Geofumadas: yma rhyngom

Yr wythnos hon, ar wahân i aros am warchodwr plant newydd ar gyfer fy mhlant, cefais gyfle i gwrdd â ffrind o'r blog a gysylltodd â mi cyn dod i'r tiroedd hyn a dweud wrthyf ei fod eisiau cyfweliad at ddibenion personol.  caffi geofumadas Roeddwn i'n teimlo'n wastad iawn i wybod, ar ôl ychydig o oriau hedfan, ei fod yn darllen i mi ac o bryd i'w gilydd mae'n hyrwyddo'r darlleniadau hyn ymhlith ei fyfyrwyr yn ne'r cyfandir; Ar ôl cwpanaid o goffi daeth y protocol i ben a bu modd i ni siarad am fwy o bynciau dynol.

Gyda'ch caniatâd chi, byddaf yn cyfleu eich sgwrs fwyaf dymunol, a wnaeth i mi fyfyrio pan oeddwn i'n rhedeg yn y prynhawn tra bod fy nghefn yn ceisio chwysu yn yr oerfel anferthol y tymor hwn i ostwng y punnoedd a allai adael natur brydau fy mam-yng-nghyfraith.

Mae ein nodau yn debyg

Fe wnaeth y coffi â blas toesen ein gwneud i chwerthin ar ffolineb ein llywydd yn bwyta melon ar y teledu, yn ogystal â phan oedd am ddatrys argyfwng Honduran heb allu datrys argyfwng ei bobl hyd yn oed.

Ac y mae gennym ni, ble bynnag yr ydych chi, y tu allan i ymuno â'r term kml, ddyheadau tebyg. Rydym yn wahanol o ran meini prawf moesol oherwydd bod y rheini'n newid gyda'r blynyddoedd a delta'r parth UTM sy'n ein rhannu, felly ni fyddwn yn gallu cyd-daro rhwng y blas am gael plant nawr, gan weiddi ein credoau crefyddol neu'r safbwynt cymdeithasol ar y chwith.

Ond i gyd, rydym am wella ein hunain mewn ffordd annatod, rydym eisiau dysgu rhywbeth newydd bob dydd, gwerthu mwy eleni, cael gwell cyflog, wynebu ein problemau o ran llafur; rydym yn dioddef aflonyddwch seicolegol neu rydym yn tueddu i narcissize ein hapusrwydd, yn y diwedd, rydym i gyd yn dyheu am fod yn llai niweidiol i'r rhai sy'n achosi ein llwyddiant.

Waeth ble rydych chi, bydd hanner eich nodau'n cael eu goresgyn diolch i'ch ymdrech, bydd yr hanner arall yn dibynnu ar y cyfle rydych chi'n ei roi i eraill i'ch helpu i wella ... rwy'n gobeithio hynny.

Nid yw'r blog hwn yn ddyledus i mi. 

Yn y diwedd, ailadroddwyd y cwestiwn a ofynnodd imi fel ar y dechrau, y rhai sy'n ysgrifennu fwyaf yn Geofumadas. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd hyn, rwyf wedi dysgu y dylai pynciau ddod allan ohonynt cynulleidfaOs oes rhywbeth addysgol yn yr ystadegau yw y gallwch chi wybod pryderon yr ymwelwyr; am y rheswm hwn, nid yw cynnwys Geofumadas yn ddim mwy na rhywbeth o'm trefn gyffrous yn gymysg â'r hyn mae pobl eraill yn ei wneud yn gofyn.

Mae'n golygu wedyn nad yw'r blog hwn oherwydd ei awdur, nid meddalwedd wedi'i frandio yw fy newisiadau, ond yn 2009 penderfynais ysgrifennu cryn dipyn o bynciau am AutoDesk Civil 3D i gydbwyso'r drefn wedi'i marcio â Bentley a'r galw presennol yn y darllenwyr. Yr un rheswm pam ar gyfer 2010 rwyf wedi bwriadu cloddio trwy berfeddion ArcGIS 9.3 gan Acer Aspire One.

Ni ellir goresgyn cyfyngiadau'r templed, oherwydd mae'n well gen i aros yn Cartesiaid na symud yn llwyr i mi Cartref; yn gyfnewid, rwy'n gobeithio cadw darllenwyr gyda nhw am gariad y cynnwys. Ond yn ddwfn, yn wahanol i farn rhai pobl, rydw i wedi dysgu hanner y pethau rydw i'n siarad amdanyn nhw wrth i mi ysgrifennu, arfer sy'n gofyn am ymchwil ... Rwy'n ysgrifennu am yr hyn sy'n arferol yn y gwaith a beth sydd ddim. Rwy'n ysgrifennu llawer, nid wyf yn gwybod llawerneu ddim).

Ac fy mod i'n ennill gyda'r blog

Mae buddion cael blog y tu hwnt i gydnabyddiaeth, bydd y pethau hynny yn llenwi anghydbwysedd hunan anfodlonrwydd a phasio pethau fel hynny. Ond, mewn 5 mlynedd, y gallai’r ffasiwn hon, a elwir yn Blogiau, fod yn bwnc darfod, byddaf yn ddi-os yn teimlo’n fodlon fy mod wedi adnabod lleoedd newydd, plant geofumadasffrindiau newydd, pynciau newydd ac agor cyfleoedd newydd i ddarllenwyr ... ac i mi. Ond dros dro yw hynny hefyd.

Pan orffennais redeg heddiw, galwodd fy ngwraig arnaf a dweud ei bod yn ymddangos bod gennym warchodwr eisoes, roeddwn yn rhyddhad oherwydd bod fy ngwyliau yn dod i ben ddydd Llun. Ar ôl deor dros y pwnc roeddwn i'n teimlo'n felancolaidd, fe wnes i alw fy mhlant a ddaeth gyda mi trwy'r dydd a rhoi'r cwtsh hwnnw nad oeddwn i wedi'i roi iddyn nhw heddiw. Mae'r pethau hynny ... yn dragwyddol.

2 Ymatebion i "Geofumadas: yma rhyngom ni"

  1. Helo Geofumed, wyddoch chi? rywbryd ddwy flynedd yn ôl trwy siawns roedd y blog hwn bron yn ffres (rwy'n credu bod eich swydd gyntaf tua wythnos ar ôl cael ei chyhoeddi) ers hynny rwyf wedi ei dilyn yn ofalus ac i mi mae'n bleser eich darllen chi a dysgu pethau diddorol o Y byd hwn o GIS. Hyd yn oed yn fwy dymunol yw gwybod bod rhywun y tu ôl i'r blog hwn yn berson mor ddynol ag unrhyw un arall (y tu hwnt i dechnegydd rhagorol yn unig) a hyd yn oed yn gwybod y sgiliau dadansoddol a'r maen prawf mor gywir fel fy mod i'n darllen mewn swydd (am y sefyllfa yn eich gwlad chi).

    Wel yn fyr, rwy’n diolch i chi ac rwy’n edmygu ansawdd eich blog a’r ysbryd dynol rydych yn ei argraffu arno, rwy’n eich llongyfarch am y gallu rydych chi wedi’i ddangos i allu syntheseiddio pynciau mor gymhleth mewn testunau syml, ac yn olaf (a chan gyfeirio at hyn post), ystyriwch fod gennych ffrind arall yma ym Mecsico …………………

    Llwyddiant eleni sy'n dechrau !!!

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.