Archifau ar gyfer

KML

Sut i godi adeiladau 3D yn Google Earth

Mae llawer ohonom yn gwybod offeryn Google Earth, a dyna pam yr ydym wedi gweld ei esblygiad diddorol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, i ddarparu atebion cynyddol effeithiol inni yn unol â datblygiadau technolegol. Defnyddir yr offeryn hwn yn gyffredin i leoli lleoedd, dod o hyd i bwyntiau, tynnu cyfesurynnau, mewnbynnu data gofodol i berfformio rhyw fath o ...

Gweler cyfesurynnau UTM yn Google Maps a Street View

Cam 1. Dadlwythwch y templed porthiant data. Er bod yr erthygl yn canolbwyntio ar gyfesurynnau UTM, mae gan y cymhwysiad dempledi mewn lledred a hydred gyda graddau degol, yn ogystal ag mewn graddau, munudau ac eiliadau. Cam 2. Llwythwch y templed i fyny. Wrth ddewis y templed gyda'r data, ...

Cael uchderau o lwybr yn Google Earth

Pan fyddwn yn tynnu llwybr yn Google Earth, mae'n bosibl gwneud ei ddrychiad yn weladwy yn y cymhwysiad. Ond pan fyddwn yn lawrlwytho'r ffeil, dim ond ei chyfesurynnau lledred a hydred y mae'n dod â hi. Mae'r uchder bob amser yn sero. Yn yr erthygl hon, byddwn yn gweld sut i ychwanegu at y ffeil hon y drychiad a gafwyd o'r model digidol (srtm) y mae Google Earth yn ei ddefnyddio. Tynnwch lun y Llwybr ...

Sut i lawrlwytho delweddau o Google Earth - Google Maps - Bing - ArcGIS Imagery a ffynonellau eraill

I lawer o'r dadansoddwyr, sydd am adeiladu mapiau lle mae cyfeirnod raster o unrhyw blatfform fel Google, Bing neu ArcGIS Imagery yn cael ei arddangos, rydym yn sicr nad oes gennym unrhyw broblem gan fod gan bron unrhyw blatfform fynediad i'r gwasanaethau hyn. Ond os mai'r hyn yr ydym ei eisiau yw lawrlwytho'r delweddau hynny mewn cydraniad da, yna pa atebion fel ...

CartoDB, y gorau i greu mapiau ar-lein

mapiau postgis
CartoDB yw un o'r cymwysiadau mwyaf diddorol a ddatblygwyd ar gyfer creu mapiau lliwgar ar-lein mewn cyfnod byr iawn. Wedi'i osod ar PostGIS a PostgreSQL, yn barod i'w ddefnyddio, mae'n un o'r rhai gorau i mi ei weld ... a'i fod yn fenter o darddiad Sbaenaidd, yn ychwanegu gwerth iddo. Fformatau y mae'n eu cefnogi Oherwydd ei fod yn ddatblygiad â ffocws ...

Cadarnhau, cywirdeb cost isel GPS centimetr

Cyflwynwyd y cynnyrch hwn yn ddiweddar yng Nghynhadledd Defnyddwyr ESRI yn Sbaen, yr wythnos diwethaf yn unig, a'r nesaf hwn byddant ar y TopCart ym Madrid. Mae'n system lleoli a mesur GPS sy'n cefnogi ôl-brosesu, y gellir sicrhau manwl gywirdeb centimetr ag ef. Dim byd nad yw eraill yn ei wneud ...

Y Trans 450, Bws Transit Cyflym ar gyfer Tegucigalpa

Mae hwn yn brosiect diddorol sydd bellach yn cael ei ddatblygu yn Honduras, o dan gymedroldeb y Bws Transit Transit (BTR). Er ei bod bellach ar y cam hwnnw o ddealltwriaeth gerbron cludwyr nad oes ganddynt eglurder sut mae dinasoedd yn esblygu, mae'n ymddangos i ni un o'r cerrig milltir sy'n gweithio yn natblygiad yr echel thematig ...

Sut i fewnosod delweddau lleol yn Google Earth

Gan ymateb i rai cwestiynau a ddaw ataf, manteisiaf ar y cyfle i adael y canlyniad at ddefnydd y cyhoedd. Beth amser yn ôl roeddwn wedi siarad am sut y gallwch fewnosod delweddau sy'n gysylltiedig â phwynt yn Google Earth, er eich bod yn defnyddio cyfeiriadau gwe. Yn yr achos hwn rwyf am ei ddangos gan ddefnyddio llwybr lleol: Gan dybio bod y ffeil yn safle C: /Users/Usuario/Downloads/woopra_ios.png, yna ...