Mae gen i fywyd hefyd

Gadawodd heddiw, ... Fe adawaf chi am ychydig ddyddiau ... Byddaf yn darllen eich negeseuon pan fyddaf yn dychwelyd.

imageY diwrnod hwnnw, roedd y maes awyr i ddod mewn cadair olwyn indolent, ei llygaid trist heneiddio bradychu a gyflwynwyd am dair wythnos, ei cofleidio torrodd fy nghalon, gyfarwydd i'r afael cadwch i'r gyda mi hatal hyd at hanner cant centimetr Rwy'n troi o gwmpas yn hwyliog. Y tro hwn, prin y daeth â mi yn agos at ei gorff, gwasgu fy llafnau ysgwydd gyda'i ddwylo a chracio sigh yn llawn o obaith pell.

- Fe wnawn ni weld ei gilydd eto, "meddai.

Digwyddodd popeth yn sydyn, un diwrnod, a deffrodd yn ysgogi; Roedd ei fraich a'i goes chwith yn cael ei gontractio fel y reiffl 22 hwnnw ac roedd y signal ar ei wyneb yn ymddangos i awgrymu gollyngiad wyneb. Mae fy chwaer gyda chymorth gyrrwr tacsi llwytho ar eu hysgwyddau i'r ysbyty efengylaidd yn Siguatepeque, lle y bu dan reolaeth am dair wythnos, yn ystod y mae'n colli ei goesau nerfus am reolaeth.

- Gallaf godi fy nghornau, "meddai. Ond pan fyddaf yn gosod llwybr fy nhraed, rwy'n teimlo'n fliniog fel pe bawn wedi cwympo'n cysgu, ei fod yn ysgafnhau fy ngliniau.

Roedd yn diwmor ymennydd sy'n ymosod ar ei ymennydd, ei 78 mlynedd bu'n wedyn cofio mai pan oedd yn dioddef o law wedi gwywo ifanc, mae hefyd yn crybwyll diffyg teimlad penodol a ddaeth o dro i dro, a chyfres o gwreichion oedd yn edrych ar rai dyddiau roedd y cydbwysedd yn ymddangos i'w adael. Fodd bynnag, roedd yn byw gyda hyn ar hyd ei oes, ei nerth i dynnu buwch, mae pedoli llo neu lwytho quintal o mezcal byth yn gadael iddo gael canolbwyntio ar y ffordd cyn y bygythiad cudd a oedd yn ei ymennydd; ar ôl ugain mlynedd a dreuliodd yn yr Unol Daleithiau, yn "nawdd cymdeithasol" rheoli eu thriglyseridau a rhwyddineb o waith ysgafn cysgu y bygythiad nes ei fod yn dychwelyd i'r tiroedd trofannol lle mae ffa normal rydych yn ei fwyta a bydd y meddyg yn unig mewn argyfwng .

Yn anaml mewn bywyd chi ddychmygu yr amser i fod gyda'ch dad byrrach gan ochenaid, pob cof am ei hugs rydych Pliciwch ddwfn yn y gobaith o hyrwyddo yn y daith sydd heb ddianc. Efallai y teimlad fy mod wedi mwynhau'r ychydig eiliadau a oedd yn agos iawn ac mae'r nifer a fynychodd y pellter yn cynhyrchu llonyddwch gan benderfyniadau'r crëwr, ac er bod posibilrwydd eich bod yn aros am fwy o amser, byddwch yn dyheu adferiad gydag arddeliad.

Mae bywyd yn mor fyr, mae'n ymddangos fel ddoe fy nysgu i rannu â ddau ffigur, pan fy nysgu i nofio yn y clwydi crwn, pan roddodd i mi ugain cents i Pliny, pan fydd y ddau lefodd yn dawel yn y lleoliad o'r deuddeg flynyddoedd Farabundo Marti, gallaf gofio mor ffres y diwrnod hwnnw, gan ddechrau nadroedd ar ôl deng mlynedd allan, rydym yn cael y ty lle yr ydym yn eu geni, gyda matapalo brathu ei palmwydd. Gallaf ddiolch ichi am yr eiliadau hynny pan oeddem yn eistedd ar graig, ar fryn Zatoca, yng ngogledd El Salvador; pâr o tortilla fraster fel fel y guanacos, wy wedi'i dorri, chilipucos ffa a ceuled hallt mewn clod dwyll ein newyn, tra ar gyfer dau ddiwrnod wedi'i neilltuo i ddangos pob eiddo ffin yn hamddenol bob hanner cilomedr i ben yn yr hen straeon; y tafodwr yn y ceunant, mae'r Chilica yn y cyfarfodydd, y gornel llong Jwdas, y skunk a urinated wyneb. Gallaf fynd yn ôl a dweud wrthynt fil o weithiau, byddwn yn dal i fwynhau nhw fel y tro cyntaf; Dyna sut yr etifeddais y traddodiad o adrodd straeon yn y rhyddiaith gyda dau allan o dair llinell yn yr un hiwmor angheuol o'u chwerthin.

Am y tro, yr wyf yn cadw pob un o'u storïau yn ddwfn yn fy enaid, yn y pen draw yn anfon e-bost sy'n bosibl yn darllen ef iddo, er ei bod yn sicr cyfieithu i'r hyn y maent yn credu eu bod am glywed at anwybodaeth ein hyder arddull sy'n Un diwrnod rydyn ni wedi cyrraedd. Methu siarad, os gwnaeth, hiwmor da a ddysgodd i mi arwain fi i ddweud pethau yn yr unig ffordd y maent bob amser yn siarad, rhyddiaith creulon.

- Hi syr, dywedwch wrthyf pam nad ydynt yn torri oddi ar ei ben. - Yna, byddem yn chwerthin fel y diwrnod hwnnw yn y parc, pan ddywedodd wrthyf yn yr un ffordd. - Rwyt ti mor wan, sut allwch chi gyrraedd y rhai sydd wedi eu crisialu, mae'n ymddangos nad oedd wedi cyrraedd lloi dair diwrnod oed.

Er ei fod yn aros i weld beth mae ein gwneuthurwr yn ei benderfynu, rwy'n gobeithio rhoi un hug arall iddo. Mae'n anoblwch, pellter ac yn aros am y nawfed cemotherapi i basio.

-Update- Julio 2007
Yr wythnos hon ar ôl dychwelyd o fisoedd 9 yn yr Unol Daleithiau, nid oedd yn colli gwallt gyda chemo, mae hi'n hiwmor iach ac yn dda i fwynhau eich dyddiau yma yn Siguatepeque, Honduras ... diolch am eich gweddïau.

-Dpdate- Gorffennaf 23 2008
Heddiw fe adawodd.

Ymatebion 5 i "Mae gen i fywyd hefyd"

 1. Diolch i ffrindiau, mae wedi bod yn ddiwrnodau anodd a rhedeg, ond diolch i Dduw, dwi'n iawn, ac mae fy mam hefyd.

  Cyfarchion a diolch hefyd am gymryd yr amser i ateb swydd sy'n rhy bersonol ond yn angenrheidiol.

 2. Nid oes gan farwolaeth y gair olaf, yn hytrach, mae'n rhagweld i fywyd tragwyddol.
  Ar ôl peth amser rwy'n cerdded i ffwrdd o'r dudalen hon, am resymau gwaith, heddiw rwy'n ei weld eto rwy'n cymryd y newyddion hyn.
  Durísimo yr hyn yr oedd yn byw, beth i'w wneud o hyd, llenwch y gwagle yn amhosibl, ond cofiwch y ffordd yr ydych yn ei wneud, yn llawn o atgofion a phrofiadau gyda'i gilydd, yn gwneud y lle ar ôl yn gorfforol drwy gael eu meddiannu gan ei hunangofiant Mae e'n dal yno.
  Mae hug fawr gan rywun sydd hefyd yn colli ei dad yn ddiweddar, gwnaeth Mehefin 24 y flwyddyn, o un diwrnod i'r llall Rhoddais y gorau yn cael trawiad ar y galon sydyn ac yn y gêm olaf, yn union fel hynny.
  Cyfarchion, Athro.

 3. Yn y dyfnder poen, y llawenydd o'i weld. Fel y dywedodd rhywun wrthyf: Hyd yn oed os nad ydych chi'n eu gweld yn y bore, mae'r sêr yn dal i fod yno.
  cyfarching.es

 4. Mae dynol iawn yn ymroddi ychydig o linellau at ei dad yn yr amgylchedd hwn.
  Rwy'n gobeithio y byddwch yn parhau i fwynhau'r peth

  Cyfarchion i chi

Gadael sylw

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.