Archifau ar gyfer

KML

Sut i drin llwybrau uchel yn Google Earth

Ychydig ddyddiau yn ôl roedd rhywun yn ymgynghori sut i drin pwyntiau neu lwybrau â drychiad yn Google Earth ... ac ni allem ... wrth ddarllen blog OgleEarth, rwyf wedi dod o hyd i ffordd i'w wneud. Y gwir yw, pan roddwch y data ar GoogleEarth, nid oes gennych unrhyw ffordd i olygu'r drychiad, oherwydd yr opsiynau y mae'r system yn eu rhoi yw bod y ...

O Kml i Geodatabase

Cyn i ni siarad am sut mae Arc2Earth yn caniatáu ichi gysylltu ArcGIS â Google Earth, uwchlwytho a lawrlwytho data i'r ddau gyfeiriad. Nawr diolch i Geochalkboard rydyn ni'n gwybod sut i fewnforio data o ffeiliau kml / kmz yn uniongyrchol i Geodatabase ArcCatalog. O'r ddewislen Arc2Earth, dewiswch mewnforio / mewnforio kml-kmz, yna mae panel yn ymddangos lle rydyn ni'n ffurfweddu'r ffordd i fewnforio ...

Hoff pynciau Google Earth

Ar ôl ychydig ddyddiau yn ysgrifennu am Google Earth, dyma grynodeb, er ei bod wedi bod yn anodd ei wneud oherwydd yr adroddiadau Analytics, oherwydd bod pobl yn ysgrifennu Google Heart, earth, erth, hert ... guguler inslusive :) Llwytho data i Google Earth Sut i osod llun yn Google Earth Draw a'i anfon at Google Earth Sut i ychwanegu ffeil kml at ...

Sut i osod llun yn Google Earth

Mae yna sawl ffordd i uwchlwytho lluniau i Google Earth, i eraill eu gweld: Yr hawsaf yw eu huwchlwytho i Panoramio, a phenodi lleoliad, gyda'r anfantais eu bod yn cymryd amser i'w harddangos yn Google Earth, wrth i ddiweddariadau gael eu gwneud o bryd i'w gilydd. Ffordd arall yw ei osod y tu mewn i ffeiliau kml a'u rhannu, gadewch i ni weld ...

Cysylltu ArcGIS gyda Google Earth

Cyn i ni siarad am sut i gysylltu Manifold â Google Earth a globau rhithwir eraill, nawr gadewch i ni weld sut i wneud hynny gydag ArcGIS. Beth amser yn ôl, mae llawer wedi meddwl y dylai ESRI weithredu'r math hwn o estyniadau, nid yn unig am fod ganddo'r arian ond hefyd oherwydd mai nhw yw anghenion ffelt ei ddefnyddwyr. Mae rhai wedi dod i'r amlwg i lawrlwytho delweddau, ...

Sut i Lawrlwytho Delweddau o Google Earth

Mae'n bosibl lawrlwytho un neu fwy o ddelweddau o Google Earth, ar ffurf brithwaith. I wneud hyn, yn yr achos hwn byddwn yn gweld cymhwysiad o'r enw Google Maps Images Downloader yn y fersiwn a ddiweddarwyd yn ddiweddar. 1. Diffinio'r parth. Mae'n briodol eich bod chi'n gwneud grid yn AutoCAD neu ArcGIS, ac yna'n ei allforio i kml, oherwydd eich bod chi'n ...

Trosi o GoogleEarth i AutoCAD, ArcView a fformatau eraill

Er y gellir gwneud yr holl bethau hyn gyda chymwysiadau fel Manifold, neu ArcGis dim ond trwy agor y kml a'i allforio i'r fformat a chwiliwyd, mae chwiliad Google am kml i dxf yn gynyddrannol. Dewch i ni weld rhai nodweddion y mae myfyriwr ym Mhrifysgol Arizona yn eu cynnig am ddim i drosi data Google Earth yn fformatau ...

Ychwanegu ffeil kml i fap

I ychwanegu map at bost blog, dim ond o fapiau google y mae'n rhaid i chi ei addasu, ond er mwyn ychwanegu map kml wedi'i fewnosod mae'n bosibl, mae'n rhaid i chi ei ychwanegu o fewn y gadwyn & kml = yna url y ffeil kml, a all hefyd fod yn a map wedi'i greu mewn mymaps googlemaps. Os nad ydych chi eisiau…

Sut wnaeth ein byd Google Earth newid?

Cyn bod Google Earth yn bodoli, efallai mai dim ond defnyddwyr systemau GIS neu rai gwyddoniaduron oedd â syniad sfferig iawn o'r byd, newidiodd hyn yn ddiametrig ar ôl i'r cais hwn gyrraedd i'w ddefnyddio gan bron unrhyw ddefnyddiwr Rhyngrwyd (Mae Rhith Ddaear ond nid ar gyfer ysgrifennu ), yn degan gwych o'r Google gwych, wedi'i wneud ...