Archifau ar gyfer

Google Earth / Maps

Defnyddiau a chwilfrydedd yn Google Earth a Google Maps

Cymharwch Google Earth a Virtual Earth

Os oes gennym ddiddordeb mewn gwybod ardal, a chwilio am ddelweddau lloeren neu orthoffoto o well eglurder efallai, dylem edrych ar y ddwy ffynhonnell fwyaf a ddefnyddir: Google Earth a Virtual Earth. Wel yn Jonasson mae cais wedi'i wneud, lle gallwch weld yn yr un sgrîn y ddau wylwyr, yn cydamseru yn awtomatig. Dyma'r ...

Sut i georeference map wedi'i sganio

Yn flaenorol, buom yn sôn am sut i wneud y weithdrefn hon gan ddefnyddio Microstation, ac er ei fod yn ddelwedd isaf o Google Earth, mae'n berthnasol yr un fath â map gyda chyfesurynnau UTM diffiniedig. Nawr gadewch i ni weld sut i wneud yr un weithdrefn gan ddefnyddio Manifold. 1 Cydlynu Pwynt Rheoli Rheoli Mae angen o leiaf pedwar pwynt ar y map gyda chydlynu hysbys ... ...

Lluniwch ac anfonwch i Google Earth

Paent Ddaear yn gais o Earthplotsoftware sy'n lansio gwyliwr i Paint arddull, cydamseru gyda'r bwriad o Google Earth ar y gallwch wneud lluniadau sylfaenol fel Polygonau Polygonau rellenso Lines elipsau anodiadau Yna pa mor ddefnyddiol mae hyn yw ei fod yn creu ffeil gif cynnwys dim ond y dibjuado, mae'r gweddill yn ...

Llwyfannau GIS, sy'n manteisio arno?

Mae'n anodd gadael cymaint o blatfformau sy'n bodoli, fodd bynnag, ar gyfer yr adolygiad hwn, byddwn yn defnyddio'r rhai y mae Microsoft yn ystyried eu cynghreiriaid yn ddiweddar wrth gydnaws â SQL Server 2008. Mae'n bwysig sôn am agoriad Microsoft SQL Server i bartneriaid newydd, yna mae'n caniatáu ymdrin â data gofodol mewn ffordd frodorol; hyn cyn dim ond ...

ESRI MapMachine, mapiau thematig ar-lein

Mae MapMachine yn wasanaeth a ddarperir gan ESRI i Geographics Cenedlaethol, lle gallwch weld mapiau thematig o wahanol leoedd yn y byd. Map o Venezuela, dosbarthiad poblogaeth Yn rhyngweithiol, ac yn ymarferol. Ymhlith yr opsiynau y gellir eu defnyddio: data ystadegol risgiau dwysedd poblogaeth yn yr hinsawdd a llwybrau lloeren sy'n agored i niwed Data ar gyfer twristiaid ac eraill. Iawn ...

Ychwanegu ffeil kml i fap

I ychwanegu map i blog yn rhaid i addasu o fapiau google, fodd bynnag, i ychwanegu map KML wreiddio yn bosibl, os oes gen ti i ychwanegu yn y gadwyn & KML = yna bydd y url y ffeil KML, a all hefyd fod yn Map wedi'i greu mewn mympiau o googlemaps. Os nad ydych chi eisiau ...

Mae Google Maps yn ychwanegu mapiau o wledydd Sbaenaidd

Mae Google wedi dileu beta yn ddiweddar i fapiau Google yn Sbaeneg, sef act sy'n cynnwys ymgorffori mapiau o lawer o wledydd Sbaenaidd ar lefel y stryd. Mae hyn yn awgrymu y bydd rhai rhaglenni georeferencing y bydd Google yn eu talu yn berthnasol yn fuan iawn. Nid oes ganddynt fanylder mawr, ac mewn llawer o achosion nid oes ganddynt ddata, ond nid ydynt yn ...