Archifau ar gyfer

OS GvSIG

Pills GIS Geographica

Mae ffrindiau Geographica wedi dweud wrthym am rai o'r datblygiadau arloesol y maent yn eu cynnwys yn eu prosesau hyfforddi, felly manteisiwn ar y cyfle i hyrwyddo eu mentrau. Mae Geographica yn gwmni sy'n ymroddedig i amrywiol ganghennau o'r sbectrwm geomatig, sydd wedi datblygu gwaith gyda chleientiaid strategol a fydd yn sicr o warantu'r canlyniadau. Ar wahân i'r llythyr G ...

Cyrsiau e-ddysgu newydd. Grŵp DMS

Gyda boddhad mawr rydym wedi dysgu y bydd DMS Group yn cychwyn cyrsiau newydd o dan ei blatfform e-ddysgu, felly rydym yn manteisio ar y gofod i hyrwyddo'r gwerth y mae'r mathau hyn o wasanaethau yn ei gynnig i'r gymuned geo-ofodol. Mae cwmni DMS Group sy'n arbenigo mewn Seilwaith Data Gofodol a Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol yn lansio cyrsiau hyfforddi newydd ...

Cwrs am ddim o gvSIG

Gyda boddhad mawr, rydym yn estyn y cyfle a gynigiwyd gan CONTEFO i gymhwyso 10 cwrs gvSIG am ddim. Mae CONTEFO mewn cydweithrediad â Chymdeithas gvSIG yn cynnig hyrwyddiad o ddeg cwrs lefel Defnyddiwr am ddim. Cwrs sy'n cyfateb i'r deithlen ardystio "Lefel Defnyddiwr" gyda hyd o 60 ...

Offer CAD Agored, offer golygu gvSIG

Mae cyfres o nodweddion eithaf diddorol wedi cael eu lansio, sy'n dod o gyfraniad CartoLab a Phrifysgol La Coruña. Mae gvSIG EIEL yn cynnwys gwahanol estyniadau, yn ddefnyddiol iawn yn wir, ar gyfer rheoli defnyddwyr o'r rhyngwyneb gvSIG, ffurflenni arfer a dilysiadau awtomatig. Ond yr hyn sydd wedi dal fy sylw fwyaf yw Agored ...

gvSIG Fonsagua, SIG ar gyfer dyluniadau dwr

Mae'n offeryn gwerthfawr ar gyfer prosiectau sy'n canolbwyntio ar y sector dŵr a glanweithdra o fewn fframwaith sefydliadau cydweithredu. Mewn ffordd generig, mae Epanet wedi bod yn gweithio gyda chanlyniadau da, ond gyda chyfyngiadau yn ei broses addasu i newidiadau. Ar ôl chwilio am resymau pam y daeth gvSIG a Chydweithrediad yn anweledig o'r ...

gvSIG: themâu 36 y Chweched Gynhadledd

Rhwng Rhagfyr 1 a 3, cynhelir chweched rhifyn Cynhadledd gvSIG yn Valencia. Mae'r digwyddiad hwn yn un o'r strategaethau parhaus gorau y mae'r sefydliad wedi'u hyrwyddo ar gyfer cynaliadwyedd meddalwedd nad yw byth yn peidio â synnu oherwydd ei botensial i dreiddio i'r farchnad fyd-eang. Fesul ychydig, mae'r ...

Yr hyn y mae Bentley yn ei roi yn y Be Inspired

Ychydig ddyddiau yn unig i siwrnai hir trwy Lundain ac yna Amsterdam, gadewch i ni edrych ar yr hyn a allai greu argraff arnom am y Daniaid sy'n dod at ein gilydd fel rownd derfynol y tro hwn. Bydd y rhai sydd wedi cyrraedd y rownd derfynol yn thema Geo-ofodol a Llywodraeth GeoSite, cwmni o Ddenmarc yn cyflwyno mwg gan ddefnyddio cysylltiad symudol, trwy wasanaethau gwe sy'n…

Penderfynu gan MapServer

Gan fanteisio ar sgwrs ddiweddar â sefydliad Cadastre a oedd yn chwilio am ffordd i gyhoeddi ei fapiau, dyma grynodeb o'r pethau pwysicaf i ddychwelyd achub y pwnc i'r gymuned. Efallai ar y pryd y bydd yn helpu rhywun sydd eisiau gwneud penderfyniad neu ofyn am help geofumado. Pam MapServer Y senario oedd rhywun, a oedd wedi ...