Geofumadas: yma rhyngom ni

Yr wythnos hon, ar wahân i aros am nani newydd i'm plant, cefais y cyfle i gwrdd â ffrind i'r blog a gysylltodd â mi cyn dod i'r tiroedd hyn a dweud wrthyf fy mod am gael cyfweliad at ddibenion personol. caffi geofumadas Roeddwn i'n teimlo'n wastad iawn i wybod, ar ôl ychydig o oriau hedfan, ei fod yn darllen i mi ac o bryd i'w gilydd mae'n hyrwyddo'r darlleniadau hyn ymhlith ei fyfyrwyr yn ne'r cyfandir; Ar ôl cwpanaid o goffi daeth y protocol i ben a bu modd i ni siarad am fwy o bynciau dynol.

Gyda'ch caniatâd chi, byddaf yn cyfleu eich sgwrs fwyaf dymunol, a wnaeth i mi fyfyrio pan oeddwn i'n rhedeg yn y prynhawn tra bod fy nghefn yn ceisio chwysu yn yr oerfel anferthol y tymor hwn i ostwng y punnoedd a allai adael natur brydau fy mam-yng-nghyfraith.

Mae ein nodau yn debyg

Fe wnaeth y coffi â blas toesen ein gwneud i chwerthin ar ffolineb ein llywydd yn bwyta melon ar y teledu, yn ogystal â phan oedd am ddatrys argyfwng Honduran heb allu datrys argyfwng ei bobl hyd yn oed.

Ac, ble bynnag yr ydych chi, ar wahân i ymuno â'r term kml, mae gennym ddyheadau tebyg. Rydym yn wahanol o ran meini prawf moesol oherwydd bod y rheini'n newid gyda'r blynyddoedd a delta'r parth UTM sy'n ein rhannu, felly ni allwn gyfateb y blas am gael plant nawr, sgrechian i'r awyr ein credoau crefyddol neu safbwynt cymdeithasol ar y chwith.

Ond i gyd, rydym am wella ein hunain mewn ffordd annatod, rydym eisiau dysgu rhywbeth newydd bob dydd, gwerthu mwy eleni, cael gwell cyflog, wynebu ein problemau o ran llafur; rydym yn dioddef aflonyddwch seicolegol neu rydym yn tueddu i grybwyll ein hapusrwydd, yn y diwedd, rydym i gyd yn anelu at fod yn llai niweidiol i'r rhai sy'n achosi ein llwyddiant.

Waeth ble rydych chi, bydd hanner eich nodau'n cael eu goresgyn diolch i'ch ymdrech, bydd yr hanner arall yn dibynnu ar y cyfle rydych chi'n ei roi i eraill i'ch helpu i wella ... rwy'n gobeithio hynny.

Nid yw'r blog hwn yn ddyledus i mi.

Yn y diwedd, ailadroddwyd y cwestiwn a ofynnodd i mi fel yn y dechrau, y rhai sy'n ysgrifennu fwyaf yn Geofumadas. Yn ystod y ddwy flynedd hon rwyf wedi dysgu y dylai pynciau ddod allan cynulleidfaOs oes rhywbeth addysgol yn yr ystadegau yw y gallwch chi wybod pryderon yr ymwelwyr; am y rheswm hwn, nid yw cynnwys Geofumadas yn ddim mwy na rhywbeth o'm trefn gyffrous yn gymysg â'r hyn mae pobl eraill yn ei wneud yn gofyn.

Mae'n golygu wedyn nad yw'r blog hwn oherwydd ei awdur, nid yw fy newis yn feddalwedd brand, ond penderfynais y 2009 ysgrifennu llawer o bynciau ar AutoDesk Civil 3D i gydbwyso'r drefn amlwg gyda Bentley a'r galw presennol yn y darllenwyr Yr un rheswm dros 2010 rydw i wedi cynllunio i ruthro trwy'ch perfedd ArcGIS 9.3 gan Acer Aspire One.

Ni ellir goresgyn cyfyngiadau'r templed, oherwydd mae'n well gen i aros yn Cartesiaid na symud yn llwyr i mi Cartref; Yn gyfnewid am hyn, rwy'n gobeithio cadw darllenwyr yn hoff o gynnwys. Ond yn ddwfn, yn wahanol i'r hyn y mae rhai pobl yn ei feddwl, mae hanner y pethau yr wyf yn siarad amdanynt wedi cael eu dysgu wrth i mi ysgrifennu, ymarfer sy'n gofyn am ymchwil ... Rwy'n ysgrifennu am yr hyn sydd fel arfer yn arferol yn y gwaith a beth sydd ddim Rwy'n ysgrifennu llawer, dwi ddim yn gwybod llawer (neu ddim).

Ac fy mod i'n ennill gyda'r blog

Mae cyfleustodau cael blog y tu hwnt i gydnabyddiaeth, bydd y pethau hynny, yn llenwi'r anghydbwysedd o hunan-anfodlonrwydd ac yn pasio pethau fel hynny. Ond, mewn blynyddoedd 5, efallai y gallai'r ffasiynau hyn a elwir yn Blogiau fod yn bwnc anarferedig, yn ddiau byddaf yn teimlo'n fodlon i gael gwybod am leoedd newydd, plant geofumadasffrindiau newydd, pynciau newydd ac agor cyfleoedd newydd i ddarllenwyr ... ac i mi. Ond mae hwnnw hefyd yn deithiwr.

Pan orffenais i redeg heddiw, galwodd fy ngwraig fi a dweud ei bod yn ymddangos bod gennym nani, roeddwn i'n teimlo fy mod i'n rhyddhad oherwydd bod dydd Llun yn dod â'm gwyliau i ben. Ar ôl cnoi cil ar y pwnc, roeddwn i'n teimlo'n melancholy, fe wnes i alw fy mhlant a oedd yn mynd gyda mi drwy'r dydd a rhoddais y cwtsh hwnnw imi heddiw nad oeddwn i wedi eu rhoi. Mae'r pethau hynny ... yn dragwyddol.

Atebion 2 i "Geofumadas: yma rhyngom"

  1. Helo Geofumed, wyddoch chi? rywbryd ddwy flynedd yn ôl trwy siawns roedd y blog hwn bron yn ffres (rwy'n credu bod eich swydd gyntaf tua wythnos ar ôl cael ei chyhoeddi) ers hynny rwyf wedi ei dilyn yn ofalus ac i mi mae'n bleser eich darllen chi a dysgu pethau diddorol o Y byd hwn o GIS. Hyd yn oed yn fwy dymunol yw gwybod bod rhywun y tu ôl i'r blog hwn yn berson mor ddynol ag unrhyw un arall (y tu hwnt i dechnegydd rhagorol yn unig) a hyd yn oed yn gwybod y sgiliau dadansoddol a'r maen prawf mor gywir fel fy mod i'n darllen mewn swydd (am y sefyllfa yn eich gwlad chi).

    Wel i grynhoi, diolchaf ichi ac rwy’n edmygu ansawdd eich blog a’r ysbryd mor ddynol nes eich bod yn argraffu, rwy’n eich llongyfarch am y gallu rydych chi wedi’i ddangos i allu syntheseiddio pynciau mor gymhleth mewn testunau syml, ac yn olaf (a chan gyfeirio at hyn post), ystyriwch fod gennych ffrind arall yma ym Mecsico …………………

    Llwyddiant eleni sy'n dechrau !!!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.