Archifau ar gyfer

IntelliCAD

Meddalwedd CAD IntelliCAD. CAD arall

Ychwanegiad newydd i gyfres o gyhoeddiadau Sefydliad Bentley: Inside MicroStation CONNECT Edition

Mae EBentley Institute Press, cyhoeddwr gwerslyfrau blaengar a gweithiau cyfeirio proffesiynol ar gyfer hyrwyddo’r cymunedau peirianneg, pensaernïol, adeiladu, gweithrediadau, geo-ofodol ac addysgol, wedi cyhoeddi bod cyfres newydd o gyhoeddiadau ar gael o’r enw “Within MicroStation CONNECT Edition ”, bellach ar gael mewn print yma ac fel e-lyfr…

Cynhyrchu cof technegol o leiniau gyda CivilCAD

Ychydig iawn o raglenni sy'n gwneud hyn, o leiaf gyda'r symlrwydd y mae CivilCAD yn ei wneud. Yr hyn yr ydym yn ei ddisgwyl, yn gyffredinol, yw adroddiad o'r lleiniau, yn ôl bloc, gyda'i bwrdd cyfarwyddiadau a phellteroedd, ffiniau a defnydd. Gadewch i ni weld sut i wneud hynny gyda CivilCAD, gan ddefnyddio AutoCAD er ei fod hefyd yn gweithio gyda Bricscad sy'n rhatach a ...

Faint o feddalwedd sydd werth yn y blog hwn?

dros ddwy flynedd yn ôl i ysgrifennu am faterion technoleg crazy, meddalwedd a cheisiadau fel arfer. Heddiw, rwyf yn eu cymryd i wneud dadansoddiad o'r hyn y mae'n ei olygu i siarad o feddalwedd, gan obeithio i ffurfio barn, i amlygu cryfderau a sut y maent yn ymateb i eiriau incwm a chynhyrchu traffig ...

Pwy sy'n symud fy ngws?

Rwy'n hoffi Geoinformatics, ac eithrio bod yn gylchgrawn gyda blas da o gynllun, mae'r cynnwys yn dda iawn mewn materion geo-ofodol. Heddiw cyhoeddwyd fersiwn Ebrill, o ble rydw i wedi cymryd rhai testunau a amlygwyd mewn coch i'w cymell i'r darllen blasus. Mewn fersiynau blaenorol, fe wnes i adolygiad, heddiw rwy'n ...

QCad, AutoCAD amgen ar gyfer Linux a Mac

Fel y gwyddom, gall AutoCAD rhedeg ar Linux ar Gwin neu Citrix, ond y tro hwn yn dangos yn offeryn a all fod yn ateb cost isel ar gyfer Linux, fel Ffenestri a Mac. Mae'n QCad, un a ddatblygwyd gan RibbonSoft datrysiad o Mae 1999 eisoes ar yr uchder hwn wedi cyrraedd digon o aeddfedrwydd fel ...

ProgeCAD, dewis arall arall i AutoCAD

Mae ProgeCAD yn ddatrysiad cost isel yn seiliedig ar dechnoleg IntelliCAD 6.5, y gellir ei fabwysiadu'n berffaith yn lle meddalwedd yn y lefel AutoCAD. Gadewch i ni weld beth sydd wedi progeCAD: Yn debyg i AutoCAD Mae'r ffaith bod yn debyg i AutoCAD mewn gorchmynion a gweithredoldeb yn caniatáu nad oes angen hyfforddi ...

Comparison BitCAD - AutoCAD (Rownd 1)

Cyn i mi siarad am BitCAD, sy'n ddewis arall yn economaidd i AutoCAD, gydag hysbysebion ymosodol iawn ac ar hyn o bryd mae wedi rhyddhau ei fersiwn 6.5 gyda swyddogaeth 3D. Bob dydd, mae mwy o gwmnïau'n gorfod rhoi'r gorau i arfer hacio oherwydd bod cytundebau rhyngwladol yn cael mwy o lywodraethau sy'n ymwneud â ...

Ychydig ymlaen llaw o integreiddio CAD - Costau

Ar ôl marwolaeth SAICIC, neilltuodd nifer o raglenni Mecsico i'r farchnad hon, gan gynnwys un o'r meysydd peirianneg a gafodd eu awtomataidd gyntaf. Rwy'n cofio y rhoddais y cwrs cost weithiau, ac roedd angen ceisio gwahanol geisiadau (ar gael yn y dyddiau hynny), fel NewWall, Opus, Champion a Neodata. Roedd yr olaf yn ymddangos ...

Creadigrwydd BitCAD

Rwy'n credu bod hysbysebu BitCAD yn dda iawn, o IntelliCAD, sydd ar y ffordd yn ddewis amgen isel i AutoCAD wrth i mi siarad â chi ychydig yn ôl pan wnaethom adolygiad mwy helaeth o'r rhaglen hon. Mae'n rhoi gwers dda i adran farchnata Manifold hehe. Ac oherwydd fy mod yn eu hoffi, maen nhw ...

CAD / GIS ymhlith blaenoriaethau Meddalwedd am Ddim

Crëwyd y Sefydliad am Feddalwedd Am Ddim (FSF) yn 1985 gyda'r bwriad o hyrwyddo defnyddio, datblygu a diogelu meddalwedd o dan drwyddedau nad ydynt yn berchen ar gynllun masnachol. Trwy Gigabriones, rwyf wedi dysgu bod y FSF wedi cyhoeddi un ar ddeg o brosiectau blaenoriaeth, gan gynnwys dau mewn materion geosodol: Yn lle Google ...