GvSIG: Elw o hyn a chrefftau eraill

Copi o IMG_0818 Mae'r ffordd y mae offer am ddim wedi aeddfedu yn ddiddorol, ychydig flynyddoedd yn ôl, yn sôn am GIS am ddim, mae'n swnio fel UNIX, yn llais Geek ac ar lefel o ddiffyg ymddiriedaeth oherwydd ofn yr anhysbys. Mae pob un sydd wedi newid llawer gyda'r amrywiaeth o atebion sydd wedi aeddfedu nid yn unig wrth adeiladu arferion arferol disgwyliedig ond strategaethau arloesol o massifo, profi ac addasu i ddeallusrwydd ar y cyd yn seiliedig ar gyfnewid. Mae safonau OSGeo a OGC yn ganlyniad i'r aeddfedrwydd hwnnw.

Mae'n digwydd bellach yn hyderus iawn y gallwn argymell atebion ffynhonnell agored sy'n effeithlon (QGis neu gvSIG roi dwy enghraifft), mae amrywiaeth i ddewis o'u plith, er ein bod yn ymwybodol fod mewn ychydig flynyddoedd, bydd llawer yn cael ei dirwyn i ben neu eu huno o dan gysgod y rhai mwyaf cynaliadwy (er enghraifft, achosion Qgis + Glaswellt a gvSIG + Sextante). A oroesodd y mater y dylid ei ystyried o ddifrif heddiw oherwydd mae teyrngarwch ei derfynau, cynaliadwyedd meddalwedd GIS dan y modd ffynhonnell agored yn seiliedig ar bileri megis technoleg, busnes a'r gymuned.

pileriau heriau

Y cynaladwyedd technolegol mewn rhyw ffordd mae modd ei reoli, neu o leiaf mae'n ymddangos nad ydym yn ofni mwyach gan ei gyflymder crazy o wneud datblygiad yn ddarfodedig bob munud 5. Ond rydym wedi dysgu deall, bod hwn hefyd yn ffordd o lanhau'r llwyfan ac mae'r ceisiadau sydd â phroblemau cynaliadwyedd yn mynd allan o'r ffordd, er ei bod yn boenus i'r ffyddlon. Er mwyn rhoi enghraifft i Ilwis, mae hynny'n golygu ei fod yn ei gostio i adael Visual Basic 6 gyda'i bopeth a'i deilyngdod.

Cynaliadwyedd ariannol, neu'r hyn yr ydym yn ei alw'n fusnes, wedi cerdded yn syndod. Bellach mae llawer o brosiectau sy'n cael eu cefnogi gan wirfoddoli pur, trwy sylfeini, prosiectau a gyfansoddir yn ffurfiol neu botymau "cydweithio trwy PayPal" syml. Ar y lefel hon mae achos gvSIG yn ddymunol, fel rhan o prosiect mawr o ymfudiad i feddalwedd am ddim, mae cynaliadwyedd ariannol wedi'i gynllunio'n eithaf da.

Ond cynaliadwyedd y gymuned mae'n ymddangos mai dyma'r echelin fwyaf cymhleth i'w reoli, gan ei fod nid yn unig yn dibynnu ar y "creadurwr" ond oherwydd ei fod â dylanwad mawr yn y maes technolegol (yn y ddwy ffordd) a gall ei gwneud hi'n anodd trin y mater ariannol. Mae'r arbenigwyr ariannol a thechnolegol yn cael eu hyfforddi gan yr academi, ac maent yn wyddoniaethau os nad ydynt yn union, a ddiffinnir yn ddamcaniaethol. Mae'r cysyniad o "y math hwn o gymuned" yn deillio o amddifadu'r Rhyngrwyd a chyfuno tueddiadau a ddatblygodd yn naturiol o ganlyniad i'r "gymuned"; fel bod yr echelin yn rhyngddisgyblaethol, rhwng cyfathrebu, addysg, marchnata, technoleg a phopeth gyda gwisgo seicoleg gymdeithasol.

Fy mhharch i'r rhai sydd y tu ôl i'r llinell hon, gyda phrosiectau megis gvSIG, y mae eu disgwyliad rhyngwladoli yn hynod ymosodol. Mae'n rhaid i mi gyfaddef bod yn un o'r prosiectau yr wyf yn cadw fy edmygedd diffuant (ar wahân i'r perquisites y swydd), yr wyf yn credu eu bod wedi cyflawni llawer, nid yn unig yn y cyfryngau Sbaenaidd (sydd ynddo'i hun yn gymhleth).

Un o linellau yr echel hwn (a'r unig un yr wyf am ei chwarae heddiw) yw'r thema "teyrngarwch y defnyddiwr" trwy gyfnewid gwybodaeth gyfnewidiol. Mae'n rhaid i fesur hyn fod yn gymhleth iawn, felly rwy'n mynd i ganfod fy hun yn fwy hurtus nag ymarfer syml:

-Defnyddir y Wikipedia gan y gymuned.
-Y defnyddiwr ffyddlon i feddalwedd, sy'n hoffi cyfathrebu, yn ysgrifennu amdano.
-Yn amgylchedd cymunedol, bydd yr holl ddefnyddwyr sy'n ffyddlon i'r meddalwedd honno, yn cyfrannu ato yn Wikipedia.

Mae'n anffodus, gwn, ond yr wyf am osod esiampl, oherwydd er bod Wikipedia yn beirniadaeth gan athrawon fel ffynhonnell ffyddlon, mae'n cynnwys y cyfeirnod cyntaf ac mae'n chwarae rhan bwysig yn y berthynas cynnwys defnyddwyr.

Felly, defnyddiais y dudalen "systemau gwybodaeth ddaearyddol" fel man cychwyn, aethais i bob un o'r tudalennau 11 ac rwy'n cyfrif nifer y geiriau yno, o'r pwnc i'r cyfeirnodau categori.

Mewn geiriau bron 5,000 sy'n ychwanegu, mae'r canlyniad fel a ganlyn:

GvSIG + Sextant

1,022

21%

GIS lleol

632

13%

Geopista

631

13%

Qgis + Glaswellt

610

12%

Neidio

485

10%

Ilwis

468

10%

Kosmo

285

6%

Capaware

276

6%

Offer Mapio Generig

191

4%

Ffynhonnell Agored MapGuide

172

3%

SAGA GIS

148

3%

Cyfanswm

4,920

Sylwch fod swm GvSIG + Sextante yn cymryd y
21%, nid yw'n syndod, os ydym yn cofio bod y rhain wedi bod yn brosiectau sydd wedi neilltuo llawer i'r dogfennau gwybodaeth a drefnwyd ar eu gwefannau swyddogol, maent wedi buddsoddi mewn systematization y broses, llawlyfrau, rhestrau defnyddwyr a llawer o ymdrechion eraill ar gyfer rhyngwladoli.

Gallwn hefyd weld bod QGis + Glaswellt yn cael ei adael y tu ôl, nid yw ei ymlediad cryfaf yn union yn y cyfrwng Sbaenaidd, er mai Glaswellt yw'r GIS Ffynhonnell Agored hynaf sy'n dal yn fyw.

Dyma'r thema ffyddlondeb yn unig sy'n seiliedig ar gyfnewidiaeth, a gweld Wikipedia yn unig fel enghraifft. Fel y gwelwn, a chyda boddhad, mae gan gvSIG + Sextante ddylanwad pwysig yn yr amgylchedd Sbaenaidd. Efallai y byddem yn gweld ymddygiad tebyg mewn rhwydweithiau cymdeithasol, blogiau, cylchgronau cyfrifiaduron a fforymau trafod, er, wrth gwrs, mae hyn yn creu mwy o gyfrifoldeb dros y gymuned.

Ond mae'r ffaith bod "ein peryglon" yn ein harwain i gwestiynu agweddau sy'n gysylltiedig â chyfathrebu, peidiwch â cheisio awgrymu ein bod ni'n arbenigwyr ym maes cynaliadwyedd. Mae'n rhan o fod yn "gymuned", maen nhw yn adweithiau cyffredin y rhai yr ydym yn gobeithio â ffydd mawr iddynt mewn prosiectau o'r maint hwn (er fy mod yn cyfaddef nad yw'n cyfiawnhau'r tôn).

O bosibl, mae angen rhoi sylw i ledaenu gwybodaeth, sy'n cael ei hidlo drwy'r gwahanol sianeli sy'n hyrwyddo'r fenter (fel achos Geomateg Free Venezuela) neu heb fod yn ffurfiol rhestrau dosbarthu sy'n dod gwirioneddau answyddogol cyfathrebu a chreu Disgwyliadau Trefnir y pethau hyn a llai trwy bolisïau cyfathrebu sefydliadol, lle mae'n rhaid inni gydnabod y "sianeli cymunedol" ar gyfer ac yn eu herbyn, er mwyn sicrhau rhan o'r gynaladwyedd hwnnw.

Mae'n briodol i adolygu sut y mae'r gymuned yn ymateb i ymlediad, oherwydd bod y gymuned yn elfen fyw, yn dwyn yn debyg i'r hyn o bobl ymddygiad, yn ymateb, yn meddwl, yn teimlo, yn siarad, yn ysgrifennu, yn cwyno, yn hapus ac yn fwy na dim ddisgwyliadau yn y prosiect Enghraifft o sut y mae disgwyliad yn cael ei greu:

- Beth yw'r peth drwg am gvSIG 1.3, yr ydym eisoes wedi gweld gvSIG 1.9
-Beth sy'n anghywir â gvSIG 1.9: beth sy'n ansefydlog
- Beth yw'r peth drwg sy'n ansefydlog: nad ydym yn gwybod pryd y bydd
- Moment: ymddengys y bydd yn fuan.
-Mwy fydd yn ...

Mae angen adolygu thema'r gymuned, mewn prosiect mor fawr, gyda chwmpas rhyngwladol, amlddiwylliannol. Nid yw'r cyfathrebu cyson mewn ffordd swyddogol byth yn brifo, os yw'n cyfrannu at gynaladwyedd y gymuned.

Yn olaf, y swydd wreiddiol sydd wedi fy ngwneud i gyffwrdd â'r pwnc oedd rhaid i mi ei ddileu, ar ôl i'r clytiau bron yn amhosibl a'r edau newydd yn anghydnaws â'r ffabrig gwisgo.

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.