GvSIG: Elw o hyn a chrefftau eraill

Copi o IMG_0818 Mae'r ffordd y mae offer rhad ac am ddim wedi aeddfedu yn ddiddorol, rai blynyddoedd yn ôl, wrth siarad am GIS am ddim, roedd yn swnio fel UNIX, yn llais Geek ac ar lefel o ddiffyg ymddiriedaeth rhag ofn yr anhysbys. Mae hynny i gyd wedi newid llawer gyda'r amrywiaeth o atebion sydd wedi aeddfedu nid yn unig wrth adeiladu arferion a ddisgwylir yn gyffredin ond hefyd strategaethau arloesol ar gyfer crynhoi, profi ac addasu i wybodaeth ar y cyd yn seiliedig ar gyfnewid. Canlyniadau'r aeddfedrwydd hwnnw yw'r OSGeo a'r safonau OGC.

Mae'n digwydd y gallwn nawr, gyda hyder mawr, argymell atebion ffynhonnell agored sy'n effeithlon (QGis neu gvSIG i roi dwy enghraifft), mae yna amrywiaeth i ddewis ohono, er ein bod hefyd yn ymwybodol y bydd llawer yn dod i ben ymhen ychydig flynyddoedd neu y byddant yn cael eu huno dan gysgod y rhai mwyaf cynaliadwy (er enghraifft achosion Qgis + Grass a gvSIG + Sextante). Rhaid ystyried mater pwy fydd yn goroesi o ddifrif heddiw, gan fod terfynau ffyddlondeb, mae cynaliadwyedd meddalwedd GIS o dan gymedroldeb ffynhonnell agored yn seiliedig ar bileri fel: Technoleg, busnes a'r gymuned. 

pileriau heriau

Y cynaladwyedd technolegol Gellir ei reoli rywsut, neu o leiaf mae'n ymddangos nad yw ei rythm gwallgof o wneud datblygiad yn ddarfodedig bob 5 munud yn ein dychryn mwyach. Ond rydyn ni wedi dysgu deall bod hon hefyd yn ffordd o lanhau'r olygfa ac mae cymwysiadau sydd â phroblemau cynaliadwyedd yn mynd allan o'r ffordd, er ei fod yn boenus i'r ffyddloniaid. I roi enghraifft, mae Ilwis, sydd er gwaethaf ei rinweddau, yn cael amser caled yn dod allan o Visual Basic 6.

Cynaliadwyedd ariannol, neu'r hyn rydyn ni'n ei alw'n fusnes, wedi cerdded yn rhyfeddol. Nawr mae yna lawer o brosiectau sy'n cael eu cefnogi gan wirfoddoli pur, trwy sylfeini, prosiectau sydd wedi'u cyfansoddi'n ffurfiol neu hyd yn oed fotymau syml o "gydweithio trwy Paypal". Ar y lefel hon, mae achos gvSIG yn rhagorol, sydd fel rhan o a prosiect mawr o ymfudiad i feddalwedd am ddim, mae cynaliadwyedd ariannol wedi'i gynllunio'n eithaf da.

Ond cynaliadwyedd y gymuned Mae'n ymddangos ei bod yr echel fwyaf cymhleth i'w rheoli, oherwydd mae nid yn unig yn dibynnu ar y "crëwr" ond oherwydd bod ganddo ddylanwad mawr yn y maes technolegol (yn y ddwy ffordd) a gall ei gwneud hi'n anodd delio â'r mater ariannol. Mae arbenigwyr ariannol a thechnolegol yn cael eu hyfforddi gan y byd academaidd, ac os nad gwyddorau manwl gywir, maent wedi'u diffinio'n ddamcaniaethol. Mae'r cysyniad o "y math hwn o gymuned" yn deillio o gyflafan y Rhyngrwyd a chydgrynhoi tueddiadau a esblygodd yn naturiol o ganlyniad i'r "gymuned"; fel bod yr echel yn rhyngddisgyblaethol, rhwng cyfathrebu, addysg, marchnata, technoleg a phopeth gyda dresin o seicoleg gymdeithasol.

Fy mharchiadau i'r rhai sydd y tu ôl i'r llinell hon, gyda phrosiectau fel gvSIG, y mae eu disgwyliad o ryngwladoli yn hynod ymosodol. Rhaid imi gyfaddef ei fod yn un o'r prosiectau y mae gennyf fy edmygedd mwyaf diffuant drostynt (ar wahân i beryglon y proffesiwn hwn), rwyf o'r farn eu bod wedi cyflawni llawer nid yn unig yn yr amgylchedd Sbaenaidd (sy'n gymhleth ynddo'i hun).

Un o linellau'r echel hon (a'r unig un rydw i'n mynd i gyffwrdd â hi heddiw) yw mater "teyrngarwch defnyddwyr" trwy gyfnewid gwybodaeth yn ddwyochrog. Rhaid i fesur hyn fod yn gymhleth iawn, felly rydw i'n mynd i seilio fy hun ar ymarfer mwy hurt nag syml:

-Defnyddir y Wikipedia gan y gymuned. 
-Y defnyddiwr ffyddlon i feddalwedd, sy'n hoffi cyfathrebu, yn ysgrifennu amdano. 
-Yn amgylchedd cymunedol, bydd yr holl ddefnyddwyr sy'n ffyddlon i'r meddalwedd honno, yn cyfrannu ato yn Wikipedia.

Mae'n anffodus, gwn, ond yr wyf am osod esiampl, oherwydd er bod Wikipedia yn beirniadaeth gan athrawon fel ffynhonnell ffyddlon, mae'n cynnwys y cyfeirnod cyntaf ac mae'n chwarae rhan bwysig yn y berthynas cynnwys defnyddwyr.

Felly, defnyddiais y dudalen "systemau gwybodaeth ddaearyddol" fel man cychwyn, aethais i bob un o'r tudalennau 11 ac rwy'n cyfrif nifer y geiriau yno, o'r pwnc i'r cyfeirnodau categori.

Mewn geiriau bron 5,000 sy'n ychwanegu, mae'r canlyniad fel a ganlyn:

GvSIG + Sextant

1,022

21%

GIS lleol

632

13%

Geopista

631

13%

Qgis + Glaswellt

610

12%

Neidio

485

10%

Ilwis

468

10%

Kosmo

285

6%

Capaware

276

6%

Offer Mapio Generig

191

4%

Ffynhonnell Agored MapGuide

172

3%

SAGA GIS

148

3%

Cyfanswm

4,920

 

Sylwch fod swm GvSIG + Sextante yn cymryd y
21%, nid yw'n syndod, os ydym yn cofio bod y rhain wedi bod yn brosiectau sydd wedi neilltuo llawer i'r dogfennau gwybodaeth a drefnwyd ar eu gwefannau swyddogol, maent wedi buddsoddi mewn systematization y broses, llawlyfrau, rhestrau defnyddwyr a llawer o ymdrechion eraill ar gyfer rhyngwladoli.

Gallwn hefyd weld bod QGis + Glaswellt yn cael ei adael y tu ôl, nid yw ei ymlediad cryfaf yn union yn y cyfrwng Sbaenaidd, er mai Glaswellt yw'r GIS Ffynhonnell Agored hynaf sy'n dal yn fyw.

Dyma'r mater teyrngarwch yn unig sy'n seiliedig ar ddwyochredd, ac edrych ar Wikipedia fel enghraifft yn unig. Fel y gwelwn, a chyda boddhad, mae gan gvSIG + Sextante ddylanwad pwysig yn yr amgylchedd Sbaenaidd. O bosib byddem yn gweld ymddygiad tebyg mewn rhwydweithiau cymdeithasol, blogiau, cylchgronau cyfrifiadurol a fforymau trafod, er, wrth gwrs, mae hyn yn cynhyrchu mwy o gyfrifoldeb dros y gymuned.

Ond nid yw'r ffaith bod "ein gajes" yn ein harwain i gwestiynu agweddau sy'n ymwneud â chyfathrebu yn ceisio awgrymu ein bod yn arbenigwyr ar bwnc cynaliadwyedd. Mae'n rhan o fod yn “gymuned”, nhw yw ymatebion cyffredin y rhai sy'n gobeithio gyda ffydd fawr mewn prosiectau o'r maint hwn (er, dwi'n cyfaddef, nid yw'n cyfiawnhau'r naws).

O bosib mae angen talu sylw i ledaenu gwybodaeth, sy'n cael ei hidlo trwy'r gwahanol sianeli sy'n hyrwyddo'r fenter (fel achos Geomática Libre Venezuela) neu gyfathrebu anffurfiol yn y rhestrau dosbarthu sy'n dod yn wirioneddau answyddogol ac sy'n creu disgwyliadau. Mae hyn a mwy o dreifflau yn sefydlog trwy bolisïau cyfathrebu sefydliadol, lle mae'n rhaid cydnabod y “sianeli cymunedol”, o blaid ac yn erbyn, i sicrhau rhan o'r cynaliadwyedd hwnnw.

Mae'n briodol adolygu sut mae'r gymuned yn ymateb i'r trylediad, oherwydd bod y gymuned yn elfen fyw, mae ganddi ymddygiad tebyg i ymddygiad pobl, mae'n ymateb, yn meddwl, yn teimlo, yn siarad, yn ysgrifennu, yn cwyno, yn llawenhau ac yn anad dim mae ganddo ddisgwyliadau yn y drafft. Enghraifft o sut mae disgwyliad yn cael ei greu:

- Beth yw'r peth drwg am gvSIG 1.3, yr ydym eisoes wedi gweld gvSIG 1.9
-Beth sy'n anghywir â gvSIG 1.9: beth sy'n ansefydlog
- Beth yw'r peth drwg sy'n ansefydlog: nad ydym yn gwybod pryd y bydd
- Moment: ymddengys y bydd yn fuan.
-Mwy fydd yn ...

Mae angen adolygu'r mater cymunedol, mewn prosiect mor fawr â chwmpas rhyngwladol, amlddiwylliannol. Nid yw cyfathrebu cyson yn swyddogol byth yn brifo, os yw'n cyfrannu at gynaliadwyedd y gymuned.

Yn olaf, y swydd wreiddiol sydd wedi fy ngwneud i gyffwrdd â'r pwnc oedd rhaid i mi ei ddileu, ar ôl i'r clytiau bron yn amhosibl a'r edau newydd yn anghydnaws â'r ffabrig gwisgo. 

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.