Mae'r Alban yn ymuno â Chytundeb Geo-ofodol y Sector Cyhoeddus

Mae Llywodraeth yr Alban a'r Comisiwn Geo-ofodol wedi cytuno y bydd yr Alban, ar 19 Mai, 2020, yn dod yn rhan o'r Cytundeb Geo-ofodol o'r Sector Cyhoeddus a lansiwyd yn ddiweddar.

Bydd y cytundeb cenedlaethol hwn nawr yn disodli Cytundeb Mapio’r Alban (OSMA) a chontractau Greenspace Scotland. Bydd defnyddwyr Llywodraeth yr Alban, sy'n cynnwys 146 o aelod-sefydliadau OSMA, nawr yn gallu cyrchu data ac arbenigedd y system weithredu trwy PSGA.

Byddant yn ymuno ag aelodau o'r sector cyhoeddus o Gymru a Lloegr i gael mynediad at ystod o setiau data mapio digidol ar gyfer Prydain gyfan, gan gynnwys Cyfeiriadau a Gwybodaeth Ffyrdd. Bydd y PSGA hefyd yn darparu mwy o gefnogaeth dechnegol a mynediad at ddata newydd yn y dyfodol.

Rhagwelir y bydd y PSGA newydd yn darparu buddion sylweddol a fydd yn darparu gwybodaeth i gefnogi gwneud penderfyniadau, gyrru effeithlonrwydd, a pharhau i gefnogi darparu gwasanaethau cyhoeddus.

 Yn ôl Steve Blair, Prif Swyddog Gweithredol yr Arolwg Ordnans, "Rydyn ni'n falch iawn bod yr Alban wedi ymuno â'r PSGA gan greu cytundeb ar y cyd cyntaf Prydain Fawr i gwsmeriaid ar draws y sector cyhoeddus gael mynediad at ddata'r system weithredu."


"Mae'r PSGA yn cynnig cyfleoedd cyffrous i'r system weithredu a'n cwsmeriaid ac rwy'n hyderus y bydd yn datgloi buddion cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd sylweddol i Gymru, Lloegr a'r Alban."

Dywedodd Albert King, Cyfarwyddwr Data Llywodraeth yr Alban: 'Mae Llywodraeth yr Alban yn croesawu'r cyfleoedd a ddarperir gan y PSGA newydd.' "Mae'r cytundeb hwn yn sicrhau parhad mynediad i'r data sy'n cefnogi darpariaeth ein gwasanaethau cyhoeddus ar adeg pan rydyn ni'n dibynnu arnyn nhw yn fwy nag erioed."

'Ar ben hynny, mae'n ymestyn hyn i gwmpasu ystod eang o setiau data a gwasanaethau newydd gyda'r potensial i wella gwasanaethau cyhoeddus yn yr Alban yn sylweddol trwy wella'r broses o wneud penderfyniadau ac arbed amser, arian a bywydau.'

Dechreuodd y PSGA ar Ebrill 1, 2020 a'i fwriad yw bod o fudd i'r sector cyhoeddus, busnesau, datblygwyr a'r byd academaidd.  Trwy gydol y cytundeb 10 mlynedd, bydd y system weithredu yn cyflwyno'r genhedlaeth nesaf o ddata lleoliad ar gyfer Prydain ac yn trawsnewid y ffordd y mae pobl yn cyrchu, rhannu ac arloesi gyda data geo-ofodol.

 

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.os.uk/psga

 

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.