Archifau ar gyfer

GvSIG

Defnyddio gvSIG fel dewis arall o Ffynhonnell Agored

Mae'r Cynllun Rheoli Argyfwng (GEMAS) yn dewis gvSIG

Rydym wedi cael gwybod am y broses o weithredu ceisiadau gvSIG i brosesau sy'n ymwneud â rheoli argyfwng, felly rydym yn ei lledaenu gan feddwl y gall fod yn ddefnyddiol i lawer. Mae Talaith Mendoza o Weriniaeth Ariannin, yn diriogrwydd sy'n agored i niwed oherwydd ei gyflwr daearyddol ac yn achlysurol fe'i effeithir gan ffenomenau naturiol gwahanol: ...

III Cynhadledd Latin America gvSIG, Rhannu prosiect cyffredin

Dyma'r enw y bydd y 3as yn ei berfformio. Seminarau GvSIG ar gyfer America Ladin a'r Caribî, a fydd hefyd yn Ail Gynhadledd i Fraswyr. Mae gan y digwyddiad gymeriad rhyngwladol, felly fe welwn gyfranogwyr o Sbaen, Portiwgal, y Caribî a gweddill America Ladin, cyd-destun lle mae gvSIG wedi derbyn derbyniad diddorol oherwydd yr ymdrech ...

Iaith geoprocessio GGL ar gael yn gvSIG

Mae gvSIG newydd gyhoeddi, bod ychwanegiad gvSIG ar gyfer GGL newydd gael ei ryddhau o ganlyniad i Google Code of Code yn y prosiect gvSIG. Mae GGL yn iaith raglennu benodol ar gyfer geoprocessio lle gallwch ddod o hyd i ddeunyddiau nodweddiadol yr ieithoedd rhaglennu mwyaf hysbys (dolenni, amodol, ac ati) a ...

Gosod gvSIG Symudol

Ar hyn o bryd yr wyf yn jyst gorseddedig gvSIG Symudol ar Mapper 100 Symudol, gan ystyried ei fod yn fy tro cyntaf a gweddill y flwyddyn rwy'n credu yn cael y fantais o brofiad, dylai ysgrifennu fel y gwnes, rhag i bobl eraill hyd i rywbeth tun ( o'r glans). 1 Mae'r fersiwn sy'n prosesu ...

Ydy hi'n werth dysgu Java?

Y tu hwnt i OpenOffice, Vuze, Woopra, neu rhaglennig sy'n agorwch ar rai gwefannau, mae'n cael ei leoli iawn mewn systemau ar gyfer ffôn symudol, teledu, GPS, ATM, rhaglenni busnes a llawer o'r tudalennau sy'n hwylio dyddiol yn rhedeg ar Java . Mae'r siart canlynol yn dangos sut mae technoleg Java Mae parth cryf ...

Pills Geographica GIS

Mae ffrindiau Geographica wedi dweud wrthym rywbeth am y datblygiadau arloesol sydd wedi'u cynnwys yn eu prosesau hyfforddi, felly rydyn ni'n manteisio ar y cyfle i hyrwyddo eu mentrau. Mae Geographica yn gwmni sy'n ymroddedig i sawl cangen o'r sbectrwm geomatig, sydd wedi datblygu gwaith gyda chleientiaid strategol a fydd yn sicr yn gwarantu'r canlyniadau. Ar wahân i'r llythyr G ...

Cyrsiau e-ddysgu newydd. Grŵp DMS

Gyda boddhad mawr rydym wedi dysgu y bydd DMS Group yn cychwyn cyrsiau newydd o dan ei lwyfan e-ddysgu, felly rydym yn manteisio ar y gofod i hyrwyddo'r gwerth y mae'r math hwn o wasanaethau yn ei roi i'r gymuned geosodol. Mae DMS Group, cwmni sy'n arbenigo mewn Infrastructorau Data Gofodol a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol, yn lansio cyrsiau hyfforddi newydd ...

Cwrs am ddim o gvSIG

Gyda boddhad mawr rydym yn ymestyn y cyfle a gynigiwyd gan CONTEFO ar gyfer cymhwyso cyrsiau gvSIG rhad ac am ddim 10. Mae CONTEFO mewn cydweithrediad â'r Gymdeithas gvSIG yn cynnig dyrchafiad o ddeg cyrsiau am ddim ar lefel y Defnyddiwr. Cwrs sy'n cyfateb i'r rhaglen ardystio "Lefel Defnyddiwr" gyda hyd o 60 ...

Agor Offer CAD, offer golygu gvSIG

Fe'i lansiwyd cyfres o nodweddion diddorol, sy'n deillio o gyfraniad CartoLab a Phrifysgol La Coruña. Mae gvSIG EIEL yn cynnwys estyniadau gwahanol, yn ddefnyddiol iawn, ar gyfer rheoli defnyddwyr o'r rhyngwyneb gvSIG, ffurflenni arferol a dilysiadau awtomatig. Ond yr hyn sydd wedi dal fy sylw yw Agored ...

gvSIG Fonsagua, GIS ar gyfer dyluniadau dwr

Mae'n offeryn gwerthfawr ar gyfer prosiectau sy'n canolbwyntio ar ddŵr a glanweithdra yn fframwaith asiantaethau cydweithredol. Mae Generig wedi bod yn gweithio gyda chanlyniadau Epanet da, er bod ganddo gyfyngiadau yn ei broses o addasu i newidiadau. Ar ôl edrych am resymau pam daeth gvSIG a Cooperation yn anweladwy o'r ...

gvSIG: themâu 36 y Chweched Gynhadledd

O'r 1 i 3 o Ragfyr cynhelir chweched rhifyn Cynhadledd gvSIG yn Valencia. Mae'r digwyddiad hwn yn y strategaethau parhaus gorau bod y sefydliad wedi gwthio ar gyfer meddalwedd cynaliadwyedd sy'n syndod am ei botensial yn y treiddiad farchnad fyd-eang. Yn raddol, mae'r ...