Archifau ar gyfer

GvSIG

Defnyddio gvSIG fel dewis arall o Ffynhonnell Agored

Mae bron popeth yn barod ar gyfer 4as Jornadas gvSIG

Mae cyfnod cofrestru cynadleddau 4as gvSIG, a drefnir gan Adran Seilwaith a Thrafnidiaeth (CIT) y Generalitat, bellach ar agor. Cynhelir y rhain o'r 3 i 5 o Ragfyr 2008 yn y Palacio de Congresos de Valencia, a fydd yn cynnal OGC (Consortiwm Geospatial Agored) eleni, ...

Yn barod ar gyfer Seminar GvSIG

Yn olaf penderfynodd GvSIG y sefydliad a grybwyllwyd arnynt, fel eu bod wedi gwneud cynnig i ddatblygu System Rheoli Gwybodaeth Dinesig a ddatblygwyd ar Java o dan API GvSIG. Felly, byddaf yn rhoi seminar i chi o ddyddiau 3 o dri diwrnod yr un dan yr enw: "Sut i wneud gyda GvSIG ...

Sut i gysylltu GvSIG gyda GIS Manifold

Mae gen i ddata o fewn geodatabase manifold, gyda estyniad .map ac rwyf am i ddefnyddwyr GvSIG gael mynediad atynt. Gadewch i ni weld dau ffordd wahanol o'i wneud: 1. Trwy Web Feature Services (WFS) Gwneir hyn trwy greu gwasanaethau wfs gyda Manifold, ac er fy mod wedi ei esbonio ychydig fisoedd yn ôl, fe'i crynhoir yn: File / export / html ...

Cyhoeddi gwasanaethau OGC gan GvSIG

Yn flaenorol, gwelsom sut y gallai Manifold gyhoeddi gwasanaethau gwe o'r llwyfan bwrdd gwaith; hefyd wrth greu hyn, gwelsom fod opsiwn i gael tudalen rhyngwyneb ar gyfer safonau WFS a WMS. Dim ond nawr y cyhoeddwyd bod yr estyniad cyhoeddi ar gyfer gvSIG 1.1.x bellach ar gael, sy'n caniatáu i'r defnyddiwr gyhoeddi ...

GvSIG: Argraff Gyntaf

Dim ond fy mod i'n "gorfodi" i fynd i mewn i GvSIG, dyma fy argraff gyntaf. Cyfeillgar Gan fy mod wedi bod yn argraffu tudalennau llawlyfr 371, rwyf wedi llunio'r argraff bod yr offeryn hwn wedi'i wneud ar gyfer defnyddwyr AutoCAD a ArcView. Roedd y tebygrwydd ag ArcView yn aros i mi gyda'i symlrwydd "golwg, tabl, map" ond ...

Meini prawf ar gyfer dewis atebion GIS / CAD

Heddiw, bu'r diwrnod yr wyf wedi'i gohebu i'w ddatgelu yn ystod gwastad eiddo tiriog o Bolivia. Mae'r pwnc wedi'i ganoli i adlewyrchu sut i ddewis offeryn cyfrifiadurol ar gyfer datblygiad geomatig. Dyma'r graffig yr wyf wedi'i ddefnyddio, a fy ffocws fu'r dadansoddiad o'r cyd-destun y gobeithiwn ...

Geofumadas ar y daith Mawrth 2008

Ym mis Mawrth ar ôl, rhwng gwyliau'r Pasg, y daith i Guatemala a'r gobaith o fynychu Baltimore. Ond gyda phopeth, bu peth amser bob amser i ddarllen mewn rhai blogiau, ac rwyf wedi dewis o leiaf un pwnc o ddiddordeb yr wyf yn argymell ei ddarllen. Y gorau o'r fforymau Gabriel Ortiz ...

GIS Meddalwedd Eraill

Ar hyn o bryd rydym yn profi ffyniant ymhlith llawer o dechnolegau a brandiau y mae eu cais mewn systemau gwybodaeth ddaearyddol yn ymarferol, yn y rhestr hon, wedi'u gwahanu gan y math o drwydded. Mae gan bob un ohonynt ddolen i'r dudalen lle gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth: meddalwedd masnachol, neu o leiaf gyda thrwydded heb fod am ddim ArcGIS (Arweinydd y byd mewn ceisiadau ...