Archifau ar gyfer

GvSIG

Defnyddio gvSIG fel dewis arall o Ffynhonnell Agored

Mae bron popeth yn barod ar gyfer 4as Jornadas gvSIG

  Mae'r cyfnod cofrestru ar gyfer 4edd Gynhadledd gvSIG, a drefnir gan Weinyddiaeth Seilwaith a Thrafnidiaeth (CIT) y Generalitat, bellach ar agor. Bydd y rhain yn cael eu cynnal rhwng 3 a 5 Rhagfyr 2008 yng Nghanolfan Gynadledda Valencia, ac a fydd eleni yn cynnal Cyfarfod OGC (Consortiwm Geo-ofodol Agored), ...

Yn barod ar gyfer Seminar GvSIG

Yn olaf, penderfynodd y sefydliad a grybwyllodd amdanynt GvSIG, fel eu bod wedi gwneud cynnig i ddatblygu System Rheoli Gwybodaeth Ddinesig a ddatblygwyd ar Java o dan API GvSIG. Felly byddaf yn rhoi seminar i chi o 3 diwrnod o dri diwrnod yr un o dan yr enw: "Sut i wneud â GvSIG ...

Sut i gysylltu GvSIG gyda GIS Manifold

Mae gen i ddata y tu mewn i faniffold geodatabase, gydag estyniad .map ac rydw i eisiau i ddefnyddwyr GvSIG gael mynediad iddo. Dewch i ni weld dwy ffordd wahanol i'w wneud: 1. Trwy We Feature Services (WFS) Gwneir hyn trwy greu gwasanaethau wfs gyda Manifold, ac er imi ei egluro ychydig fisoedd yn ôl, fe'i crynhoir yn: Ffeil / allforio / html ...

Mae defnyddwyr ArcView 3x yn hoffi GvSIG

Heddiw, bûm mewn sefydliad cynhyrchu cartograffig, un o'r rhai a ddysgodd yn dda iawn i raglennu gyda Avenue, y bwriad cychwynnol oedd cyflwyno dewisiadau amgen i ddiflaniad ffurfiol ArcView 3x a chyfyngiad symud i ArcGIS 9. Byddai wedi bod yn fwy cymhleth pe buasent wedi bod Defnyddwyr geomedia y byddai'r gymhariaeth wedi ...

Cyhoeddi gwasanaethau OGC gan GvSIG

Yn flaenorol gwelsom sut roedd yn bosibl cyhoeddi gwasanaethau gwe o Manifold o'r platfform bwrdd gwaith; hefyd wrth greu hyn gwelsom fod opsiwn i gael tudalen rhyngwyneb ar gyfer safonau WFS a WMS. Dim ond nawr cyhoeddwyd bod yr estyniad cyhoeddi ar gyfer gvSIG 1.1.x bellach ar gael, sy'n caniatáu i'r defnyddiwr gyhoeddi…

GvSIG: Argraff gyntaf

Ar hyn o bryd fy mod yn cael fy "gorfodi" i fynd i mewn i GvSIG, dyma fy argraff gyntaf. Cyfeillgar. Gan fy mod wedi bod yn argraffu'r llawlyfr 371 tudalen, rwyf wedi ffurfio'r argraff bod yr offeryn hwn wedi'i wneud ar gyfer defnyddwyr AutoCAD ac ArcView. Roedd disgwyl y tebygrwydd ag ArcView gyda'i symlrwydd "golygfa, bwrdd, map" ond ...

Cymhariaeth o drafodwyr data gofodol

Mae Boston GIS wedi cyhoeddi cymhariaeth rhwng yr offer hyn ar gyfer trin data gofodol: SQL Server 2008 Spatial, PostgreSQL / PostGIS 1.3-1.4, MySQL 5-6 Mae'n ddiddorol bod Manifold yn cael ei grybwyll fel dewis arall hyfyw ... mae hynny'n dda ar ôl Fwy na blwyddyn yn ôl fe wnaethon ni daflu blodau ato, gan obeithio y byddai ei boblogrwydd yn tyfu. Er nad yw Manifold yn mynd ...

Meini prawf ar gyfer dewis atebion GIS / CAD

Heddiw fu'r diwrnod y bûm yn gyfrifol am ei gyflwyno yn ystod cadastre eiddo tiriog Bolivia. Mae'r pwnc wedi bod yn ganolog i'r adlewyrchiad o sut i ddewis teclyn cyfrifiadurol ar gyfer datblygiad geomig. Dyma'r graff rydw i wedi'i ddefnyddio, a fy ffocws fu'r dadansoddiad o'r cyd-destun lle rydyn ni'n aros ...

GIS Meddalwedd Eraill

Ar hyn o bryd rydym yn profi ffyniant ymhlith llawer o dechnolegau a brandiau y mae eu cymhwysiad mewn systemau gwybodaeth ddaearyddol yn ymarferol, ar y rhestr hon, wedi'i wahanu gan y math o drwydded. Mae gan bob un ohonynt ddolen i dudalen lle gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth: Meddalwedd fasnachol, neu o leiaf gyda thrwydded ddi-rydd ArcGIS (Arweinydd y byd mewn cymwysiadau ...