Archifau ar gyfer

GvSIG

Defnyddio gvSIG fel dewis arall o Ffynhonnell Agored

UDig, argraff gyntaf

Rydym eisoes wedi edrych ar offer ffynhonnell agored eraill yn yr ardal GIS, gan gynnwys Qgis a gvSIG, ar wahān i raglenni nad ydynt yn rhad ac am ddim yr ydym wedi'u ceisio o'r blaen. Yn yr achos hwn, fe wnawn ni gyda GIS Internet Desktop GIS (uDig), un o'r rhai sy'n dod i mewn PortableGIS. Lle mae UDig yn dod, mae'n adeiladu ...

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ddiwrnod neu ddwy yn ôl, yng ngwres coffi ffon a wnaed gan fy mam-yng-nghyfraith, gwnaethom rai rhithwelediadau am y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn yr ardal Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geosodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb sôn am ddiflas), mae llawer ohono eisoes wedi ei ddweud yn y tymor canolig ...

SEXTANTE, + 220 ar gyfer gvSIG

Wrth i GRASS ategu Quantum GIS, mae SEXTANTE yn ei wneud gyda gvSIG, gan gynnal yr arbenigedd. Dyma'r gorau o ymdrechion cydweithredol rhwng dewisiadau amgen ffynhonnell agored yn yr amgylchedd geosodol, er mwyn osgoi dyblygu. Yr ymdrech gan gvSIG i aros mewn rheoli fector gyda nifer o alluoedd CAD ...

gvSIG: offer 21 CAD

Eu gwendid yn aml mewn rhaglenni sydd ag arbenigedd GIS yw eu cyfyngiad i adeiladu data gyda'r rhwyddineb a gynigir gan offer CAD-oriented. Ychydig iawn yw'r bwlch yn llai, er ei bod yn amheus p'un a fu'r GIS sydd wedi gwella ei alluoedd adeiladu neu'r CAD sydd wedi gweithredu amrywiadau ...

Gwneud lliwiau tryloyw i ddelweddau

Mae llawer o ddelweddau wedi'u torri o blith polygonau, ond wrth wneud hynny, nid oedd lliw tryloyw wedi'i sefydlu yn y cefndir ac ymddengys du anhygoel. Neu mewn achosion eraill, rydym yn dymuno nad yw ystod o liwiau yn weladwy; Gadewch i ni weld sut i wneud hynny: Gyda gvSIG. Rwy'n defnyddio'r fersiwn 1.9 sefydlog, sydd yn olaf yn wallgof ...

GvSIG, a fydd yn y 5tas. Dyddiau

Mae eisoes wedi cyhoeddi fersiwn rhagarweiniol o'r hyn a allai fod yn y pumed diwrnod gvSIG i'w ddatblygu yng nghanolfan digwyddiadau Valencia, o'r 2 i 4 o Ragfyr 2009. Mae llawer o'r gwaith i'w gyflwyno yn dod o Sbaen, er bod rhai profiadau o'r Almaen, yr Eidal ac yno. Maent hefyd yn galw'r ...

Cyrsiau GvSIG yn Valencia

O chwarter cyntaf 2010, bydd Canolfan Hyfforddi y Brifysgol Florida yn gwasanaethu cyrsiau gvSIG, sydd hyd yn hyn wedi cael ei addysgu fel un sy'n ategu Diploma mewn Arbenigwr Twristiaeth Mewnol. Mae hyd 20 oriau am bythefnos wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol, technegwyr a swyddogion sy'n dymuno mynd i mewn i'r ...

gvSIG 1.9 RC1, yn barod i'w llwytho i lawr

Rydych nawr yn barod i'w llwytho i lawr gvSIG RC1.9 1, y fersiwn ymgeisydd dosbarthu cyntaf (Rhyddhau Ymgeisydd) o'r 1243 313 Adeiladu mis Awst. Cymerodd y download ychydig, gan ei fod yn wreiddiol y tu allan i wasanaeth gvsig.org, o ble yn adeiladu, yna bydd y fersiwn sydd ar gael i uncompress i lawr ac yn rhedeg yn ymddangos ffeil fel llygredig. ...

GvSIG: Elw o hyn a chrefftau eraill

Mae'r ffordd y mae offer am ddim wedi aeddfedu yn ddiddorol, ychydig flynyddoedd yn ôl, yn sôn am GIS am ddim, mae'n swnio fel UNIX, yn llais Geek ac ar lefel o ddiffyg ymddiriedaeth oherwydd ofn yr anhysbys. Y cyfan sydd wedi newid llawer gyda'r amrywiaeth o atebion sydd wedi aeddfedu nid yn unig wrth adeiladu ...

Faint o feddalwedd sydd werth yn y blog hwn?

dros ddwy flynedd yn ôl i ysgrifennu am faterion technoleg crazy, meddalwedd a cheisiadau fel arfer. Heddiw, rwyf yn eu cymryd i wneud dadansoddiad o'r hyn y mae'n ei olygu i siarad o feddalwedd, gan obeithio i ffurfio barn, i amlygu cryfderau a sut y maent yn ymateb i eiriau incwm a chynhyrchu traffig ...

Ymfudo Integredig i Feddalwedd Am Ddim

Fe'i cyhoeddwyd o dan drwydded Creative Commons, yn y Sbaeneg a Saesneg, systematization o brofiad y Weinyddiaeth Seilwaith a Thrafnidiaeth Valencia wrth iddi symud meddalwedd fasnachol i feddalwedd am ddim. Gelwir y prosiect yn gvPONTIS, ac yn fwy na chael ail-greu'r profiad, mae ganddo waith adolygu gwych ...

Strwythurau Data Gofodol i Guatemala

Mae'r Prototeip o Seilwaith Data Gofodol i Guatemala, sy'n cael ei baratoi gan yr Ysgrifennydd Cyffredinol Cynllunio a Rhaglennu Llywyddiaeth SEGEPLAN, yn ddiddorol. Roeddem wedi gweld yn y fideo cyflwyniad o Moisés Poyatos a Walter Girón o SITIMI yn y 4tas. diwrnodau gvSIG; ar ddiwedd y cyflwyniad maen nhw wedi sôn mai IDEs oedd ...