Archifau ar gyfer

LADM

FFORWM BYD UNIGIS, Cali 2018: Profiadau GIS sy'n cyfleu ac yn trawsnewid eich sefydliad

Mae gan UNIGIS America Ladin, yr Universität Salzburg a Phrifysgol ICESI, y moethusrwydd aruthrol o ddatblygu eleni, diwrnod newydd o ddigwyddiad FFORWM BYD UNIGIS, Cali 2018: Profiadau GIS sy'n cyfleu ac yn trawsnewid eu sefydliad, ddydd Gwener, Tachwedd 16 yn Prifysgol ICESI - Awditoriwm Cementos Argos, Cali, Colombia. Mae mynediad am ddim. Felly…

Cadastre cywir sy'n ddibynnol ar bwrpas - tuedd, synergedd, techneg neu nonsens?

Yn ôl yn 2009 ymhelaethais ar systemateiddio esblygiad Cadastre bwrdeistref, a oedd yn ei resymeg naturiol yn awgrymu cynnydd rhwng y rhesymau pam ei fod yn wreiddiol yn mabwysiadu'r cadastre at ddibenion treth, a sut mae angen i hynny integreiddio data, actorion a graddol mae technolegau'n cael eu cyflawni trwy integreiddio cyd-destunol. Ar gyfer 2014 ...

System Genedlaethol Gweinyddiaeth Eiddo SINAP

Sinap
Mae'r System Gweinyddu Eiddo Genedlaethol (SINAP) yn blatfform technolegol sy'n integreiddio'r holl wybodaeth sy'n gysylltiedig ag adnodd ffisegol a rheoliadol y genedl, lle mae'r gwahanol actorion ac unigolion cyhoeddus a phreifat yn cofnodi'r holl drafodion sy'n gysylltiedig ag asedau eiddo. eiddo, sy'n angenrheidiol ar gyfer cyfansoddiad a deinameg marchnad ...

Wrth weithredu argymhellion LADM

Mewn sawl un o'r prosiectau yr wyf wedi cymryd rhan ynddynt, rwyf wedi gweld nad yw'r dryswch a achosir gan y LADM o reidrwydd yn gysylltiedig â'i ddeall fel safon ISO, ond wrth ynysu ei gwmpas cysyniadol o'i senario mecaneiddio technolegol. Hynny yw, sut i'w weithredu. Rhaid iddo fod yn glir nad yw'r LADM yn ...