Archifau ar gyfer

OS GvSIG

Cynhadledd gvSIG Ryngwladol 14as: «Economi a Chynhyrchiant»

Uwch Bydd Ysgol Dechnegol o Geodesig Peirianneg, Cartograffeg a Tirfesur (Prifysgol Polytechnig Valencia, Sbaen) yn cynnal blwyddyn arall, y Gynhadledd Ryngwladol gvSIG [1], i'w gynnal o 24 26 i Hydref o dan y thema "Economi a Chynhyrchiant" . Yn ystod y gynhadledd bydd gwahanol sesiynau thematig o gyflwyniadau (rheoli trefol, argyfyngau, amaethyddiaeth ...) ac yn gwneud ...

Cyrsiau gvSIG newydd ar-lein

Wrth gyhoeddi cychwyn y broses gofrestru cyrsiau dysgu o bell o gvSIG-Hyfforddiant, gyda'r ail 2014 torri, sy'n rhan o'r cynnig Ardystio Rhaglen y Gymdeithas gvSIG. Ar ddegfed pen-blwydd y prosiect gvSIG, mae gan lawer o'r cyrsiau ddisgownt, ac mae cwrs am ddim hefyd wedi'i gynnwys ...

Yr hyn y mae'r fersiwn gvSIG 2.0 newydd yn ei awgrymu

Gyda disgwyliad mawr rydym yn cyhoeddi beth mae'r Gymdeithas GvSIG wedi ei gyfathrebu: fersiwn derfynol o gvSIG 2.0; prosiect a oedd wedi bod yn gweithio ychydig yn gyfochrog â'r datblygiadau 1x ac sydd hyd yma wedi ein gadael yn eithaf bodlon yn yr 1.12. Ymhlith y nofeliadau, mae gan y fersiwn hon bensaernïaeth ddatblygiad newydd, yn ...

Fersiwn GIS Gludadwy 3, bron popeth o USB

Cyhoeddwyd trydedd fersiwn GIS Symudol, offeryn a adolygwyd dair blynedd yn ôl, dim ond pan ryddhawyd y fersiwn 2 ym mis Gorffennaf gan 2009. Gyda llaw, rwy'n cofio ei ddefnyddio yn y dyddiau pan wnaeth yr argyfwng democrataidd yn Honduras ein gorfodi i weithio o'n cartrefi, a bron ...

O i3Geo a 57 offer meddalwedd Cyhoeddus Brasil

Mae heddiw wedi dod y newyddion am integreiddio ymdrechion rhwng i3Geo a gvSIG, pwnc sy'n ymddangos i mi benderfyniad pwysig o'r gvSIG Sylfaen er ymwybodol ei bod yn ganlyniad gweladwy prin am unrhyw waith sy'n cymryd misoedd o strategaeth ryngwladoli cynllunio. A bydd mannau eraill yn siarad amdano a byddwn yn gwybod llawer ...

Gwerth strategol gwybodaeth diriogaethol

O fewn fframwaith cyflwyniad Map Ddaearegol yr Ynysoedd Canari, cynhelir y Gweithdai Technegol ar Werth Strategol Gwybodaeth Tiriogaethol. Bydd echel sylfaenol y rhain yn canolbwyntio ar wybodaeth ddaearyddol, sydd fel modd rhesymegol a chydlynol o wybodaeth am amgylchedd ffisegol y ddaear a'i esblygiad yn ...

Ble mae defnyddwyr gvSIG?

Y dyddiau hyn, cynigir gwefan ar gvSIG i ddysgu mwy am y prosiect. Er bwynt cryf o hyn yw marchnad Portiwgaleg-Cymraeg gan ei fod yn cael ei wneud yn y fframwaith y digwyddiad MundoGEO, cyrraedd tu hwnt i'w cyrraedd, felly rydym yn cymryd y cyfle i ddadansoddi rhai o'r ffigurau yn ...

Cynadleddau 10 40 + 2012

Cyhoeddwyd mwy na phynciau thematig 40 a gynhelir yn y Chweched Cynhadledd SIG Am Ddim Girona. Efallai bod un o ddigwyddiadau cyd-destun Sbaenaidd yn cael mwy o effaith ar welededd y OpenSource sy'n canolbwyntio ar Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol. Wrth i mi ddangos 10 rwy'n gadael themâu sydd ...

Mae'r Cynllun Rheoli Argyfwng (GEMAS) yn dewis gvSIG

Rydym wedi cael gwybod am y broses o weithredu ceisiadau gvSIG i brosesau sy'n ymwneud â rheoli argyfwng, felly rydym yn ei lledaenu gan feddwl y gall fod yn ddefnyddiol i lawer. Mae Talaith Mendoza o Weriniaeth Ariannin, yn diriogrwydd sy'n agored i niwed oherwydd ei gyflwr daearyddol ac yn achlysurol fe'i effeithir gan ffenomenau naturiol gwahanol: ...

Iaith geoprocessio GGL ar gael yn gvSIG

Mae gvSIG newydd gyhoeddi, bod ychwanegiad gvSIG ar gyfer GGL newydd gael ei ryddhau o ganlyniad i Google Code of Code yn y prosiect gvSIG. Mae GGL yn iaith raglennu benodol ar gyfer geoprocessio lle gallwch ddod o hyd i ddeunyddiau nodweddiadol yr ieithoedd rhaglennu mwyaf hysbys (dolenni, amodol, ac ati) a ...

Ydy hi'n werth dysgu Java?

Y tu hwnt i OpenOffice, Vuze, Woopra, neu rhaglennig sy'n agorwch ar rai gwefannau, mae'n cael ei leoli iawn mewn systemau ar gyfer ffôn symudol, teledu, GPS, ATM, rhaglenni busnes a llawer o'r tudalennau sy'n hwylio dyddiol yn rhedeg ar Java . Mae'r siart canlynol yn dangos sut mae technoleg Java Mae parth cryf ...