Archifau ar gyfer

KML

Sut i godi adeiladau 3D yn Google Earth

Mae llawer ohonom yn gwybod offeryn Google Earth, a dyna pam yr ydym wedi bod yn dyst i'w esblygiad diddorol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, i ddarparu atebion mwy a mwy effeithiol inni yn unol â datblygiadau technolegol. Defnyddir yr offeryn hwn yn gyffredin i leoli lleoedd, dod o hyd i bwyntiau, tynnu cyfesurynnau, mewnbynnu data gofodol i berfformio rhyw fath o…

Gweler cyfesurynnau UTM yn Google Maps a Street View

Cam 1. Dadlwythwch y templed porthiant data. Er bod yr erthygl yn canolbwyntio ar gyfesurynnau UTM, mae gan y cymhwysiad dempledi mewn lledred a hydred gyda graddau degol, yn ogystal ag mewn graddau, munudau ac eiliadau. Cam 2. Llwythwch y templed i fyny. Wrth ddewis y templed gyda'r data, ...

Cael uchderau o lwybr yn Google Earth

Pan fyddwn yn llunio llwybr yn Google Earth, mae'n bosibl delweddu ei ddrychiad yn y cais. Ond pan fyddwn yn lawrlwytho'r ffeil, dim ond ei gyfesurynnau lledred a hydred sy'n dod â hi. Mae'r uchder bob amser yn sero. Yn yr erthygl hon byddwn yn gweld sut i ychwanegu at y ffeil hon yr edrychiad a gafwyd o'r model digidol (srtm) y mae Google Earth yn ei ddefnyddio. Tynnwch lun o'r Llwybr ...

Sut i lawrlwytho delweddau o Google Earth - Google Maps - Bing - ArcGIS Imagery a ffynonellau eraill

I lawer o'r dadansoddwyr, rydym am adeiladu mapiau lle mae unrhyw gyfeiriad raster unrhyw lwyfan fel Google, Bing neu ArcGIS Imagery yn cael ei weledol, yn sicr nid oes gennym unrhyw broblem gan fod gan bron unrhyw lwyfan fynediad at y gwasanaethau hynny. Ond os yr hyn yr ydym am ei gael yw lawrlwytho'r delweddau hynny mewn datrysiad da, yna atebion fel ...

CartoDB, y gorau i greu mapiau ar-lein

mapiau postgis
CartoDB yw un o'r ceisiadau mwyaf diddorol a ddatblygwyd ar gyfer creu mapiau ar-lein, yn lliwgar mewn cyfnod byr iawn. Wedi'i osod ar PostGIS ac PostgreSQL, yn barod i'w ddefnyddio, yw un o'r gorau yr wyf wedi'i weld ... ac mae hynny'n fenter o darddiad Sbaenaidd, yn ychwanegu gwerth. Fformatau y mae'n eu cefnogi Bod yn ddatblygiad sy'n canolbwyntio ...

Posify, centimetr GPS rhad

Yn ddiweddar, cyflwynwyd y cynnyrch hwn yng Nghynhadledd Defnyddwyr ESRI yn Sbaen, dim ond yr wythnos diwethaf a bydd y nesaf nesaf yn TopCart Madrid. Mae'n system gosod a mesur GPS sy'n cefnogi prosesu ar ôl, a gellir cael cywirdebau centimetrig gyda hwy. Dim byd nad yw eraill yn ei wneud ...

Y Trans 450, Fast Transit Bus i Tegucigalpa

Mae hwn yn brosiect diddorol sydd bellach yn digwydd yn Honduras, o dan y dull o Bus Rapid Transit (BTR). Er ei bod yn awr yn y cyfnod hwnnw o ddealltwriaeth cyn y cludwyr nad oes ganddynt eglurder sut mae'r dinasoedd yn esblygu, ymddengys i ni un o'r cerrig milltir wrth ddatblygu'r echelin thematig ...

Sut i fewnosod delweddau lleol yn Google Earth

Wrth ymateb i gwestiwn a gaf, yr wyf yn cymryd i adael y canlyniad at ddefnydd y cyhoedd. Beth amser yn ôl ei fod wedi siarad ag y gallwch mewnosod delweddau sy'n gysylltiedig i bwynt o Google Earth, ond gan ddefnyddio cyfeiriadau gwe. Yn yr achos hwn rwyf eisiau dangos gan ddefnyddio llwybr lleol: Gan dybio bod y ffeil yn y safle C /Users/Usuario/Downloads/woopra_ios.png yna ...