Archifau ar gyfer

Gwnewch yn dda

Mae egeomate yn gylchgrawn sy'n arbenigo mewn themâu geo-ofodol, yn arbennig wrth hyfforddi offer CAD / CAM / CAE / GIS

Pe bai fersiwn Sbaeneg Egeomate â darllenwyr 100

Mae'r erthygl hon yn adlewyrchu'r ystadegau a gymerwyd o Ionawr i Hydref 2011 gan Google Analytics, a symleiddiwyd yr achos yn unig ddarllenwyr 100 o'r dudalen hon. Yn amlwg, mae'n adlewyrchiad o'r cyd-destun Sbaenaidd a fyddai'n wahanol pe bawn i'n cael blaenoriaeth mewn iaith neu gyhoeddus arall. Ond os gall y data fod yn ddefnyddiol

Long Now, eGeomate o flynyddoedd 10.000

Ydych chi erioed wedi dod o hyd i Facebook, llun ysgol lle buoch chi'n astudio, wedi newid yn llwyr, yn fodern neu'n disgyn i ddarnau? Yna rydych chi'n sylweddoli bod llawer a oedd yn byw ar yr un llwyfan ar Facebook, wedi eu tagio mewn llun a dynnwyd gyda mm Kodak 110. Wrth i chi ddarganfod mwy o bobl rydych chi'n eu darganfod mae mwy

Ystadegau byd-eang defnyddwyr y Rhyngrwyd

Yn ddiweddar mae Allforiwr Llwyddiannus wedi cael ei ddiweddaru ystadegau byd-eang ar gyfer y flwyddyn 2011 sy'n ymwneud â threiddiad a defnydd byd-eang o'r Rhyngrwyd. Efallai, mae'n un o'r ffynonellau gorau ar gyfer y math hwn o wybodaeth, nid yn unig ar lefel y wlad, ond ar lefel y wlad. Rwy'n cymryd y swydd hon i ddangos rhai data, a thueddiadau yn

fy mywyd preifat

NODIADAU CYFIEITHU: Darllenwch rai sylwadau ar ddiwedd y swydd hon. Yn ddiweddar, roeddwn mewn cyfweliad cyfathrebu â'r cyfryngau, a oedd am wybod sut mae ffordd o fyw blogiwr sy'n treulio dwy awr y nos i ysgrifennu am fyd bron yn ddienw. Roedd yn hawdd siarad amdano, ond

Etifeddiaeth 2010

NODIADAU CYFIEITHU: Darllenwch rai sylwadau ar ddiwedd y swydd hon. Beth ddylwn i ei ddweud, pan fyddaf yn agos at ychydig oriau i fynd ar wyliau; felly rwy'n gadael yr hyn yr oedd y gwynt ar fin ei gymryd a beth oedd ffycin yn sownd oherwydd nad yw'r gôl aur bellach yn ddilys. Er mewn ychydig o bynciau

A ydym yn byw mewn cyfanswm gorsaf robotig?

Ychydig ddyddiau yn ôl, cefais sgwrs bleserus gyda chyfaill a oedd yn cael ei eni ar y defnydd rydw i'n ei roi nawr i'r adlewyrchiad, ac a fyddai robot yn fy helpu mewn unrhyw ffordd i leihau'r amser. Yma rwy'n crynhoi rhan o'r sgwrs. Beth yw'r galwad gweithfan robotig. Yn fyr, mae

Llinellau 10 o ddiwrnod nodweddiadol

Sut ddigwyddodd hyn? ... na, nid wyf wedi marw. Dim ond newid is-barth ffycin ydyw. Amhersonol? Nid ydych chi wedi fy darllen ychydig o ddyddiau yn ôl. Ailgyfeirio syml. Mae WordPress MU yn drychineb. Ah, rhaid cael olwyn nyddu fach ar y diwedd. Mae hefyd ar gyfer adnewyddu Google API

Llythyr at fy darllenwyr

Mae fy ffrindiau'n gwerthfawrogi: ar ôl diwrnodau 925.41666666 ar ôl dechrau cyhoeddi syniadau yn y gofod hwn a elwir yn Geofumadas, ac ar drothwy blwyddyn ar fin dechrau, rwyf eisiau (ac rwy'n teimlo fy mod i'n ddyledus) ysgwyd y inc gyda chyfeiriad penodol i'r darllenwyr . Ar y dyddiau hyn mae'n anodd adnabod y

Dyma fy swydd olaf

Ar ôl bron i dair blynedd o fodolaeth Blog Geofumadas, cofnodion 813 a sylwadau 2,504, ar ôl mis anodd o sefyllfaoedd llawn straen, mae'n ymddangos bod popeth yn setlo. Mae'r bywyd hwn felly, mae'r holl angerdd yn aml yn rhai dros dro, ac ymddengys fod hyn wedi dod i ben. Ymysg y pynciau a wnaeth i mi

Yn olaf, rwy'n rhad ac am ddim!

Mae wedi bod yn fis cymhleth dros ben, am fod eisiau gadael prosesau gweinyddol sydd wedi'u cau'n dda. Heddiw, ar ôl mynd i gasglu'r pecyn negeseua olaf a oedd yn yr arfaeth, eisteddais am eiliad i fwynhau'r teimlad o orffen pethau'n dda, ac yn fwy na theimlo llawenydd, gollais y hiraeth am yr hyn a ddigwyddodd i

... Beth am fis ...

... Mae wedi cyrraedd XWUMX sefydlog gvSIG ... Rydym ar fin dechrau gosod y DRhA ar mapserver ... Hit State, adfer, cwpwl arall, etholiadau, does neb yn gwybod yn barod beth fydd yn digwydd ... Mae fy mrawd yn mynd i briodi a bydd y beiciwr modur yn serennu ... Fersiwn 1.9 o geofumadas.com bron yn barod Ond y mis hwn, yn gweithio yn ystod y dydd,

Rhif post 801

Ni ddylai'r swydd hon fod yn bwnc llwm, ond bydd yr wythnos yn brysur os ydw i am fynd ar wyliau tawel; felly bydd yn rhaid i mi siarad rhwng llinellau (idiom Sbaeneg: "siarad rhwng llinellau" i wneud un peth, yn yr achos hwn ysgrifennu'r post tra bod y synhwyrau eraill yn cael eu dal gan