Archifau ar gyfer

OS GvSIG

Cynhadledd gvSIG Ryngwladol 14as: «Economi a Chynhyrchiant»

Bydd yr Ysgol Dechnegol Uwch Peirianneg Geodetig, Cartograffig a Thopograffig (Prifysgol Polytechnig Valencia, Sbaen) yn cynnal, am flwyddyn arall, Gynhadledd Ryngwladol gvSIG [1], a gynhelir rhwng Hydref 24 a 26 o dan y slogan "Economi a Chynhyrchiant" . Yn ystod y gynhadledd bydd gwahanol sesiynau thematig o gyflwyniadau (rheolaeth ddinesig, argyfyngau, amaethyddiaeth ...), a bydd ...

Cyrsiau gvSIG newydd ar-lein

Rydym yn cyhoeddi dechrau'r broses gofrestru ar gyfer y Cyrsiau Pellter Hyfforddiant gvSIG, gyda'r ail doriad yn 2014, sy'n rhan o gynnig Rhaglen Ardystio Cymdeithas gvSIG. Ar achlysur degfed pen-blwydd y prosiect gvSIG, mae llawer o'r cyrsiau'n cael eu disgowntio, ac mae cwrs am ddim hefyd wedi'i gynnwys ...

Beth mae'r fersiwn gvSIG 2.0 newydd yn ei awgrymu

Gyda disgwyliad mawr rydym yn cyhoeddi'r hyn y mae Cymdeithas gvSIG wedi'i gyfathrebu: fersiwn derfynol o gvSIG 2.0; prosiect a oedd wedi bod yn gweithio mewn ffordd eithaf cyfochrog â'r datblygiadau 1x ac a oedd hyd yn hyn wedi ein gadael yn eithaf bodlon yn 1.12. Ymhlith y newyddbethau, mae gan y fersiwn hon bensaernïaeth ddatblygu newydd, yn ...

Fersiwn GIS 3 cludadwy, bron popeth o USB

Cyhoeddwyd y drydedd fersiwn o GIS Cludadwy, offeryn a adolygwyd gennym dair blynedd yn ôl, pan lansiwyd fersiwn 2 ym mis Gorffennaf 2009. Gyda llaw, rwy’n cofio fy mod wedi troi ato yn y dyddiau y bu’r argyfwng democrataidd yn Honduras ein gorfodi i weithio o'n cartrefi, a bron i ...

O i3Geo a 57 o offer Meddalwedd Cyhoeddus Brasil

Heddiw mae'r newyddion wedi dod am integreiddio ymdrechion rhwng i3Geo a gvSIG, mater sy'n ymddangos i mi yn benderfyniad pwysig gan Sefydliad gvSIG, er fy mod yn ymwybodol mai prin ei fod yn ganlyniad gweladwy o'r holl waith sy'n cymryd misoedd o gynllunio yn y strategaeth ryngwladoli. Bydd gwefannau eraill yn siarad amdano a byddwn yn gwybod llawer ...

Gwerth strategol gwybodaeth diriogaethol

O fewn fframwaith cyflwyno Map Daearegol yr Ynysoedd Dedwydd, cynhelir y Gynhadledd Dechnegol ar Werth Strategol Gwybodaeth Diriogaethol. Bydd echel sylfaenol yr un peth yn canolbwyntio ar wybodaeth ddaearyddol, sydd fel dull rhesymol a chydlynol o wybodaeth am yr amgylchedd daearol ffisegol a'i esblygiad yn ...

Ble mae defnyddwyr gvSIG

Y dyddiau hyn cynigir gweminar ar gvSIG i ddysgu mwy am y prosiect. Er mai amcan cryf o hyn yw'r farchnad sy'n siarad Portiwgaleg, fel y mae'n cael ei gwneud o fewn fframwaith y digwyddiad MundoGEO, bydd ei gwmpas yn mynd ymhellach, felly manteisiwn ar y cyfle i ddadansoddi rhai o'r ffigurau sydd yn ...

Ail argraffiad Cwrs a Chronfeydd Data Daearyddol GIS

Oherwydd y ceisiadau a dderbyniwyd gan gydweithredwyr a myfyrwyr, mae Geographica wedi trefnu ail argraffiad o'r cwrs wyneb yn wyneb GIS a Chronfeydd Data Daearyddol. Mae hyn yn cynnwys 40 awr lled-wyneb yn wyneb, lle mae pwysigrwydd a photensial y BDG yn hysbys, sy'n hanfodol ar gyfer unrhyw weithiwr proffesiynol sydd eisiau gweithio gydag elfennau sy'n ...

Cynadleddau 10 40 + 2012

Cyhoeddwyd y mwy na 40 o themâu posibl a fydd yn cael eu cynnal yn y Chweched Gynhadledd SIG Am Ddim yn Girona. Efallai mai un o'r digwyddiadau yn y cyd-destun Sbaenaidd gyda'r effaith fwyaf ar welededd OpenSource sy'n canolbwyntio ar Systemau Gwybodaeth Ddaearyddol. Fel sampl, rwy'n gadael 10 cân i chi sydd â ...

Cynllun Rheoli Argyfyngau (GEMAS) dewiswch gvSIG

Fe'n hysbyswyd am y broses hon o gymhwyso cymwysiadau gvSIG i brosesau sy'n canolbwyntio ar reoli argyfwng, felly rydym yn ei ledaenu gan gredu y gall fod yn ddefnyddiol i lawer. Mae Talaith Mendoza yng Ngweriniaeth yr Ariannin yn diriogaeth fregus oherwydd ei chyflwr daearyddol ac mae gwahanol ffenomenau naturiol yn effeithio arni o bryd i'w gilydd: ...

Iaith geoprocessio GGL ar gael yn gvSIG

Mae gvSIG newydd gyhoeddi, o ganlyniad i Google Summer of Code yn y prosiect gvSIG, fod yr ategyn gvSIG ar gyfer GGL newydd gael ei ryddhau. Mae GGL yn iaith raglennu benodol ar gyfer geoprocessing lle gallwch ddod o hyd i gystrawennau nodweddiadol o'r ieithoedd rhaglennu mwyaf poblogaidd (dolenni, amodau, ac ati) a ...

A yw Java yn werth ei ddysgu?

Y tu hwnt i OpenOffice, Vuze, Woopra, neu'r applets sy'n cael eu harddangos ar rai tudalennau gwe, mae mewn lleoliad uchel mewn systemau ar gyfer ffonau symudol, teledu, GPS, peiriannau ATM, rhaglenni busnes ac mae llawer o'r tudalennau rydyn ni'n eu llywio bob dydd yn rhedeg ar Java . Mae'r graffig canlynol yn dangos sut mae gan dechnoleg Java barth amlwg o ...