Archifau ar gyfer

Gwnewch yn dda

Mae egeomate yn gylchgrawn sy'n arbenigo mewn themâu geo-ofodol, yn arbennig wrth hyfforddi offer CAD / CAM / CAE / GIS

Long Now, eGeomate o flynyddoedd 10.000

Ydych chi erioed wedi dod o hyd i Facebook, llun ysgol lle buoch chi'n astudio, wedi newid yn llwyr, yn fodern neu'n disgyn i ddarnau? Yna rydych chi'n sylweddoli bod llawer a oedd yn byw ar yr un llwyfan ar Facebook, wedi eu tagio mewn llun a dynnwyd gyda mm Kodak 110. Wrth i chi ddarganfod mwy o bobl rydych chi'n eu darganfod mae mwy

Ystadegau byd-eang defnyddwyr y Rhyngrwyd

Yn ddiweddar mae Allforiwr Llwyddiannus wedi cael ei ddiweddaru ystadegau byd-eang ar gyfer y flwyddyn 2011 sy'n ymwneud â threiddiad a defnydd byd-eang o'r Rhyngrwyd. Efallai, mae'n un o'r ffynonellau gorau ar gyfer y math hwn o wybodaeth, nid yn unig ar lefel y wlad, ond ar lefel y wlad. Rwy'n cymryd y swydd hon i ddangos rhai data, a thueddiadau yn

fy mywyd preifat

NODIADAU CYFIEITHU: Darllenwch rai sylwadau ar ddiwedd y swydd hon. Yn ddiweddar, roeddwn mewn cyfweliad cyfathrebu â'r cyfryngau, a oedd am wybod sut mae ffordd o fyw blogiwr sy'n treulio dwy awr y nos i ysgrifennu am fyd bron yn ddienw. Roedd yn hawdd siarad amdano, ond

Etifeddiaeth 2010

NODIADAU CYFIEITHU: Darllenwch rai sylwadau ar ddiwedd y swydd hon. Beth ydw i'n ei ddweud, pan rydw i bron i ychydig oriau i fynd ar wyliau; felly dwi'n gadael yr hyn yr oedd y gwynt ar fin ei gymryd a beth oedd ffycin yn sownd oherwydd nad yw'r nod euraidd yn ddilys mwyach. Er mewn cwpl o bynciau

A ydym yn byw mewn cyfanswm gorsaf robotig?

Ychydig ddyddiau yn ôl, cefais sgwrs bleserus gyda chyfaill a oedd yn cael ei eni ar y defnydd rydw i'n ei roi nawr i'r adlewyrchiad, ac a fyddai robot yn fy helpu mewn unrhyw ffordd i leihau'r amser. Yma rwy'n crynhoi rhan o'r sgwrs. Beth yw'r galwad gweithfan robotig. Yn fyr, mae

Llinellau 10 o ddiwrnod nodweddiadol

Sut na ddigwyddodd i mi o'r blaen! … Na, dwi ddim wedi marw. Dim ond newid is-barth ffycin ydyw. Amhersonol? Nid ydych wedi fy darllen ychydig ddyddiau yn ôl. Ailgyfeirio syml. Mae WordPress MU yn drychineb. Ah, mae'n rhaid bod ychydig o olwyn nyddu ar y diwedd. Mae hefyd ar gyfer adnewyddu API Google

Llythyr at fy darllenwyr

Mae fy ffrindiau'n gwerthfawrogi: ar ôl diwrnodau 925.41666666 ar ôl dechrau cyhoeddi syniadau yn y gofod hwn a elwir yn Geofumadas, ac ar drothwy blwyddyn ar fin dechrau, rwyf eisiau (ac rwy'n teimlo fy mod i'n ddyledus) ysgwyd y inc gyda chyfeiriad penodol i'r darllenwyr . Ar y dyddiau hyn mae'n anodd adnabod y

Dyma fy swydd olaf

Ar ôl bron i dair blynedd o fodolaeth Blog Geofumadas, cofnodion 813 a sylwadau 2,504, ar ôl mis anodd o sefyllfaoedd llawn straen, mae'n ymddangos bod popeth yn setlo. Mae'r bywyd hwn felly, mae'r holl angerdd yn aml yn rhai dros dro, ac ymddengys fod hyn wedi dod i ben. Ymysg y pynciau a wnaeth i mi

Yn olaf, rwy'n rhad ac am ddim!

Mae wedi bod yn fis cymhleth dros ben, am fod eisiau gadael prosesau gweinyddol sydd wedi'u cau'n dda. Heddiw, ar ôl mynd i gasglu'r pecyn negeseua olaf a oedd yn yr arfaeth, eisteddais am eiliad i fwynhau'r teimlad o orffen pethau'n dda, ac yn fwy na theimlo llawenydd, gollais y hiraeth am yr hyn a ddigwyddodd i

… Am fis ...

… Mae wedi cyrraedd gvSIG sefydlog 1.9 ... Rydyn ni ar fin dechrau mowntio'r IDE ar mapserver ... Hit State, adferiad, coup arall, etholiadau, does neb yn gwybod yn barod beth fydd yn digwydd ... Mae fy mrawd yn mynd i briodi a seren y beiciwr modur hefyd ... Fersiwn Mae 3.0 o geofumadas.com bron yn barod Ond y mis hwn, yn gweithio yn ystod y dydd,

Rhif post 801

Ni ddylai'r swydd hon fod yn bwnc llwm, ond bydd yr wythnos yn brysur os ydw i am fynd ar wyliau tawel; felly bydd yn rhaid i mi siarad rhwng llinellau (idiom Sbaeneg: "siarad rhwng llinellau" i wneud un peth, yn yr achos hwn ysgrifennu'r post tra bod y synhwyrau eraill yn cael eu dal gan