Archifau ar gyfer

KML

Lawrlwythwch grid UTM o daflenni 1: 50,000 o'ch gwlad

Mae'r taflenni 1: 50,000 yn adnabyddus yn y cartograffeg o lawer o wledydd, ar y dechrau cawsant eu hadeiladu gyda Datum NAD27 ar gyfer America. Yn yr achos hwn, rwyf wedi eu cynhyrchu yn WGS84; Mae'n anghywir credu eich bod chi'n gallu newid rhagamcaniad trwy symud fector fel y mae rhai pobl yn ei wneud ar gyfer rhanbarthau bach. Os ydych chi'n cofio, cyn iddo fynd i fyny ...

Canlyniadau Pict'Earth

Wel, fel Pict'Earth bechgyn despedazamos, yn awr yn rhoi ei ôl y clod am drwy arloesi, gallwch ddod o hyd delweddau gyda gwell cydraniad a mwy newydd na rhai Google Earth ... gan fod llawer yn ymuno eu menter. .. neu fod Google yn bwydo'ch syniad. Gadewch i ni wneud y prawf, yn y broses rydym yn dysgu i wybod hynny ...

Global Mapper ... nid yw'n edrych yn wael

Ymhlith y nifer o atebion sy'n rhedeg bob dydd ar gyfer rheoli GIS, Global Mapper yn tynnu sylw gyda rhai nodweddion sy'n ei gwneud yn ddeniadol ar wahân sydd wedi cael ei boblogeiddio gan gael ei dosbarthu gan y USGS fel dlgv32 Pro Echésmosle golwg. 1. Mapmer Byd-eang - Cysylltiad â gwasanaethau data Mae hyn yn ymddangos yn fwyaf deniadol, yna ...

Rhyngweithio Google Earth gyda Microstation

Yn Microstation V8, roedd rhai offer o'r enw offer Daear i ryngweithio â Google Earth, er eu bod wedi'u llwytho ar wahân. Yn y fersiwn XM, maent wedi'u hintegreiddio yn Bentley Map (Geographics gynt) ac wedi'u hannog gyda "offer / google Earth" Gadewch i ni weld beth maen nhw ar gyfer: Yn gyntaf, yn gyntaf. Mae angen dechrau aseinio rhagamcaniad i'r map, os nad yw ...

Ebrill 2008, crynodeb o'r mis

Roedd Ebrill yn fis cymhleth, llawer o deithiau ond canlyniadau da. Heddiw, mae diwrnod gydag eironi yn cael ei ddathlu ar ddiwrnod y gwaith, rwy'n gobeithio ei fod yn gorffwys yn ddigon. Dyma grynodeb o'r hyn yr oedd yr haf trofannol yn ei adael yn 45, pump yn fwy na'r hyn y mae'r sgript yn ei ddweud. Google Earth, newyddion a chymariaethau â ...

Deall yr amcanestyniad UTM

Mae llawer o bobl bob tro yn gofyn sut i newid cyfesurynnau daearyddol i UTM. Byddwn am fanteisio ar unigrwydd y gwesty hwn ac rydym yn esbonio beth sydd gennym wrth law sut mae'r rhagamcaniad UTM yn gweithio i fynd allan o rai amheuon sylfaenol. Argymhellaf os ydych chi eisoes yn meistroli'r pwnc, peidiwch â threulio'ch cofnodion yn ddiflas ... ond gallwch chi ...

Ceisiadau Google Earth ar gyfer Epanet

Mae Epanet yn gais defnyddiol iawn ar gyfer dadansoddiad hydrolig, lle gallwch chi ffurfweddu rhwydwaith o bibellau a dadansoddi gwybodaeth am rwydweithiau sy'n gofyn am lawer o gyfrifiadau, yn ogystal â gwneud efelychiadau a dadansoddi ansawdd dŵr yn seiliedig ar bellteroedd rhyddhau (ac unrhyw hylif). Y peth gorau am y system hon yw ...