Archifau ar gyfer

KML

Sevilla yn 3D, ymysg newyddion Google Maps

Mae Google wedi ychwanegu cynnwys 3D newydd i'w weld ar Google Earth a Google Maps. O'r 18 dinas a ddiweddarwyd, mae 13 yn yr Unol Daleithiau; bron pob un yn y gorllewin a 7 ohonyn nhw yng Nghaliffornia: Foster City Palo Alto Redwood City Riverside San Diego Santa Cruz Sunnyvale Y dinasoedd eraill yw: Honolulu, (Hawaii) Las Vegas ...

Kmzmaps, mapiau lliwgar Google Earth

Mae Kmzmaps yn gwmni sy'n ymroddedig i ddatblygu cynhyrchion cartograffig ers cryn amser, mae'r cyfeiriadedd y mae wedi'i roi i'w waith yn drawiadol wrth gynhyrchu mapiau y gellir eu gweld yn Google Earth gydag apêl ddeniadol iawn a allai ychwanegu gwerth at y defnydd o Google Earth mewn dosbarthiadau Daearyddiaeth ...

GIS Kit, yn olaf rhywbeth da i'r iPad

Yn olaf, gwelaf gymhwysiad deniadol iawn ar gyfer iPad sy'n canolbwyntio ar gipio data GIS yn y maes. Mae gan yr offeryn botensial ar gyfer llawer o bethau, ac mae'n gadael cymwysiadau rydw i wedi rhoi cynnig arnyn nhw fel GaiaGPS, GIS4Mobile, ArcGIS ar gyfer iPad a GISRoam mewn diapers; yr olaf yn bwerus ond ddim yn gyfeillgar iawn i weithio gyda hi ac yn canolbwyntio mwy ar ddadansoddi ...

Agor nifer o ffeiliau kml mewn Google Maps

Ychydig ddyddiau yn ôl, siaradais am sut i agor ffeil kml yn Google Maps, gan wybod ei llwybr lle mae'n cael ei letya. Nawr, gadewch i ni weld beth fyddai'n digwydd os ydym am ddangos sawl un ar yr un pryd. 1. Y llwybr kml Yn yr achos hwn, rydw i'n mynd i'w wneud trwy ddangos gwybodaeth o'r Ganolfan Gwybodaeth Drefol Ranbarthol (CIUR) fel enghraifft, gyda llaw ...

Mapiau pwyth, problemau cyffredin

Stitchmaps oedd un o'r cymwysiadau gorau a wnaed i greu orthoffotos o fosaigau a ddaliwyd o Google Earth, sut mae'n gweithio y siaradais i amdano amser maith yn ôl. Y rhai ohonom a wnaeth y broses o'r blaen, ar droed, yn lawrlwytho sgrinluniau o Google ac yna'n eu cysylltu â PhotoShop neu Bentley Descartes, rydym yn gwybod bod Stitchmaps yn gwneud llawer mwy na hynny. ...

Sut i wybod pryd mae Google yn diweddaru delweddau o le

Rydyn ni i gyd eisiau gwybod y foment pan fydd maes o'n diddordeb yn derbyn diweddariad newydd yn Google Earth. Mae bod yn ymwybodol o'r diweddariadau y mae Google yn eu gwneud yn ei sylfaen ddelwedd yn gymhleth, mae'r ffordd y mae'n rhybuddio yn LatLong yn eithaf amwys, ac er yn ddiweddar mae'n cyhoeddi ffeiliau kml gyda geometregau bras ...

Enillion o'm cwrs ArcGIS

Cyn imi ddweud wrthynt fy mod yn mynd i ddatblygu hyfforddiant ar ddefnyddio ArcGIS 9.3, gyda chymedroldeb canolig enfawr oherwydd y pellter, fy amser bach a galwedigaethau'r myfyrwyr. Nawr rwy'n gadael rhai casgliadau ichi: Ar y fethodoleg: hoffwn pe bai popeth mor syml. Pe bai'n rhoi hyfforddiant, dysgwch gydag enghraifft a ddygwyd ...

Gwyliwr TatukGIS ... gwyliwr gwych

Hyd yn hyn mae'n un o'r gwylwyr data CAD / GIS gorau (os nad y gorau) a welais, yn rhad ac am ddim ac yn ymarferol. Mae Tatuk yn llinell o gynhyrchion a anwyd yng Ngwlad Pwyl, ychydig ddyddiau yn ôl cyhoeddwyd fersiwn 2 o tatukGIS Viewer. Y gwylwyr eraill Os ydym yn gwerthfawrogi rhaglenni rhad ac am ddim brandiau eraill, ...