Archifau ar gyfer

IntelliCAD

Meddalwedd CAD IntelliCAD. CAD arall

Ychwanegiad newydd i gyfres o gyhoeddiadau Sefydliad Bentley: Inside MicroStation CONNECT Edition

Mae EBentley Institute Press, cyhoeddwr gwerslyfrau blaengar a gweithiau cyfeirio proffesiynol ar gyfer hyrwyddo'r cymunedau peirianneg, pensaernïaeth, adeiladu, gweithrediadau, geo-ofodol ac addysgol, wedi cyhoeddi bod cyfres newydd o gyhoeddiadau ar gael o'r enw "Inside MicroStation CONNECT Edition ”, bellach ar gael mewn print yma ac fel e-lyfr ...

Wms2Cad - rhyngweithio gwasanaethau wms â rhaglenni CAD

Mae Wms2Cad yn offeryn unigryw sy'n dod â gwasanaethau WMS A TMS i lun CAD er mwyn cyfeirio atynt. Mae hyn yn cynnwys Google Map ac OpenStreet mapiau a gwasanaethau delwedd. Mae'n syml, yn gyflym ac yn effeithiol. Dim ond y math o fap rydych chi'n ei ddewis o'r rhestr o wasanaethau WMS a ddiffiniwyd ymlaen llaw neu'n diffinio un o'ch diddordeb, gallwch chi ...

Cynhyrchu cof technegol o leiniau gyda CivilCAD

Ychydig iawn o raglenni sy'n gwneud hyn, o leiaf gyda'r symlrwydd y mae CivilCAD yn ei wneud. Yr hyn yr ydym fel arfer yn ei ddisgwyl yw adroddiad o'r parseli, fesul bloc, gyda'u tabl o gyfarwyddiadau a phellteroedd, ffiniau a defnydd. Dewch i ni weld sut i wneud hynny gyda CivilCAD, gan ddefnyddio AutoCAD er ei fod hefyd yn gweithio gyda Bricscad sy'n rhatach ac yn ...

FastCAD, Cysgod AutoCAD

Os nad ydych erioed wedi clywed am FastCAD ... dylech chi. Rwy'n gwybod, efallai eich bod chi'n gwybod am y tro cyntaf bod y rhaglen hon yn bodoli, ond rydw i eisiau cymryd eiliad o'r noson hon o hufen iâ gyda chwcis Oreo i ddangos teclyn y mae gennym ni rywbeth i'w ddysgu ohono hyd yn oed os yw yn y paragraff olaf. Pam mae FastCAD yn bwysig Wel ...

Faint o feddalwedd sydd werth yn y blog hwn?

Rwyf wedi bod yn ysgrifennu am bynciau technoleg gwallgof ers dros ddwy flynedd, fel arfer meddalwedd a'i chymwysiadau. Heddiw, rwyf am achub ar y cyfle i wneud dadansoddiad o'r hyn y mae'n ei olygu i siarad am feddalwedd, gyda'r gobaith o ffurfio barn, tynnu sylw at rinweddau a sut maen nhw'n ymateb i eiriau incwm economaidd a chynhyrchu traffig yn ...

Pwy sy'n symud fy ngws?

  Rwy'n hoff iawn o Geoinformatics, ar wahân i fod yn gylchgrawn gyda chwaeth fawr o ran ei gynllun, mae'r cynnwys yn dda iawn mewn materion geo-ofodol. Heddiw, cyhoeddwyd fersiwn mis Ebrill, ac rwyf wedi cymryd rhai testunau a amlygwyd mewn coch ohonynt i'ch cymell i'r darlleniad suddlon. Mewn fersiynau blaenorol fe wnes i adolygiad, heddiw rydw i…

QCad, AutoCAD amgen ar gyfer Linux a Mac

Fel y gwyddom, gall AutoCAD redeg yn Linux ar Wine neu Citrix, ond y tro hwn byddaf yn dangos teclyn a all fod yn ddatrysiad cost isel ar gyfer Linux, Windows a Mac. QCad ydyw, datrysiad a ddatblygwyd gan RibbonSoft o 1999 ac ar y pwynt hwn mae wedi cyrraedd aeddfedrwydd digonol fel ...

Cymhariaeth o feddalwedd CAD

Yn yr un modd ag y mae cymhariaeth rhwng datrysiadau cyfrifiadurol ar gyfer Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol GIS, hefyd yn Wikipedia mae tabl tebyg ar gyfer offer CAD sy'n ganolog i'r hyn rydyn ni'n ei adnabod fel AEC (Pensaernïaeth, Peirianneg ac Adeiladu) Mae yna athrawon prifysgol, yn gyffredinol. wedi darfod sy'n dweud wrth eu myfyrwyr am bostio Wikipedia ...

ProgeCAD, dewis arall arall i AutoCAD

Datrysiad cost isel yw ProgeCAD wedi'i seilio ar dechnoleg IntelliCAD 6.5, y gellir ei fabwysiadu'n berffaith yn lle meddalwedd ar lefel AutoCAD. Dewch i ni weld beth sydd gan progeCAD: Yn debyg i AutoCAD Mae'r ffaith o fod yn debyg i AutoCAD mewn gorchmynion ac ymarferoldeb yn golygu nad oes angen hyfforddi ...

Profi Netbook yn CAD / GIS

  Ychydig ddyddiau yn ôl roeddwn wedi ystyried profi bod Llyfr Net o'r fath yn gweithio yn yr amgylchedd daearegol, yn yr achos hwn rwyf wedi bod yn profi'r Acer Un y gofynnodd rhai technegwyr gwledig imi ei brynu ar ymweliad â'r ddinas. Fe wnaeth y prawf fy helpu i benderfynu a ydw i'n buddsoddi mewn HP arall uchel yn fy nghaffaeliad nesaf ...

Cymhariaeth BitCAD - AutoCAD (Rownd 1)

Yn gynharach roeddwn wedi siarad am BitCAD, sy'n ddewis arall rhad i AutoCAD, gyda hysbysebu ymosodol iawn a bod hynny bellach wedi rhyddhau ei fersiwn 6.5 gyda swyddogaethau 3D. Bob dydd mae mwy o gwmnïau'n cael eu gorfodi i roi'r gorau i'r arfer o hacio oherwydd bod cytundebau rhyngwladol yn cael mwy o lywodraethau i gymryd rhan yn y ...

Ychydig ymlaen llaw o integreiddio CAD - Costau

Ar ôl marwolaeth SAICIC, cymerodd sawl rhaglen Mecsicanaidd y farchnad hon drosodd, gan ffurfio un o'r meysydd peirianneg a awtomeiddiwyd gyntaf. Rwy'n cofio fy mod weithiau wedi dysgu'r cwrs cost, ac roedd angen profi gwahanol gymwysiadau (ar gael yn y dyddiau hynny), fel NewWall, Opus, Champion a Neodata. Roedd yr olaf yn ymddangos i mi ...

Creadigrwydd BitCAD

Rwy'n credu bod yr hysbysebu ar gyfer BitCAD, gan IntelliCAD, yn dda iawn, sydd gyda llaw yn ddewis amgen cost isel i AutoCAD fel yr oeddwn yn siarad amdano ychydig yn ôl pan wnaethom adolygiad mwy helaeth o'r rhaglen hon. Mae'n rhoi gwers dda i'r adran Marchnata Manifold hehe. Ac ers fy mod i'n eu hoffi, maen nhw ...

CAD / GIS ymhlith blaenoriaethau Meddalwedd am Ddim

Crëwyd y Free Software Foundation (FSF) ym 1985 gyda'r bwriad o hyrwyddo defnyddio, datblygu a diogelu meddalwedd o dan drwyddedau nad ydynt yn berchnogol cynllun masnachol. Trwy Gigabriones Rwyf wedi dysgu bod yr FSF wedi cyhoeddi un ar ddeg o brosiectau blaenoriaeth, gan gynnwys dau mewn materion geo-ofodol: Disodli Google ...