FastCAD, Cysgod AutoCAD


Os nad oeddent erioed wedi clywed am FastCAD ... dylent.

Rwy'n gwybod, mae'n bosibl, am y tro cyntaf eu bod yn gwybod bod y rhaglen hon yn bodoli, ond rydw i eisiau mynd allan o'r noson hufen ia hon gyda chwcis Oreo i ddangos offeryn y mae gennym rywbeth i'w ddysgu hyd yn oed yn y paragraff diwethaf.

Pam mae FastCAD yn bwysig

Wel, crëwr FastCAD yw'r un a ddatblygodd INTERACT, y rhaglen honno oedd y prototeip a brynwyd gan sylfaenwyr AutoDesk i lansio AutoCAD.

Fodd bynnag, y tu hwnt i hiwmor trwm fy ffrind yng Ngogledd America, enillodd y rhaglen hon rai rhinweddau pwysig ar ddechrau'r nawdegau; Cafodd Riddle ei enwebu hefyd gan Design News fel Peiriannydd y Flwyddyn yn 1992 ac yng nghofnod Newyddion 1999 Engeneering cafodd ei gynnwys yn Top125 y bobl fwyaf dylanwadol yn y diwydiant adeiladu am y blynyddoedd 125 diwethaf.

Yna sefydlodd Evolution Computing bod 1985 yn lansio ei fersiwn gyntaf o FastCAD, wrth gwrs ar gyfer DOS.

 • Yn 1987 roedd y fersiwn yn cynnwys botymau "gwasgu", eiconau a blychau deialog cyn iddo wneud -neu yn bodoli - Windows.
 • Hefyd ar yr adeg honno roeddwn i eisoes plotio'n dramatig gyda rheolaeth cynllun, rhagflaenydd yr hyn a ddaeth yn AutoCAD ymlaen gofod papurau.
 • Ar hyn o bryd y fersiwn ddiweddaraf o FastCAD yw'r 7.56, y dechreuodd ei newidiadau olaf yn y flwyddyn 2007 ac a oedd yn cynnwys y cam i fformat didau 32.

Y peth da am FastCAD. O'r cychwyn cyntaf, fy nyheadau i Riddle o ran arloesi yn seiliedig ar yr hyn y mae defnyddwyr yn gofyn amdano. Roeddwn yn profi amser da o'r penwythnos ac er ei fod yn feddalwedd a lansiwyd 10 mlynedd yn ôl mae'n synnu at rai agweddau ar ymarferoldeb sydd wedi'u cuddio yno; er bod yn rhaid i mi rybuddio bod dysgu defnyddio llawer o'i swyddogaethau yn awgrymu newid y ffordd o wneud rhai pethau mewn rhaglenni yr ydym wedi'u defnyddio. Ac er fy mod yn credu bod y rhaglen hon eisoes wedi rhoi'r hyn y dylai, yn y llwyfan presennol, mae'n werth cydnabod yr hyn sydd wedi gwneud argraff dda arna i; pwy sy'n gwybod a ddylai rhai rhaglenni sy'n cystadlu gadw llygad arno.

 • Darllenwch fformatau'r dwg hyd at y fersiwn ddiweddaraf (2010 sef yr un a ddefnyddir gan AutoCAD 2012). Fcw yw'r fformat FastCAD, ond gallwch agor ac arbed fel fformatau dwg o R12 i 2010).
 • Darllenwch fformatau DGN V8 Microstation, yn y cyswllt hwn a'r uchod llawer o raglenni ffynhonnell agored a thâl (rydym yn deall pam, ond gadewch i ni ymchwilio i sut y gwnaeth Riddle hynny.
 • autocad fastcad Mae o fewn yr un model yr opsiwn i fewnosod barn ddeinamig (y newydd-deb AutocAD 2012 a Bentley V8i), gyda botymau llawer mwy ymarferol na ffurfweddu opsiynau gweld mewn Microstation. Mae'r triciau i weithredu'r chwyddo rhwng ffenestri yn dda iawn, oherwydd gall sgrôl y llygoden gan ddibynnu ar yr allwedd yr ydym yn ei phwyso chwyddo, deinamig normal, cylchdroi ar echelin wahanol neu mewn isometrig; Mae'r rheolaeth llwybr byr bysellfwrdd hwn yn greadigol iawn mewn gwahanol offer FastCAD.
 • O'r gorau, y gwaith rhyngweithiol gyda ffeiliau. Ar wahân i olygfeydd wedi'u harbed mae'n cynnwys llwybrau byr i ffeiliau ac mae ganddo opsiwn o'r enw cyfeiriadau ffeiliau troshaenu, fel y xref, ond gyda'r opsiwn i'w golygu ar y hedfan (darllenir y xref yn unig) a hyd yn oed gyda swyddogaeth o'r enw rhan lle mae'n bosibl creu cysylltiadau o wrthrychau a threfniadau hyd yn oed os ydynt mewn ffeiliau gwahanol, gellir llwytho'r rhain yn rhannol o'r tu allan. Awesome.
 • Mae ymarferoldeb y tablau yn foethusrwydd, gan eu bod yn ddeinamig. Gellir creu colofn ymreolaethol, gan gynnwys mewnforio data o ffeil excel (csv) neu txt. Unwaith y bydd y ffeil yn troi'n ddrwg mae'n colli'r deinameg oherwydd ei bod yn cael ei hecsbloetio.

autocad fastcad

 • Mae yna offeryn llwybr -Pa rai pethau eraill - sy'n creu waliau, tebyg i multiline, gyda'r amrywiad sy'n wrthrych deinamig, pan fydd yn cysylltu'r waliau yn awtomatig (heb orfod defnyddio jygiau torri, trimio ac eraill), gallwch fynd i ddarlunio ac amrywio lled waliau heb golli'r gorchymyn, yn ogystal gallwch osod toriadau ar gyfer bylchau mewn drysau ac yn gorffen ar ddiwedd wal. Moethus gydag ymarferol popmenu, i'w drosglwyddo i 3D yn fater o ddweud hynny, mae'n ymddangos yn syml iawn.

autocad fastcad

 • Mae yna hefyd nifer o bethau ymarferol ar lefel y rhyngwyneb, fel y bar lliw ar y chwith, arddull CorelDraw, cliciwch, y combobox uchod i weld pa amodau rydym yn gweithio arnynt: math o linell, cyfesurynnau, trwch, haen, ac ati Rwy'n gweld bod rhyngwyneb y defnyddiwr yn gyfleus iawn, wedi'i ddosbarthu'n dda iawn, heb lawer o fariau offer ac ar y diwedd mae'n ymddangos bod paneli newydd yn trin y llyfrgelloedd bloc (celloedd).
 • Mae ganddo rai pethau syml y mae'r gystadleuaeth wedi eu cymryd i'w cychwyn, fel testun Chwyddo i chwilio (mewn clic), chwyddo i'r olygfa wedi'i chadw, mae'r dimensiwn yn ymarferol iawn ac yn cynnwys ffactor goddefgarwch sy'n datrys llawer o broblemau.
 • Nid oes ganddo bopeth, ond cafodd ei ysmygu i gynnwys yr hyn y mae'n byw fwyaf ynddo. Mae'n edrych fel fy Cwrs AutoCAD wrth addysgu gorchmynion 25; mae'r holl offer adeiladu sylfaenol i gyd (er bod rhai â newid rhesymeg) ac mewn argraffiad maent yn canolbwyntio ar orchmynion 8 ond gyda'r amrywiadau angenrheidiol fel er enghraifft, mae'r Copi yn cynnwys llusgo'r opsiynau, graddfa ddeinamig, wedi'i gylchdroi ac mewn cymesuredd.
 • Yn dal sgriptio, macros a thabl digido. Mae'r 3D yn ymddangos mor hawdd ac nid yw'r rendro yn edrych yn ddrwg er mai felly y mae 10 mlynedd yn ôl; ond mae ganddo ei fflatiau wrth fewnforio gwrthrychau ACIS o'r tu allan.
 • Mae yna fersiwn o'r enw EasyCAD ar gyfer US $ 300 ac mae FastCAD ar gyfer US $ 600 yn ei droi yn ddewis amgen economaidd yn hytrach na hacio, ond yn fy marn i ar y pwynt hwn byddwn yn dewis math IntelliCAD BitCAD o ProgeCAD neu hyd yn oed GstarCAD bod hyd yn oed y Rhuban yn cynnwys.

autocad fastcad

Drwg FastCAD

Wel, ar y dechrau mae fersiwn sydd wedi ei ddiweddaru yn y blynyddoedd diwethaf, mae ei injan graffeg yr un fath â 10 o flynyddoedd yn ôl, mae'n debyg mai dyma'r gorau pan ddatblygodd Riddle FastCAD 7. Mae hynny'n creu cyfyngiad aruthrol o'i gymharu ag offer cystadleuaeth ddiweddar sydd wedi defnyddio defnyddwyr sydd â llygoden dros wrthrychau neu ddod o hyd i ryngweithio. Mae'r rhan honno o snapurau a thrin tryloywderau fel AutoCAD R13 neu Microstation J, fel eu bod yn ffurfio syniad.

Mae'r gwendid blaenorol hwn yn golygu bod llawer o'r hyn yr ydym wedi'i grybwyll o'r blaen fel manteision yn dirywio, ychydig yn effeithiol ac y gallai unrhyw un heb lawer o feini prawf danbrisio eu potensial. Yn Windows 7 mae anawsterau difrifol gyda rhai cardiau graffeg, yn enwedig mewn gosodiadau Windows 7 mewn hen beiriannau, fel yn Windows Vista gyda'r ffynonellau yn seiliedig ar bitmaps. Y cyfan am fod yn injan graffeg hen ffasiwn.

Yna mae ganddo ryw fath o amwysedd wrth ymdrin â gorchmynion parhaus, yn enwedig rhwng y llinell orchymyn a'r botwm cywir a rhai arferion sy'n agor mewn consol glas, rwy'n credu bod sgil sy'n cymryd amser i'w deall. Hefyd ar lefel defnyddioldeb, nid yw'r gwaith rheoli haenau yn ymarferol iawn, yn yr adegau hyn mae gennym lawer o haenau ac rydym mewn meddiant mewn clic i ddiffodd, troi ymlaen neu rewi nid yn unig y ffeil sy'n cael ei defnyddio ond hefyd y rhai sy'n cyfeirio.

Mae'n amlwg bod gan y rhaglen broblemau rhyngweithredu, oherwydd nid yw'n darllen y ffeiliau dgn, dxf, dwg yn frodorol ond mae'n ei fewnforio i ffeil fcw, sy'n dod ag anfanteision wrth ei allforio eto, yn enwedig yn ansawdd delweddu sizing, dyna pam mae gennych opsiwn sy'n manteisio arnyntyr hyn yr wyf yn ei gael yn angheuol- Yn yr un modd mae'n digwydd mewn rhai achosion gyda'r ffactor lled testun. Fe edrychais i amdano a doeddwn i ddim yn dod o hyd i ffordd o lwytho ffeiliau raster, dim ond mewnosod didfap, ac nid yw ychwaith yn trin systemau georferennu.

Er eu bod yn arloesol wrth drin gosodiadau ar gyfer argraffu, credaf ei fod yn brin o ran rheoli dalennau lluosog ac mae cynhyrchu pdf yn ymddangos yn rhyfedd.

Mae'n ddealladwy, mae FastCAD ar gyfer dylunio CAD 2D a 3D, ac mae'n ei wneud yn dda. Ond dim byd mwy; nid oes unrhyw raglenni ategol ar gyfer Peirianneg, Pensaernïaeth, GIS nac unrhyw un arall i ryngweithio â hwy. Nid yw hynny'n ddrwg, dyna'r ffordd y mae hi a chyn belled â'ch bod yn dweud "mae hyn yn FastCAD" nid oes pechod, ond mae'n dileu'r fantais oherwydd nawr mae bron neb yn gwneud CAD pur ond yn hytrach mae'n golygu golygu data disgyblaeth benodol.

Ac yn olaf, nid oes unrhyw arwydd o fersiwn newydd; nid yr un hwn Os yw'r cwmni'n ystyried gwneud FastCAD 8, mae'n siŵr y bydd yn ddatblygiad newydd (ymddengys bod yr un presennol wedi'i weithio mewn Visual Basic ac mewn iaith C ++). Byddai eisiau mynd i beiriant graffigol mwy diweddar yn golygu gweithio yn .NET compatibility a ... Dydw i ddim yn siŵr a fydd Riddle yn meddwl am hynny.

Moesoldeb ...

Yn olaf, nid yw'r wers wedi'i gorffen oni bai ein bod yn darllen Meddyliau Riddle, mewn blog lle nad oes llawer o geisiadau yn rhyddhau rhai cyffyrddiadau rhwng llinellau. Wrth ddarllen, ni allwn osgoi halo o hiraeth, peth diymadferthedd am anghyfiawnder meddalwedd da sy'n darfod cyn y poblogaidd ac, rydym hefyd yn deall bod Mike, sy'n fwy na bod yn entrepreneur technoleg, yn arloeswr sy'n cael ei daflu i mewn i fardd technolegol o'r hyn sydd ei angen heddiw. diwrnod yn y lle a nodwyd.

Rydym hefyd yn gwybod ei fod y tu ôl i feddalwedd newydd, rydym yn deall pa fath, sy'n gwybod a yw fersiwn wedi'i hailadeiladu o FastCAD, gyda strategaeth fwy integredig o gynghreiriau sydd bellach yn angenrheidiol iawn ar gyfer goroesi mwy na 10 o flynyddoedd.

Fy nghariad at y dyn a osododd ganllawiau ar gyfer y ffordd y mae CAD yn gwneud llawer o raglenni heddiw, gan wireddu syniadau am ragdybiaethau nad oedd yn bodoli. Mae'n debyg pe bai Riddle wedi dychmygu'r hyn yr oedd yn ei werthu, byddai wedi mynnu bod yn bartner AutoDesk (er ei fod yn un o'r cyd-sefydlwyr 18yn hytrach na gwerthu eich cynnyrch ac aros y tu allan i'r hyn sydd bellach yn emporium sy'n anodd ei gysgodi.

Cyfaill Americanaidd -grouper trwm am jôcs- Café Colombiano y cefais wybod un prynhawn y cafodd Riddle ei adael allan oherwydd ar hyn o bryd sefydlodd Walker AutoDesk ei fod yn prynu rasel, ac nid torri ei farf yn unig ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.