Archifau ar gyfer

GvSIG

Defnyddio gvSIG fel dewis arall o Ffynhonnell Agored

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ychydig ddyddiau yn ôl, yng ngwres caffi de palo y mae fy mam-yng-nghyfraith yn ei wneud, roeddem yn gwneud rhai rhithwelediadau ynghylch y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn ardal y Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geo-ofodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb ddweud yn ddiflas), mae llawer yn hyn eisoes wedi'i ddweud yn y tymor canolig ...

SEXTANTE, + 220 ar gyfer gvSIG

Yn yr un modd ag y mae GRASS yn ategu Quantum GIS, mae SEXTANTE yn ei wneud gyda gvSIG, gan gynnal yr arbenigedd. Maent ymhlith y gorau o'r ymdrechion cydweithredol rhwng dewisiadau amgen ffynhonnell agored yn yr amgylchedd geo-ofodol, gan geisio osgoi dyblygu. Yr ymdrech gan gvSIG i aros mewn rheolaeth fector gyda llawer o alluoedd CAD oedd…

gvSIG: offer 21 CAD

Gwendid aml yn rhaglenni arbenigedd GIS yw eu cyfyngiad wrth adeiladu data yn rhwydd gan offer sy'n canolbwyntio ar CAD. Fesul ychydig mae'r bwlch yn culhau, er ei bod yn amheus ai y GIS sydd wedi gwella ei alluoedd adeiladu neu'r CAD sydd wedi gweithredu amrywiadau ...

Gwneud lliwiau tryloyw i ddelweddau

Mae llawer o ddelweddau wedi'u torri o bolygonau, ond ni wnaeth gwneud hynny liw tryloyw i'r cefndir ac mae du annifyr yn ymddangos. Neu mewn achosion eraill, rydym am i ystod o liwiau beidio â bod yn weladwy; Gawn ni weld sut i wneud hynny: Gyda gvSIG. Rwy'n defnyddio fersiwn 1.9 sefydlog, sydd o'r diwedd yn wallgofrwydd ...

gvSIG 1.9 sefydlog gyrraedd. Hooray !!!

Yr wythnos hon mae'r fersiwn sefydlog o gvSIG 1.9 wedi'i chyfleu, y cawsom yr RC1 ohoni ym mis Awst a'r Alpha ym mis Rhagfyr 2008. Efallai y bydd y fersiwn hon yn creu hanes, oherwydd mae'r aeddfedrwydd yn ddigon i'w hyrwyddo at ddefnydd trefol, heb gael ei danamcangyfrif ni waeth cyn lleied y gwnaeth ArcView 3x a gvSIG ...

gvSIG, a fydd yn yr 5tas. dyddiau

Cyhoeddwyd fersiwn ragarweiniol o'r hyn a allai fod yn y bumed gynhadledd gvSIG sydd i'w chynnal yng nghanolfan digwyddiadau Valencia, rhwng Rhagfyr 2 a 4, 2009. Daw llawer o'r gwaith i'w gyflwyno o Sbaen, er bod rhai profiadau o Yr Almaen, yr Eidal a throsodd. Maen nhw hefyd yn galw'r ...

Cyrsiau GvSIG yn Valencia

Gan ddechrau yn chwarter cyntaf 2010, bydd Canolfan Hyfforddi Prifysgol Florida yn gwasanaethu cyrsiau gvSIG, sydd hyd yma wedi cael eu haddysgu fel cyd-fynd â'r Diploma Arbenigol Twristiaeth Mewnol. Mae'r un sy'n para 20 awr am bythefnos, wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol, technegwyr a gweision sifil sy'n dymuno ymuno â'r ...

gvSIG 1.9 RC1, yn barod i'w llwytho i lawr

Mae GvSIG 1.9 RC1 bellach yn barod i'w lawrlwytho, y dosbarthiad ymgeisydd rhyddhau cyntaf (Ymgeisydd Rhyddhau) o Build 1243 o Awst 313. Cymerodd y dadlwythiad ychydig o amser, oherwydd i ddechrau roedd gvsig.org allan o wasanaeth, o ble mae'r adeiladau'n cael eu lawrlwytho, yna roedd y fersiwn a oedd ar gael wrth ei dadsipio a'i gweithredu yn ymddangos fel ffeil lygredig. ...

GvSIG: Elw o hyn a chrefftau eraill

Mae'r ffordd y mae offer rhad ac am ddim wedi aeddfedu yn ddiddorol, rai blynyddoedd yn ôl, wrth siarad am GIS am ddim, roedd yn swnio fel UNIX, yn llais Geek ac ar lefel o ddrwgdybiaeth rhag ofn yr anhysbys. Mae hynny i gyd wedi newid llawer gyda'r amrywiaeth o atebion sydd wedi aeddfedu nid yn unig wrth adeiladu ...

Faint o feddalwedd sydd werth yn y blog hwn?

Rwyf wedi bod yn ysgrifennu am bynciau technoleg gwallgof ers dros ddwy flynedd, fel arfer meddalwedd a'i chymwysiadau. Heddiw, rwyf am achub ar y cyfle i wneud dadansoddiad o'r hyn y mae'n ei olygu i siarad am feddalwedd, gyda'r gobaith o ffurfio barn, tynnu sylw at rinweddau a sut maen nhw'n ymateb i eiriau incwm economaidd a chynhyrchu traffig yn ...

Ymfudo Integredig i Feddalwedd Am Ddim

Cyhoeddwyd systematig o brofiad Adran Seilwaith a Thrafnidiaeth Valencia wrth iddi symud o feddalwedd fasnachol i feddalwedd am ddim o dan drwydded Creative Commons, yn Sbaeneg a Saesneg. Enw’r prosiect oedd gvPONTIS, ac yn fwy na chael ailadeiladu’r profiad, mae ganddo waith adolygu gwych ...

Strwythurau Data Gofodol i Guatemala

Mae'r Prototeip o Seilwaith Data Gofodol ar gyfer Guatemala sy'n cael ei baratoi gan Ysgrifennydd Cyffredinol Cynllunio a Rhaglennu Llywyddiaeth SEGEPLAN yn ddiddorol. Roeddem wedi gweld yn y cyflwyniad fideo o Moisés Poyatos a Walter Girón o SITIMI yn y 4ydd. cynadleddau gvSIG; ar ddiwedd y cyflwyniad soniasant fod y DRhA ...