FastCAD, Cysgod AutoCAD


Os nad oeddent erioed wedi clywed am FastCAD ... dylent.

Rwy'n gwybod, mae'n bosibl, am y tro cyntaf eu bod yn gwybod bod y rhaglen hon yn bodoli, ond rydw i eisiau mynd allan o'r noson hufen ia hon gyda chwcis Oreo i ddangos offeryn y mae gennym rywbeth i'w ddysgu hyd yn oed yn y paragraff diwethaf.

Pam mae FastCAD yn bwysig

Wel, crëwr FastCAD yw'r un a ddatblygodd INTERACT, y rhaglen honno oedd y prototeip a brynwyd gan sylfaenwyr AutoDesk i lansio AutoCAD.

Fodd bynnag, y tu hwnt i hiwmor trwm fy ffrind yng Ngogledd America, enillodd y rhaglen hon rai rhinweddau pwysig ar ddechrau'r nawdegau; Cafodd Riddle ei enwebu hefyd gan Design News fel Peiriannydd y Flwyddyn yn 1992 ac yng nghofnod Newyddion 1999 Engeneering cafodd ei gynnwys yn Top125 y bobl fwyaf dylanwadol yn y diwydiant adeiladu am y blynyddoedd 125 diwethaf.

Yna sefydlodd Evolution Computing bod 1985 yn lansio ei fersiwn gyntaf o FastCAD, wrth gwrs ar gyfer DOS.

 • Yn 1987 roedd y fersiwn yn cynnwys botymau "gwasgu", eiconau a blychau deialog cyn iddo wneud -neu yn bodoli - Windows.
 • Hefyd ar yr adeg honno roeddwn i eisoes plotio'n dramatig gyda rheolaeth cynllun, rhagflaenydd yr hyn a ddaeth yn AutoCAD ymlaen gofod papurau.
 • Ar hyn o bryd y fersiwn ddiweddaraf o FastCAD yw'r 7.56, y dechreuodd ei newidiadau olaf yn y flwyddyn 2007 ac a oedd yn cynnwys y cam i fformat didau 32.

Y peth da am FastCAD. Yn gyntaf oll, fy mharchiadau i Riddle o ran arloesi sy'n cael ei yrru gan ddefnyddwyr. Roeddwn yn ei brofi am amser hir dros y penwythnos ac er mai meddalwedd a lansiwyd 10 mlynedd yn ôl, mae'n syndod mewn rhai agweddau ar ymarferoldeb sydd wedi'u cuddio yno; er bod yn rhaid i mi rybuddio bod dysgu defnyddio llawer o'i swyddogaethau yn awgrymu newid y ffordd o wneud rhai pethau mewn rhaglenni rydyn ni wedi'u defnyddio. Ac er fy mod yn credu bod y rhaglen hon eisoes wedi rhoi’r hyn y dylai, ar y platfform presennol, mae’n werth cydnabod sut mae wedi gwneud argraff dda arnaf; pwy a ŵyr a ddylai rhai sioeau cystadleuol gadw llygad arno.

 • Darllenwch fformatau'r dwg hyd at y fersiwn ddiweddaraf (2010 sef yr un a ddefnyddir gan AutoCAD 2012). Fcw yw'r fformat FastCAD, ond gallwch agor ac arbed fel fformatau dwg o R12 i 2010).
 • Darllenwch fformatau DGN V8 Microstation, yn y cyswllt hwn a'r uchod llawer o raglenni ffynhonnell agored a thâl (rydym yn deall pam, ond gadewch i ni ymchwilio i sut y gwnaeth Riddle hynny.
 • autocad fastcad Mae o fewn yr un model yr opsiwn i fewnosod barn ddeinamig (y newydd-deb AutocAD 2012 a Bentley V8i), gyda botymau uchod yn llawer mwy ymarferol na ffurfweddu opsiynau gweld mewn Microstation. Mae'r triciau i weithredu'r chwyddo rhwng ffenestri yn dda iawn, oherwydd gall sgrôl y llygoden, yn dibynnu ar yr allwedd rydyn ni'n ei wasgu, wneud chwyddo arferol, deinamig, cylchdroi ar echel wahanol neu mewn isometrig; Mae'r trin llwybr byr bysellfwrdd hwn yn greadigol iawn mewn gwahanol offer FastCAD.
 • Y gwaith rhyngweithiol gorau gyda ffeiliau. Ar wahân i olygfeydd sydd wedi'u cadw mae'n cynnwys llwybrau byr i ffeiliau ac mae ganddo opsiwn o'r enw cyfeiriadau ffeiliau troshaenu, fel y xref, ond gyda'r opsiwn i'w golygu ar y hedfan (darllenir y xref yn unig) a hyd yn oed gyda swyddogaeth o'r enw rhan lle mae'n bosibl creu cysylltiadau o wrthrychau a threfniadau hyd yn oed os ydynt mewn ffeiliau gwahanol, gellir llwytho'r rhain yn rhannol o'r tu allan.  Awesome.
 • Mae ymarferoldeb y byrddau yn foethusrwydd, gan eu bod yn ddeinamig. Gellir creu colofn ymreolaethol, hyd yn oed yn mewnforio data o ffeil excel (csv) neu txt. Unwaith y bydd y ffeil wedi'i throsi'n dwg mae'n colli'r deinameg wrth iddi gael ei hecsbloetio.

autocad fastcad

 • Mae yna offeryn llwybr -Pa rai pethau eraill - sy'n creu waliau, tebyg i multiline, gyda'r amrywiad sy'n wrthrych deinamig, pan fydd yn cysylltu'r waliau yn awtomatig (heb orfod defnyddio jygiau torri, trimio ac eraill), gallwch dynnu llun ac amrywio lled y waliau heb golli'r gorchymyn, yn ychwanegol gallwch fewnosod toriadau ar gyfer tyllau drws a gorffeniadau ar gyfer diwedd wal. Moethus gydag ymarferol popmenu, i'w drosglwyddo i 3D yn fater o ddweud hynny, mae'n ymddangos yn syml iawn.

autocad fastcad

 • Mae yna hefyd sawl peth eithaf ymarferol ar lefel y rhyngwyneb fel y bar lliw ar y chwith yn arddull CorelDraw, dim ond trwy glicio, y comboboxes uchod i weld ym mha amodau rydyn ni'n gweithio: math o linell, cyfesurynnau, trwch, haen, ac ati. Mae'r rhyngwyneb defnyddiwr yn ymddangos yn ymarferol iawn, wedi'i ddosbarthu'n dda iawn, heb lawer o fariau offer ac mae paneli newydd yn ymddangos ar y pennau i reoli'r llyfrgelloedd bloc (celloedd).
 • Mae ganddo rai pethau syml y mae'r gystadleuaeth wedi eu cymryd i'w cychwyn, fel testun Chwyddo i chwilio (mewn clic), chwyddo i'r olygfa wedi'i chadw, mae'r dimensiwn yn ymarferol iawn ac yn cynnwys ffactor goddefgarwch sy'n datrys llawer o broblemau.
 • Nid oes ganddo bopeth, ond bachgen a wnaethant ei ysmygu i gynnwys yr hyn a feddiannir fwyaf. Yn edrych fel fi Cwrs AutoCAD wrth addysgu gorchmynion 25; mae'r holl offer adeiladu sylfaenol i gyd (er bod rhai â newid rhesymeg) ac mewn argraffiad maent yn canolbwyntio ar orchmynion 8 ond gyda'r amrywiadau angenrheidiol fel er enghraifft, mae'r Copi yn cynnwys llusgo'r opsiynau, graddfa ddeinamig, wedi'i gylchdroi ac mewn cymesuredd.
 • Yn dal tabl sgriptio, macros a digidydd. Mae 3D yn edrych mor hawdd ac nid yw'r rendro'n edrych yn ddrwg er ei fod felly 10 mlynedd yn ôl; ond mae ganddo ei ddiffygion wrth fewnforio gwrthrychau ACIS o'r tu allan.
 • Mae yna fersiwn o'r enw EasyCAD ar gyfer US $ 300 ac mae FastCAD ar gyfer US $ 600 yn ei droi yn ddewis amgen economaidd yn hytrach na hacio, ond yn fy marn i ar y pwynt hwn byddwn yn dewis math IntelliCAD BitCAD o ProgeCAD neu hyd yn oed GstarCAD bod hyd yn oed y Rhuban yn cynnwys.

autocad fastcad

Drwg FastCAD

Wel, i ddechrau, mae'n fersiwn, er ei fod wedi'i ddiweddaru yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae ei beiriant graffeg yr un peth â 10 mlynedd yn ôl, mae'n debyg mai hwn oedd y gorau pan ddatblygodd Riddle FastCAD 7. Mae hynny'n creu cyfyngiad aruthrol o'i gymharu ag offer cystadlu. Yn ddiweddar, mae defnyddwyr wedi dod yn gyfarwydd â dod o hyd i ryngweithio trwy hofran y llygoden dros wrthrychau neu chwilio am snap. Mae'r rhan honno o gipiau a rheoli tryloywder fel AutoCAD R13 neu Microstation J, felly gallwch chi gael syniad.

Mae'r gwendid blaenorol hwn yn gwneud llawer o'r hyn yr ydym wedi'i grybwyll o'r blaen gan fod manteision yn edrych yn dirywio, ychydig yn gyfredol a gallai unrhyw un heb lawer o feini prawf danamcangyfrif ei botensial. Yn Windows 7 mae anawsterau difrifol gyda rhai cardiau graffeg, yn enwedig mewn gosodiadau Windows 7 ar beiriannau hŷn, fel yn Windows Vista gyda ffontiau wedi'u seilio ar fapiau didau. Y cyfan am fod yn beiriant graffeg hen ffasiwn.

Yna mae ganddo ryw fath o amwysedd gyda thrin gorchmynion parhaus, yn enwedig rhwng y llinell orchymyn a'r botwm cywir a rhai arferion sy'n agor mewn consol glas, rwy'n credu bod yna dric sy'n cymryd amser i'w ddeall. Hefyd ar lefel defnyddioldeb, nid yw rheoli haenau yn ymarferol iawn, yn yr amseroedd hyn mae gennym lawer o haenau ac rydym yn meddiannu mewn clic i fod yn diffodd, ymlaen neu'n rhewi nid yn unig y ffeil sy'n cael ei defnyddio ond y rhai sy'n cyfeirio.

Mae'n amlwg bod gan y rhaglen broblemau rhyngweithredu, oherwydd nid yw'n darllen y ffeiliau dgn, dxf, dwg yn frodorol ond mae'n ei fewnforio i ffeil fcw, sy'n dod ag anfanteision wrth ei allforio eto, yn enwedig yn ansawdd delweddu sizing, dyna pam mae gennych opsiwn sy'n manteisio arnyntyr hyn yr wyf yn ei gael yn angheuol- Mae'r un peth yn digwydd mewn rhai achosion gyda'r ffactor lled testun. Edrychais amdano ac ni ddarganfyddais ffordd i lwytho ffeiliau raster, dim ond map did wedi'i fewnosod, ac nid yw'n trin systemau georeference ychwaith.

Er eu bod yn arloesol wrth drin gosodiadau ar gyfer argraffu, credaf ei fod yn brin o ran rheoli dalennau lluosog ac mae cynhyrchu pdf yn ymddangos yn rhyfedd.

Yn ddealladwy, mae FastCAD ar gyfer dyluniad CAD 2D a 3D, ac mae'n ei wneud yn dda. Ond dim byd mwy; nid oes unrhyw raglenni cyflenwol ar gyfer Peirianneg, Pensaernïaeth, GIS nac un arall y mae'n rhyngweithio â hi. Nid yw hynny'n ddrwg, dyna'r ffordd y mae a chyhyd ag y dywedir "dyma FastCAD" nid oes unrhyw bechod, ond mae'n cymryd y fantais i ffwrdd oherwydd erbyn hyn nid oes bron neb yn gwneud CAD pur ond yn defnyddio hynny i olygu data disgyblaeth benodol.

Ac yn olaf, nid oes unrhyw arwyddion o fersiwn newydd; nid yr un hon. Os yw'r cwmni'n ystyried gwneud FastCAD 8, siawns ei fod yn ddatblygiad newydd (mae'n ymddangos bod yr un cyfredol wedi'i weithio yn Visual Basic ac yn yr iaith C ++). Byddai eisiau mynd i beiriant graffeg mwy newydd yn golygu gweithio ar gydnawsedd. NET a… dwi ddim yn siŵr a yw Riddle yn meddwl am hynny.

Moesoldeb ...

Yn olaf, nid yw'r wers wedi'i gorffen oni bai ein bod yn darllen Meddyliau Riddle, ein bod mewn blog heb lawer o gofnodion yn colli rhai cyfaddefiadau rhwng y llinellau. Darllen na allwn osgoi halo o hiraeth, rhywfaint o analluedd oherwydd anghyfiawnderau meddalwedd dda sy'n darfod cyn y poblogaidd ac, rydym hefyd yn deall bod Mike yn fwy nag entrepreneur technoleg, yn arloeswr sy'n cael ei daflu i mewn i fardd technolegol o'r math sydd ei angen heddiw yn diwrnod yn y lle iawn.

Rydym hefyd yn gwybod ei fod y tu ôl i feddalwedd newydd, rydym yn deall pa fath, sy'n gwybod a yw fersiwn wedi'i hailadeiladu o FastCAD, gyda strategaeth fwy integredig o gynghreiriau sydd bellach yn angenrheidiol iawn ar gyfer goroesi mwy na 10 o flynyddoedd.

Fy mharch tuag at y dyn a osododd ganllawiau ar gyfer y ffordd y mae llawer o raglenni yn gwneud CAD heddiw, gan lunio syniadau ar ragdybiaethau nad oeddent yn bodoli. Mae'n debygol y byddai Riddle wedi delweddu'r hyn yr oedd yn ei werthu, byddai wedi mynnu bod yn bartner AutoDesk (er ei fod yn un o'r cyd-sefydlwyr 18yn hytrach na gwerthu eich cynnyrch ac aros y tu allan i'r hyn sydd bellach yn emporium sy'n anodd ei gysgodi.

Cyfaill Americanaidd -grouper trwm am jôcs- Dywedodd wrthyf un prynhawn yn Café Colombiano fod Riddle wedi aros allan oherwydd ar yr adeg y sefydlodd Walker AutoDesk roedd yn prynu rasel, ac nid yn union i dorri ei farf ...

Gadewch ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Mae'r wefan hon yn defnyddio Akismet i leihau sbam. Dysgwch sut mae eich data sylwadau yn cael ei brosesu.