Archifau ar gyfer

GvSIG

Defnyddio gvSIG fel dewis arall o Ffynhonnell Agored

gnSIG sefydlog 1.9 a 2.0 ym mis Gorffennaf a mis Medi

Yn ffurfiol, cyhoeddwyd agweddau diffiniol o'r cwmpas a'r dyddiadau a sefydlwyd ar gyfer rhyddhau fersiynau sefydlog o gvSIG. Mae'r ateb i ddau gwestiwn sylfaenol yn werthfawr iawn: 1. Pryd fydd gvSIG 1.9 yn cael ei ryddhau? 27 o Orffennaf 2009 2. A phan fydd gvSIG 2.0 yn dod allan? 15 o Fedi 2009 Rydym yn gobeithio y bydd yr ymdrech yn ...

Pwy sy'n symud fy ngws?

Rwy'n hoffi Geoinformatics, ac eithrio bod yn gylchgrawn gyda blas da o gynllun, mae'r cynnwys yn dda iawn mewn materion geo-ofodol. Heddiw cyhoeddwyd fersiwn Ebrill, o ble rydw i wedi cymryd rhai testunau a amlygwyd mewn coch i'w cymell i'r darllen blasus. Mewn fersiynau blaenorol, fe wnes i adolygiad, heddiw rwy'n ...

Cysylltu Microstation V8i gyda gwasanaethau WMS

Ychydig amser yn ôl fe wnaethon ni ddangos ffurf archaeig gan ei bod yn bosib cysylltu â gwasanaethau OGC gan ddefnyddio Microstation, rwy'n cofio bod Keith wedi dweud wrthyf y byddai'r fersiwn nesaf yn meddu ar y galluoedd hyn. Mewngofnodi I gael mynediad, fe'i gwneir bob amser drwy'r rheolwr raster sydd bellach, yn ychwanegol at ychwanegu gwasanaeth ffeil a delwedd raster, mae'r opsiwn map gwe yn ymddangos ...

gvSIG fel dewis arall i fwrdeistrefi

Yr wythnos hon, byddaf yn cael cyfarfod technegol o Brosiect sy'n ystyried gvSIG fel dewis arall i'w weithredu mewn bwrdeistrefi lle maent yn gweithredu prosiect Ordinhad Tiriogaethol sy'n cwmpasu rhan o Ganol America. Eisoes yn America Ladin, clywir gwahanol brofiadau yn y defnydd o gvSIG, yn yr achos hwn hoffwn sôn am un o'r rhai a ddigwyddodd yn Guatemala, o bosib ...

O'r gorau o 4tas. GvSIG ...

Mae llawer yn cytuno mai ymhlith y gorau a gafwyd yn ystod y dyddiau diwethaf oedd y cylchgrawn yn cyfeirio at y digwyddiad, sy'n cynrychioli gwaith gwych nid yn unig o ran cynnwys ond blas graffig. I'r rhai a gafodd ei dderbyn mewn fformat printiedig, mae'n sicr yn ddarn casgliad amhrisiadwy gan fod y llyfrau comig hynny'n ...

Prosiect arall yw gvSIG

Heddiw, cefais gyfarfod gyda sylfaen o bwysigrwydd mawr yn rhanbarth Canol America, ac mae wedi gwneud yn hapus iawn i mi wybod eu bod wedi ymuno â'r ymrwymiad i hyrwyddo gvSIG ar gyfer defnydd trefol. Cyfeiriaf at Ddatblygiad Bwrdeistrefol Sylfaenol, sefydliad sy'n bodoli o 1993 ac mae wedi bod yn datblygu ...

Mentrau hyrwyddo: DielmoOpenLiDAR

Ychydig ddyddiau yn ôl soniais am yr ymdrechion sy'n cael eu gwneud o ran rheoli data LIDAR, felly heddiw cyfleu datganiad ffurfiol a gyhoeddwyd DIELMO 3D SL DielmoOpenLiDAR: meddalwedd am ddim newydd ar gyfer LIDAR rheoli data ar gyfer dros y blynyddoedd 5 yn ôl DIELMO 3D SL wedi bod yn gweithio ar y ...

GvSIG, yn gweithio gyda ffeiliau LIDAR

Am beth amser bellach, mae gwahanol geisiadau wedi'u gweithredu gyda thechnoleg LiDAR (Goleuo Canfod a Cheisio), sy'n cynnwys mesuriad anghysbell o'r ddaear gan ddefnyddio system laser. Yn ôl yr wybodaeth bresennol yn DIELMO, ar hyn o bryd, LiDAR yw'r aer-dechnoleg fwyaf cywir ar gyfer cynhyrchu modelau tirwedd digidol ...

Profi a beirniadu gvSIG 1.9

Yn ddiweddar, cyhoeddwyd fersiwn 1.9 o gvSIG yn y fersiwn alffa, ar ôl cael eu profi wedi penderfynu gadael rhai argraffiadau o'r blaen anghofio: Download Gallwch golli cymaint fersiwn rhagofyniad, sy'n pwyso 103 116 MB achos Ffenestri a Linux MB. Mae hwn yn ddewis amgen da os nad oes ganddynt gyfleuster ...

GvSIG 2, argraffiadau cyntaf

Yn y cwrs, penderfynasom roi cynnig ar y fersiwn newydd o GvSIG, er nad yw wedi'i ddatgan eto yn sefydlog, mae'n bosib llwytho i lawr wahanol adeiladau i weld pa don. Llwythwyd y 1214 i lawr, ac er fy mod yn disgwyl profi swyddogaeth symbolau pwyntiau a llinellau wrth i xurxo ddweud wrthyf, mae'n debyg y bydd rhaid i mi geisio ...

Bywyd ar ôl ArcView 3.3 ... GvSIG

Rwyf wedi gorffen rhoi modiwl cyntaf GvSIG, i sefydliad sydd, ar wahān i weithredu system ar gyfer defnyddio bwrdeistrefi, hefyd yn disgwyl darparu hyfforddiant ar GIS am ddim. Roedd y sefydliad hwn wedi datblygu cais ar Avenue ond yn meddwl am ei symud i ArcGIS rhoddodd 9 y cyfle i mi ddangos iddynt ddewisiadau am ddim a ...

Meddalwedd GIS am ddim ar OSWC 2008

efallai Ryngwladol, Cynhadledd Byd Ffynhonnell Agored, Cynhadledd Free Software yw'r digwyddiad mwyaf pwysig yn gysylltiedig i agor technolegau ffynhonnell yn Sbaen ac Ewrop, bydd hyn yn digwydd o 20 22 i Hydref yn Mhalas Cyngresau'r ac Arddangosfeydd yn Malaga. Mae nifer y papurau yn eang mewn canghennau gwahanol ...