Archifau ar gyfer

OS GvSIG

Cymhariaeth gychwyn CAD / GIS

Ymarfer yw hwn o dan yr un amodau, i fesur yr amser y mae'n ei gymryd i gychwyn rhaglen o glicio ar yr eicon i'r eiliad y mae'n rhedeg. At ddibenion cymharu, rwyf wedi defnyddio'r un sy'n cychwyn yn yr amser byrraf, ac yna arwydd (crwn) o'r amseroedd mewn perthynas ag ef. Dydw i ddim yn gwybod…

CAD, GIS, neu'r ddau?

… Mae gwerthu galluoedd yr hyn y mae meddalwedd am ddim yn ei wneud yn anoddach nag argyhoeddi swyddog i gyflawni trosedd (môr-ladrad), felly nid yw'n gwneud meddalwedd ddrud. Yn ddiweddar mae Bentley wedi lansio ymgyrch i hyrwyddo Map Bentley, gan ddefnyddio fel dadl nad oes angen meddwl ar wahân os yw'r ddau ...

Geofumed: 48 llinell ddu a gwyn

Yn cau eleni, sydd wedi bod o lawer o flasau rhyfedd, ni allaf ond dymuno 2011 hapus ichi y bydd gennym lawer i'w wneud ynddo. I'r rhai sy'n darllen y blog hwn ar gyfer mwy na 299 o gofnodion, mae'r swydd hon yn ddiangen, i'r rhai nad ydynt, mae bron i 50 llinell yn diffinio'r grefft o geosmoking gyda phleser. Technolegau GIS / CAD (8):…

Egeomates: Rhagfynegiadau 2010: GIS Meddalwedd

Ychydig ddyddiau yn ôl, yng ngwres caffi de palo y mae fy mam-yng-nghyfraith yn ei wneud, roeddem yn gwneud rhai rhithwelediadau ynghylch y tueddiadau a osodwyd ar gyfer 2010 yn ardal y Rhyngrwyd. Yn achos y cyfrwng geo-ofodol, mae'r sefyllfa'n fwy sefydlog (heb ddweud yn ddiflas), mae llawer yn hyn eisoes wedi'i ddweud yn y tymor canolig ...

SEXTANTE, + 220 ar gyfer gvSIG

Yn yr un modd ag y mae GRASS yn ategu Quantum GIS, mae SEXTANTE yn ei wneud gyda gvSIG, gan gynnal yr arbenigedd. Maent ymhlith y gorau o'r ymdrechion cydweithredol rhwng dewisiadau amgen ffynhonnell agored yn yr amgylchedd geo-ofodol, gan geisio osgoi dyblygu. Yr ymdrech gan gvSIG i aros mewn rheolaeth fector gyda llawer o alluoedd CAD oedd…

gvSIG: offer 21 CAD

Gwendid aml yn rhaglenni arbenigedd GIS yw eu cyfyngiad wrth adeiladu data yn rhwydd gan offer sy'n canolbwyntio ar CAD. Fesul ychydig mae'r bwlch yn culhau, er ei bod yn amheus ai y GIS sydd wedi gwella ei alluoedd adeiladu neu'r CAD sydd wedi gweithredu amrywiadau ...

Gwneud lliwiau tryloyw i ddelweddau

Mae llawer o ddelweddau wedi'u torri o bolygonau, ond ni wnaeth gwneud hynny liw tryloyw i'r cefndir ac mae du annifyr yn ymddangos. Neu mewn achosion eraill, rydym am i ystod o liwiau beidio â bod yn weladwy; Gawn ni weld sut i wneud hynny: Gyda gvSIG. Rwy'n defnyddio fersiwn 1.9 sefydlog, sydd o'r diwedd yn wallgofrwydd ...

gvSIG 1.9 sefydlog gyrraedd. Hooray !!!

Yr wythnos hon mae'r fersiwn sefydlog o gvSIG 1.9 wedi'i chyfleu, y cawsom yr RC1 ohoni ym mis Awst a'r Alpha ym mis Rhagfyr 2008. Efallai y bydd y fersiwn hon yn creu hanes, oherwydd mae'r aeddfedrwydd yn ddigon i'w hyrwyddo at ddefnydd trefol, heb gael ei danamcangyfrif ni waeth cyn lleied y gwnaeth ArcView 3x a gvSIG ...

… Pa fis ...

... mae stabl gvSIG 1.9 wedi cyrraedd ... rydyn ni ar fin cychwyn cynulliad y DRhA ar mapserver ... coup, adferiad, coup arall, etholiadau, does neb yn gwybod mwyach ... mae fy mrawd a'r beiciwr seren yn priodi ... mae fersiwn 3.0 o geofumadas bron yma. com ... ymadrodd gwreiddiol y mis: Os ydych chi'n ceisio gwneud prosiect lleiaf difrifol, rwy'n eich argymell * yn gryf * ...

gvSIG, a fydd yn yr 5tas. dyddiau

Cyhoeddwyd fersiwn ragarweiniol o'r hyn a allai fod yn y bumed gynhadledd gvSIG sydd i'w chynnal yng nghanolfan digwyddiadau Valencia, rhwng Rhagfyr 2 a 4, 2009. Daw llawer o'r gwaith i'w gyflwyno o Sbaen, er bod rhai profiadau o Yr Almaen, yr Eidal a throsodd. Maen nhw hefyd yn galw'r ...

Cyrsiau GvSIG yn Valencia

Gan ddechrau yn chwarter cyntaf 2010, bydd Canolfan Hyfforddi Prifysgol Florida yn gwasanaethu cyrsiau gvSIG, sydd hyd yma wedi cael eu haddysgu fel cyd-fynd â'r Diploma Arbenigol Twristiaeth Mewnol. Mae'r un sy'n para 20 awr am bythefnos, wedi'i anelu at weithwyr proffesiynol, technegwyr a gweision sifil sy'n dymuno ymuno â'r ...

SIG o Cáceres

Dyma un o'r prosiectau a gyrhaeddodd rownd derfynol gwobrau Be Inspired 2009 yng nghategori'r Gofrestrfa Tir a Datblygu Tiriogaethol. Fe wnaethant hefyd gyflwyniad gan Luis Antonio Álvarez a Faustino Cordero, gyda PowerPoint da iawn, fideos a hefyd map wedi'i argraffu. Ar ddiwrnod y gwobrau rydym yn ...