r gwylwyr data CAD / GIS gorau (os nad y gorau) a welais, yn rhad ac am ddim ac yn ymarferol. Mae Tatuk yn llinell o gynhyrchion a anwyd yng Ngwlad Pwyl, ychydig ddyddiau yn ôl cyhoeddwyd fersiwn 2 o tatukGIS Viewer. Y gwylwyr eraill Os ydym yn gwerthfawrogi rhaglenni rhad ac am ddim brandiau eraill, ...