Archifau ar gyfer

ESRI

Toy i gysylltu AutoCAD gyda ArcGIS

Rydym yn egluro'r hyn a olygwn Nid AutoCAD Map neu AutoCAD Civil3D, sy'n cysylltu â gwasanaethau OGC, ond mae'r fersiynau AutoCAD syml 2007 ymlaen, hy gan nad oes ganddynt swyddogaeth georeferencing. Pa ArcGIS egluro: Nid yw'n cysylltu â chronfa ddata ddaearyddol neu eu storio yn lleol ychwaith mxd gyda gwasanaeth a grëwyd drwy'r traddodiadol ...

Bywyd ar ôl ArcView 3.3 ... GvSIG

Rwyf wedi gorffen rhoi modiwl cyntaf GvSIG, i sefydliad sydd, ar wahān i weithredu system ar gyfer defnyddio bwrdeistrefi, hefyd yn disgwyl darparu hyfforddiant ar GIS am ddim. Roedd y sefydliad hwn wedi datblygu cais ar Avenue ond yn meddwl am ei symud i ArcGIS rhoddodd 9 y cyfle i mi ddangos iddynt ddewisiadau am ddim a ...

CAD / GIS ymhlith blaenoriaethau Meddalwedd am Ddim

Crëwyd y Sefydliad am Feddalwedd Am Ddim (FSF) yn 1985 gyda'r bwriad o hyrwyddo defnyddio, datblygu a diogelu meddalwedd o dan drwyddedau nad ydynt yn berchen ar gynllun masnachol. Trwy Gigabriones, rwyf wedi dysgu bod y FSF wedi cyhoeddi un ar ddeg o brosiectau blaenoriaeth, gan gynnwys dau mewn materion geosodol: Yn lle Google ...

Mae hynny wedi fy nghalonogi

Ydy, mae'n yr wythnos o redeg ... Yfory yw cyflwyniad y cynnyrch i'r cyhoedd, lle mae sefydliadau gydweithio, partneriaid rhaglenni, meiri a swyddogion y Stentiau Cenedlaethol disgwyliedig ... mae'n broses cymdeithasoli ddiweddarach cymryd i'r wasg. Dyma'r achrediad gan y sefydliad sy'n ardystio yn fy "Diploma mewn Systemateiddio" ... ...

Geoinformatics 6, llawer i syrfewyr

Mae'r rhifyn newydd o Geoinformatics wedi cael ei ryddhau gyda Medi 2007 2008. Rydyn ni'n fyr yn gweld nifer o bynciau diddorol; er fy mod yn argymell eich bod yn darllen y fersiwn ar-lein sydd yn nhudalennau 84 yn werth ei dreulio gydag amser, gallwch ei lawrlwytho fel pdf er ei fod yn pwyso fel 19 MB. Ymagwedd Topograffi Dyna'r ...

Cyfweliad â Jack Dangermond

Pan fyddwn ni ychydig ddyddiau i ffwrdd o gynhadledd defnyddwyr ESRI, dyma ni'n cyfieithu'r cyfweliad a wnaed i Jack Dangermond sy'n dweud wrthym y gallwn ddisgwyl gan ArcGIS 9.4. Pa gynlluniau sydd ar gael ar gyfer y fersiwn nesaf o ArcGIS 9.3? Bydd y fersiwn nesaf o ArcGIS (9.4) yn canolbwyntio ar y pedwar agwedd ganlynol: ...

Meini prawf ar gyfer dewis atebion GIS / CAD

Heddiw, bu'r diwrnod yr wyf wedi'i gohebu i'w ddatgelu yn ystod gwastad eiddo tiriog o Bolivia. Mae'r pwnc wedi'i ganoli i adlewyrchu sut i ddewis offeryn cyfrifiadurol ar gyfer datblygiad geomatig. Dyma'r graffig yr wyf wedi'i ddefnyddio, a fy ffocws fu'r dadansoddiad o'r cyd-destun y gobeithiwn ...

Dewis Cais GIS

Dyma graff o'r seminar diwethaf i mi eu dysgu (am ddim) i grŵp o bobl sydd â bwriadau da, ond dim arian i fuddsoddi. Ymhlith y pynciau a drafodwyd gennym ac a oedd yn gyfoethogi, pa faint fyddai hi'n ei gostio i'w wneud gyda gwahanol lwyfannau. Rydym hefyd yn siarad am fanteision ac anfanteision y ceisiadau hyn a rhai ...