Archifau ar gyfer

Google Earth / Maps

Defnyddiau a chwilfrydedd yn Google Earth a Google Maps

Sut i fewnosod delweddau lleol yn Google Earth

Gan ymateb i rai cwestiynau a ddaw ataf, manteisiaf ar y cyfle i adael y canlyniad at ddefnydd y cyhoedd. Beth amser yn ôl roeddwn wedi siarad am sut y gallwch fewnosod delweddau sy'n gysylltiedig â phwynt yn Google Earth, er eich bod yn defnyddio cyfeiriadau gwe. Yn yr achos hwn rwyf am ei ddangos gan ddefnyddio llwybr lleol: Gan dybio bod y ffeil yn safle C: /Users/Usuario/Downloads/woopra_ios.png, yna ...

Sevilla yn 3D, ymysg newyddion Google Maps

Mae Google wedi ychwanegu cynnwys 3D newydd i'w weld ar Google Earth a Google Maps. O'r 18 dinas a ddiweddarwyd, mae 13 yn yr Unol Daleithiau; bron pob un yn y gorllewin a 7 ohonyn nhw yng Nghaliffornia: Foster City Palo Alto Redwood City Riverside San Diego Santa Cruz Sunnyvale Y dinasoedd eraill yw: Honolulu, (Hawaii) Las Vegas ...

Gwybodion Google Street View

Mae 9 Eyes yn safle sydd wedi casglu delweddau o chwilfrydedd o Google Earth, yn benodol golygfeydd stryd (Street View). Rhaid i chi gymryd peth amser i chwilio am bethau fel y rhain, ond bachgen yn gwneud rhai yn denu sylw. Yn gyffredinol pynciau o ddiddordeb y bechgyn hyn yw anifeiliaid o flaen y camera, ferched ...

Geomap a'i gysylltiad â Google Maps

Beth amser yn ôl, fe wnes i adolygiad beta o Geomap, sydd ymhlith ei briodoleddau gorau â'r gallu i gydamseru safbwyntiau data nid yn unig â Google Maps, ond hefyd â Mapiau Bing, Yahoo Maps a Open Street Maps. Yn wahanol i'r hyn y mae rhaglenni eraill yn ei wneud, sydd ddim ond yn mewnforio dalfa georeferenced, mae Geomap wedi ...

Kmzmaps, mapiau lliwgar Google Earth

Mae Kmzmaps yn gwmni sy'n ymroddedig i ddatblygu cynhyrchion cartograffig ers cryn amser, mae'r cyfeiriadedd y mae wedi'i roi i'w waith yn drawiadol wrth gynhyrchu mapiau y gellir eu gweld yn Google Earth gydag apêl ddeniadol iawn a allai ychwanegu gwerth at y defnydd o Google Earth mewn dosbarthiadau Daearyddiaeth ...

Cwrs AutoCAD ar gyfer Defnyddwyr Microstatio

Mae'r wythnos hon wedi bod yn ddiwrnod boddhaol iawn, rwyf wedi bod yn dysgu cwrs AutoCAD ar gyfer defnyddwyr Microstation, fel parhad o'r cwrs topograffi yr oeddem wedi'i roi ychydig ddyddiau yn ôl gan ddefnyddio CivilCAD i gynhyrchu'r model digidol a llinellau cyfuchlin. Y prif reswm pam rydyn ni wedi'i wneud yw oherwydd er ...

Agor nifer o ffeiliau kml mewn Google Maps

Ychydig ddyddiau yn ôl, siaradais am sut i agor ffeil kml yn Google Maps, gan wybod ei llwybr lle mae'n cael ei letya. Nawr, gadewch i ni weld beth fyddai'n digwydd os ydym am ddangos sawl un ar yr un pryd. 1. Y llwybr kml Yn yr achos hwn, rydw i'n mynd i'w wneud trwy ddangos gwybodaeth o'r Ganolfan Gwybodaeth Drefol Ranbarthol (CIUR) fel enghraifft, gyda llaw ...

Georeferencing yn ffeil CAD

Er ei fod yn bwnc sylfaenol i lawer, mae'n ymddangos yn aml mewn rhestrau dosbarthu ac yn ymholiadau Google. Ddim am lai, mae dyluniad gyda chymorth cyfrifiadur wedi bod o dan ddull Peirianneg, Pensaernïaeth ac Adeiladu ers amser maith, tra bod y mater geo-ofodol wedi cael perthynas sy'n canolbwyntio mwy ar ...

Cyfesurynnau UTM mewn mapiau google

Efallai bod Google yn offeryn yr ydym yn byw gydag ef bron yn wythnosol, i beidio â meddwl hynny bob dydd. Er bod y cymhwysiad yn cael ei ddefnyddio'n helaeth i lywio a symud trwy gyfeiriadau, nid yw mor hawdd gweld cyfesurynnau pwynt penodol, nac mewn fformat daearyddol, llawer llai o gyfesurynnau UTM mewn mapiau google. Mae'r erthygl hon, ar wahân i'ch dysgu i ...

Mapiau pwyth, problemau cyffredin

Stitchmaps oedd un o'r cymwysiadau gorau a wnaed i greu orthoffotos o fosaigau a ddaliwyd o Google Earth, sut mae'n gweithio y siaradais i amdano amser maith yn ôl. Y rhai ohonom a wnaeth y broses o'r blaen, ar droed, yn lawrlwytho sgrinluniau o Google ac yna'n eu cysylltu â PhotoShop neu Bentley Descartes, rydym yn gwybod bod Stitchmaps yn gwneud llawer mwy na hynny. ...

Sut i wybod pryd mae Google yn diweddaru delweddau o le

Rydyn ni i gyd eisiau gwybod y foment pan fydd maes o'n diddordeb yn derbyn diweddariad newydd yn Google Earth. Mae bod yn ymwybodol o'r diweddariadau y mae Google yn eu gwneud yn ei sylfaen ddelwedd yn gymhleth, mae'r ffordd y mae'n rhybuddio yn LatLong yn eithaf amwys, ac er yn ddiweddar mae'n cyhoeddi ffeiliau kml gyda geometregau bras ...