Archifau ar gyfer

GvSIG

Defnyddio gvSIG fel dewis arall o Ffynhonnell Agored

Cynllun Rheoli Argyfyngau (GEMAS) dewiswch gvSIG

Fe'n hysbyswyd am y broses hon o gymhwyso cymwysiadau gvSIG i brosesau sy'n canolbwyntio ar reoli argyfwng, felly rydym yn ei ledaenu gan gredu y gall fod yn ddefnyddiol i lawer. Mae Talaith Mendoza yng Ngweriniaeth yr Ariannin yn diriogaeth fregus oherwydd ei chyflwr daearyddol ac mae gwahanol ffenomenau naturiol yn effeithio arni o bryd i'w gilydd: ...

III Cynhadledd America Ladin gvSIG, Rhannu prosiect cyffredin

Dyma'r enw y bydd y 3as yn cael ei berfformio gydag ef. Cynhadledd GvSIG ar America Ladin a'r Caribî, a fydd hefyd yn Ail Gynhadledd i Frasilwyr. Mae'r digwyddiad yn rhyngwladol ei natur, felly byddwn yn gweld cyfranogwyr o Sbaen, Portiwgal, y Caribî a gweddill America Ladin, cyd-destun lle mae gvSIG wedi cael derbyniad diddorol am yr ymdrech ...

Iaith geoprocessio GGL ar gael yn gvSIG

Mae gvSIG newydd gyhoeddi, o ganlyniad i Google Summer of Code yn y prosiect gvSIG, fod yr ategyn gvSIG ar gyfer GGL newydd gael ei ryddhau. Mae GGL yn iaith raglennu benodol ar gyfer geoprocessing lle gallwch ddod o hyd i gystrawennau nodweddiadol o'r ieithoedd rhaglennu mwyaf poblogaidd (dolenni, amodau, ac ati) a ...

Gosod gvSIG Symudol

Dim ond nawr rydw i newydd osod gvSIG Mobile ar Mapper Symudol 100, gan ystyried mai hwn oedd fy nhro cyntaf ac am weddill y flwyddyn rwy'n bwriadu manteisio ar y profiad, mae'n gyfleus ysgrifennu fel y gwnes i, rhag iddo roi rhywbeth i eraill ei wneud ( glans). 1. Pa fersiwn Y broses ...

A yw Java yn werth ei ddysgu?

Y tu hwnt i OpenOffice, Vuze, Woopra, neu'r applets sy'n cael eu harddangos ar rai tudalennau gwe, mae mewn lleoliad uchel mewn systemau ar gyfer ffonau symudol, teledu, GPS, peiriannau ATM, rhaglenni busnes ac mae llawer o'r tudalennau rydyn ni'n eu llywio bob dydd yn rhedeg ar Java . Mae'r graffig canlynol yn dangos sut mae gan dechnoleg Java barth amlwg o ...

Pills GIS Geographica

Mae ffrindiau Geographica wedi dweud wrthym am rai o'r datblygiadau arloesol y maent yn eu cynnwys yn eu prosesau hyfforddi, felly manteisiwn ar y cyfle i hyrwyddo eu mentrau. Mae Geographica yn gwmni sy'n ymroddedig i amrywiol ganghennau o'r sbectrwm geomatig, sydd wedi datblygu gwaith gyda chleientiaid strategol a fydd yn sicr o warantu'r canlyniadau. Ar wahân i'r llythyr G ...

Cyrsiau e-ddysgu newydd. Grŵp DMS

Gyda boddhad mawr rydym wedi dysgu y bydd DMS Group yn cychwyn cyrsiau newydd o dan ei blatfform e-ddysgu, felly rydym yn manteisio ar y gofod i hyrwyddo'r gwerth y mae'r mathau hyn o wasanaethau yn ei gynnig i'r gymuned geo-ofodol. Mae cwmni DMS Group sy'n arbenigo mewn Seilwaith Data Gofodol a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol yn lansio cyrsiau hyfforddi newydd ...

Cwrs am ddim o gvSIG

Gyda boddhad mawr, rydym yn estyn y cyfle a gynigiwyd gan CONTEFO i gymhwyso 10 cwrs gvSIG am ddim. Mae CONTEFO mewn cydweithrediad â Chymdeithas gvSIG yn cynnig hyrwyddiad o ddeg cwrs lefel Defnyddiwr am ddim. Cwrs sy'n cyfateb i'r deithlen ardystio "Lefel Defnyddiwr" gyda hyd o 60 ...

Offer CAD Agored, offer golygu gvSIG

Mae cyfres o nodweddion eithaf diddorol wedi cael eu lansio, sy'n dod o gyfraniad CartoLab a Phrifysgol La Coruña. Mae gvSIG EIEL yn cynnwys gwahanol estyniadau, yn ddefnyddiol iawn yn wir, ar gyfer rheoli defnyddwyr o'r rhyngwyneb gvSIG, ffurflenni arfer a dilysiadau awtomatig. Ond yr hyn sydd wedi dal fy sylw fwyaf yw Agored ...

gvSIG Fonsagua, SIG ar gyfer dyluniadau dwr

Mae'n offeryn gwerthfawr ar gyfer prosiectau sy'n canolbwyntio ar y sector dŵr a glanweithdra o fewn fframwaith sefydliadau cydweithredu. Mewn ffordd generig, mae Epanet wedi bod yn gweithio gyda chanlyniadau da, ond gyda chyfyngiadau yn ei broses addasu i newidiadau. Ar ôl chwilio am resymau pam y daeth gvSIG a Chydweithrediad yn anweledig o'r ...

gvSIG: themâu 36 y Chweched Gynhadledd

Rhwng Rhagfyr 1 a 3, cynhelir chweched rhifyn Cynhadledd gvSIG yn Valencia. Mae'r digwyddiad hwn yn un o'r strategaethau parhaus gorau y mae'r sefydliad wedi'u hyrwyddo ar gyfer cynaliadwyedd meddalwedd nad yw byth yn peidio â synnu oherwydd ei botensial i dreiddio i'r farchnad fyd-eang. Fesul ychydig, mae'r ...

Cymhariaeth gychwyn CAD / GIS

Ymarfer yw hwn o dan yr un amodau, i fesur yr amser y mae'n ei gymryd i gychwyn rhaglen o glicio ar yr eicon i'r eiliad y mae'n rhedeg. At ddibenion cymharu, rwyf wedi defnyddio'r un sy'n cychwyn yn yr amser byrraf, ac yna arwydd (crwn) o'r amseroedd mewn perthynas ag ef. Dydw i ddim yn gwybod…